Da Nordnesparken fylte 60

 

BT mars 1947. Klikk på faksimilen.

 

Det begynte i mars 1887, i repslager Jan Andersens hus på Nordnes. 26 menn var invitert. En arbeidsgruppe ble etablert – «Komiteen for Træplantning på Nordnæs».

 

Da hadde de ærverdige herrer allerede forfattet et skriv til Det nyttige selskap, som ble bedt om å ta et initiativ for å anlegge en park på Nordnes.

 

Det var Forsvarsdepartementet som eide grunnen, og med dem det måtte forhandles. Og allerede i mai ble det rykket en annonse inn i avisene, der det ble bedt om økonomisk støtte til opparbeidelse av park.

 

«Resultatet av dette oppropet ble en startkapital på 3370 kroner», fortalte Bergens Tidende 26. mars 1947, 60 år senere. Og allerede våren 1888 ble de første trær plantet, en gave fra Bergens Skog- og Treplantningsselskap.

 

Ved 30-årsjubileet i 1917 kunne Bergens Tidende fortelle at det «I de første årene var (det) særlig om å gjøre å verne småplantene mot ødeleggelse, og da dannet nordnesgutter fra konfirmasjonsalderen og oppover et frivillig ordensvern. Guttene ordnet seg i partier, som skiftet om å gå vakt om kvelden».

 

Opparbeidelse av parken kostet 71.000 kroner. Det største bidraget var kommet fra Brennevinssamlaget. Bergens Sparebank og Det nyttige selskap bidro også. Kommunen fikk en billig park, mente BT.

 

I 1947 kunne bygartneren fortelle at det det forelå planer om utvidelse. Han ønsket seg også det han kalte en folkerestaurant på Fredriksberg. Det fikk han visst ikke. Til gjengjeld kom jo Akvariet …

 

KLIKK PÅ FAKSIMILEN OG LES MER!

 

Kommentarer