Sa nei til Rådhuset

Klikk på faksimilen

Bergenserne var i harnisk i 1970.

BERGENS TIDENDE 21. JANUAR 1970

Bergenserne var i harnisk. De ville ikke ha et nytt rådhus på 14 etasjer midt i sentrum.

I januar 1970 arrangerte aksjonskomiteen mot rådhusblokken en tre dager lang protestaksjon. Det var stands ved Posthuset, Busstasjonen og på Ole Bulls plass. Folk sto i kø for å skrive under. Det var rene folkeavstemningen.

Samtidig kastet også byens arkitekter seg inn i kampen mot rådhusprosjektet. Nærmere 90 av dem skrev under på et protestbrev til kommunen.

«Vår viktigste innvending mot prosjektet er den store byggehøyde som innfører en ny målestokk i byen, en målestokk som etter vårt skjønn vil medføre store skadevirkninger for et tradisjonsrikt bymiljø», het det bl.a. i brevet.

Blant de mange underskriverne var arkitekter som E. Vaardal-Lunde, Ole Landmark, Fr. Konow Lund, H. B. Grieg, Halfdan Wiberg, Kjell H. Irgens, Sverre Lied, Ø. Maurseth, Egill Reimers og Bjørn Trumpy. De var alle bekymret.

I tillegg til byggets høyde, viste arkitektene til hensynet til den fremtidige trafikkavvikling til og fra rådhuskvartalet. Og til et helt annet behov for parkeringsplasser enn da arkitektkonkurransen om rådhuset ble vunnet i 1953.

«… vi vil derfor henstille til Bystyret om å gi rådhusarkitekten i oppdrag å utarbeide forslag til rådhus med lavere byggehøyder», skrev byens arkitektstand.

Det var arkitekt Erling Viksjø som i 1953 vant konkurransen om Bergen rådhus, i konkurranse med 60 andre arkitekter. Vinnerutkastet inneholdt også flere lavblokker, men utkastet ble redusert pga protester mot sanering av historisk bebyggelse i området. Rådhuset står på tomten som tidligere holdt Lungegaarden skole.

Rådhuset ble oppført i perioden 1971-1974. Arkitekt Viksjø døde i desember 1971, og fikk altså ikke sett bygget ferdig oppført.

Rådhuset har i alle år vært utsatt for kritikk pga høyden, som er 52 meter. Men i de senere år kan det virke som kritikken har stilnet noe.

Hva synes du om Bergen rådhus? Stygt eller pent?

Kommentarer