DSC_4565

SKAL HUSE MANGE: 727 studentar skal få husrom på Grønneviksøren. Studentsamskipnaden meiner det vil dempa prispresset på den private marknaden. FOTO: ODD E. NERBØ

studensamskipnadens byggesprosjekt for 727 studenthyblar over 8. etg ved Grønneviksøren ved Store lungegårdsvann. er eit halvt år forsinka.
samskipnande vil bygge over 2000 nye hyblar dei neste åra.
Til sak om private hybleutbyggarar som vil har statsttøtte på line med samskipnadne for å bygge ut, og om byggeplanane til Samskipnaden
vi har bilde av hyblekongane frå før

Write us your thoughts about this post. Be kind & Play nice.
 1. Øystein Søreide sier:

  De kunne først øke skoledagen med en eller to timer slik at den tiden blir brukt til lekser. Dersom de da ikke er ferdig, må de gjøre resten hjemme. Pugging av gloser og annet stoff er ikke noe en kan gjøre intensivt, men må bruke mer tid på, så lekser blir en nok ikke kvitt helt, men mye kan gjøres.

 2. uaktuelt at de korter ned sommerferien

 3. K. V. Erulant sier:

  Når alternativet er lenger skoledag eller skoleår, så er det nok plutselig mange som vil ha lekser likevel. Men jeg er i utgangspunktet enig i at endring av skoledager/skoleår kan være et godt alternativ, men jeg blir noe «pissed off» når jeg her leser deler av Rødt sin begrunnelse for «leksenekt».
  Sitat: «I tillegg mener Rødt at mye lekser fører til at karakterer går i arv, slik at barn uten mulighet til å få hjelp av foreldrene sine, får dårligere karakterer enn barn som har foreldre med nok kunnskap og nok tid til å hjelpe».

  Likhetssamfunnet kan gå for langt, når «ressurssterke» (ment: kunnskapsmessig, ikke økonomisk) familier skal «holdes» tilbake fordi andre ikke har samme mulighet.
  La flinke elever få være flinke elever, og hjelp de svakere elevene uten at dei blir stigmatisert som «dumme».

 4. nisse42 sier:

  Skjønner ikke hvorfor dette skal være komplisert? det er jo mange som går på SFO uansett. Enten kan da skoledagen vare til kl. 1500 (tidligere f.eks. i Frankrike helt til kl. 1700!!) eller at leksene gjøres i SFO-tiden. Synes det er tull at spesiell yngre barne skal vente til etter kl. 1600 med å gjøre lekser. I min tid var det skole annenhver lørdag i tillegg til leksene. Utenkelig med norske foreldre som skal på hytten fredag kl. 1530. (i hvert fall jeg hadde vært forbanna hver eneste gang).

 5. Konrad sier:

  Med eller uten lekser, det er gjennomføringsantallet og karakternivået som regjerer, er det bra nok, kan man jo gjerne gi elevene mer fritid samtidig som man satser på obligatoriske fritidstilbud til dem (elevene).

 6. Arnt_T sier:

  Hvorfor skal folk straffes fordi de har foreldre som har tid og evner til å hjelpe barna sine? Hvis du enda ikke har lært det i løpet av dine stakkars 14 år, kan jeg informere deg om at kommunismen har blitt kastet på søpla . De tankene som du og RU kommer med er kommunisme. Man må jobbe for å komme noe sted her i livet, og lekser er en av de tingene man ikke kommer utenom. At det finnes foreldre som er idioter og ikke kan eller vil hjelpe barna sine bør ikke gå utover de andre.

  Hvordan tenker du at det skal bli for lærerne om skoledagen eller skoleåret skal bli lengre? De jobber allerede mer enn de burde. Skal man ansette en haug med nye lærere? Hvem skal eventuelt betale dette?

 7. Zervo sier:

  Ser at i et interju et annet sted her, at en ungdom hevder det samme. Usosial oppførsel, politisk engasjert undom er ofte blant de flinkeste på skolen (hvor har jeg det fra) det vil si at de som faller utenfor med lekser, faller enda mer utenfor uten lekser. men Norge er full av underlige synspunkter i disse dager, og svært mye kan tydligvis hevdes med krav på å bli tatt alvorlig.

 8. Ludo sier:

  Flytt hele sommerferien til vinteren det er da man trenger det. Ungene sitter jo inne hele dagen og spiller spill alikevel.

 9. jake sier:

  saken er den, at elever som meg selv er veldig glade i vår ferie. greit nok mange liker ikke lekser, men feriene er ett meget touchy tema. nærmest ingen elever vil gi slipp på noe av ferien sin og det er fakta. jeg går selv studiespessialiserende og vi har ett ganske trangt tidsskjema og det er nærmest umulig å legge til aktiviteter eller flere gymtimer ettersom vi må forberede oss til eksamen. og igjen ingen vil ha ferien kortet ned.

 10. Man lærer mest når man bruker tid og engasjerer seg innenfor faget, ikke ved å stappe mest mulig kunnskap inn i hodet på elevene på kortest mulig tid. Kunnskapen skal jo også sitte, ikke gå inn det ene øret og ut det andre. Kortere skoledag gjør elevene mer uthvilt og mer konsentrert. La de få i lekse det de ikke greier å fullføre på skolen, ikke gi ekstraoppgaver i tvang.

  Snakker fra personlig erfaring

 11. Poenget er ikke at ressurssterke elever blir holdt tilbake, men at elever med foreldre som har tid og kunnskap til å hjelpe blir båret frem av foreldrene istedet for å gjøre det selv. Resurssterke elever skal få bedre karakterer enn elever med mindre ressurser, men karakteren skal bli bestemt av eleven og ikke foreldrene.

 12. Klaus sier:

  noe som ikke taes opp her, er tiden foreldrene har sammen med ungene sine under lekselesing. Det finnes foreldre som setter pris på dette.

 13. litt gammel sier:

  Mange god og like mange dårlige argumenter i dette innlegget.
  At elever får foreldrene til å gjøre lekser skal ikke forundre meg, men det hjelper ikke så mye for det er ikke leksene som avgjør karaterene. Det er det prøver og den egeninnsats som lærere observerer av eleven som avgjør.
  At ikke alle foreldre kan hjelpe sine barn faglig vet vi også, men alle foreldre kan avsette tid til å støtte og oppmunter sine barn.
  At lekser har negativ innvirkning på karakterene kan man gjerne mene, men det finnes etter det jeg har sjekket ingen seriøs forskning som viser dette.
  Nå har også forstått at det er endel lærere som lar elevene sette seg inn i stoff på egenhånd og kaller det for lekser. Lekser er, sett fra seriøse læreres side, en repetisjon av det som er gjennomgått. Og at repetisjon av stoff hjelper finnes det undersøkelser i bøtter og spann som viser. Leser man litt psykologi og fysiologi så ser man det. Mine forlengs avdøde foreldre viste også det fra sin tid i grunnskolen

  Skoledagen er lang nok, dersom den utnyttes effektivt, men når halvparten av eleven minst 10 ganger om dagen skal innom Facebook og annet så strekker ikke tiden til. Jeg snakker nå om elever i vgs som er dem jeg har kjennskap til. Når jeg oppdager slik utenomfagli aktivitet, noe jkeg gjøre litt for ofte, settes det anmerk ning og før jul har 3-5 stk ødelagt oppføreselkaraterene sine.
  Lenger skoleår, javel: Hvem betaler? Lærere i dag har fullt arbeisår og 4 ukers ferie. En ferie som ligger i juli. Så rikt som Norge er er det ingen ting som tyder på at man har tenkt å bruke mer penger på lærere.

 14. Karsten S. Berg sier:

  Foreldre som «gjør leksene» for barna sine har jeg aldri hørt om. Argumentet med at slike foreldre gjør at karakterer går i arv, må være konstruert av noen som ikke skjønner at det å gjøre lekser er en del av læringen. Gitt at det finnes foreldre som gjør lekser for barna sine, setter jeg dem i kategorien «foreldre som ikke støtter/hjelper barna sine til å møte verden som voksne, eller sagt på en annen måte:oppdrar barna sine». Det må nesten være definisjonen på en bjørnetjeneste.
  Hvis noen ønsker at foreldre skal overlate absolutt alt ansvar for barnas progresjon til skolen, og hvis noen vil ha slutt på at foreldre tar ansvar for barnas (ut)dannelse, er jeg HELT uenig! Skal vi med vilje fjerne en av foreldrenes største muligheter til å gi barna sine verdifulle egenskaper og å stimulere til utvikling av evner og talenter?
  Sønnen min begynner på skolen neste år, og jeg har IKKE til hensikt å sitte på sidelinjen. Jeg vil at han skal få lekser og jeg vil hjelpe ham med dem når det er noe han ikke forstår, jeg vil tvinge ham til å lære seg selv å kjenne med tanke på arbeidsvaner og lære ham å bli pålitelig, jeg vil rose ham når han er flink, og jeg vil diskutere emner med ham som han finner interessante. Hvordan skal jeg gjøre det hvis ingenting av det som skjer på skolen blir tatt aktivt med hjem til oss?

 15. ikke helt enig sier:

  Egetlig når foreldre hjelper deg meg lekselesing lenge så blir man bare sint.
  Tror ikke jeg er alene om det jeg sier…

  Jente,13