Få deg et (kommune)-nummer

La oss ta det først som sist: ser du et kommunenummer med tre sifre så betyr det trøbbel.

Som datajournalist kommer du garantert innom kommune- og fylkesnummer på din vei gjennom offentlige datasett.

Kommunenummer er en unik identifikator for hver eneste kommune i Norge. Og unike indentifikatorer liker vi. Det gjør det enklere å krysse datasett, sette dem sammen, og vite at du opererer med riktig kommune.

Lite kreativt

I Norge er vi nemlig så lite kreative at vi ikke har klart å finne unike navn på hver kommune. Det finnes to av både Herøy, Sande, Nes, Os, Våler og Bø kommuner i ulike fylker.

Det betyr at dersom du krysser to datasett basert på kommunenavn kan du ende opp med å krysse feil kommuner med hverandre.

Alltid fire sifre

Kommunenummer i Norge har alltid fire sifre. De to første angir fylket (eks 12 for Hordaland), mens de to siste angir kommunen i fylket (1201 for Bergen). Det skal alltid være fire sifre. Det betyr at f.eks. Halden har kommunenummer 0101 og ikke 101.

Siden kommunenummer har ledende null er det viktig at du behandler det som en tekststreng og ikke et tall i databaser etc. Gjør det uten unntak og du får mindre trøbbel med å matche datasett.

Slik konverterer du til rett format

Ofte kan du få tilsendt datasett som ikke har ledende null i kommunenummeret (eks 101 for Halden). Slik endrer du på det:

I Excel

  • Dersom kommunenummeret ditt (eks 101) står i celle B2, kan du bruke denne formelen i cellen C2 ved siden av:  =TEKST(B2;"0000")
  • Marker kolonnen C og velg å formattere den som tekst (Cmd+1 eller Ctrl+1).
  • Du kan så kopiere den formelen nedover og den retter opp alle kommunenummer med tre sifre.

I Python

Bruk funksjonen zfill for å legge til null i begynnelsen av nummeret slik:

I Javascript

I SQL (Postgres og f.eks. CartoDB)

Pass på at du først endrer kolonnetypen til tekst. I CartoDB gjør du det i drop-down menyen over kolonnen. Så kan du kjøre denne SQL-spørringen. Pass på at du bytter ut «mintabell» med navnet på din tabell.

I QGIS (kartverktøy)

  • Høyreklikk på laget ditt og velg «Show attribute table»
  • Klikk på blyanten helt oppe til venstre for å starte redigering
  • Klikk på kuleramma til høyre («Field calculator»)
  • Kryss av for «Create a new field» og legg inn det nye feltnavnet i «Output field name»
  • Velg Text i «field type» og set «output field width» til 4.
  • Bruk så koden  lpad(kommunenummer, 4, '0') i expression-feltet.
  • Klikk OK og QGIS generer et nytt felt med riktig kommunenummer (fire sifre) til deg.

PS: Liste over alle kommunenummer finner du blant annet hos SSB.

Lager du kart i CartoDB?: Få fem tips til et bedre kart her og her kan du dykke ned i avanserte SQL-spørringer for å få mer ut av ditt kart.