Fagmilitære råd er dyre

Forsvaret står foran store investeringer, men bør også være opptatt av å finansiere drift.

Etter at forsvarssjef Harald Sunde overleverte sine fagmilitære råd for Det norske forsvars fremtid til statsråd Espen Barth-Eide i går, er det bekymring i Nord-Norge.
I Bodø er det sterke reaksjoner på at Sunde kun vil ha en kampflybase i Norge i fremtiden – på Ørland flystasjon. Forsvarssjefen mener trønder-alternativet kan oppfylle alle luftforsvarets ambisjoner alene, til en langt lavere kostnad enn alternativet i Nordland. Forsvaret mener ny landingsstripe og massive ombygninger i Bodø ikke er en fremtidsrettet investering.
Forsvarssjefen er naturlig nok først og fremst opptatt av Forsvarets behov og økonomi, ikke politikk.

Forsvarssjefens råd er distriktspolitisk kontroversielle. Hans planer vil gå spesielt hardt ut over militære aktiviteter Nord-Norge, dersom de blir fulgt.
Han foreslår å legge ned Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon i Sørreisa, Hærens 2. bataljon på Skjold og Troms militære sykehus. Dermed beveger forsvarsledelsen seg langt i inn i et vanskelig politisk veikryss, der distriktspolitikk og sysselsetting er harde stabbesteiner.
De første kommentarene tyder på at Høyre ikke umiddelbart er villig til å legge ned forsvarets aktiviteter i Bodø. Men mer interessant er det hvordan debatten blant regjeringspartiene vil forløpe, ikke minst hos distriktsvennlige Senterpartiet. Å fjerne over 1000 arbeidsplasser i Bodø er ingen enkel politisk sak.

Forsvarssjefens råd er distriktspolitisk kontroversielle

Pengebruken i Forsvaret har også vært en hodepine de siste tiårene, og mange vil påpeke det betenkelige ved det å ha brukt flere milliarder av kroner på Luftforsvarets base i Sørreisa, for så å legge den ned.
Men som så ofte før er det ingen direkte logisk sammenheng mellom investerte budsjettkroner og daglig anvendelse av materiell i Forsvaret. Et aktuelt eksempel på dette kan hentes fra Sjøforsvaret, der kun fem av totalt 17 marinefartøyer for tiden kan brukes til beskyttelse av Norges kyst. Til sammen ligger det fartøyer for 25 milliarder kroner til kais ved Haakonsvern og i Mandal, i stor grad på grunn av mannskapsmangel.
Debatten om forsvarssjefens planer bør preges av at de 52 kampflyene som skal kjøpes inn ikke lider samme skjebne. Derfor må det sikres driftsmidler både til nye fly og nye fregatter.

Forsvarsdepartementet legger nå opp til en omfattende høringsrunde, før regjeringen legger frem sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret til våren. En viktig del av den er knyttet til de nye kampflyene. Forsvarssjefens råd er et tydelig signal på at han ønsker å modernisere Forsvaret, og kanskje også ta lærdom av tidligere års investeringsovermot.
Spørsmålet er om stortingspolitikerne og regjeringen vil følge ham til døren. Det er neppe en dristig spådom at politiske kompromisser vil sørge for at Bodø får sin andel militær sysselsetting også i fremtiden.

Kommentarer