Når Twitter erstatter massemediene

Under den tyrkiske opprørsbølgen har Twitter på mange måter erstattet de tradisjonelle mediene som informasjonskanal. Er det gunstig?

ILLUSTRASJON: WIKIMEDIA COMMONS

Det har gått hardt for seg i Tyrkia den siste tiden. Demonstrasjonene i landet startet som en mindre miljøprotest mot myndighetene. De har planer om å bygge et kjøpesenter i en grønn lunge i Istanbul. Dette ble det uttrykt misnøye mot. Opptøyene har imidlertid eskalert kraftig. Det har blitt demonstrert mot den sittende regjeringen. Misnøyen med landets statsminister Recep Tayyip Erdogan har økt. Demonstrantene krever at han går av. De er blant annet kritiske til den autoritære retningen Tyrkia har tatt under hans ledelse.

Man trenger ikke å være rakettforsker for å se at det tyrkiske demokratiet er skjørt. Demonstrantene mener at Erdogan, som har vært Tyrkias statsminister siden 2003, oppfører seg som en diktator. Han har for eksempel innført lover som begrenser alkoholsalg. Demonstrantene understreker at han ikke kan gjøre hva han vil, selv om han er i det regjerende partiet. Det er imidlertid tydelig at Erdogan har stor makt. Han har tilsynelatende skremt de tyrkiske mediene til taushet. «Mediene driver selvsensur av frykt for represalier fra regjeringen», har forskeren Sinan Ülgen tidligere sagt til Klassekampen.

Situasjonen i Tyrkia kan sammenlignes med den arabiske våren i 2011. Under revolusjonene for to år siden var medier sensurert og ytringsfriheten begrenset. Det førte til at sosiale medier i stor grad ble brukt som formidlingsverktøy. Twitter ble en viktig informasjonskanal. Det samme har skjedd under den tyrkiske opprørsbølgen. Mediene i landet har i liten grad dekket hendelsene. Mye sinne har derfor blitt vendt mot Tyrkias ledende TV-stasjon. Spørsmålet er om det i det hele tatt er medienes feil at det ikke rapporteres fritt. Tyrkia skal nemlig være det landet i verden som har flest journalister i fengsel. Det hindrer fri informasjonsflyt, noe som er en bærebjelke i ethvert demokrati. Tier tyrkiske journalister av frykt for å bli fengslet?

Det er først og fremst gjennom Twitter den tyrkiske befolkningen har blitt opplyst om begivenhetene i landet. Tyrkerne skal være storbrukere av sosiale medier. Erdogan har imidlertid uttalt at han anser mikrobloggingstjenesten som en trussel for samfunnet. Trolig er drømmen hans å kontrollere de sosiale mediene. Det ville i så fall vært høyst problematisk. Alle borgere i et demokrati har rett til å uttrykke meningene sine. Twitter legger til rette for at det er mulig. Det er imidlertid stor forskjell på tradisjonelle medier og sosiale medier når det gjelder kvaliteten på den informasjonen som formidles. Det er urimelig å forvente at vanlige samfunnsborgere skal kunne rapportere på samme måte som utdannede pressefolk. Likevel er Twitter et godt alternativ i land som undertrykker pressefriheten. Realiteten blir vist frem, og det er strengt tatt det viktigste.

Kommentarer