All posts in Debatt

 • Jeg latterliggjør ikke jødene

  «Det er galt på så mange måter», skriver Sven Egil Omdal i svar til kulturrredaktør i Stavanger Aftenblad, Solveig Grødem Sandelson. Sandelson er på trykk i BT i dag.

  SJEKK FAKTA: Solveig Grødem sandelson burde kanskje ha dobbeltsjekket sine egne opplysninger om hvor utbredt omskjæring er, skriver Sven Egil Omdal. FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

  Aftenbladets kultur- og debattredaktør, Solveig Grødem Sandelson hevder at min Fripenn-spalte sist lørdag, om rituell omskjæring av gutter, mistenkeliggjør og latterliggjør norske jøder. Det er galt på så mange måter.

  Ved en roligere tilnærming til teksten ville hun sett at de ”undertrykte mødrene” hun henviser til, er amerikanske, jødiske feminister som ikke er mer undertrykt enn at de offentlig bestrider at en matrilineær tradisjon trenger et slikt maskulint bondingritual for at  menn skal beholde sin jødiske identitet.

   

  Jeg søkte ikke etter argumenter utelukkende ”hos den minste av desse norske minoritetane – jødane”, slik Sandelsson skriver. Jeg skrev ut fra de sterkeste reaksjonene mot Senterpartiets forslag om å forby rituell omskjæring, og disse reaksjonene kom fra Det mosaiske trossamfunn og Med Israel for fred.

  Hun skriver også at jeg påtar meg selv ”ansvaret for å undersøkja korleis dette med omskjering i jødedommen heng saman”. Vet hun om noen bedre metode for meningsdanning enn selv å undersøke? Hun har helt rett i at jeg burde sjekket i 1. Mosebok hvordan det forholdt seg med Abraham, Isak, Ishmael og kravet fra Jahve om omskjæring. Men på den annen side kunne hun kanskje dobbeltsjekket sin egen opplysning om at omskjæring er så utbredt i Kina og Japan. Ifølge WHO (”Male circumcision: Global trends and prevalence , safety and acceptability”, 2007) er det lite ikke-religiøs omskjæring i Asia, bortsett fra i Filippinene og Sør-Korea. I Sør-Korea er skikken av ny opprinnelse, og tillegges den amerikanske innflytelsen etter andre verdenskrig.

   

  Den svenske Barnläkarforeningen (BLF) ba så sent som i februar i år om forbud mot rituell omskjæring av gutter. Jeg velger å tro at de har vurder medisinske fordeler og ulemper før de fattet sitt vedtak. Staffan Johanson, foreningens leder, sa i den forbindelse at ”det er lemlestelse av et barn som ikke kan tale sin egen sak”. Lemlestelse er et mye sterkere ord enn de jeg brukte. At omskjæring skulle beskytte bedre mot hiv-smitte er heller ikke noe sterkt argument mot å innføre aldersgrense på 15-16 år, slik Barneombudet foreslår. Norske 14-åringer er ikke noen framtredende risikogruppe for hiv.

   

  Alt dette er det mulig å diskutere. Verre er det når hun skriver om meg og Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk: ”Til saman legg dei to opp til eit debattklima der minoritetane dette angår blir mistenkeleggjorte eller latterleggjorte, der fakta blir valde ut og framsatte etter kva som passar best inn i den uberørte majoriteten sin argumentasjon, mens alt den same majoriteten står for, ikkje treng å tematiserast eller diskuterast, men får framstå som det store, nøytrale, og moralsk overlegne Vi. ”

  Solbakk er både lege og teolog, i tillegg til at han har en doktorgrad i antikkens filosofi, så jeg antar han er i stand til å svare for seg selv. For egen del vil jeg bare si at selv om det er vanskelig å argumentere rasjonelt når den andre part viser til en pakt med Gud, er det er ingen vits å debattere hvis man ikke har respekt for den andres overbevisning.

   

  Jeg valgte bevisst å sitere jødiske røster i debatten om omskjæring, helt fra Moses Maimonides til moderne jødiske kvinner. Jeg har vondt for å forstå at disse ikke skulle kunne kjenne jødenes situasjon, like godt som Solveig Grødem Sandelsson.  Etter at artikkelen ble publisert, brukte jeg store deler av helgen til debatt med jøder og muslimer, statskirkelige teologer og lavkirkelige ledere som forsvarte skikken. Jeg syntes mange av argumentene deres var tynne, men jeg følte ingen trang til å latterliggjøre dem.

  Sandelsson er imidlertid ikke bare uenig i mine synspunkt, hun vil nekte meg å argumentere langs disse linjer. Jeg står for et debattklima som ikke bare latterliggjør minoritetene, men som også gjør Norge ”totalt ueigna” til å være foregangsland i kampen mot omskjæring av gutter.

   

  Det finnes åpenbart andre oppfatninger på dette punkt. I et tilsvar til min Fripenn-artikkel skrev Ervin Kohn på Aftenbladet.no: ”Det tjener deg til ære Sven Egil Omdal at du har brukt litt energi til å sette deg inn i problematikken. La det være til inspirasjon for andre som vil delta i debatten slik at vi kan få en mer opplyst, saklig og verdig debatt. La oss komme bort fra demoniseringen, latterliggjøringen, skremselspropagandaen, usannhetene omkring helseeffekter og den enorme selvgodheten. Litt ydmykhet og undring er ikke skadelig.”

  Ervin Kohn er forstander for Det mosaiske trossamfunn i Norge.

   

 •  Kyrre Nakkim snakker i søvne

  Når Dagsrevyen er i det emosjonelle hjørnet, noe den dessverre altfor ofte er, suspenderes vanlige journalistiske regler, skriver Sven Egil Omdal.

  Dagsrevyen åpnet sist mandag med et seks minutter langt innslag som sluttet med at Ingvil Tybring-Gjedde, gift med en av Fremskrittspartiets mest kontroversielle politikere, så rett inn i kamera og avleverte en kraftig appell til hans politiske motstandere med beskjed om at de måtte slutte å true ham. Før hun kom så langt, hadde hun angrepet Eskil Pedersen, gitt en grovt feilaktig framstilling av en kronikk i Dagbladet og fortalt hvordan ”AUF-ere og Arbeiderpartimennesker” (uttrykket var journalistens) hadde kalt henne og mannen ”jævla drittsekker” (I min kritikk av programmet sist lørdag, skrev jeg ”jævla hyklere”. Feilhørselen er min).

  NRKs politiske redaktør, Kyrre Nakkim, skriver at det ikke er ”Dagsrevyens oppgave å korrigere reaksjonen” til intervjuobjektet. Reaksjonen han sikter til, er Ingvil Tybring-Gjeddes feilaktige påstand om at Eivind Trædal hadde kalt hennes mann et søppelmenneske. Den normale journalistiske reaksjon når intervjuobjektet sier noe åpenbart feil, er å stille et kritisk motspørsmål  for å hindre at seerne får falsk informasjon. Men når Dagsrevyen er i det emosjonelle hjørnet, noe den dessverre altfor ofte er, suspenderes vanlige journalistiske regler.

  Nakkim skriver at Tybring-Gjedde fikk ”fortelle hvordan hun opplevde Eskil Pedersens angrep på hennes mann fra talerstolen under LO Stats kartellkonferanse en uke tidligere”. Hvor vanlig er det at ektefellene blir intervjuet i Dagsrevyen om deres reaksjon på politiske angrep? Nakkims forklaring, tynn som den er, gir bare mening dersom Dagsrevyen oppfatter Eskil Pedersens kritikk som en del av forklaringen på hvorfor Tybring-Gjedde er sykmeldt.

  Det samme gjelder Trædals kronikk. ”Så kom dette leserinnlegget, ført i pennen av Eivind Trædal, Maria Amelies kjæreste”, sier reporter Fredrik Solvang, mens Ingvil Tybring-Gjedde tar opp avisen og sier: ” Jeg var enormt opprørt (…) når man ser sin manns navn og bilde (…) hvor han blir kalt søppel”. Noe han altså ikke ble.

  De tre eksemplene reportasjen bygger på, er altså en faktisk feil (kronikken), et politisk angrep (Eskil Pedersen), og en anonym, negativ slengreplikk (”jævla drittsekker”). Jeg skrev at vi må anta at Dagsrevyen ikke redigeres i søvne. Etter Kyrre Nakkims innlegg ser jeg meg nødt til å trekke denne antakelsen tilbake.

 • Hva er galt med balanse, Omdal?

  Dagsrevyen forteller om trusler mot en av Norges mest omstridte Frp-politikere. Det skulle vi ikke gjort, i følge Sven Egil Omdal. NRK vil likevel søke balanse i vår dekning av samfunnsdebatten.

  BALANSE? Hva er galt med det, spør NRKs politiske redaktør. Kyrre Nakkim. FOTO: NRK

   

  I en kommentar i lørdagens Stavanger Aftenblad trekker Sven Egil Omdal feilaktige og fordomsfulle konklusjoner om Dagsrevyens beveggrunner for å sende et innslag om trusler mot Christian Tybring-Gjeddes familie.

   

  I billedteksten til kronikken ”Seks minutter på Dagsrevyen” konstateres det at Dagsrevyen forsøkte å gi den unge venstresiden ansvaret for at Christian Tybring-Gjedde er blitt sykmeldt, videre at reportasjen var et demagogisk lite mesterverk, og at NRKs formål var å vise hvordan venstresiden har utløst farlige krefter. I reportasjen ble det derimot aldri sagt hvor truslene kom fra. Tybring-Gjeddes familie har gitt PST beskjed om at de ikke ønsker å vite det. Omdal bommer derfor i hele sitt premiss for resten av den insinuerende teksten. Dagsrevyen hadde intet slikt formål og utfordrer Omdal til å komme med konkret belegg for sine påstander.

   

  Omdal hevder Dagsrevyen velger å bruke tid på saken fordi NRK mener at Eskil Pedersens og Eivind Trædals angrep på Tybring-Gjedde har skapt en aggresjon som igjen har ført til at venstresiden truer høyresiden. Dette er en så alvorlig påstand at den også bør underbygges. I vår reportasje understreket vi at det nå framkommer trusler mot partier på begge sider av politikken, noe som også kommenteres av representanter fra Stortingets presidentskap.

   

  Ingvil Tybring-Gjedde får fortelle hvordan hun opplevde Eskil Pedersens angrep på hennes mann fra talerstolen under LO Stats kartellkonferanse en uke tidligere. Det er ikke Dagsrevyens rolle å gå i rette med hennes opplevelse av uttalelsene. Omdal siterer Ingvil Tybring-Gjedde på at noen kalte ekteparet for ”jævla hyklere” da de gikk natteravner. Sitatet stammer ikke fra Dagsrevyens sak, så dette må Omdal ha innbilt seg. Tybring-Gjedde sier derimot at AUF-ere/arbeiderpartimennesker sa ”hva faen gjør de her” og ”jævla drittsekker”. Ingen ble identifisert av verken NRK eller Tybring-Gjedde, og ingen hadde derfor direkte tilsvarsrett.

   Det er ikke Dagsrevyens oppgave å korrigere reaksjonen til et intervjuobjekt

  Omdal mener det hadde vært på sin plass at NRKs reporter korrigerte Ingvil Tybring-Gjedde da hun tolket kronikken ”Søppelmennesker”. Det er ikke Dagsrevyens oppgave å korrigere reaksjonen til et intervjuobjekt som for første gang beskriver hvordan hun tolket kronikken som vakte stor oppsikt. Vi merker imidlertid oss at Omdal tillegger Dagsrevyen motiver utover det som blir hevdet i reportasjen, mens han fullstendig ser bort fra underteksten i Trædals kronikk.

   

  Det var ikke et retorisk, men et politisk poeng, da Ingvil Tybring-Gjedde gjendrev påstanden om at hennes mann er rasist. At han skulle være rasist er motivet for mye av den motstanden og kritikken han har møtt, derfor ble hennes svar inkludert i reportasjen. Det er grunn til å tro at truslene mot hennes mann bygger på et inntrykk av at han er rasist. Disse truslene er selve hovedpoenget i reportasjen.

   

  Dagsrevyens reportasje var på mange måter bygd opp rundt samme lest som portrettet av Dagbladets kommentator Marte Michelet uka før, der hun fortalte om alvorlige trusler rettet mot henne. Da var det stille fra Omdal. Det er forstemmende å registrere at Omdal forsøker å strupe en debatt om trusler og tyr til skjellsord som ”demagogi” fordi han ikke liker at NRK formidler et balansert bilde av samfunnsdebattanten. Vi vil imidlertid fortsatt slippe til stemmer fra ulike sider av politikken, selv om Omdal og debattanter fra venstresiden misliker det. Bare slik kan NRK oppfylle sitt samfunnsoppdrag, selv om det for noen smerter å høre det som blir sagt.

   

  Kyrre Nakkim

  Politisk redaktør, NRK

 • Hvorfor Ylvis?

  Programmet deres er like festlig som Barnas supershow, men selv godt voksne hipstere digger dem.

  «Vi må aldri slutte å være morsomme. 
Da vinner Ylvis-folka.»
  Halvor Dahl (Twitter)

  Les det følgende som et forsøk på å forstå. Det skal handle om komiker-
brødrene Ylvisåker, som, etter mine 
begreper, ikke er særlig morsomme. Til tross for dette etter mitt syn åpenbare faktum, får de to holde på, i program etter program, i konsept etter konsept. Humoren deres kan oppsummeres som et forsøk på å utviske skillet mellom barne- og voksenhumor – ikke gjennom en snedig fusjon – men ved å få voksne mennesker til å le av det barnehage og -skolebarn finner festlig.

  FOTO: TVNORGE

  De får det til, og det er jo det verste. Folk ler. De strømmer til showene deres og elsker tv-programmene deres. Kritikerne jubler. Det nye talkshowet deres på TVNorge, «I kveld med Ylvis», produseres av de kuleste karene i bransjen, nemlig Bård Tufte Johansen og Harald Eia og deres selskap Funkenhauser. Sistnevnte, innovatøren og hipsteren Eia, uttaler at Ylvis-brødrene er både flinkere og morsommere enn ham selv. Selv sitter jeg med følelsen at hypen skyldes et generelt kvalitetsforfall, eller: Er man i ferd med å bli gammel?

  Ok, jeg kan innrømme at de to har en viss løssluppenhet ved seg, som er et krav for enhver entertainer. De fjoller, klovner og har det artig. De er noen 
likendes typer. Men det viktigste mangler: Det er smått med så vel sjarm som oppfinnsomhet. Til å avhjelpe det første har brødrene i det pågående talkshowet hentet inn den høyhårete Calle Hellevang-Larsen fra BI-humorens stjernetrio «Raske Menn». Han er en ganske inn-tagende fyr, og kan blidgjøre selv de 
sureste blant oss. Men selv om hans inntreden bidrar til at sjarmfaktoren økes noen små knepp, berger han ikke programmenes nær totale mangel på skarpsinn og originalitet. Det rusles og slentres i for lengst nedslitte stier.

  Som programledere er de mer interessert i seg selv enn i gjestene som skubbes på plass etter at de tre har gjøglet seg gjennom programmets første bolk. Det kan man både forstå og tilgi. Hovedprogramleder Bård Ylvisåker er en utrenet intervjuer, noe som ble svært tydelig da den svenske komikeren spastikeren/Jonas Gardell slapp til sist mandag. Det var ingen kjemi, ingen kontakt, og samtalen ble deretter.

  Ylvis den yngre trives langt bedre når han babler med broren eller hopper opp på pulten sin for å rope et eller annet. Jeg har ingen problemer med selvopptatte 
programverter. David Letterman, for eksempel, er en gudbenådet vitseforteller, men en relativt innskrenket intervjuer. Men tre av denne type, som «I kveld med Ylvis», blir i overkant.

  Men som sagt og innrømmet: Kanskje tar jeg feil. Og kanskje er det Ylvisenes trang til å bre seg ut som er problemet. De er, sier kjennere, flinke innenfor revyformatet, der de makter å blande verbalkomikk og musikk på en til tider virtuos måte. De burde således kanskje holde seg til revy (showet «Ylvis 4» har som kjent gått for fulle hus i Bergen, og sparkes i gang på nytt i Oslo i neste måned)? Det sagt: Alle vil som kjent ha sitt eget talkshow. Og så lenge publikum liker det som serveres (første program hadde 460.000 seere), er vel det meste tilgitt.

  Humormiljøet er, som alle andre miljøer i Norge, bitte lite. Folk er avhengige av hverandre og mange dukker opp på begge sider av bordet, både som artister og produsenter. Dette skaper en i overkant studentikos stemning. Det er ingen fadermord i sikte. Det er vel og bra at folk er forlikte, men det kan føre til en viss slapphet og mangel på internkontroll. Et guffent eksempel på selvkløingen i humorkretsen er denne Komiprisen, som er en oppvisning i slentrende kameraderi, attpåtil direktesendt på TV.

  Som innenfor andre arenaer av popkulturen var 1990-tallet en frigjøringsperiode for norsk humor. Nevnte Eia/Tufte fungerte som humorens svar på rockebandet Nirvana. Det gamle føltes med ett veldig gammelt. Undergrunnen ble etter hvert mainstream, noe som virker helt umulig i dag. Det er vanskelig å skue en hovedstrømning blant de yngre komikerne utover et relativt vennligsinnet klovneri. Ylvisbrødrene kan sammenlignes med TV 2s humorflaggskip «Torsdag kveld i Nydalen», som er lunt og trivelig og omtrent like nyskapende som gudbrandsdalsost.

  Akk, ja.Det er vel noe som er gått en hus forbi. En venn fra Bergen beskylder meg for Oslo-elitisme når jeg innrømmer at jeg ikke får fot for Ylvis-guttenes ablegøyer. Og det selv om jeg har mine røtter fra revybeltet i de nordre delene av Trøndelag. Så da gjenstår spørs-
målet: Er Ylvis et Bergens-fenomen? 
Og i så fall: Har jeg i det ovenstående provosert en hel by?

  Hans Petter Sjøli

 • Flerkulturelle Bergen

  Begreper som flerkultur, det multikulturelle og felles verdigrunnlag er sentrale i ordskifte etter 22. juli. Derfor var det interessant å lese Pål Vegard Hagesæthers artikkel om «Det hvite vesten» i A-magasinet fredag 19. august. På forsiden står det «Forskjells-Norge. Bergen er ikke akkurat flerkulturell».

  Men, det kommer an på. Ser man på Bergens historie, kan man med rette hevde at det flerkulturelle har vært viktig for byens suksess og at Bergens særpreg springer ut fra et halvt årtusen med flerkultur. Bergen var i mange hundre år Norges mest internasjonale by. Det er en historisk by, med flere kjente landemerker og mange eksempler på god arkitektur, men først og fremst er Bergen mest kjent for bare å være Bergen og bergenserne er handelsfolk med lang erfaring i å forholde seg til fremmede.

  Allerede fra tidlig middelalder var Bergen en betydningsfull internasjonal handelsby. Mange utlendinger innvandret til Bergen. Byen var sentral i et nettverk som strakte seg fra Arkhangelsk i nord til Sicilia i sør.

  Hver høykonjunktur ble ledsaget av en ny innvandringsbølge. Bergens tette bånd til utlandet var grunnen til at industri og ny teknologi fikk tidlig inntog. Kulturpåvirkningen som fulgte handelsrutene var stor. Via jødiske handelsmenn fikk Vest-Europa ny kunnskap. De fungerte som mellommenn mellom de mektige muslimske rikene, det bysantinske riket og Vest-Europa. Blant annet fikk vi kunnskap om bankvesen, nye regnskapsmetoder og det å inngå kontrakter.

  Her finnes utgangspunktet for en ny type handelsvirksomhet og som igjen la grunnlaget for de nye bystatene som oppsto, først i Italia. Handelen førte til en lang periode med høykonjunktur. I kjølvannet av den nye rikdommen og påvirkningen fra andre verdensdeler, oppsto det en kulturell oppblomstring uten like tidligere i historien.

  En ny type urbanisering av Europa tok sted.

  Bergen ble forlatt av konge og kirke. Fjernhandel ble i stedet den viktigste drivkraften i den ekspansive bergenske byutviklingen. Hver fjerde og femte bergensborger var tysk på 1600-tallet. Danskene utgjorde 18 prosent av befolkningen. Skotter og folk født på Orknøyene og Shetland utgjorde 7–8 prosent.

  Senere utviklet det seg sterke bånd mellom Amsterdam og Bergen, slik at hollenderne var tungt representert i byen. Mange av utlendingene som bodde i Bergen hadde dobbel tilknytning (statsborgerskap) til Norge. Det oppsto det en kultur der mange sendte barna sine på skole i hjemlandet, mens andre kom tilbake til Bergen for å arbeide eller læres opp i handelsvirksomhet. Ikke så ulikt slik våre nye landsmenn tilfører Norge nye impulser i dag. Dette er grunnlaget for den særegne bergenske bykulturen.

  Bergen fremstår ikke lenger som flerkulturell, selv om innvandrerandelen i Bergen er prosentmessig større enn i Trondheim. Når den er mindre enn Oslo og Stavanger, sier dette mer om disse byenes spesielle posisjon. Bergen oppleves ikke lenger som en like viktig by i nasjonal sammenheng, som den engang var.

  Man får ellers inntrykket av at innvandrerne føler seg velkomne i Bergen. Det at folk flytter fra Groruddalen sier like mye om dem som flytter, som det sier noe om dem som bosetter seg. Kanskje den forholdsvis lytefrie integreringen av innvandrere i Bergen sier noe om bergenserne?

  Det flerkulturelle har vært viktig for byens suksess.

  – Morten Ednes, Prosjektleder, Norsk Form

 • Toppdebatt på Ungdomshuset

  Byrådslederkandidatene Harald Schjelderup (Ap) og Monica Mæland (H) møtes til debatt på Ungdomshuset 1880. Read more

 • Toppdebatt på Ungdomshuset

  Byrådslederkandidatene Harald Schjelderup (Ap) og Monica Mæland (H) møtes til debatt på Ungdomshuset 1880. Read more

 • Toppdebatt på Ungdomshuset

  Byrådslederkandidatene Harald Schjelderup (Ap) og Monica Mæland (H) møtes til debatt på Ungdomshuset 1880. Read more

 • Toppdebatt på Ungdomshuset

  Byrådslederkandidatene Harald Schjelderup (Ap) og Monica Mæland (H) møtes til debatt på Ungdomshuset 1880. Read more