Hva nå, Bakke?

Kulturhuset i Fyllingsdalen ser ikke ut til å bli bygget med det første. Det frustrerer.

Illustrasjon: Grieg Arkitekter

I november 2011 bestemte byrådet i Bergen seg for å legge kulturhuset i Fyllingsdalen ut på anbud. Den avgjørelsen var vanskelig for mange i bydelen å svelge, spesielt når Norges fremste ekspert på EU-rett, jussprofessor Kai Krüger, mente at det var unødvendig å gjøre det. Kulturbyråd Gunnar Bakke: Her burde du hørt på andre enn kommuneadvokaten.

Et feilplassert kulturhus er for mange det samme som intet kulturhus

Status i saken er nå at byrådet jobber med forberedelsene til anbudsrunden. Når kulturhuset blir lagt ut på anbud, vet ingen. At saken drar ut i tid, fører til at en eventuell implementering i utbyggingen av Oasen, ser ut til å bli umulig.

Les også: Kostbar spareiver og se faktaboks

Det er viktig for alle fyllingsdøler at kulturhuset havner et sentralt sted.Dette kan forsvares med mange og viktige grunner. For det første vil få bruke kulturhuset om det havnet et annet sted enn ved eller i Oasen bydelssenter. Biblioteksjefen i Fyllingsdalen er sterkt imot en perifer plassering av biblioteket. I januar i fjor sa hun til Sydvesten at hun er redd biblioteket vil dø ut.

Kan du love oss at kulturhuset blir bygget der hvor folk flest ferdes?

Det sier seg selv at en ikke kan plassere et kulturhus for hele bydelen langt borte fra hvor folk flest ferdes. Sett i et miljøpolitisk perspektiv må også kulturhuset ligge i forbindelse med bussterminalen på Oasen – og den fremtidige bybanetraseen. Facebook-gruppen «Ja, til kulturhus ved Oasen» har over 600 medlemmer, og det er klart at mange engasjerer seg i saken. Et feilplassert kulturhus er for mange det samme som intet kulturhus.

Les mer fra BTbatt på Facebook og Twitter

Fyllingsdalen videregående skole er Norges største dramaskole. Over 120 elever fordyper seg i dramafaget her. Skolens rektor er også positiv til å se på muligheten til å leie lokaler i kulturhuset, men det forutsetter en sentral plassering. Hvor ligger saken nå, Gunnar Bakke? Kan du love oss fyllingsdøler at kulturhuset blir bygget der hvor folk flest ferdes, med andre ord i eller ved Oasen bydelssenter?

Kommentarer