Nei til livstid, nei til dødsstraff, ja til rehabilitering

Under rettsaken mot ABB var internasjonale medier kjappe med å debattere da de fant ut at 21 år var maksstraff i Norge. Hvordan kan 21 år gjøre opp for så mange liv som gikk tapt?

 

 

Helt siden 1979 har nulltoleranse for dødsstraff i Norge vært et faktum. Da ble dødsstraffen avskaffet under alle omstendigheter, selv i krig og unntakstilstand. Vedtaket møtte en del kritikk. Mye av kritikken dreide seg om hvordan dødsstraffen kunne virke preventiv for landsforrædere i okkupasjonstider og krigstider.

 

Mange av de som begår vinningskriminalitet eller kriminalitet forbundet med narkotika begår de samme lovbruddene etter sonet dom. Saken er derimot helt annerledes når det gjelder alvorlige kriminelle handlinger, som ved drap. Det er her debatten om reell livstid eller dødsdom vil bli reist, og det er i forhold til dette jeg kommer med mine påstander.   Sjansen for gjentagelse av drap og annen alvorlig kriminalitet er svært liten (kilde). Det er på dette grunnlaget jeg velger å kalle den norske fengslingspoltikken en av verdens beste. Nøkkelordet i denne suksesshistorien er rehabilitering. I dag er vi innstilt på at en forbryter skal rehabiliteres og fungere i samfunnet etter sonet straff. Under straffen kan fangen studere, ta fagbrev eller få annen praktisk erfaring slik at han eller hun er arbeidsdyktige. Dette forandrer den kriminelle fra å være en belasting til å bli en ressurs.

 

Mange er også kritiske til Norges behandling av kriminelle. Hvorfor kan en kriminell slippe unna med 21 år i fengsel hvis han eller hun er en potensiell fare for samfunnet? Heldigvis har vi forvaring, som skal beskytte samfunnet mot slike personer. Når en person blir idømt forvaring kan straffen forlenges med 5 år av gangen etter utløpt tidsramme. Her blir personen grundig undersøkt og det blir lagt vekt på om den kriminelle vil kunne gjenta forbrytelsen.

 

Både livstidsstraff og dødsstraff vil stride mot hele prinsippet om rehabilitering.  Jeg er både glad og stolt over å bo i et land hvor staten beskytter borgerne og ikke henretter dem.  Jeg mener at det er en viktig verdi som gjør at Norge er et trygt land å bo i og som skaper tillit mellom innbyggere og stat. Jeg tror og håper på at land som USA og Kina også vil avskaffe dødsstraff helt. Nei til livstid, nei til dødsstraff, ja til rehabilitering.

Kommentarer