Voksendiktaturet på Stortinget

Rundt halvparten av landets unge velgere valgte å la være å stemme ved forrige stortingsvalg. Det reflekteres klart tilbake i politikken som føres i dag. Stortinget har blitt et voksendiktatur, som snakker om unge, men ikke til unge. 

Foto: Kommunal- og regionaldepartementet/Flickr

 

Ved stortingsvalget i 2009 var valgdeltakelsen blant ungdom mellom 18 og 29 år ca. 56 prosent. Samtidig var valgdeltakelsen blant godt voksne velgere vesentlig høyere, og blant velgerne over 70 år var valgdeltakelsen på hele 82 prosent. Det store gapet mellom unge og eldres valgdeltakelse ser kanskje ikke så skummelt ut på papiret, men i virkeligheten er det en fare for oss ungdommers interesser.

For å forstå hvorfor unges stemmer er viktige, må man først forstå hvordan politikk virker. Det er ingen hemmelighet at mange politikere er opptatt av å sanke inn stemmer når de tar avgjørelser for oss, og det er heller ingen hemmelighet, tvert i mot ganske naturlig, at politikerne har et visst ansvar for å ivareta interessene til de som stemmer på dem. En naturlig konsekvens av at så mange unge lar være å stemme, er derfor at politikerne heller prioriterer andre velgergruppers ønsker når de skal vedta politikk. I en situasjon der det finnes flere gode alternativer politikerne kan velge mellom, vil de derfor velge den som ivaretar de godt voksnes og eldres interesser best. Det er der de kan hente flest stemmer.

Ifølge Svømmeforbundet, har over 300 bassenger blitt stengt i Norge i løpet av de siste 15 årene. I februar i år slo Norges helsesøstre alarm på grunn av den store mangelen på helsesøstre over hele landet. For ca. 1 år siden innførte regjeringen 18-årsgrense på solarium. Norske skolebygg har et vedlikeholdsetterslep på flere titalls milliarder kroner. Det har nettopp kommet et lovforbud mot bruk av snus på norske skoler. Samtidig lover flere partier bort gullkantede pensjoner og tidlig pensjonsavgang til de som er på vei ut av arbeidslivet, pensjoner som dagens ungdom må finansiere gjennom høyere skatt i fremtiden. Dette er eksempler på saker hvor ungdom og voksne ofte har veldig forskjellige interesser, og hvor politikerne må velge hvem de skal høre på. Uavhengig av hvorvidt sakene er positive for noen, strider de fleste avgjørelsene som er tatt mot de fleste ungdommers interesser, fordi politikerne har valgt å høre på andre enn oss. Stortinget har i praksis blitt et voksendiktatur, der de unges meninger ignoreres til fordel for hva generasjonen over oss mener er best.

Har de eldre overtatt de unges rolle som opprørske?

Når vi vet at “ungdommens sak” blir nedprioritert av politikerne, og når vi vet at mye av årsaken er lav valgdeltakelse, kan man godt spørre seg hvorfor vi unge ikke gjør noe med det. Hva er egentlig årsaken til den store forskjellen mellom valgdeltakelse hos unge og eldre? Bryr vi oss ikke om hvordan samfunnet og hverdagen vår styres? Har de eldre overtatt de unges rolle som opprørske? En setning jeg ofte hører når jeg oppfordrer  andre unge til å stemme, er “Jeg vet ikke hva de forskjellige partiene står for, så jeg vil ikke stemme bare for å stemme”. Paradokset kommer når det viser seg at de samme personene har sterke meninger om enkelte politiske saker. De fleste unge vet hva de selv mener, men problemet ligger i å vite hva partiene mener. Mange politikere som uttaler seg i media er eksperter på svada, og jeg tror forvanskingen av politikk bidrar til å forvirre mange unge. De snakker ofte om oss, men sjeldent til oss.

Til mine jevnaldrende som leser dette, vil jeg komme med en sterk oppfordring om å stemme på valgdagen 9. september. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg selv er aktivt medlem av Unge Høyre, men for meg personlig er det viktigere at så mange unge som mulig stemmer i det hele tatt, enn hvilket parti hver enkelt velger å stemme på. Nederst i artikkelen finner du derfor en samling lenker til de største partienes «A-Å register», der du kan se hva partiene mener om forskjellige saker. Dersom du etter å ha lest litt fortsatt ikke klarer å bestemme deg, vil jeg oppfordre deg til å stemme blankt på valgdagen. Det virker kanskje meningsløst, men en blank stemme bidrar til å styrke valgdeltakelsen blant unge, og sender et signal til politikerne om at vi er en viktig velgergruppe. Husk også at hver enkelt stemme utgjør en forskjell i valget, og ofte er det noen titalls stemmer som bestemmer hvilket parti som får et ekstra mandat på Stortinget. Uten din stemme, bestemmer andre mennesker hvordan din hverdag skal se ut, og vi unge får i tillegg mindre å si i samfunnet. Det er en utvikling vi vil ha slutt på.

 

Lenker til partienes A-Å-sider

Venstre

Senterpartiet

Høyre

Arbeiderpartiet

Rødt

Kristelig folkeparti

Sosialistisk Venstreparti

Fremskrittspartiet

 

Kommentarer