Slit meg ut av tungsinnet

Eg slit med humøret. Ein skulle tru at hjerte-friskmeldinga skulle skape halleluja-stemning, men skal eg være heilt ærlig, så er det litt grått og trist. Eg lurar nesten på om desse vekene med bekymring og treningsforbud har påført meg eit mini-posttraumatisk stressyndrom. Det som gjer det litt vanskeleg å være bloggar, er at du må være ærlig. Er du ikkje det, så blir du gjennomskua, og uinteressant. Det er fint så lenge alt går fint, men litt verre når alt ikkje går fint. Og slik er det desverre akkurat no.

Eg har i alle fall eit fast grep om den beste medisin: sykkelen min.

Eg fekk ein mann på besøk. Han hadde med seg ei bok, som han viste meg. I boka var det bilder av familien min om fem år. Julemiddag, der eldstedotter mi hadde gjenskapt vossakorv og raspeballar slik eg pleiar lage det. Dei to midterste døtrene mine på telttur med lavvoen og primusen min, som eg har lært dei å sette opp. Yngstedotter mi, åleine på fisketur. Kona mi, som endelig hadde fått den vesle, lettstelte leiligheta som ho alltid har ynskt seg. På alle bildene var det ein som mangla: meg. Dei såg på meg frå bilda, og sa: “Vi klarer oss, pappa. Vi har det greit. Men det er litt rart utan deg.”

Mannen med boka skifta fot der han sto på trammen, frakken hans glei litt til side, og under den såg eg at han hadde ein ljå. Han såg meg i augene, klappa boka saman og sa: “Ikkje denne gongen, Ole Johannes”. Og så gjekk han, men uhyggestemninga etter han heng att. Eg veit ikkje når han kjem att.

Men der eg låg på Haukeland sjukehus etter hjerte-undersøkinga, gjekk det opp for meg at ein dag kjem han att, og då er han der for å hente meg. Eg fekk ei veldig kjensle av at eg denne dagen hadde fått sjå korleis det kjem til å bli.

Og kanskje er det slaget eg fekk, idet det gjekk opp for meg at det som har fylt livet mitt hundre prosent det siste halve året, kanskje ikkje blir noko av. Det var ambisiøst nok å tru at eg skulle greie eit maraton 10. september, men med eit ti dagars treningsavbrot ein månad før løpet blir det kanskje umogeleg. Kanskje er det rett og slett brotet i dei daglege rutinane, der dagleg intens trening vart bytt ut med endelause dagar i ein kjedeleg stol. Kanskje var det det at hjernen min ein gong i halvtimen har snudd inn på det same sporet som han alltid gjer: Eg må legge ein plan. Og så kjem eg på at det er jo den eine tingen eg ikkje kan. Uansett, det går litt trått. Vi snakkar ikkje om ein depresjon (det har eg opplevd to gonger før, så det veit eg kva er), men eg kjenner lukta av han, om vi kan seie det slik. No slit eg med å riste tungsinnet av meg.

Eg er omsider komen til svigermor på Larkollen på ferie (der familien min har vore ei veke allereie. Det er eit sommarparadis, med sykkelstiar og uvant natur, øde grusveiar langs endelause, gule kornåkrar, grillselskap med svenske-kjøt på plenen, og superspanande dobb-og-reke-fiske etter slu, råsterke berggylter rundt kaien under ein raud solnedang. Men eg klarer ikkje være glad. Det er nokre danske slektningar på besøk her, og eg veit at kona mi ville blitt glad om eg kunne være han der kjempe-hyggelige komiker-mannen som fortel lystige historier så alle ler så dei gret. Men eg klarer det ikkje. Eg føler meg som ein framand på ein fest der alle andre kjenner kvarandre.

– Ta deg saman, sutrekopp! tenker du kanskje. Heilt sikkert. Vi skal jo alle døy ein gong? Jau da. Men det som held oss oppe, som held tungsinnet unna, det er at vi på ein eller anna mirakuløs måte greier å skyve tanken på det frå oss. Sjølv om kvar dag som går, bringer oss ein dag nærmare døden, så greier vi å glede oss over dei.

Og eg har sett døden i augene. Og det var ikkje noko hyggeleg syn. Men no skal eg slite meg ut av det. I går sa eg til meg sjølv: OK, Ole Johannes, døden nærmar seg for kvart sekund som går. Bortsett frå i ein situasjon: Når du trenar. Så gjekk eg først fem kilometer før frokost (ikkje vondt i brystet), og så sykla eg 36 kilometer utpå dagen (ikkje vondt i brystet). Vanskeleg å anslå formen i ukjent terreng, men den kjentes i alle fall ikkje dårlig. Humøret letna i alle fall litt. Sat på plenen med ei god bok og koste meg. Tok med meg yngstedotter mi ned på kaien og greidde endeleg å overliste ei slu berggylte. Og så, i går kveld, rydda eg ut av oppvaskmaskina og fekk så vondt i brystet at det var skikkelig ille. Godt det ikkje er eit oppvask-maraton eg skal gjennom. Vi får ta ein og ein dag. Et eg det eg har ete, og trenar slik som eg har gjort, så blir det nok maraton til slutt. Det virkar berre litt langt unna akkurat no.

Vi fekk, som du sjølv kan sjå, ei berggylte av historiske dimensjonar. Ikkje rart dotter mi smiler.

Kommentarer

86 Svar til “Slit meg ut av tungsinnet”

 1. Helge Holsen 18. mars 2012 på 14:34 #

  Hvor mye koster innvandringen?

  Vi vet at Statistisk Sentralbyrå beregner at det vil være 50% mennesker med innvandrerbakgrunn i Oslo i 2040.
  Er det noen som kan gi meg en sum på hvor mye innvandringen til Norge koster oss? Jeg tenker ikke på arbeidsinnvandring, men kostnader som å fø på innvandrere og asylsøkere i asylmottak i årevis, sosialkostnader etter at de er ute av mottakene, kostnadene ved behandling av søknadene, hjemsendelse, økningen i kriminelle handlinger, herunder påsatte branner på asylmottakene osv osv.

  Jeg håper noen har en oversikt over dette.

 2. Ar El 18. mars 2012 på 14:46 #

  Nå er vel ikke muslimer et lite mindretall av innvandrere da. er ellers enig i at det er disse som lager mest trøbbel i samfunnet

 3. Øyvind W. 18. mars 2012 på 15:01 #

  Har du kilder på noe av det du beskriver? Som at «for få av våre nye landsmenn bidrar», eller at du forventer en stor smell når oljen tar slutt?
  Hva tror *du* vil skje? Begrunn.

 4. Ar El 18. mars 2012 på 15:01 #

  og jada, du er sikkert døpt jens petter…

  Dessverre er det slik at muslimer generelt i liten grad er villige til noengang å føle seg som nordmenn,og ta vare på de verdiene vi har hatt i dette landet gjennom århundrene.

 5. Anonym 18. mars 2012 på 15:06 #

  Da jeg kom til at «islamister får bygge synagoger i Norge», sa jeg takk for meg gitt!

 6. Rune Fardal 18. mars 2012 på 15:13 #

  Det gjelder selvfølgelig ikke ALLE muslimer, det gjelder en liten ekstrem gruppe som preger nyhetsbildet, hvis forholdmessige del ikke skulle tilsi så mye spalteplass. Muslimer flest vil ha fred som alle andre. Det er den lille kjerne av de virkelig forstyrrede mennesker som tror de er en gud, som er problemet. Dette er maktsyke, narsissistisk sårede individer som gjennom trusler og vold søker få den respekt de ikke fikk da de skulel hatt den! De må man ikke ta på med silkehansker. Tvertimot må det settes klare grenser og ikke drive dille slik man gjør med Krekar og hans like.

 7. Pepsigro 18. mars 2012 på 15:37 #

  Gode poenger. Er det noe innvandringsdebatten trenger så er det mer diskusjon av de samfunnsmessige konsekvensene, som f.eks. økonomi, og mindre føleri og beskyldninger om hvem som er solidariske, empatiske eller rasister.

  Oslo er i dag europas raskest voksende hovedstad, og ingenting tyder på at utviklingen skal stoppe opp. Dette kombinert med et allerede stramt boligmarked, sprengt kapasitet i skole, helsevesen, eldreomsorg og infrastruktur gir store utfordringer. Store investeringer trengs for å holde tritt med befolkningsveksten; og sannsynligvis vil det gå på bekostning av det totale velferstilbudet som vi alle i nyter godt av, og ønsker skal bli enda bedre. Det er vel knapt en nyhetssending i NRK/TV2 som ikke inneholder en reportasje om noen som føler seg dårlig behandlet av velferdsstaten.

  Dette er utfordringer som vi må diskutere. At innvandrere både i 1. og 2. generasjon har lavere arbeidsdeltakelse og mottar større andel av sin inntekt i form av overføringer er også en kostnad som må veies opp mot vårt behov for arbeidsinnvandring og våre forpliktelser på asylområdet. Selv om vi i Norge fortsatt har store oljeinntekter, har vi en begrenset mengde penger som staten hvert år kan bruke på sine mange formål. Høyere utgifter knyttet til en innvandringsdrevet befolkningsvekst vil medføre mindre ressurser å bruke på andre gode formål. For samfunnet og kommende generasjoner er faktisk dette de viktige spørsmålene. Ikke hvor vidt noen få barn av innvandrerforeldre som bryter loven har rett til opphold i Norge eller ikke.

 8. Anonym 18. mars 2012 på 16:14 #

  Hos statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no finnes oversikt over arbeisdeltakelse blant innvandrere. Du finner både etter hvor mange år innvandrere har vært i Norge og etter hvilke områder de kommer fra. Det ligger utrolig mye informasjon der om man leter litt.
  Poenget er at det er for få av våre nye landsmenn som er i inntektsgivende arbeid. til at de dekker kostnadene ved de som ikke er i arbeid.
  Det er vel ingen stor hemmelighet at det er oljevirksomheten som redder Norge økonomisk. Den dagen oljen tar slutt og det meste av eksportindustrien er nedlagt har vi etter min mening ingen muligheter til å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den.
  Vi har jo selv ikke i dag med «penger på bok» råd til å bygge sykehus, veier, skoler, jernbaner osv. Deler av infrastrukturen går i oppløsning rundt oss.Vi hører om eldrebølgen som om det var en kastrofe for landet.
  Hvor skulle i såfall pengene komme fra når det er slutt på oljen?
  ssb har også tabeller som viser hvor viktig oljeinntekltene er.

  Hva bruker å skje i multikulturelle samfunn med knapphet på resurser? Selvsagt blir det en kamp om resursen.

  Dersom vi i Norge ikke har klart å begrense innvandringen samt å smelte innvandrerbefolkningen sammen med den etnisk norske, vil det på det tidspunket oppstå kaos, anarki og krigslignende tilstander.

  Spørsmål til deg.
  Vis til noen land i verden med multikulturell befolkning som lever i fred med hverandre.

 9. Øyvind W. 18. mars 2012 på 16:36 #

  Denne «digitale nabokjerringen» lurer på hvordan flerkulturalisme vil få norsk kultur til å «forsvinne». Skal innvandrerne fra USA forby oss å feire 17. mai? Kommer vietnameserne til å fortelle oss at vi ikke kan spise brunost? Vil somalierne skyte alle som står på ski? Vil ostehøvler bli forbudt?

  Det er vanskelig å være digital nabokjerringmann når dere «innvandringsskeptikere» så sjeldent gir oss noe konkret å svare på, annet enn den samme gamle «huff og huff, alt var bedre før, nå går alt gærdi»-surmulingen som mennesker har gått rundt med til alle tider.

  Hvilke norske ting er det forresten du sikter til? Potetene vi importerte fra Amerika? Demokratiet vi fikk fra Hellas? Velferdssystemet vi fikk av tyskerne? Eller er det kristendommen, denne forunderlige lille jødiske sekten skapt av en drømmer fra Palestina?

  Huff, denne flerkulturalismen.

 10. Øyvind W. 18. mars 2012 på 16:38 #

  Sluttet å lese når du begynte å snakke om muslimer som bygde synagoger.

 11. Øyvind W. 18. mars 2012 på 16:38 #

  Men det ville jo vært veldig snilt av dem, da!

 12. Øyvind W. 18. mars 2012 på 16:47 #

  «Vis til noen land i verden med multikulturell befolkning som lever i fred med hverandre.»
  Norge.

 13. Thomas Arnesen 18. mars 2012 på 17:01 #

  Kva tid var Noreg ikkje eit innvandringsland? Det har skjedd voldsomme endringar i «norske» verdiar og haldningar dei siste 1000 åra. Hadde ein nordmann i dag prøvd å leve i Noreg i 1012, hadde han forstått kva det vil seie å føle seg utanfor. Dette er udiskutabelt, og bør fungere som eit bakteppe for all debatt om innvandring. Når det er sagt, så er det like udiskutabelt at innvandringa ikkje er problemfri, om så problemet blir tilskriven særtrekk ved dei som kjem, eller særtrekk ved det samfunnet som tek i mot nykommarane. Det er også grunnen til at me har hatt innvandringsstopp i Noreg sidan 1975, og at det er nærast tverrpolitisk semje om ei særs avgrensa og regulert innvandring. Det er altså ikkje slik at Frp er einaste partiet som opent vil avgrense innvandringa. Problemet, slik eg ser det, er ikkje ønsket om å regulere innvandringa, men det relative styrkeforholdet mellom slike innvandringspolitiske omsyn og omsynet til grunnleggande menneskerettar. Saka om asylbarna er dermed ikkje berre viktig isolert sett, men også i eit vidare perspektiv. Saka viser at omsynet til å avgrense innvandringa har gått frå å vere eitt av mange, til å bli det klart mest dominerande, om ikkje det einaste, omsynet ein tek i handsaminga av slike saker. Grunnleggande menneskerettar nedfelte i internasjonale konvensjonar var meint å skape eit minimum av rettssikkerhet også for menneske utan ein stat i ryggen, dagens norske praksis er eit hån mot dette idealet.

 14. Anonym 18. mars 2012 på 17:18 #

  Jeg synes at du skal lese kommentaren min og ta det som utgangspunkt. Her bommer du fullstendig.

 15. Gjest 1 18. mars 2012 på 17:20 #

  Norge et lite land,som er blitt attraktivt på grunn av stor rikdom som stammer fra våre oljeinntekter.Velferdstaten vår er i hovedsak bygget på disse inntektene. Desverre vil ikke oljepengene vare evig. Problemet vårt blir da at det knapt med resusser og dele på, siden vi er blitt så mange i dette landet. Når krybben er tom så bites hestene. Konflikter mellom ulike folkegrupper er resultatet. Om 50 år er det våre barn som må reise til andre land for å brødfø seg.

 16. Anonym 18. mars 2012 på 17:27 #

  Jeg tror ikke at vi kan si at vi er der riktig enda i Norge.
  Det er ganske umulig å finne ikke sant :-)
  Noen eksempler på det motsatte.
  Sri Lanke. Tidligere Jugoslavia, Bosnia, Serbia, Kroatia, Sudan, Etiopia, Nigeria, midtøsten hvor muslimske sekter tar livet av hverandre og de kristne koptere så snart de ser en mulighet. osv,osv.

 17. Madde 18. mars 2012 på 17:35 #

  jeg lurer på hvor kristendommen oppsto? og hvor man finner de eldste kirker i verden?

 18. Madde 18. mars 2012 på 17:45 #

  hva med alle leger, økonomer, håndverer, ingeniører, pedagoger etc som vasker doer fordi dem ikke får godkjent utdannelsen eller mellom 10-30 års arbeidserfaring kun fordi dem har feil etternavn. som oftest et muslimsk navn.
  og hva med dem som prøver å bo i så kalte etnisk norske bydeler men får kun kjøpe/leie i ghetto lignende bydeler fordi prisene på boliger går rett ned hvis en muslim skulle bosette seg der.
  ta din del av ansvaret for mislykket integrering….

 19. Madde 18. mars 2012 på 17:49 #

  igjen…
  hvilke verdier?
  muslimer generelt? hvor mange muslimer kjenner du?

 20. Madde 18. mars 2012 på 17:56 #

  lurer på om du vet hvor mange innvandrere med høyre utdannelse som er fortvilet over å ikke få jobb eller bare får (for å si det på godt norsk) drittjobbene (i ordets tette forstand) fordi dem har feil etternavn?
  har du satt deg inn i den type statistikk?

 21. 1814. 18. mars 2012 på 17:58 #

  Lurer du på hva vi er redde kan du lese nedenfor. Så kan man harselere over det slik du harselerer over norsk kultur. O sancta Simplicita:

  En dhimmi (arabiska: ذمّي) ibland även stavat zhimmi, är, enligt klassisk islamisk rättslig (shari’a) och politisk litteratur, en icke-muslim som lever i en muslimsk stat och åtnjuter statens beskydd. Termen betyder bokstavligen «skyddad person» och kommer etymologiskt från dhimma, «att vara omhändertagen». De som historiskt har omfattats av denna särställning är de vars religioner tolkats som uppenbarade, främst judar och kristna, de så kallade ”bokens folk”. I takt med islams expandering blev även andra grupper inkluderade i begreppet, i vissa fall t ex zoroastrianer, hinduer och buddhister.

 22. Pepsigro 18. mars 2012 på 18:04 #

  Jeg har ikke forsøkt å forklare hvorfor innvandrere både i 1 og 2. generasjon har lavere arbeidsdeltakelse og mottar større del av inntekten i form av offentlige overføringer enn folk flest. Det finnes sikkert flere grunner til det. Men, det er likevel et faktum at det påfører samfunnet en stor kostnad. Dette må det være lov å ta med i betraktningen når man diskuterer innvandring.

 23. madde 18. mars 2012 på 18:05 #

  forsøke å være realistiske.. den var god!!!!!!!!
  har du noen anelse hva det krever fra et menneske å måtte forlate sitt hjem, jobb, familie og mm bare for å komme til et land hvor man har verken status i form av jobb, ingen språk, ingen penger, ingen sosial status. og i tillegg bli krenket med alle utsagn om å være en snylter. og ikke nok med det – man skal oppgi alt som har med ens egen identitet å gjøre for å bli godtatt.
  hyklerisk når karl i hagen og co forlanger å få dagbladet og brunost mm i de norske bydelene i spania.
  la oss prøve å være realistiske….

 24. Anonym 18. mars 2012 på 18:06 #

  Kristendommen oppsto i dagens Israel etter at Jesus var korsfestet. De første kristne var Jesus sine disipler.
  De eldste krisne kirkene finner man antagelig i dagens Etiopia.
  Egypt har også en stor andel kristne kalt koptiske kristne.
  Den beklagelige situasjonen i disse landene i dag er at disse 2000 år gamle kristne menighetene er i ferd med å bli utryddet av det muslimske flertallet.

 25. he he he 18. mars 2012 på 18:10 #

  stakkars nordmenn…nå er det for sent!!!!!!!
  vi er kommet for å bli!!!!!!

 26. Madde 18. mars 2012 på 18:15 #

  forstyrrede mennesker har jeg sett blant etniske nordmenn også!
  den mest ekstreme av dem alle – breivik….

 27. Anonym 18. mars 2012 på 18:19 #

  Nå er det vel ikke mitt ansvar at en del innvadrere har en utdanning som ikke blir godkjent i Norge. Hovedproblemet er vel manglende norskkunnskaper hos de fleste. Det blir vel det samme for oss nordmenn om vi søker jobb i utlandet med norsk utdanning uten å kunne språket.

  Boligmarkedet i Norge er såpass fritt at har du penger får du kjøpe den boligen du vil ha.

  Har du ikke jobb og penger så har du de samme problemene enten du er nosk eller innvandrer.

  For orden skyld der jeg bor er det flere muslimer og andre innvandrer og bolihgprisene stiger stadig:-)

  Påstandene om utbredt rasisme i Norge i dag er sterkt overdrevet og tjener ikke innvandrerene sin sak.

 28. P10 18. mars 2012 på 18:35 #

  Dette var veldig bra skrevet og saklig skrevet. Lett å bli satt i «rasist » bås om man antyder det du beskriver ovenfor, trenger flere som kan argumentere på en saklig og konstruktiv måte uten å måtte tillegges ekstreme meninger av den grunn,

 29. molde 18. mars 2012 på 18:49 #

  Det finnes danske utregninger om dette på f.eks google

 30. Enkelvebusk 18. mars 2012 på 18:53 #

  Innvandring er bra, bare det ikke fører til at Frp kan gå lysere tider i møte. (Sic)

 31. molde 18. mars 2012 på 19:24 #

  Til orientering: gå til google – Valery Giscard d`Estaing, Figaro Magazine, september 1991 – og finn ut mer om saken :-)

 32. Anonym 18. mars 2012 på 19:28 #

  «Innvandrere på trygd» http://www.nrk.no/nyheter/1.1227386 Legg merke til at innvandrene har 50% sysselsetning mens den etnisk norske kontrollgruppen har 87%

 33. Ar El 19. mars 2012 på 02:36 #

  mange nok…
  tips: skattesnyteriet i drosjebransjen i Oslo, et eksempel på «nye» verdier

 34. Madde 19. mars 2012 på 22:01 #

  lurer hvor du har den opplysningen fra? % messig er det like mange innvandrer som mottar større del av inntekten i form av offentlige overføringer som etniske nordmenn. og så har vi en like stor andel innvandrer som betaler skatt slik som etniske nordmenn.
  vi fortsatt diskuterer. ingen har kritisert deg. slutt å ta kritikken innpå deg eller slutt å eksponere deg. må tåle motargumenter.

 35. Madde 19. mars 2012 på 22:21 #

  hvor mange korrupsjonssaker har vi lest om bare de siste ti år som har innvolvert etniske nordmenn både vanlige folk men også ledere og høyrestående personer….la meg tenke,la meg tenke…….

 36. Pepsigro 19. mars 2012 på 23:38 #

  Jeg baserer meg på ssb http://www.ssb.no/no/emner/02/sa_innvand/sa119/sa119.pdf
  Tabell 5.4 og 5.5 viser at innvendrere mottar større del av husholdningens inntekt som overføringer. Tabell 4.2 viser lavere arbeidsdeltakelse. Denne rapproten http://www.ssb.no/emner/06/01/rapp_ung_innv/rapp_201129/rapp_201129.pdf viser i tabell 7.2 at både 1. og 2. generasjons innvandrere har lavere deltakelse i utdanning/arbeid enn folk flest. Dette omhandler riktignok ungdom 20-34 år, men for å se på 2. generasjons innvandrere så synes jeg dette blir mest relevant (det er jo ikke så mange eldre 2. generasjons innvandrere i Norge).

  Hva du mener med «% messig er det like mange innvandrer som mottar større del av inntekten i form av offentlige overføringer som etniske nordmenn. og så har vi en like stor andel innvandrer som betaler skatt slik som etniske nordmenn» er jeg usikker på, men det virker ikke som et spesielt relevant eller underbygget motargument.

Legg igjen en kommentar