Parkert lokaldemokrati

Fylkesmannens vide adgang til å overprøve lokale myndigheter er en uthuling av det lokale selvstyret.

Torsdag ble det brudd i forhandlingene mellom Byrådet og Fylkesmannen. Konsekvensen er at en rekke reguleringsspørsmål i Bergen må avgjøres av Miljøverndepartementet, med de utsettelser og den uforutsigbarhet det medfører.

Det store stridstemaet har vært nye parkeringsbestemmelser i og rundt Bergen sentrum. Fylkesmannen vil ha begrensninger i antall nye parkeringsplasser, mens utbyggere og Bergen kommune mener restriksjonene i praksis vil hindre videre utbygging.

Det sittende byrådets manglende miljøfokus og lave ambisjoner for å redusere biltrafikken i sentrum er beklagelig. Men det er heller ingen løsning å strupe parkeringsadgangen før tilfreds­stillende kollektive løsninger er på plass. Slik situa­sjonen er i dag, er et visst antall parkeringsplasser et nødvendig onde for at Bergen skal kunne tilby et levende sentrum.

Bypolitikere og næringsråd har nærmest sloss om å gjøre parkeringsstriden til en sak om fylkesmann Lars Sponheims innblandingsiver. Å redusere problemet til en bitter personstrid bidrar ikke til annet enn å forsure forhandlingsklimaet og flytte oppmerksomheten bort fra parkeringsstridens egentlige problem.

Denne saken er større enn både Lars Sponheim og antall parkeringsplasser i Jonsvollskvartalet. Det egentlige problemet er at de lovene fylkesmannsembetet er satt til å forvalte gir altfor omfattende myndighet til å overprøve lokale myndigheter.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven kan Fylkesmannen overprøve det lokalpolitiske skjønnet som utøves i planprosessene.

Hvis en statlig myndighet har innsigelser mot kommuneplanens arealdel, må lokalpolitikerne enten etterkomme innsigelsene, gå i forhandlinger eller satse på medhold fra departementet. En slik prosess kan være svært tidkrevende. Eksempelvis tok det tre år fra kommuneplanen av 2007 ble vedtatt av Bergen kommune til Miljøverndepartementet hadde behandlet klagen.

Det er et generelt problem at landets fylkesmenn har fått svært vide fullmakter til å gripe inn i avgjørelser av klar politisk karakter, uten at avveiningene blir underlagt demokratisk kontroll og kritikk. Fylkesmannens overprøving foretas dessuten på grunnlag av vage, generelle og skjønnsmessige kriterier.

–  I praksis er bystyret fratatt styringen av næringsutviklingen i byen, sier byrådsleder Monica Mæland.

Det har hun rett i. Dagens regelverk bidrar til å strupe lokaldemokratiet og hule ut det kommunale selvstyret.

Biltrafikk og parkeringsplasser i sentrum er blant de lokalpolitiske sakene som engasjerer velgerne i Bergen mest. Da bør de reelle beslutningene tas av byens folkevalgte politikere, og ikke av det statlige embetsverket i Oslo. Hvis beslutningene ikke holder mål, får politikerne beskjed ved neste lokalvalg. Det kalles demokrati.

Write us your thoughts about this post. Be kind & Play nice.
 1. Reiulf sier:

  Ja da fikk jeg bekreftet samme påstand jeg fikk servert for 3/4 år siden:… En litt hurtig tur på tom mage om morgenen sørger for mer fart i maskineriet som skal svi unna på fettet!

 2. Gunnar sier:

  dette var interessant. morgentrening var bare tull har jeg fått høre. Men det var kanskje riktig for de som skal yte maks, og flytte o2-grenser, og ta OL-medalje en dag. For oss som skal ta knekken på litt innabords fett er altså morgentrening bra.

 3. Jørn Kippersund sier:

  If you can’t fix it with gaffa-tape, you just haven’t used enough

 4. Øystein sier:

  Utrolig bra bilde da. Du er jo blitt en sunn slank mann i sin beste alder!

  Før dette er over, må du poste en del før og etter bilder, i serie. Jeg vet du har en del bilder fra 2009 også.

 5. Gaute Singstad sier:

  Her ser BT, i likhet med politikere og eiendomshavere, ut til å glemme at Fylkesmannen sin hovedoppgave er å påse at landets lover blir overholdt lokalt. Det fenomenet som feilaktig omtales som «innblanding» eller «overstyring» er i virkeligheten et resultat av at byens politiske og økonomiske elite, deriblant samfunnaktøren BT, ikke alltid ønsker en politikk som er i tråd med gjeldende regler.

  Dersom effektiv styring av byen er et mål, bør kanskje Bergenserne stemme på partier som legger politikken sin tettere mot aktuelle lover og regler, og dermed kan utøve sin politikk uten å måtte forhandle om alt mulig. Man oppnår kort og godt mer ved å opptre innenfor systemet, enn ved å kverulere om lover og regler som allerede er vedtatt!

  Det at vi har en «streng» fylkesmann kan bidra til at de mest bemidlede får mindre adgang til å kjøpe seg innflytelse. Derfor kan man like godt se det slik at fylkesmannen styrker lokaldemokratiet.

  Full støtte til institusjonen Fylkesmannen som sikrer oss mot lokalt overtramp!

 6. Rune Fardal sier:

  Jeg kan ikke annet enn å registrere at etter at sauebonden (hersketeknikk) overtok som fylkesmann, så har det vært konflikter hele tiden. Forrige fylkesmann var det ikke slike konflikter med og allikevel fikk han jobben gjort!

  Det var alvorlige konflikter i venstre med sponheim, slik at dette er åpenbart knyttet til et maktmenneske som har for vane å overstyre alle andre. Noen er bare slik og egner seg slett ikke i en slik posisjon.

  Bilen er ikke en fiende i dagens samfunnstruktur, uten den stopper Norge! Det vi må finne er løsninger på. Dens bruk, deri tekniske ikke-forurensende motorer, og langt bedre parkeringsforhold, og traseer som fører trafikken raskere frem.

  <faktisk er det slik i dag at en restriktiv bilfremkommelighet og parkering bidrar til økte utslipp, fordi man tvinges kjøre store omveger, eller tvinges kjøre mye lenger enn nødvendig for å handle, arbeid, skole, barnehage osv. For en som bor i sentrum er det raskere å kjøre til åsane eller lagunen å handle fordi det er umulig å handle 6 poser med mat i sentrum med tilgang til parkering. Dermed er det langt på veg dagens restriktive hyle-høyest (perifere pressgrupper) som har mye av årsaken til økt forurensing.

  De flestes faktiske virkelighet er ikke slik utopi politikere fra det lille SV partiet drømmer om, der kolletivtrafikk bringer og henter fra barnehage, det er slik den enkelte opplever hverdagen. Og den er full av stress fordi bilens fremkommelighet hindres. Renere forbrenningsmotorer er et bedre mål en Sponheims drømmer om sauetråkk gjennom hele Bergen by!

 7. Arne Reksten Jentoft sier:

  En meget god leder!

  Til Gaute Singstad, en fin politisk «tale»… Kanskje du vil fortelle oss hvilken lov, regulering av parkering i Bergen by, kommer inn under…?

  Vekk med kommunevalget, det er bare mer byråkrati, bortkastede skattepenger og arena for politisk hestehandel..

  Nedlegg hele fylkeskommunen og slå mindre kommuner sammen.

  Valg hvert 4. år, hvor også regjerene parti-er også drifter kommunene såkalt «lokaldemokratisk».

  Ingen bedrift hadde overlevd med slik tung administrasjon som AS Norge har, og så mange særordninger og unntak for grupper…

  Lenge leve oljen.

 8. Eivind sier:

  Til Gaute: Interessant at du vet hva bergenserne «bør» stemme. Saksopplysning: De har nettopp stemt. Forhold deg heller til det.

  Så er det riktig at Fylkesmannen skal se til at loven blir fulgt. Poenget i lederen er vel snarere at lovene er for rigide og at Fyllesmannen utøver for mye skjønn. Det er ikke bra for lokaldemokratiet.