Write us your thoughts about this post. Be kind & Play nice.
 1. Erling Svensson sier:

  Var det ikke bedre at man fikk rustet opp det vi har, slik at vi i det minste kommer opp på nivå med Albania? hvis det ikke er penger til å ruste de kjerrestiene og ett utdatert jernbanenett fra 1905 hvor skal pengene til disse høytflyvende ideene komme fra?
  Man har diskutert dobbelspor Arna – Bergen sålenge jeg kan huske (40 år), hvor er vi dag? Kom ned på jorden igjen og se dere om.

 2. Bjørn Bjørnestad sier:

  Norge er ifølge alle eksperter, som uttaler seg uten følelser, uegnet i Norge Flere NSB direktører har blant annet hevdet det og de burde vite hva de snakker om. Hverken befolkningstettheten eller geografien er særlig gunstig. Anleggsarbeidet alene vil tilsvare mange års co2 utslipp fra flyene. Flytoget som bare er en strekning på 19 minutter koster 160 kroner en vei og det etter at staten har betalt alle kapitalkostnadene som var mer enn det flyplassen kostet. Skulle tilsvarende tall legges til grunn for lyntog mellom de store byene vil en togbillett koste mer enn flybillettene den gang SAS hadde monopol. Uten at flypassasjerene ble ilagt vanvittige straffeavgifter for å betale togbillettene ville de færreste ta toget. Artikkelforfatterne viser sin saklighet når de hevder at Fr.P er imot lyntog fordi det er for miljøvennlig. Det er greit at de ikke sympatiserer med partiet, men det må likevel forventes et minstemål av saklighet og profesionalitet. Hvis dette er nivået på faktasjekkene også, da er de åpenbart verdiløse som annet enn venstreorientert propaganda. Kanskje det er Fr.P. som tross alt har den eneste realistiske tilnærmingen til lyntog. Langeland og de andre er veldig glade i å bruke andres penger til drømmerier og lyntoget passer fint inn i dette bildet. Kanskje det hadde vært en idè å begynne med å få ferdig trasèen på Bergensbanen slik at vi i det minste unngikk omveien til Drammen. Hva med godstransporten som går over til vei fordi jernbanen ikke holder mål. Burde man ikke tatt tak i dette først? Slutt å drøm om lyntog. Våkn opp!

 3. Guest sier:

  Bra kronikk!

 4. Stig sier:

  Det finnes de som hevder at høyhastighetstog IKKE er spesielt miljøvennlige. Et hvilket som helst transportmiddel, med plass til så mange passasjerer at det har noen nytteverdi, vil trenge enorme mengder tilført energi for å oppnå slike hastigheter det her er snakk om. Hvis dette transportmiddelet i tillegg skal ha såpass mange stopp at det er tjenlig for flere enn bare de som bor ved «endestasjonene», må det flere ganger aksellerere opp til marsjfart igjen. Dèt krever enda mer energi. Vi importerer allerede ganske mye elektrisk kraft, og lite av denne er så «ren» som mange kunne ønske. Med slike rullende strømslukere på toppen av det øvrige energibehovet, må vi nok importere enda mer energi som er produsert ved brenning av kull og/eller gass. Se for øvrig denne artikkelen: http://www.dagbladet.no/2011/06/24/magasinet/miljo/innenriks/politikk/regjeringen/17008215/

 5. Røkken sier:

  Bra kronikk. Fint at forfatteren synliggjør hvem som sitter med den reelle makten i Norge når det kommer til pengebruk: Pampene i finansdepartementet. De som moa tror på en revolusjon på samferdsel i Norge kan like godt begynne å tro på julenissen. Eller de kan stemme frp som faktisk ønsker å gjøre noe med den vanvittige veipolitikken i dette landet. Faktisk tror jeg ikke dette vil hjelpe heller, fordi som sagt Finansdep. bestemmer det offentliges utgifter. Det er tragisk og komisk på en og samme tid og det er et demokratisk problem. Det er faktisk mange økonomer som mener det er måter å gjøre ting på som gjør at veibygging ikke er inflasjonsdrivende. feks kan en begynne å prosjektere på en annen måte, en må slutte å se på veier som et luksusgode, offentlig privat samarbeid, utenlandske entreprenører, slå sammen kostbare småprosjekt, opprettelse av infrastrukturfond istedet for å kaste bort pengene på dyre eiendomskjøp i London og paris osv. Istedet fortsetter en i samme bane som før og med en bompengepest som kommer til å ta fullstendig av. Tragisk. -Og med dette som bakteppe- Og de som tror på et lyntogeventyr til over 100 av milliarder kroner: Finn en annen religion.