Preik åpner i dag

Store deler av debatt og meningsytringer her på Vestlandet er flyttet til nettet, og det er naturlig at vi Bergens Tidende også tar konsekvensen av dette. Vi i BT ønsker å være det viktigste debattorgan for vestlendingene.

Preik ble så vidt luftet før sommeren, da det ble utlyst navnekonkurranse blant leserne våre. Responsen var stor; det kom inn over 500 forslag totalt.
Etter grundige diskusjoner kom juryen frem til navnet… : Preik

Hensikten er å samle og organisere alle typer meninger i Bergens Tidende på ett felles område: Både ledere, kommentarer, debattinnlegg, leserbrev og blogger. Slik vil brukerne/leserne ha en felles inngangsport til alle saker og tema som er til diskusjon, og som er relevante for oss som bor på denne kanten av landet.

Preik har selvfølgelig sin egen seksjonsside, der man finner henvisninger til alle typer debattinnlegg, interne blogger, eksterne blogger, hvilke saker som er mest lest og kommentert, og en løpende oversikt over twitter-meldinger der Preik blir nevnt: http://blogg.bt.no/preik
Noter dere at vi i første omgang har knyttet til oss seks eksterne vestlandsbloggere, som skal bidra til info, input og meningsutveksling på Preik fra hver sine ståsteder. Vi skal presentere bloggerne våre grundigere etter hvert.

På denne siden: http://blogg.bt.no skal du etter hvert finne en komplett liste over alle BTs blogger.

I første omgang vil Preik preges av høstens valgkamp. Preik skal være hjem for både debattinnlegg, politiske kommentarer og blogginnlegg, og en egen blogg knyttet til Faktasjekk. BTs brukere skal vite at debattstoff knyttet til valget finnes samlet på Preik.
Det er viktig å understreke at Preik fra lanseringsdato ikke er et fiks ferdig produkt. Som mange andre ferske webområder er Preik fra starten en såkalt «beta-versjon», som betyr noe sånt som at dette er et område under stadig utvikling.
Det er samtidig en pen måte å uttrykke ydmykhet på; at ingen er verdensmestere her, men at vi ønsker å utvikle debattområdet på en åpen og inkluderende måte. Derfor ønsker vi også å signalisere at alle gode og konstruktive forslag til innhold, prioritering, tema, forbedringer og interne og eksterne bloggere er hjertelig velkommen.

Med tiden håper vi at det er dere lesere som styrer dynamikken på Preik.

Send gjerne innspill til preik@bt.no, eller skriv i kommentarfeltet under her.

Lykke til, både til oss og dere.