Fåfengt forbud

Debatten om narkotika dreier seg nesten utelukkende om forebygging og behandling av rusavhengige. Viktige spørsmål, men burde man ikke drøftet om selve forbudet mot narkotika er feilslått?

NARKO: I Nygårdsparken må stadig ambulanse og politi rykke ut til overdoser. Her fra august i fjor. Foto: Odd E. Nerbø

Vi kjenner oppskriften: Politikere ser noe de ikke liker og velger å forby det ved lov. Alkoholforbudet på 1920-tallet og forbudet mot homofili helt opp til 70-tallet er eksempler på hvordan moralisme har ledet til forbud. Dagens forbud mot sexkjøp, pengespill og narkotika kan ha ulike politiske begrunnelser, men felles for dem alle er ønsket om å forhindre en atferd man selv mener er umoralsk. Hva har vi lært av slike forbud gjennom historien?

Lovforbudet gjør at politiet må jage rusavhengige og småselgere, istedenfor å prioritere drap og voldtekter

Jo, man kan lage så mange lover man bare vil, men mennesker vil alltid finne en annen måte for å oppnå rus, underholde seg eller leve ut sitt seksualliv på måter som vil støte andres moral. Menneskets iboende trang til å ta egne valg, både gode og dårlige, vil aldri en lov kunne forhindre. Et forbud bør derfor ikke være noe som brukes for å fremme samtidens moralsyn, men som et verktøy som brukes i ytterst få tilfeller for å beskytte samfunnet.

Ved et totalforbud har man faktisk klart å gjøre narkotika farlig for hele samfunnet

Det er på høy tid å spørre seg om narkotikaforbudet faktisk beskytter oss. I Norge gjøres et stort antall syke og avhengige mennesker til kriminelle – fordi de ruser seg. Lovforbudet gjør at politiet må bruke store ressurser på å jage rusavhengige og småselgere, istedenfor å prioritere drap og voldtekter. Behandlingen av avhengige gjøres samtidig vanskelig. Heroinbehandling og sprøyterom blir moralsk umulig å akseptere så lenge det eksisterer et forbud.

Les mer fra BTbatt på Facebook og Twitter

Man kan også spørre seg om det er lurt å ha et forbud mot aktivitet som i utgangspunktet bare skader den rusavhengige selv. Forbudet mot drap, voldtekt og tyveri begrunnes med at man skal beskytte andre mot kriminell aktivitet. Forbudet mot narkotikabruk er begrunnet med at man skal beskytte brukeren selv.

Milliarder havner i hendene på brutale mennesker som reinvesterer pengene i menneskehandel, våpenhandel og annen samfunnsødeleggende aktivitet

Det er sikkert godt ment, men gode intensjoner til tross: Ved et totalforbud har man faktisk klart å gjøre narkotika farlig for hele samfunnet. Dette er fordi man ved å gjøre narkotikasalg ulovlig har overlatt scenen til organiserte narkotikaligaer.

Jeg mener narkotikaforbudet er mislykket

Man flytter omsetningen fra kontrollerte, regulerte salgssteder, og ut i en ukontrollerbar underverden der den voldeligste vinner. Milliarder havner i hendene på brutale mennesker som reinvesterer pengene i menneskehandel, våpenhandel og annen samfunnsødeleggende aktivitet. Det skader samfunnet mye mer enn narkotikabruk alene.

Jeg mener at narkotikaforbudet er mislykket. Selv om man på ingen måte liker at mennesker ruser seg på narkotiske midler, kan legalisering være et bedre alternativ enn dagens situasjon.

Gjennom en regulert narkotikapolitikk vil kundegrunnlaget til organisert kriminalitet falle bort og samfunnet kan endelig bruke sine ressurser på det aller viktigste: Forebygging, behandling og ettervern av dem som trenger det.

Kommentarer