Vi trenger hjelp til et krafttak

I dagens BT hevder partiet Rødt at Bergen kommune har tapt 5,5 milliarder kroner på å selge seg ned i kraftselskapet BKK.
Vi vil gjerne ettergå denne påstanden, men kjenner vår begrensning. Dette er komplisert. Finnes det økonomer eller eksperter på kraftmarkedet som vil hjelpe oss på vei? Henger logikken til Rødt på greip, er verdifastsettelsen gjort riktig, har Rødt glemt noe?

Vi setter svært stor pris på din hjelp. Vi har fått regnestykket fra Rødt.

Vedlegg I handler om verdivurdering av BKK.
Vedlegg II er oversikt over tapet fra 1998 til i dag.

Kommentarer