Ikke la sjansen gå til spille

Det er et sjansespill av opposisjonspartiene i Oslo bystyre å lukke ørene for faglige vurderinger og hindre at Lambda nå realiseres.

NAIVT: Det er i beste fall naivt å tro at nei til Lambda ikke vil føre til en lengre utsettelse av nytt Munch-museum. I verste fall må vi i påvente av enighet bruke pengene på å ruste opp dagens museum. Da kan tidsvinduet for nytt Munch-museum være lukket, skriver Oslos kulturbyråd Hallstein b. Bjercke.


En av verdenshistoriens største kunstnere, Edvard Munch, testamenterte bort store deler av sitt livsverk til Oslo Kommune. Nå gjenstår det å se om vi politikere i hovedstaden er i stand til å forvalte denne arven på en skikkelig måte. Denne kunstskatten er for stor til å brukes som en brikke i et lokalpolitisk spill.

Denne kunstskatten er for stor til å brukes som en brikke i et lokalpolitisk spill

Oslo kommunes samling av Munchs kunst er unik. Den er unik fordi den er så omfattende, og viser hele bredden i kunstnerskapet. Blant verdenshistorienes andre store kunstnere er samlingene spredd på mange eiere i mange land. På Picasso-museet i Barcelona og Van Gogh-museet i Amsterdam får man bare se bruddstykker av disse kunstnernes virke. I Oslo har vi nå muligheten til å skape verdens mest spennende kunstmuseum, med en mangedobling i antall besøkende som en realistisk konsekvens. Da vil man også nærme seg Munchs eget mål, som var å la flest mulig ta del i kunsten.

Vi bør raskt bestemme oss for å bygge et museum med de kvaliteter Munchs kunst fortjener – til riktig pris og riktig tid.

Dagens Munch-museum på Tøyen er både for lite og i for dårlig forfatning til at det er mulig å realisere det unike potensialet denne kunstsamlingen representerer. I løpet av få år må bygget rehabiliteres for store beløp, bare for at vi skal være sikre på at ikke kunsten skades. Det betyr at tidsvinduet for å realisere drømmen om verdens mest unike kunstmuseum er lite. Dersom vi ikke klarer å bestemme oss for lokalisering av nytt museum snart, må vi i stedet sette i gang arbeidet med å vedlikeholde dagens bygg, en investering uten verdi for fremtiden. En slik løsning vil ikke gi oss mulighet til å vise så store deler av samlingen som kunsten og kunstneren fortjener.

Om bystyret i dag bestemmer at det skal utredes to alternative plasseringer av nytt Munch-museum skal byrådet i Oslo selvsagt gjøre dette på en grundig og god måte. Vi kan allikevel ikke se bort fra at det ligger en ferdig skisse for det som kan bli et av verdens flotteste kunstmuseer i Bjørvika. Fagfolk har vurdert at det sannsynligvis også vil bli billigere å bygge her enn opposisjonens alternativer, blant annet på grunn av at reguleringsmessige og antikvariske føringer for de alternative tomtene vil måtte kreve et kjellerplan, og fordi grunnforholdene er særdeles kompliserte under både Tullinløkka og Tøyen. Stødig fjell under havflaten i Bjørvika er et sikkert fundament. At de tekniske rommene befinner seg i byggets kjerne, i stedet for i kjelleren, gir både enklere drift og gjør det rimeligere å bygge.

Men først og fremst er Lambda et museumsprosjekt med unike kvaliteter. Her kan man veksle mellom å ta inn inntrykkene fra Munchs kunst, og å nyte fjorden, byen og landskapet han var inspirert av, i de fantastiske pausearealene med byens beste utsikt. De store og luftige pausearealene vil forsterke og komplettere kunstopplevelsen. Åpningen og den naturlige bevegelsen mellom etasjene er en del av dette. Dette ser ikke Halse og andre Lambda-motstandere ut til å forstå, der de sitter med sine tekniske kalkyler av brutto- og nettoareal.

De siste dagene har Lambda-prosjektet blitt lovpriset av både arkitekter, museumsdirektører og kunstnere. Alle mener at lokaliseringen i Bjørvika er den beste. Samspillet med Operaen og de andre kulturbyggene – både arkitektonisk og innholdsmessig – trekkes stadig frem som meget spennende og unikt også i internasjonal sammenheng.

Det er et sjansespill av opposisjonspartiene i Oslo bystyre å lukke ørene for faglige vurderinger og hindre at Lambda nå realiseres. Ingen av deres alternativer har noe flertallsstøtte bak seg. I tillegg må det enorme arbeidet som er lagt ned i å gjøre Lambda til et så godt prosjekt som det er blitt, gjøres om igjen. Det er i beste fall naivt å tro at dette ikke vil føre til en lengre utsettelse av nytt Munch-museum. I verste fall må vi i påvente av enighet bruke pengene på å ruste opp dagens museum. Da kan tidsvinduet for nytt Munch-museum være lukket.

Kunstarven etter Edvard Munch fortjener det beste. Det vil den få i Bjørvika.