Avskrevet kystkultur

Sandviken og kystkulturen blir utarmet når Kystlaget forvises.

Kulturbyråd Harald Hove (H) går for drastisk til verks når han kaster Bergen Kystlag ut av sine lokaler i Kystkultursenteret i Sandviken. Lagets medlemmer har en betydelig del av æren for at de fredede bodene er bevart, og det vil gå på bekostning av både båtliv og folkeliv når de aktivitetene som 300 lagsmedlemmer står for forsvinner. Kulturbyråden må ha god råd på både frivillig engasjement og viktige og spennende bymiljø når han vil forvise Kystlaget til en øy i Åsane.
Utkastelsen blir grunngitt med «langvarige samarbeidsproblemer». De andre organisasjonene som har tilhold i Kystkultursenteret har da også bedt om at oppsigelse blir vurdert. Man må likevel kunne forvente at Bergen kommune med sitt store administrative og politiske apparat er bedre i stand til å ta hånd om konflikter enn en medlemsorganisasjon.

Kystlagets nye leder, Tom Backer Johnsen, sier at i den tiden han har ledet organisasjonen har den ikke hatt noe problem med å akseptere rollefordelingen mellom Kystlaget som leietaker og daglig leder og styre for Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS, selskapet som forvalter de frede bodene. – Problemet har vært at vi ikke har fått til noen dialog, sier Tom Backer Johnsen. Hans opplevelse av mangel på dialog kan ikke avskrives. Når Kystlaget har fått ny ledelse, burde Harald Hove vurdert om det ville vært konfliktdempende om kommunen også tok i bruk noen nye koster. Stridighetene i Sandviken kan være personavhengige.

Vern av norsk kystkultur er i høy grad avhengig av frivillig innsats og personlig engasjement. Det miljøet som var skapt av Bergen Kystlag var fundamentet for etableringen av Sandviksboder Kystkultursenter, slik kystlag over hele landet har fått lignende samlingssteder. I Sandviksboder var det dessuten plass nok til andre organisasjoner, ikke minst det omflakkende og nokså anonyme Norges Fiskerimuseum, som er tildelt halvparten av lokalene. Samspill mellom Kystlaget og de andre leietakerne kunne gitt Bergen et attraktivt og levende kystkulturmiljø. Denne muligheten er i ferd med å strande.
Bergen kommune tok et stort økonomisk løft ved istandsettelsen av de fredede bodene, men har ikke vært særlig generøs i forhold til Kystlaget. Det kan være at Kystlaget i kraft av sin pionerstatus har tatt seg vel mye til rette. Det kommunale svaret burde ha vært å gi Kystlaget romslige og trygge, men avgrensede rammer for sine aktiviteter, ikke å tvinge det fra skanse til skanse. Utkastelse er uverdig fremferd for Bergen kommune, og er kortsynt politikk.

Kommentarer