Nei takk til Bylarm, Harald Hove

Bergenske musikere har tydelig vist at de kan erobre både Norge og verden uten hjelp av noen bransjemesse eller fesjå, skriver musiker og komponist John Hegre..

Bransjetreffet Bylarm så ut til å ha funnet seg svært så godt til rette i Oslo, byen de i utgangspunktet aldri ønsket å være i. Men den gang ei.

HOVES LØSE LOMMEBOK: Bergens musikkbransje er ikke tjent med at penger tas fra kulturpotten for å subsidiere «administrasjon, økonomi, markedsføring og andre ledd av næringskjeden», mener John Hegre. Bildet er fra Bylarm 2010. The Pink Robots fra Bergen spiller.

Subsidiene på 1,5 millioner forsvant og sannelig forsvant ikke også alle grunner til å bli værende i Oslo.

Bylarm svarer med å true med å flagge ut, nabolandene står etter sigende med åpne armer. Kulturbyråd Harald Victor Hove var også raskt på banen med å åpne sine eller rettere sagt Bergens armer.

Etter Monica Mælands bagatellisering av de siste års underkjente budsjetter er det ikke vanskelig å se for seg at 1,5 millioner fortoner seg som lommerusk for det sittende bystyret.

Jeg tror nok Hove ser snitt til et realt velgerfrieri her. Det er alltid gjevt å redde dagen, men det spørs om Bergens kulturliv og Bergen kommunes kulturbudsjett kanskje er bedre tjent med en mer planmessig og langsiktig pengebruk. Jeg er redd Hove nok ser seg litt blind på den medieoppmerksomheten Bylarm nyter.

Bylarm-sjef Erlend Mogård Larsen har helt rett når han uttaler i BT 28. september at Bergen er en fantastisk musikkby. Bergen er viden kjent for å ha et stort og inkluderende musikkmiljø der musikerne samarbeider på tvers av sjanger og andre barrierer. Så hvorfor ikke heller styrke det vi har?!

Bergenske musikere har da tydelig vist at de kan erobre både Norge og verden uten hjelp av noen bransjemesse eller fesjå. Dette er klar tale. Det er mange som mener mye om hva musikere og kulturarbeidere «trenger», hva som «må» gjøres for å profesjonalisere bransjen.

Senest BTs leder fra den 7. september hevdet å ha mirakelkuren (presentert som om musikklivet i Bergen nærmest lå for døden), nemlig en «økt profesjonalisering i administrasjon, økonomi, markedsføring og andre ledd av næringskjeden». Ja intet mindre enn livsviktig mener BT denne satsingen er for byens musikkbransje.

Så hva harbyens musikere og kulturarbeidere gjort for å fortjene en slik diagnose, eller rettere sagt umyndiggjøring, foruten å vise at de kan stå på egne ben?! Det som er symptomatisk for mirakemixtur-makerene er at de selv ikke er en aktiv del av det musikklivet de så gjerne vil kurere. Det er derfor betimelig å spørre om de egentlig er kvalifisert til oppgaven.

Kulturløftet har gitt store økninger i kulturbudsjettet siden det ble satt i verk. Dette tror jeg de fleste i kulturlivet har merket. Der det har vært smalhans og merkbar nedgang i kultursatsinger i resten av Europa de siste fem/seks årene har vi her på berget kunne nyte godt av styrkede støtteordninger, og dermed har kulturen i Norge sluppet å ende opp som Svarteper i økonomiske nedgangstider. Enn så lenge.

Jeg tror ikke Bergens kulturliv er tjent med at Harald Victor Hove kjøper ut/redder Bylarm og jeg tror heller ikke at Bergens musikkbransje er tjent med at penger tas fra kulturpotten for å subsidiere «administrasjon, økonomi, markedsføring og andre ledd av næringskjeden».

Jeg tror Bergens kulturliv er best tjent hvis kulturbyråden (og Bergens Tidende for den del) hadde faktisk tatt en prat med de som har fått Bergens kulturliv til å blomstre, musikerne og ildsjelene som stort sett for egen motor holder byens musikkliv i gang ut fra en brennende interesse for musikk, ikke ut fra profittmotivasjon eller våte drømmer om å komme på førstesiden av Rolling Stone.

Steder som Bergen Kjøtt, Flaggfabrikken, Wrap-huset. Konsertserier som Utmark, Columbi Egg, Øyvind Jazzforum, Bergen Jazzforum, Sessions, etc. Små scener som Café Sanaa, Café Knøderen, Café Opera. Arrangører som Ny Musikk, Lydgalleriet. Dette er bare et lite utvalg av mange sentrale aktører som er med på å holde Bergens kulturliv i gang. Ja, Bergen er en fantastisk musikkby, og det er en grunn til at den er det.

Kommentarer