Et ja til stø kurs

Høyre satt helt stille i båten. Det var alt som skulle til.

ILLUSTRASJON: Marvin Halleraker

I går kveld så det nasjonale bildet slik ut: Høyre blir valgets store vinner, mens også Arbeiderpartiet gjør et godt valg. SV og Frp er valgets tapere, selv om fallet for SV så ut til å bli mindre enn de verste målingene før valget. De rød-grønne partiene ville samlet sett ha tapt flertallet dersom valget var et stortingsvalg.

I Bergen tyder tallene på et sikkert borgerlig flertall. Ved deadline for denne førsteutgaven av BT virket det mest sannsynlig at dagens byrådskoalisjon med Høyre, Frp og KrF vil beholde flertallet og bli sittende. Men det var fortsatt en liten mulighet for at Venstre havner på vippen. Spenningen ligger i så fall i hvordan Venstre vil forvalte den innflytelsen en vippeposisjon i bystyret gir dem.
Arbeiderpartiets valgresultat i Bergen ligger an til å bli godt, på rundt 30 prosent, men likevel nesten ti prosentpoeng under den første BT-målingen etter Utøya. Den langvarige effekten av terroranslagene ser dermed ut til å ha blitt begrenset.

Høyres valgkampstrategi i Bergen har vært like enkel som den har vært effektiv: Keine Experimente. Partiorganisasjonen har selvsagt mobilisert velgere for full maskin, men Høyre-politikerne har vært forsiktige med alt de har gjort og sagt. Årsaken er åpenbar: Høyre har vært tilnærmet fullmobilisert så lenge at det ikke har vært noen grunn til å utkjempe slag som vanskelig kunne skaffe dem mange nye velgere. Til gjengjeld kunne partiet risikere velgertap gjennom hissig debatt. Høyre hadde alt å vinne på å sitte stille i båten.

Det er en strategi som har ført Høyre trygt i havn. Utenfor båtripen har oppslutningen om Høyre ligget som flo sjø på en vindstille sommerdag, nesten uten krusninger. Piratene på venstresiden har plasket litt rundt i horisonten, men Høyre i Bergen er et tankskip med stø kurs. Utilnærmelig.
Sakene som skulle komme til å prege valget i Bergen prellet av på Høyre. Byluften og trafikkproblemene opptar mange bergensere, og har etter alt å dømme ført til en historisk plass i bystyret for Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne. Det nye initiativet Byluftslisten har også kapret en del stemmer, om enn ikke nok til å havne i bystyret. Men heldigvis for høyresiden har miljøpartiene det til felles at de i hovedsak stjeler stemmer fra andre miljøpartier, som SV og Venstre.

Høyre og Byrådet, som tross alt sitter med ansvaret for bilkøene, blir ikke synderlig straffet for at Bergen gisper etter frisk luft. Monica Mæland må være byens mest populære eksosrype.
Bråket om eiendomsskatten kokte på sin side inn til en fortettet krangel mellom Ap og Frp, der sistnevntes lite imponerende talltriksing flyttet fokus bort fra partiet Høyre. Og selv den famøse budsjettstriden, der byrådet fikk budsjettet endelig underkjent av Kommunaldepartementet bare 100 timer før valget, resulterte i skuldertrekk i Høyres Hus – og ikke i den krisestemningen som enkelte medier og de politiske motstanderne har prøvd å konstruere.

Når det så kom til skole og eldre, som alltid er viktige tema ved et kommunevalg, er det saker hvor Høyre nasjonalt har bygget seg opp høy troverdighet blant velgerne. Da tåler du litt kjeft fra opposisjonspartiene. Som for øvrig har slitt med at de bytter velgere med hverandre, mens de ikke har maktet å hente mange velgere fra den borgerlige blokken.

Høyre i Bergen nyter naturligvis også godt av den gode trenden partiet er inne i nasjonalt. Det samme kan sies om Ap lokalt. Noe av forklaringen kan være Utøya, og at velgerne flokker seg rundt det trygge og vante i en vanskelig tid for nasjonen. Når til og med skolevalgene endte med brakseier for Høyre og Ap og nederlag for de mer ungdommelig anlagte ytterpartiene SV og Frp, er det et åpenbart politisk stemningsskifte på gang.

Men Utøya forklarer langt fra alt. Særlig Høyre har hatt en positiv utvikling på målingene siden lenge før terrorangrepene, mens fløypartiene SV og Frp har slitt tungt lenge. De siste årene har det blåst en mild høyrevind over landet, med mindre skepsis til private aktører i skole og helsevesen og økt oppslutning om skattelette. Men ikke bare det: Det er også godt dokumentert at det klare flertallet som tidligere mente at vi kan bruke mer av oljepengene for å løse ulike samfunnsproblemer, er redusert til et mindretall av velgerne.

Kombinasjonen høyrebølge og økt ansvarlighet gjør det vanskeligere å være både SV og Frp. Stø kurs er på moten.

Kommentarer