Snusgenerasjonen

Stadig flere unge snuser. Dersom vi skal få bukt med problemet, må prisene på tobakksproduktet settes opp.

ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

Salg av snus er forbudt i alle EU-land, med unntak av Sverige. Norge tillater også omsetning av produktet. Det diskuteres jevnt og trutt om tobakksproduktet bør forbys også i Norge. I starten av året foreslo for eksempel noen helseeksperter at det blir innført et forbud mot snus innen 2017. De fikk imidlertid ikke støtte av helseminister Jonas Gahr Støre. Selv om et snusforbud ikke akkurat ville hatt negativ effekt på den norske folkehelsen, skal det nok litt til for at et slikt forslag vil slå gjennom. Dersom Norge skulle ulovliggjort alle produkter med skadevirkninger, ville landet ha fremstått som en formynderstat.

Det finnes imidlertid tiltak som kan bidra til å bedre folkehelsen. En prisøkning på snus ville trolig hatt stor effekt blant ungdom med et stramt budsjett. Norge har satt opp prisene på tobakksproduktet flere ganger, og det har neppe økt salget av snus. Snusen ble dyrere med det fremlagte statsbudsjettet for 2013. Hvis prisene på snusen fortsetter å bli satt opp i årene som kommer, er det ikke utenkelig at færre ungdommer vil kjøpe tobakksproduktet.

Vi har ingen grunn til å bagatellisere bruken av snus. Nikotinet gjør at produktet er avhengighetsdannende. Dessuten er det dokumentert at snus har skadevirkninger. «Selv om det ikke er forsket på langt nær så mye som på sigaretter, vet vi nok til å fastslå at snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen», har spesialrådgiver i Kreftforeningen, Kristin Byrkje, tidligere sagt. Snus er altså på ingen måte et risikofritt alternativ.

Trendene skifter. Slik har det alltid vært. Produkter som tidligere har vært populære, går ut på dato og taper terreng. Samtidig blir nye introdusert for allmennheten. Noen av dem blir en suksess, mens andre forsvinner etter kort tid. Snusen er et av de produktene som har fått fotfeste. I hvert fall hos ungdommen. Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig at andelen snusende har økt. Ifølge byrået snuser nesten hver femte ungdom i Norge. Samtidig viser det seg at stadig færre ungdommer begynner å røyke. Røyken er tilsynelatende ikke like attraktiv lenger. Det er naturligvis gledelig, men samtidig er det bekymringsverdig at bruken av snus øker.

Dersom man besøker en norsk videregående skole i dag, oppdager man fort at snusing er blitt et utbredt problem. Det er lett å få øye på de runde snusboksene i elevenes bukselommer. Mange skoler sliter også med gulv som er tilgriset av snusrester. I de mest ekstreme tilfellene er oppbrukt snus klistret på vegger og vindusruter.

Det finnes ikke et fasitsvar på hvorfor snusen har erstattet røyken blant den yngre garde. Mye kan imidlertid tyde på at det er en utbredt oppfatning blant ungdom at snusing ikke er like farlig som røyking. Spørsmålet er om det i det hele tatt gir en helsegevinst å velge snus fremfor røyk.

Kommentarer