Tåpelig trøbbel

Eurokrisen herjer og millioner av mennesker er rammet av sult og krig. I Norge har vi smørkrise.

Illustrasjon: Øivind Hovland

I disse mørke og travle juletider kan man fort miste oppmerksomheten på hva som er viktig og uviktig. Eurokrise, krig, sult, tørke, arbeidsledighet, revolusjon, korrupsjon, mangel på tilgang til rent vann, tortur, undertrykkelse, voldtekt og kidnapping – listen er lang. Millioner av mennesker lider.

Vi her i Norge, vi har smørkrise

Vi har på vår siden blitt rammet av den såkalte smørkrisen. Julens bakverk blir ikke det samme uten det riktige smøret. Det er faktisk så viktig med riktig smør at folk tyr til desperate løsninger. Vi har nok alle fått med oss de kreative sjelene der ute som selger smør på finn.no, og de som faktisk kjøper det. Jeg spør meg selv: Hva er det vi tenker på?

Er smørkrisen egentlig en krise sett i sammenheng med livsviktige verdensproblemer?

Verden lider av mange og store utfordringer som krever samarbeid for å løses, ofte på tvers av landegrenser. Det er så utrolig mange mennesker der ute som kjemper for livet sitt, som ikke vet når deres neste måltid blir, som ikke er i stand til å ernære seg selv og som ikke får hjelp. Mens vi her i Norge, vi har smørkrise. Kakene har mulighet til å bli bakt selv om man bruker en annen type smør. Sultofre har ikke mulighet til å bli mett selv om vi her i Norge får tak i riktig smør. Det setter kanskje problemene våre i perspektiv.

Les mer fra BTbatt på Facebook og Twitter

Jeg har faktisk ikke forståelse for den desperate nøden etter smør. Jeg opplever og ser at det er krise, men jeg er ikke i stand til å forstå at et annet produkt ikke kan være en minst like bra erstatning. Mitt ønske til alle dere som leser dette, er at dere, hver og en, setter dere ned og tenker litt over hva som virkelig er viktig for dere. Hva er viktig for meg og hva ønsker jeg virkelig å bry meg om? Er smørkrisen egentlig en krise sett i sammenheng med livsviktige verdensproblemer? Tenk litt på det, du.

Kommentarer