Slik ble Michelsen-monumentet til

BT 1938. Klikk på faksimilen.

 

17. mai 1938 ble statuen av Chr. Michelsen (1857 – 1925) reist på Festplassen. Allerede i 1930 hadde en gruppe på 178 “damer og herrer”  undertegnet et opprop om at Bergen måtte få et monument over byens største statsmann.
I en artikkel i Bergens Tidendes lørdagsmagasin nr. 19 i 1938 framgår det at det var en krets av Michelsens beundrere og venner som tok initiativet til monumentet. Men ikke minst byens speidere, sjøfolk og skuespillere deltok i innsamlingen av penger.
Allerede høsten 1931 var det samlet inn 130.000 kroner, og det ble etablert en plankomite blant byens fremste menn.
Det ble også  tatt kontakt med billedhoggeren Gustav Vigeland. Han laget et utkast som ble godtatt av komiteen, og statuen ble støpt hos Kristiania kunst- og metallstøperi. Bergen kommune hadde gått med på å la statuen reise i parkområdet foran det planlagte rådhus.
Artikkelen forteller resten av historien.
Statuen av Chr. Michelsen står på en 18 meter høy sokkel. Det skal ha foreligget et forslag om å reise statuen på en betydelig høyere sokkel enn det, noe som ikke ble realisert. Heldigvis, vil nok mange mene i dag.
Burde Michelsen-monumentet stått høyere eller lavere?

 

Kommentarer