Når kun den innerste kretsen er god nok

Vi liker å gi det store bildet, trendene, de nasjonale tallene. Men kanskje er det nabolaget leseren er mest interessert i. Slik får vi dem med inn i våre interaktive univers.

Det er nok mange datajournalister som river seg i håret av at andelen mobilbrukere på nettsiden øker kraftig. Hva gjør man med de store visualiseringene, nettverksdiagrammene og de fancy animasjonene når skjermen er minimal og fingrene er fete?

Mobilandelen gjør at vi som jobber med nyhetsutvikling og datajournalistikk må bli bedre på det vi egentlig skal: prioritere, trekke ut det viktigste. Mobilskjermen er en god test på om du har klart å få vekk det som ikke teller.

Hvor er du?

Men mobilen gir oss også en annen unik mulighet: vi kan tilby data for akkurat der brukeren befinner seg.

Innvandrerandel i grunnkretser i BergenEt av de siste prosjektet på BTs #bord4 var Fjordkloden – der vi har sett på hvordan innvandringen preger Norge og Vestlandet. Hva skjer når mange innvandrere bosetter seg i samme lille bydel?

Et viktig moment var å vise hvor i Bergen innvandrerne bosetter seg. Gjennom artikler på bt.no og avisartikler fikk leserne de store trendene og de unike fortellingene fra områder med stor innvandrerandel.

Tett på

Men vi ville også tett på. Så tett som mulig. For det er når vi kommer tett på at du som bor der kanskje bedre identifiserer deg med dataene vi vil vise.

The near view conveys association and identity. It is the means through which readers will understand the whole by relating it to the example they understand best.
Scott Klein, ProPublica

Den tetteste kretsen

Og det minste nivået de fleste data i Norge finnes på er grunnkretsene. Men vet du hvilken grunnkrets du tilhører? Neppe. Vi måtte lede folk inn til «det nære».

Mange nettsteder og apper tilbyr å bruke din posisjon for å gi deg relevante data. Det finnes flere tjenester for såkalt «omvendt geokoding» der en geografisk posisjon (f.eks din mobils) gjøres om til en adresse. Vi ønsket å bruke dette for å finne ut hvilken grunnkrets våre lesere befant seg i og gi dem relevante data.

De store internasjonale tjenestene som tilbyr omvendt geokoding har ikke noe forhold til grunnkretser, så vi fant ut at vi måtte lage vår egen motor for å finne grunnkretsen til folket.

Inn kommer vår gode venn CartoDB – en tjeneste for å lage interaktive kart fra data og for å lagre og behandle geodata.

Dette gjorde vi

Vi trengte geografiske data for grunnkretser, og det finner du nå på nedlastingsportalen til Statens kartverk. Vi valgte formatet GeoJSON for våre data siden CartoDB ikke støtter det helnorske SOSI-formatet. SOSI-konvertering er noe vi prøver å unngå på #bord4.

GeoJSON-datasettet med polygoner for grunnkretsene ble lastet opp i CartoDB og gjort tilgjengelig slik at vi kunne kjøre spørringer mot det.

I vår nyhetsapp brukte vi javascriptkode for å be om brukerens posisjon (eksempel på slik kode finner du blant annet her) . Både nettlesere på PC/Mac og mobile enheter kan gi tilbake posisjon, men posisjonene du får fra mobilen er selvsagt mer nøyaktig. Er du på bredbånd brukes IP-adressen din og andre verktøy for å finne geografisk posisjon og det kan ofte gi underlige utslag.

Med posisjon i hånd kunne vi kjøre en SQL-spørring mot CartoDB for å finne grunnkretsen der brukeren befant seg. En litt modifisert versjon av koden ser du her:

Du kan selv prøve på Fjordkloden-siden (men er du ikke i Bergen er den lite nyttig..).

Dette lærte vi

En erfaring vi gjorde er at vi ikke burde sendt brukeren rett til grunnkretsen uten å spørre først. Selv om mobilen din spør om du vil tillate å dele posisjon med bt.no så ble det litt forvirrende synes vi selv. En enkel «ta meg til mitt sted»-knapp hadde nok gjort susen.

Bruk gjerne koden og metoden, men last gjerne opp din egen grunnkrets-tabell til CartoDB så du har kontroll på dataene selv om vi sletter eller endrer vår tabell.