Pressen og Frp

La oss være ærlige: Selvkritikk har aldri vært pressens styrke.

FOTO: SCANPIX

Fremskrittspartiet har lagt bak seg en blytung uke. Bård Hoksruds ulykksalige bordellbesøk i Riga var et lovbrudd, og lovbrudd finnes det ikke unnskyldninger for – særlig ikke for lovgivere.

Frp har gjennom lengre tid slitt med en rekke uheldige saker der temaet er sex, noe som gir grobunn for spekulasjoner om en ukultur i det fortsatt mannsdominerte partiet. At partiledelsen må svare for dette, er som det skal være.

Men det er ikke bare Frp som har noe å svare for. Vi mener TV 2 tøyde strikken langt da kanalen fotfulgte Hoksrud med skjult kamera i Riga. Bruk av skjult kamera skal etter pressens egne kjøreregler bare skje ved avsløring av forhold som har «vesentlig samfunnsnyttig betydning».

Mediene lever av og for åpenhet. BT har på lederplass et gjennomført kritisk syn på unødvendig overvåking og krenkelser av personvernet. Da bør vi også være på vakt mot krenkelser av personvernet begått av mediene selv.

Dermed reises også den gamle debatten om hvorvidt Frp blir systematisk forskjellsbehandlet av norske medier. Frp lar sjelden en sjanse gå fra seg til å hevde at partiet takles tøffere enn andre partier. Journalistene svarer som regel at Frp konstruerer sine egne fiendebilder, og at partiet tjener på den sympatien dette gir dem blant «folk flest».

Der blir vi som regel stående. Men vi bør kanskje innse, både pressen og Frp, at dette er et spørsmål som ingen av oss er særlig uhildet til å vurdere.

Det vi vet fra undersøkelser av partipreferansene blant norske journalister, er at Frp scorer svært lavt. Hvis pressen fikk sette sammen sitt eget storting ut fra egne partipreferanser, ville Rødt, SV, Venstre og Ap være overrepresentert, mens Sp, KrF og Frp og Høyre ville være underrepresentert. Verst ville det sett ut for Frp og KrF, som ikke ville fått en eneste representant på journalisttinget.

Vi er vant til å være opptatt av representativitet i spørsmål om makt i Norge, enten det nå handler om kjønn, alder, etnisitet, geografisk tilhørighet eller andre faktorer. Tanken er at folks bakgrunn preger deres holdninger. Da skulle man også tro at journalisters politiske preferanser kan ha betydning for utvalget av saker, valg av vinklinger eller andre valg som gjøres i redaksjonene hver eneste dag. Frps gjennomført anti-akademiske stil kan også ha en viss innvirkning på mediedekningen partiet får, all den tid pressen blir mer og mer akademisk i rekrutteringen. Mange journalister «liker ikke» Frp.

Selvkritikk er vanskelig for de fleste mennesker og de fleste institusjoner. For pressen kan det virke som det er spesielt vanskelig – samtidig som det er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt å utøve kritikk av andre, og spesielt dem som bekler samfunnets maktposisjoner.

Pressen har fortsatt stor makt. Da må vi vite å bruke makten vår fornuftig – og være åpen for kritikk når så ikke skjer. Hvis Fremskrittspartiet er spesielt utsatt for pressens kritikk, er det et demokratisk problem. Det fordrer større årvåkenhet og skjerpet vilje til selvkritikk fra vår side.

Write us your thoughts about this post. Be kind & Play nice.
 1. Kommentar sier:

  Sitat: » hvilken rett har vi til å bestemme over hvem som skal få leve og hvem som skal dø?»

  Men hvorfor fengsler vi mordere da… om de skulle ønske å drepe noen fler.. hvem er VI som skal bestemme over hvem som skal få leve og hvem som skal få dø

 2. DAL sier:

  Godt innlegg.

  Formålet med straff er å hindre gjentakelse for forbryteren, samt avskrekke andre fra å gjøre det samme. Dødsstraff fikser jo punkt 1 forholdsvis effektivt, men nummer 2? Ingen form for straff, det være seg frihetsberøvelse eller dødsstraff, har noen som helst preventiv effekt. Da burde jo fengslene bli tommere etterhvert, det vi ser er stikk motsatt. De fleste forbrytelser som, fordrer dødsstraff eller lange fengselsopphold, f.eks drap og terror, er utført i affekt eller av syke mennesker i så godt som 100% av tilfellene. Disse forbrytelsene vil ikke kunne forhindres uansett hvor grusom straffen måtte være. Den reelle motivasjonen er derfor kun hevn. For å være for dødsstraff må du først innrømme overfor deg selv at du synes det er greit å drepe mennesker. Og det er det ikke.

 3. Lodin sier:

  Fint å leve i slike tider, at vi kan stille spørsmålet.

 4. Dj_mic20 sier:

  Hult argument så lenge vi har legalisert abort her i landet. Det er jo nettopp å bestemme over død og liv.

 5. JayEmpie sier:

  De fleste klarer nok å se forskjell på et helt, fullkomment individ og på på en celleklump eller en larve. Det er m.a.o. rikelig plass til nyanser her, -og ikke nødvendigvis enten/eller.

 6. Hardu sier:

  Formoder at du da har tatt et prinsipielt standpunkt mot abort også siden du mener vi ikke har rett til å bestemme over liv.

 7. Øystein Søreide sier:

  det er et ufødt liv….
  Det er ikke det samme.

 8. Idunn sier:

  Vanvittig dårlig kommentar.. Regner i grunn med at du er voksen nok til å se poenget med sitatet du skrev av, men i tilelle du bare er dum: Når det er snakk om hvilke rett VI har, er det vel snakk om at folk generelt ikke har rett til å bestemme over en annens liv eller død; altså har heller ikke morderen rett til å bestemme om han/hun vil myrde eller ikke.

 9. Thomas Remme sier:

  Formålet med forvaring av straffedømte er ikke bare «hevn» og avskrekking, men også å beskytte samfunnet mot lovbryteren (inntil denne er rehabilitert etc).

 10. Thomas Remme sier:

  Godt innlegg.

  Mennesker gjør feil, så da må man anta at rettsvesenet heller ikke er ufeilbarlig. Tar man et menneskeliv, er det ingen vei tilbake. Et anerkjent rettsstatsprinsipp lyder slik:
  «Det er bedre at 10 skyldige går fri, enn at 1 uskyldig blir dømt.» Noe å tenke på?

  Den norske filosofien når det gjelder fengsel og straff er fokus på rehabilitering, for å unngå at dømte begår nye lovbrudd. Dette gir oss en av de laveste tilbakefall-andelene i verden.

  Hvis våre innsatte ikke fikk permisjoner, tilgang til medier (inkl. pc) mm. så ville overgangen til et fritt liv bli overveldende stor, og veien tilbake til lovbrudd kortere.

 11. Thomas Remme sier:

  Du har et poeng, men det er etter min mening på siden av tema.

  Skal vi ta opp alle aspekter av retten til liv og retten til å avslutte dem, da må vi også se på assistert selvmord, eutanasi (barmhjertighetsdrap) og norske styrker sine militære operasjoner i utlandet…

 12. berit sier:

  det er like fullt et liv! einkvar som har vore gravid kjenner at barnet lever også før det er født!

 13. arvidhb sier:

  Ikke stort bedre denne heller. Les artikkelen en gang til . Det er en vesentlig forskjell på enkeltmenneskets drap, og samfunnets( Statens) drap.

 14. Roy Aasheim sier:

  Tusen takk BT. Dette må være den beste artikkelen som jeg har lest i nyhetene så langt i år. Jeg skulle ønske at alle partier ble behandlet likt fra pressen. Det er flott at en avis tør ta opp dette spørsmålet.

  Saken til Hoksrud er viktig. Han har gjort et lovbrudd, og det skal ikke våre politiske topper gjøre. Saken oppe i Vågå er kanskje av mer alvorlig karakter, hvor det er mindreårige med i bildet. Hadde denne ordføreren vært fra Høyre siden i norsk politikk, så tror jeg at vinklingen og omtalen hadde vært anderledes.

  For oss på sidelinjen som får det meste av nyhetene gjennom media, er det viktig og ikke stole blint på det vi får vite. Det er journalisten oppfatning vi får høre, og denne trenger ikke å være objektiv hver gang. Men nok en gang BT, tusen takk BT.

 15. Einar sier:

  Dette er en viktig innrømmelse fra BTs side. Jeg stemmer ikke FrP selv og har aldri gjort det, men det er åpenbart for alle at partiet for en dårligere behandling enn andre partier i mediene. Pressen står seg godt på mer selvkritikk, og som BT-leser blir jeg nesten litt stolt hvis «vår» avis går i front. Bra!

 16. A Bertsen sier:

  Jeg må si at jeg var sjokkert over at TV2 i denne saken. Jeg følte umiddelbart at dette ikke hang på greip i forhold til norsk presse-etikk. Det at politikere skal være så enormt lovlydige synes jeg skal handle om større saker enn dette.

  Jeg er selv ikke noe FrP-velger og har heller ikke mye til overs til «alle skal få»-politikken deres, men er likevel skeptisk til at TV2 tror de kan gjøre hva de vil med kameraene sine bare det er et lite lovbrudd på gang.

  På sikt er dette også uheldig, fordi det kommer så mye saker av denne karakter for tiden at det ikke lenger er et sjokk på oss. Vi bryr oss knapt til slutt. Derfor skal man velge slike saker med omhu,.

 17. Observant sier:

  Jeg syntes journalist i BT tøyer strikket langt, når hun står med sin i-Phone å tar bilder av rumenske tiggere og politi. Ikke forde hun tar bildet av situasjonen, men forde hun lyver til en forbipasserende dame, som spør om hun ble med på bildet. Riktignok ble damen sladdet. Men er ikke grenser for hvordan en journalist kan fremtre og hva en journalist kan finne på å si. Ris egen ræv også da, BT.
  -Ellers en bra vinkling. :)

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Tiggerne-er-tilbake-1754753.html

 18. Sven Gren sier:

  «Frps gjennomført anti-akademiske stil kan også ha en viss innvirkning på mediedekningen partiet får, all den tid pressen blir mer og mer akademisk i rekrutteringen.»

  Her uttrykker BT to myter journalister liker å fortelle oss. På hvilket grunnlag hevder BT at FrP har en «gjennomført anti-akademisk stil» som er forskjellig fra andre partier?
  Blir pressen mer og mer akademisk i rekrutteringen? Er det ikke heller rett å si at begrepet akademiker har fått en langt videre betydning? Det under meg ofte at pressen i sin iver etter å hindre at FrP kommer i maktposisjoner forsøker å fremstille partiets tillitsmenn og velgere som mennesker med mindre utdannelse enn gjennomsnittsbefolkningen. Men er det ikke slik at svært mange toneangivende redaktører og journalister savner utdannelse? Apropos, ta en titt på utdannelsen til våre statsråder. Hva angår horehus skulle jeg gjerne vite hvorfor noen journalister fra TV2 befant seg på et horehus i Riga? Er det vanlig at journalister er stasjonerte på horehus? Så hevder journalister at det å gå på horehus grunner seg på en særegen kultur i FrP. Jensen blir spurt om det. Men hvorfor spurte ikke de samme journalister Halvorsen om det kom av en partikultur i SV da en tillitsmann ble dømt for hallikvirksomhet?

 19. Jørgen Fimreite sier:

  At FrP er uakademisk og populistisk er en merkelig måte å angripe et parti. Men uansett ser jeg en større grunn til å stemme FrP når en av deres egne ikke viser respekt for idiotiske lovgivninger som er nærmest umenneskelige.

  Forbudet om å kjøpe sex baserer seg på å gi ekstra skam til dem som benytter seg av slike tilbud. Hadde det ikke vært for at jeg er i et forhold skulle jeg brutt den loven så mye jeg kunne i forakt for Norges moralist-lovgivning. Dratt rett til utlandet med en bunke penger, stram tiss og med kondomer klar. Om noen hadde tatt meg skulle jeg ikke gitt meg før saken var kommet helt opp til menneskerettighetskommisjonen,

  Hallo? For et opplegg vi nordmenn driver med…
  Muslimer ber mot Mekka fem ganger daglig, mens den gode nordmann tar sin dose skam enda flere ganger.

  Men det er lett for meg å skrive dette, ettersom jeg er på utenlandstur nå og ser det hele utenfra. Blir sikkert meg selv igjen når jeg kommer tilbake.

 20. Ola Dunk sier:

  Det er vel ikke til å stikke under en stol at journalister tilhører venstresiden, og dermed naturligvis forskjell behandler. Hvordan ellers klarer de røde å sitte ved makten? Det er jo ikke akkurat flertall i befolkningen for mye av den politikken som gjelder i dette landet. Ta bilavgifter. Har til gode å møte en som fullt ut støtter denne politikken. Ved en folkeavstemning kunne grunnlaget i slike enkelt saker vært avgjort, og ikke stadige og dårlige hestehandler. Hva med bompenger? Hvem støtter dette? Har tilgode å møte en…

 21. Postmann Pat sier:

  Må si pressen er mye snillere med saken i Vågå enn den er med saken rundt Hoksrud. TV2 burde skamme seg.

  Samtidig vil jeg stille spørsmål rundt loven som forbyr noske statsborgere å kjøpe sex i utlandet. Hvis nordmenn er i land der prostitusjon er lovlig, skal da norsk lov stå over loven i landet en befinner seg i?

  Vil da trekke parallellen videre til om en saudi-arabisk statsborger er i Norge. Skal han da følge sharia loven som gjelder i Saudi Arabia mens han er i Norge, hvis denne loven pålegger ham å gjøre det?

 22. Ingvar Torsvik Myrvollen sier:

  Veldig godt skrevet – litt selvkritisk og reflektert.

 23. Spørger sier:

  Takk for meget god leder!
  (Jeg er ikke leser av BT, da jeg hører hjemme på Østlandet – en tilfeldighet ledet hit)
  Personlig er jeg av den oppfatning at norsk presse har ødelagt mye for seg selv. De er nesten ikke troverdig i noen sammenheng. Ofte har de en skjult agenda. Derfor skrur vi av Dagsrevyen og TV2. Det å vende seg av med disse kanalene, Aftenposten ol. har vært lettere enn som så. Utenlandske kanaler og nettaviser har mye å tilby – også faglig.

  Et eksempel på pressedekning:
  Da Frp / prostitusjonssaken dukket opp var vi på ferie og var henvist til å lytte til NRK radio. Alle nyheter, absolutt alle i dagesvis – begynte med denne saken. Noen dager senere fikk vi høre om «en ordfører i Oppland» som var politianmeldt for seksuell omgang med en mindreårig jente over tid. Ordføreren var navnløs i flere dager. Jeg stilte da spørsmålet privat: Hva vet vi med sikkerhet om ordfører og partitilhørighet? Svaret kom kjapt: Det er ikke Frp! Hvilket politisk parti er det da? Sannsynligvis Ap.

  Her står vi kanskje overfor en av de styggeste sakene i norsk historie hvor en myndighetsperson har utnyttet en mindreårig. Og enda verre: det kan se ut til at ordføreren, som presiseres ikke er dømt, ha pleiet omfattende kontakt med Ap-toppene og maktappartet i Norge. Samtidig som jenta har vært med… Dette har ikke være tema i NRK. Forstå det den som kan.

 24. Rolf Sejersted sier:

  Når kuken står, eller blodtåken rår, forsvinner halve vettet! Både i pressen, AP, FrP, etc og i befolkningen. Så får vi håpe for den lille jentas skyld at ordføreren i Vågå ikke er skyldig.

 25. Spørger sier:

  bt: «La oss være ærlige: Selvkritikk har aldri vært pressens styrke.»

  Hvor mange av kommentarene har blitt slettet her? Ytringsfrihet?

  Prøver bt seg på litt selvkritikk for å gjøre seg interessante? Det var åpenbart ikke alvorlig ment fra redaksjonens side…

 26. Terje Olsen sier:

  Jeg har 2 banneord i mitt vokabular. Kun 2. Det ene er : JOURNALIST. Det har vært et banneord for meg i snart 15 år. Det ble ytterligere forsterket da en forhenværende redaktør i en herværende avis uttalte at det var enhver journalist,s fordømte plikt å gi sin subjektive oppfattning av en sak. Etterpå har flere andre redaktører støttet denne holdningen. Da brekker jeg meg. Den eneste form for journalistikk som jeg kan akseptere er den objektivt formidlende journalistikken. Den finnes ikke mer i Norge. Og så har jeg alltid lurt på følgende: Er den enkelte journalist seg selv bevisst på at han/hun er utdannet uforskammet, arrogant, bedrevitende og hoverende? Er han/hun klar over at faktisk flere og flere ser på en journalist som en drittsekk? Hver gang jeg møter en person som er utdannet journalist tenker jeg: «- Stakkars. Tenk å unne seg selv så ondt. Det må da være mulig å få seg et ordentlig arbeid». Ellers så synes også jeg at lederen over er god, men jeg frykter at den er skrevet for å gi alibi til alle «drittsekkene».

 27. Betyr artikkelen at BT har endret kurs?
  Betyr dette at bt nå også vil ta inn skriv fra mannen i gata uten en akademisk tittel?
  Det er bra at man tar selvkritikk, men like lite troverdig som at PST skal granske seg selv.

 28. Johan sier:

  Jeg er ikke direkte uenig i kritikken av TV2, men BTs lederskribent overser en viktig del av Hoksrud-saken: NOEN TIPSET TV2.

  En eller annen, som visste at Hoksrud kom til å gå på strippeklubb, fortalte TV2 at dette kom til å skje. Når vi legget til at besøket i følge Hoksrud selv ikke var planlagt, og heller ikke noe han pleier å gjøre på utenlandstur, blir saken mer kompleks enn bare «pressen er slem med FrP».

  Forutsatt at Hoksrud ikke lyver om hvor planlagt dette var, så er det i utgangspunktet ikke mulig for tipseren å gi fortelle TV2 at ulovligheten kom til å skje. Med mindre tipseren hadde til hensikt å sørge for at det skjedde.

  Dette tegner et bilde av at Hoksrud er lurt i en felle: Noen har først har sørget for at TV2 satt klar med kamera, og deretter overtalt Hoksrud til å dra på bordell. Denne overtalelsen må være foretatt av en av de FpU-medlemmene som Hoksrud reiste sammen med.

  Med andre ord: Hele saken er et utslag av at FrPere bruker skitne triks seg i mellom, heller enn at media «jakter på» FrP. Hoksrud er offer for en intern maktkamp i FrP. Og reportasjen fra Riga er ikke et angrep på partiet, men et innlegg i denne maktkampen.

 29. Rune Fardal sier:

  DET virkelig store sprsmål ingen har tatt i enda er hvordan TV2 viste på FORHÅND hvor Hoxnes skulle og hva han skulle. HVEM tipset TV2 og HVORFOR? Og hvorfor er ikke navnene til de andre i dette masasjefølget navngitt? De var på samme sted i samme ærend? Fikk de imunitet mot å sladre?

  Der har media en gravejobb og gjøre for her lukter det DIRTBOMB lang veg.

 30. Nille Hansen sier:

  Nå burde jo pressen vært like pågående og ivrig etter APs ordfører i Åmot…….Men Forskjellen er påtagelig….

 31. Maurith J sier:

  Dette er den mest rettferdige, ballanserte og nyanserte artikkel jeg har sett fra journalister i forhold til dette temaet siden jeg begynte å legge merke til hva som ble kjørt frem i mediebildet….lenge før jeg begynte å stemme som jeg gjør. Og det er relativt lenge siden jeg begynte å kommentere det jeg så som ett demokratisk problem, for så å bli verbalt slått i hodet og latterliggjort med at «her kom den FRP-iske hårsårheten igjen». Det har lenge sett ut som om det i forhold til dette kun er å legge buken i være og si «jeg tar feil, jeg tar feil» og gjerne i tillegg at «jeg ikke forstår bedre» som teller….men her kom det altså ett friskt pust. Men så er spørsmålet; Når man så kan stille de spørsmålene man gjør her, og vet hvilken makt pressen utøver gjennom forside etter forside, hvordan få en bedre innsikt og forståelse for hvor stort problem dette egentlig er i ett demokratisk land? OG, som konsekvens, også en stueren håndtering av dette? Jeg har hørt journalister beskrive dette som vanskelig…for å løfte selve tematikken KAN gjøre det vanskelig med tanke på fremtidige arbeidsplasser…..er det slik pressen vil være bekjent av å fremstå? Eller er det kanskje på tide med en solid kjellerrydding??? For dette er holdninger man (muligens) ikke snakker om. Men om dette får fortsette vil stadig flere innse at demokratiet, som er grunnmuren i vårt land, er akkurat så solid ( eller svak) som førstesiden i DB eller VG til enhver tid sier den skal være….og DET er vel ikke noe vi vil være bekjent av???