Bergens største sedelighetssak

BT 1938. Klikk på faksimilen.

BT 1938. Klikk på faksimilen.

Den største sedelighetssaken noensinne i Bergen ble rullet opp av politiet i 1937 og 1938. Flere hundre gutter var blitt misbrukt.

BT-lesere fikk første gang høre om saken 2. november 1937. «7 mann arrestert og flere ventes tatt», skrev avisen. Allerede da var mer enn 100 personer avhørt i saken.
Det var snakk om utuktig omgang og utuktig handling med unge gutter, de fleste mindreårige. Hele 300 personer var til slutt innblandet, som siktede eller fornærmete. 43 menn ble siktet, de fleste også tiltalt og dømt i forhørsretten, byretten eller lagmannsretten.
Forbrytelsene hadde over lang tid foregått dels i private leiligheter,  dels i Nygårdsparken, dels i butikklokaler og dels om bord i båter.
«Tallet av de impliserte i den store sedelighetssaken vokser så å si fra time til time», skrev BT i januar 1938.
Spesielt var det at politiet mistenkte noen av de misbrukte guttene for å ha stjålet ting fra overgriperne.
I  januar 1938  begynte pådømmelsene i byretten, der rundt 30 tiltalte ble dømt. I begynnelsen av mars 1938 begynte de alvorligste sakene for Gulating lagmannsrett. Seks menn sto her tiltalt for å ha misbrukt 160 gutter.
«Guttene ble en ren plage for meg, de stjal og var frekke», forklarte hovedmannen. Han var tiltrukket av både menn og kvinner, forklarte han. Tiltalen mot ham inneholdt hele 70 punkter.
«Han opplyste bl.a. at flere av ofrene hadde vært med på de forbryterske handlingene utelukkende for å oppnå personlige fordeler i form av betaling (penger eller varer).» De har drevet det som forretning, forsvarte han seg med.
Statsadvokaten ville vite om mange av guttene hadde overnattet. Det bekrefte tiltalte, men sa at det bare var de større guttene. Hva med de små? ville statsadvokaten vite.
«De har vært hos mig om dagen. De kom gjerne til mig før jeg var oppe om morgenen, og gikk der alle hele dagen  … Guttene hadde lov til å gå oppom værelset, og der kunde de lese eller spille kort eller hvad de nu vilde», forklarte han. Han skulle også ha vist guttene «uterlige» bilder, og hatt et album med bilder av guttene.
Tiltalte nummer to i saken forklarte at han hadde vært beruset hver gang han hadde forgått seg mot guttene.
De misbrukte guttene vitnet i saken. «De fleste av ungdommene som lørdag hadde fordrevet ventetiden i vidneværelset med å hoppe bukk eller spille fotball (med papir), hadde ventet å bli avhørt lørdag. Derfor var de ikke blide over å møte idag igjen», skrev BT mandag 7. mars 1938.
Vedkommende som hadde leiet ut værelset der utukten gikk for seg, karakteriserte tiltalte nummer 1 som «en edruelig og pyntelig mann». Han var en fredelig leieboer som hadde gjort greit opp for seg, het det.
Like hyggelig var ikke karakteristikken fra en medfange i fengselet. Han kunne fortelle at tiltalte hadde gjort tilnærmelser og kysset ham. Han hadde også sagt at han var så glad i en av guttene at han kunne spise ham opp. Men i retten benektet denne tiltalte å ha formidlet gutter til andre homofile.
«Homoseksuelle var møtt opp på hans værelse  og hadde fått tak i gutter. Men det var ikke noget som skjedde med hans vilje», forklarte han. Mange av de  misbrukte guttene ble karakterisert som «frekke».
«De arresterte er alle i moden alder, ja, til dels i satt alder, og de tilhører forskjellige samfundslag. Der er både gifte og ugifte», kunne BT fortelle.
En av forsvarerne hevdet at «man ikke skulde dømme disse ulykkelige mennesker for hårdt for deres tilbøieligheter». Han rettet også en pekefinger til alle foreldre som lot sine barn være ute til langt på natt.
De sakkyndige kom til at hovedmannen hadde varig svekkete sjelsevner. Han ble dømt til fem års fengsel og fem års sikring. De øvrige fem tiltalte i lagmannsretten fikk fengsel fra fire år til 18 måneder. Retten fant ingen formildende omstendigheter, bortsett fra at noen av guttene hadde vært pågående.
Samtidig ble en skomaker i 45 års-alderen arrestert for å ha forbrutt seg mot 15-16 mindreårige gutter.  Mens en 23-åring ble tiltalt for å ha forbrutt seg mot 10-12 gutter under 14 år, den yngste bare fire år gammel. Han var selv blitt misbrukt av voksne før han begynte på skolen.
Politiet i Bergen hadde med andre ord en hard økt ved årsskiftet 1937-1938.
Hvordan kunne slike omfattende sedelighetssaker oppstå?

Kommentarer