Norge sett fra toppen

DEN LANGE OPPKJØRINGEN på TV var som ved en større landskamp, med ekspertuttalelser, intervjuer og korte glimt fra selve kamparenaen, vandrehallen i Stortinget.Men ble den første partilederdebatten i går kveld en debatt vi har sett frem til med uvanlig mye spenning virkelig så spesiell?

INNLEDNINGEN var utvilsomt det: Den korte runden med synspunkter på terroranslagene og virkningen de vil ha for valgkampen. Statsminister Jens Stoltenberg startet med å ønske seg en åpen og frisk debatt, og ble bønnhørt ganske umiddelbart.
For mens vi satt og ventet på den varslede debatten om eldreomsorgen, gikk partilederne like godt rett løs på temaet innvandring og integrering. Den bolken viste med all mulig tydelighet at det fortsatt går et skille mellom Frp på den ene siden og alle de andre partiene på den andre siden, både før og etter 22. Juli. Og at Siv Jensen er mer opptatt av å holde på de mange innvandringskritiske velgerne sine enn av faren for å bli latterliggjort av den norske intelligentsiaen.
«Ingenting har endret seg i Frps program», sa Jensen. Ikke så veldig mye i tonen heller, må det være lov å legge til.

DERETTER BLE DET debatt om eldre, om eiendomsskatt og om skolen. Tidvis interessant, ofte lett springende, og selvsagt med programledere som ropte en «av gangen, en av gangen». Mye som før, altså. Ikke minst når det gjelder følelsen av at rikspolitikernes synspunkter ikke alltid treffer i debattene lokalt.
Kristin Halvorsen roste en Høyre-ordfører i Lillesand som har skrudd opp eiendomsskatten, mens opposisjonen smilte skjevt over at SV i Oslo går til valg på at eiendomsskatt ikke skal innføres. Ja visst for vi har fortsatt rester av lokalt selvstyre i Norge, og politikerne lokalt må vel få gjøre som de vil?

SLETT IKKE bare som de vil. KrF og Venstre gikk hardt ut mot regjeringens oppfølging av verdighetsgarantien, et punkt hvor selv Jens Stoltenberg kom på defensiven. Men problemet med selve ideen om en verdighetsgaranti en sentralt bestemt lovgaranti som kommunene ikke er i stand til å følge opp ble dessverre forbigått i stillhet.
Siv Jensen minnet om at ni norske helseministere på rad har lovet enerom for eldre, og det er jo en grei påminnelse. Men hvem skal gi beskjed om at det er selve de sentralt gitte løftene som kan være problemet?

IKKE SIV JENSEN, for hun vil frata kommunene retten til å ha eiendomsskatt og løse problemene i eldreomsorgen med flere sentralt gitte garantier der har vi Frps syn på det lokale selvstyret.
Og ikke Jens Stoltenberg, som snakker om alle rettighetene som «er nedfelt» og om at kommunene «bare har å følge opp». Spenningen mellom de lutfattige, avmektige kommunene og den rike, overmektige staten ble enda en gang tydelig.

PARTILEDERDEBATTER er morsomme, og gårsdagens ble ikke noeunntak. Den ble heller ikke spesielt uvanlig med tanke på terroraksjonene som ligger bak oss.
Men de neste tre ukene er det faktisk viktigere å lytte til hva folk som Monica Mæland og Harald Schjelderup har å si enn «denne gjengen her», som Knut Arild Hareide kalte partilederne. Debattens førstereisgutt og klare vinner.

Kommentarer