Sa nei til hotell på Fløyen!

Klikk på faksimilen

BERGENS TIDENDE 27. FEBRUAR 1970:

“… et moderne turisthotell på Fløien vil være midt i blinken når det gjelder underbringelse av turister og for avholdelse av kongresser, landsmøter, kursvirksomhet i stillere perioder.”

I februar 1970 gikk avisdebatten frisk for og imot bygging av hotell på Fløyen. I et debattinnlegg i BT pekte sivilingeniør Bernt-Chr. Vedeler sr. på det store behovet for hotellsenger i Bergen – og Fløyen som et unikt sted å bygge et hotell, med den fantastiske utsikten over byen.

“Det er en kjent sak at Bergen allerede i dag er en flaskehals i turistsesongen, og at vi mister et meget betydelig antall reisende på grunn av manglende eller utilfredstillende hotellkapasitet”, skrev sivilingeniør Vedeler i et stort oppslått innlegg, illustrert av en skisse av det påtenkte hotellet. Flottere plassering kunne man ikke tenke seg.

Han fortsatte: “På meg virker skissen av det prosjekterte terrassehotell på Fløien tiltalende, og jeg er ikke i tvil om at bygget kunne innpasses bra i landskapet og uten å etterlate sår i terrenget.”

Han karakteriserte beliggenheten som et “ønskested” for turistene.

Andre, som formannen i Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Haldor Bruvik, ropte et varsko og minnet om at den uberørte natur på Fløyen representerte  uerstattelige verdier, ikke minst for bergensernes trivsel.

Mens Kjell Berentsen i et innlegg pekte på at man bare kunne gjøre som i Drammen, nemlig bygge en spiraltunnel til topps. Den kunne ha innkjørsel ved Starefossen og utkjørsel på Fløysletten. Dermed ville man unngå at en nyanlagt bilvei til topps ville skamfere naturen, ble det hevdet.

“Personlig har jeg liten tro på at en bilvei av denne art vil føre til slike kaotiske tilstander som enkelte avisskribenter har gitt uttrykk for”, skrev Bernt-Chr. Vedeler sr. Han mente at et hotell på Fløyen ville være et langt skritt mot å virkeliggjøre slagordet “Bergen the Doorway to Norway”.

Men myndighetene sa nei, de ville ikke ha noen ny bilvei til Fløyen. Dermed tørket debatten ut uten at det kom noe hotell med verdens flotteste panoramautsikt.

 

Burde Bergen hatt et hotell på Fløyen?

Kommentarer