Bergen i krig – 1943

BT 23.12. 1943. Klikk på faksimilen.
BT 1.2. 1943. Klikk på faksimilen.

Mandag 1. februar 1943 var en stor dag både for Hitler og Quisling. I Tyskland feiret de tiårsdagen for den nasjonalsosialistiske maktovertakelsen – og i Norge feiret NS ettårsdagen for statsakten på Akershus som «en uforglemmelig dag i nasjonens historie».

Bergens Tidende viet så godt som hele side 1 til begivenhetene. Hitler hilste ministerpresident Quisling, som i sin tur hilste reichskommisar Terboven, som i sin tur hilste tilbake til Quisling.
I tillegg hadde man nærmest in extenso tatt inn Hitlers endeløse proklamasjon til sitt folk i anledning tiårsmarkeringen i Tyskland, der det het at «Den nasjonalsosialistiske ides kraft vil føre kampen til utvetydig seier». Selvtilliten var grenseløs, som vanlig.
I en liten annonse nederst på samme side het det: «Motorbåt eller mindre ruteskip ønskes kjøpt snarest». Det var nok noen som hadde fått mer enn nok og ville fortest mulig til England.
Det lokale stoffet fra Bergen var sjelden å se på side 1, det var henvist til innside. Torsdag 23. desember 1943 kunne det på side 2 leses om «Fire flinke piker i Elvebakken» som hadde fått inn kroner 111.50 til de blinde, og om Bergen maskinistforening som fylte 70 år. To svenske filmpremierer var det 2. juledag, og det hadde samme dag vært to trikkekollisjoner. Livet gikk sin gang, på en måte.
Les flere avissider fra krigen på:

Kommentarer