Jeg er en rasende mor

Jeg er rasende på alle kvinner som frivillig og uten protest har gitt avkall på en eneste dag av foreldrepengeperioden til far, som ikke har kjempet frem en lengre foreldrepengeperioden enn maksimalt seks og en halv måneder til seg selv!

TID TIL BARN: Hvorfor finner vi oss i dette? spør Lise Christensen. – Jeg er blitt nedverdiget til å la meg bli avhengig av livsledsager eller Nav fordi jeg mener det eneste rette er å være fulltids mor for barn i minimum barnets to første leveår. ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX.COM

 

Kjære feminister og Audun Lysbakken, jeg er mor, eller husmor om du vil, for tiden boende på Sørlandet. Men jeg har bodd mange år i Oslo, flere år i Stavanger, også i New York, bare sånn for sikkerhetsskyld slik at jeg ikke blir stigmatisert som «husmor på Sørlandet». I tillegg har jeg vært FN-soldat i Libanon, jeg har seilt Atlanterhavet rundt i privat seilbåt, jeg er feminist, har høyere utdannelse, jobber som daglig leder for en fantastisk liten bedrift og er så heldig å ha blitt mor eller mamma om du vil.

Men jeg er en rasende mor …
Fra den dagen jeg så dagens lys, har verden ligget for mine føtter, jeg har grepet de muligheter som har vært å gripe, jeg har vært på menns arenaer, både til sjøs og til lands, og har følt at det har vært opp til meg å skape det livet jeg ønsker å leve. Og jeg takker kvinnene på 70- og 80 tallet for den kampen de har kjempet.

Jeg vil ha rett til å velge
Det jeg setter høyest av alt, er min rett til å velge, eller velge vekk. Min rett til å velge og være mor til mitt barn med full lønn etter barnet mitt er 6,5 måneder har noen tatt fra meg. Jeg er rasende på alle kvinner som frivillig og uten protest har gitt avkall på en eneste dag av foreldrepengeperioden til far, som ikke har kjempet frem en lengre foreldrepengeperioden enn maksimalt 6,5 måneder til seg selv!
Hvor er dere???? Jeg har tapt mange hundre tusen kroner på at dere ikke har verdsatt dere selv så høyt at dere ikke har krevd lønn for å passe deres barn lenger enn maksimalt 6,5 måneder! Men dere har latt deres menn investere i eiendom, være arbeidstaker med de rettigheter dette gir, ta ut aksjeutbytte og tjent gode penger mens dere har tatt hånd om fremtidens kapital – barna, gratis …

Er redusert til fødemaskiner
Raseriet mitt er størst mot deg Kristin Halvorsen, ikke for den kjempejobben du har gjort med å bygge ut barnehager for å gi mor/familien valgmuligheter, men for ikke å ha kjempet for at mødre som ønsker å være fulltidsmor med full lønn for sitt barn lenger enn 6,5 måneder! Vi har latt oss redusere til fødemaskiner, uten biologi, uten morsinstinkter, uten verdi, anerkjennelse og respekt.
Ingen politiker bør ta fra dette fra en mor. Min opplevelse av å bli mor i det norske samfunn i dag, opplever jeg som et overgrep mot meg som kvinne. Jeg er blitt nedverdiget til å la meg bli avhengig av livsledsager eller Nav fordi jeg mener det eneste rette er å være fulltids mor for barn i minimum barnets to første leveår. Jeg minner om at vi lever i et av verdens rikeste land …

Hvorfor skal far leke mor?
Mitt raseri går også mot den tvangspålagte fedrekvoten hvor mor blir «tvunget» til å gi fra seg barnet sitt på dagtid til far slik at han også skal få lov til å leke «mor» bitte litte grann … Nyere forskning viser at det utløser stress hos barnet ved skifte av omsorgsperson når barnet er seks måneder gammelt.
Hvis det absolutt skal være en tvangspålagt fedrekvote, bør den legges etter at barnet er fylt 18 måneder. Barn under to år fortjener ro. Jeg har tapt mange tusen kroner på fedrekvoten …

Barnet valgte meg
Min plan var å gå ut i jobb tre måneder etter min datter ble født. Jeg er en kvinne av min tid, liker å jobbe, ønsker inntekt og er feminist. Så ble jeg mor. Hva skjer? En får et lite krapyl i armene, som suger deg til seg, forlanger hele deg mens livmor og kropp innhenter seg etter fødsel, hun vil ha pupp døgnet rundt, er tilfreds og rolig når mor er rundt, trøster, varmer og gir henne hudkontakt.
I løpet av relativ kort tid oppdager jeg at det å gå ut i jobb etter tre måneder er helt utenkelig. Hun har valgt meg som sin foretrukne omsorgsperson. Jeg tar ansvaret og mine morsinstinkter på alvor.

Raseriet vokser
Mitt raseri vokser etter hvert som månedene går. Jeg møter i likestillingsdebatt i Norges sørligste kommune med levekår og likestilling på dagsordenen, og forsvarer en latterlig lav kontantstøtte til ettåringer, og begrunner det med at barn har størst separasjonsangst når det er mellom 12 og 18 måneder, at det tar en nyfødt to år å binde seg til en trygg omsorgsperson, at Verdens helseorganisasjon anbefaler amming i minst to år, at undersøkelser viser at ettåringer i barnehage har høyere hjertefrekvens enn ettåringer som er hjemme med mor/familien og at dette kan indikere stress (nå er det også påvist at ettåringer i barnehage har høyere kortisol nivå i blodet enn ettåringer som er hjemme og dette kan gi varig skade på hjernestrukturen til barnet).
Når jeg presenterte disse resultatene for panelet foran meg som blant annet besto av Dagrun Eriksen og Ap-politiker Trond Blattmann fra Kristiansand, fikk jeg slengt i trynet » – Så jobb deltid da!!!!» av Blattmann. Raseriet mitt vokste enda mer …

Unngikk barnehagen i 2,5 år
Jeg klarte å holde min datter unna barnehagen i 2,5 år mens jeg jobbet kveldstid og synes jeg var flink, kjempeflink, men presset ble til slutt så stort at jeg ikke turte mer, selv om jeg er pedagogisk utdannet. Min datter gikk to dager i barnehagen. Det tok to til tre dager før hun klarte å roe seg ned etter en barnehagedag.
Så var det «På ‘an igjen», som Jan Eggum synger. «Sånn gikk no dagan» og raseriet bare vokste videre. Jeg traff Lill May Vestly, og møtte endelig et «hjem» for mine følelser. Jeg møtte flere andre mødre med samme opplevelse som meg og vi har dannet Mammanettverket – Tid for barn.

Foreldrepenger i to år
Alle mine hundre tusen kroner som jeg har tapt får jeg ikke tilbake, men kanskje fremtidens mødre slipper å tape så mye penger og verdighet som jeg har gjort? Hvilket politisk parti tør sette på dagsordenen at et barn trenger sin mor/den foretrukne omsorgspersonen på fulltid i to år ved å øke foreldrepengeperioden til å vare i to år, eller øke kontantstøtten tilsvarende tilskuddet barnehagen får ved å passe en ettåring, eller innføre foreldrepenger uavhengig inntekt tilsvarende den årslønnen mor i dag får i pensjonspoeng til barnet er seks år, dvs. en årslønn på cirka 328.000 kroner i barnets to første leveår? Hvilket politisk parti tør fjerne fedrekvoten i barnets 18 første levemåneder og la familien bestemme hva som er best for dem?
Audun Lysbakken og SV, meningsmålingene viser deres vei. Nedover…

La oss bli et foregangsland!
Vi bor i et av verdens rikeste land. Bli et foregangsland, vis vei, ta forskning på alvor og gi mor/familien fullverdig valgmulighet. Vi kan ikke ta til takke med noe annet.
Og som et apropos, våre nye landsmenn trenger sin mor/familie like mye som oss. Norskopplæring kan komme senere. Etter barnet har fått sin trygge forankring med mor/familien.

FAKTA: Foreldrepermisjon/kontantstøtte
18. oktober varslet Audun Lysbakken at regjeringen vil utvide fedrekvoten i pappapermisjonen til 14 uker. Mor og far får hver sin tredel av permisjonstiden, den siste tredelen kan foreldrene dele slik de vil.
I dag tar kvinner ut 85 % av landets samlede barselpermisjon.
Fra 1. august 2012 økes kontantstøtten pr. måned fra 3303 til 5000 kr for barn fra 1 til 1,5 år. Deretter blir nivået 3303 kroner frem til to år. Toåringene mister støtten.

Tags:

Kommentarer

276 Svar til “Jeg er en rasende mor”

 1. Einar Ananiassen 8. november 2011 på 11:54 #

  Wow. Amme barna til de blir 2 år gamle.

  • Kine Larsen 8. november 2011 på 13:10 #

   Det var litt usaklig å komme med den kommentaren til hele innlegget. Har ingenting med hovedsaken å gjøre.

   • Kvinne1980 8. november 2011 på 14:22 #

    Haha – jeg likte kommentaren! Å amme til barnet er 2 år går mer på at mor ikke vil gi slipp enn at det er til barnets beste. Noen som reflekterer hele innlegget. Denne damen setter seg selv, og ikke barnet i fokus. Les mellom linjene. En superegoist som har fått barn – og er sint på resten av verden for en eller annen grunn!

    • AidaPus 8. november 2011 på 14:42 #

     Jepp! Hun sier selv hun ville ut i arbeidslivet etter 3 måneder, og hadde nok alt planlagt fra frøste steg. Så ble alt «ødelagt» når hun fikk datteren i armene, og hun lar nå frustrasjonen over virkeligheten og den dårlige samvittigheten for sin første avgjørelse få utløp i faktisk en norsk avis, dere!

 2. Rune Fardal 8. november 2011 på 12:03 #

  Ble helst stresset av å lese så my mas om penger, egobekreftelse og aggresjon!

  Om du er bekymret for at barnet blir stresset så bør du ta deg en pille og innse at et barn som blir tatt vare på av sin far ikke blir mer stresset enn om en mor med karriere og $-blikk.

  Ingen forskning sier at far som omsorgsperson stresser barnet. Et barn kan fint knytte seg til både far og mor og det kan til og med ha ulik tilknytningskvalitet til disse.

  PS! Jeg stusser… hvor er ditt barns far? Og hvorfor er bruk av dine 100.000 på ditt barn et tap?

  Lise Christensen 100% stresset – Ikke bra for barn å vokse opp med!

  • Rasende mann 2 8. november 2011 på 23:52 #

   Så fantastisk Lise at det finnes kvinner som tør si dette! For det må sies. Desverre kan ikke vi fedre si det uten å bli hardt stemplet som både det ene og det andre.
   At du ønsker to år utenfor barnehagen kan man diskutere. Selv arbeider jeg i helsevesenet og er gift med en pedagog med mange år i barnehagen, og vet at det er mye rett i det du sier i at barnet har best av å være hjemme i to år, men at det også er gode argumenter for det motsatte. Da hadde det vært flott med en reel valgmulighet, for også de små er forskjellige og har forskjellige behov. Og ingen er bedre til å vurdere dette enn gode foreldre. Så blir det en diskusjon om hva vi skal ta oss råd til.

   Resten, har du ubetinget og åpenbart rett i. Ikke bry deg om surmagede kommentarer fra fedre som følger seg trampet på fordi de forsøker å leve opp til et om dagen «politisk korrekt samfunnsideal», eller fra mødre med dårlig samvittighet som føler at angrep er det beste forsvar. Og for all del, ikke bry deg om synserne uten barn.

   Ingen diskuterer heldigvis om mor bør være den som hjemme de første månedene, og at mor-barn forholdet i denne perioden er «fredet».. Det er da underlig for meg at nesten ingen diskuterer om denne spesielle tiden er 2, 6 eller 12 måneder, basert på hva som er best for mor og barn. Uavhengig av hva man måtte mene/tro og bli «enige om» i forhold til dette, syntes jeg at far skal få «lik» mulighet, eller «rettigheter» til å våre hjemme etter disse første månedene. Da er det for meg en selvfølge at dette er en rettighet mor også skal ha! I dag er dene rettigheten tatt bort fra mor.

   Dagens politikk er basert på et politisk likestillingsideal hvor staten skal sørge for tvungen fordeling av alle forhold mellom kjønnene. Så blir det bare trist, når sosiologisk vitenskap brukes for å gi alibi til denne politikken. Det er mengder av medisinsk forskning som viser at dette først og fremst går ut over barna, men også mor. Vi må tørre å være ulike, ikke bare som mor og far, men også inrømme at det er forskjeller fra barn til barn og fra familie til familie. Politikernes oppgave bør være å sette rammer, og gi mest mulig valgfrihet til den enkelte familie og de enkelte individer innenfor en slik ramme. Det er bare på denne måten vi kan oppnå det vi faktisk ønsker med politikk, at alle skal ha det best mulig!

   og bare for ordens skyld, jeg var leeeenge hjemme med et av våre barn, men det var noe jeg og min kone valgte sammen. Så var jeg nesten ikke hjemme med et av de andre. Det var det som var best for vår familie, både store og små, slik forholdene for oss var ekkuret da. Heldigvis var ikke vi avhengige av det overformynderiet fra staten som dagens ordning representerer.

   Igjen takk Lise for at du er så modig og tør si at likestilling er like muligheter og frie valg ikke enhetsstøvel. Takk for at du tør si at foreldre flest, selv vet hva som er best for seg og sine barn og ikke bøyer deg for dagens politisk motiverte pedagogikk og sosiologi som mener at alle har det best i «det store fellesskapet» og ikke i familien. Og takk for at du tør si at vi som et av verdens rikeste land behandler være barn som om vi skulle være gammelkommunister. Vi pappaer er desverre mobbet ut av debatten. Stå på :-)

  • Grethe Finsas 3. mars 2012 på 17:28 #

   Hvor er pappaens rett til å få være pappa for sitt barn? Egoisme vil jeg kalle et innlegg som dette. Hver familie må kunne velge den løsningen som passer best, inkludert pappaens rett til å få ta del i permisjonstiden. Hvor er kilden til «nyere forskning» om at barn blir stresset av flere omsorgspersoner? Få flere pappaer på banen, det tror jeg gavner barnet og resten av familien!

 3. Kyle 8. november 2011 på 13:11 #

  Gnitne røy

 4. Anonym 8. november 2011 på 13:13 #

  Norge har verdens desidert beste ordninger for foreldre. Kravene dine er i beste fall utopiske.

  Skepsisen din mot fars evner som omsorgspersoner er ikke basert på forskning som du sier, men på fordommer.

  Dette var slett, egoistisk og bakstreversk.

 5. Rebil 8. november 2011 på 13:16 #

  «Curling-foreldre» er det noe som heter. Det er de som på død og liv skal rydde veien for barna sine koste hva det koste vil. I tillegg skal alt være så vellykket som overhode mulig. Dette hørtes ut som en 14 åring som har 10 karameller og står å griner fordi hun ikke fåt de tre siste i skålen. Skjerp deg og søk hjelp.

 6. Gjest 8. november 2011 på 13:18 #

  Bitre ord fra en alenemor. Hilsen pappa som gleder seg til permisjon

 7. Annette 8. november 2011 på 13:25 #

  Så flott at du vil være hjemme med barna dine utover permisjonstiden din da! Men hvorfor skal staten Norge og skattebetalerne betale for ditt valg??? Jeg har også valgt å redusere min arbeidstid – OG tapt tusenvis av kroner på det, men det er da min manns og mitt valg å prioritere på denne måten! Ikke alle andres!

  • gjest 9. november 2011 på 21:09 #

   Skattebetalerne er vel med på å finansiere barnehagene, og støtter dermed økonomien til foreldre som vil ha barna i barnehage. Jeg syns ikke det er urimelig at vi også kan være med å støtte de som vil ha barna hjemme lengre.

   • gjest 18. november 2011 på 01:30 #

    De som er hjemme får kontantstøtte.

   • Anonym 28. november 2011 på 17:31 #

    Hvis alle skulle ha det samme, skulle jeg betale mye mindre i skatt (fordi jeg tjener mer enn snittet) og hatt utbetalt de kronen jeg ikke bruker på sykehus eller hjemmehjelpe cash, takk.

   • Skattebetaler 17. april 2012 på 17:09 #

    Staten er med på å finansiere barnehagen for disse foreldrene for at de skal kunne jobbe. Derfor er det urimelig at de som velger å være hjemme – og altså ikke jobber – skal få utbetalt pengene.

 8. Mor 8. november 2011 på 13:25 #

  Fantastisk at noen tør å stå opp for sine meninger! Far kan også få mer tid med barnet sitt, men ikke på bekostning av mors permisjon – øk heller den totale permisjonstiden. Det viktigste er at det må få være opp til en hver familie hvordan de ønsker å disponere sin tid. Staten har ingenting med den beslutningsprosessen å gjøre!! Snakk om å mikrostyre landets innbyggere… hva blir det neste? Skal de bestemme hvilken klær og hva jeg skal ha til middag også? Søknad skrives herved til Audun Lysbakken – søker om å få innvilget lov til å lage fiskepudding til middag i dag. Fint om tillatelsen kommer før kl 16:00 i dag ettersom det er da jeg kjører til butikken for å handle middagsmaten. Og, forresten Audun… er det ok at vi drikker vann til den fiskepuddingen?

  • storbarnsmor 8. november 2011 på 13:39 #

   Her er poenget!! Hvem andre enn småbarnsfamilier er det som blir detaljstyrt på denne måten?

   • sm 8. november 2011 på 19:53 #

    – Studenter blir detaljestyrt for å få stipend.
    – Sykmeldte blir detaljestyrt for å få sykepengar.
    – Vi har BSU sparing med reglar frå staten
    – Bilistar blir detaljestyrt med trafikkreglar.
    – Staten bestemmer kva studie som er godkjent for stipend.

    Staten lagar ei ordning og retningslinjer for denne ordningen.
    Ingen tvingar deg til å bruke desse ordnigane, men gjer du det så må du følge reglane staten har satt opp.
    Du kan gjerne bli heime med barna til dei blir 18 år, men då er det ditt valg som du sjølv må ta konsekvensen av.

    Sjølv kunne eg godt tenkt meg studiestipend resten av livet, eg studerer jo nettavisene kvar dag så kvifor skal staten bestemme at det ikkje er studie? 😉

  • Mamma 8. november 2011 på 14:38 #

   Kjære Mor. Jeg er sjokkert over mange av de andre kommentarene. Ser de virkelig ikke at småbarnsforeldre blir detaljstyrt av staten? Syns disse mødrene det er greit å gå tilbake på jobb etter seks mnd? Er kroppene deres i det hele tatt kommet i form igjen? Og er ikke ammingen nok av en utfordring alene. Skal man slutte tvert?

   Utvid permisjonstiden i stedet, slik st det blir likt. Ikke ta fra mors permisjon.

   • Anonym 9. november 2011 på 15:34 #

    Dersom man velger løsningen med 80% lønn, som de fleste velger, kan mødre være hjemme i 9.5 måned dersom fødselen skjer på termin.

    Hvis noen ønsker å gå ut etter 6 måneder er det familiens valg. I fjor var det 8 % av fedrene som tok ut mer permisjonstid enn kvoten. I de aller fleste tilfeller får altså mor hele den delen av permisjonen som ikke er forbeholdt far.

    Når det gjelder utvidelse hadde min mor, når jeg ble født, 18 ukers permisjon med 100% lønn. I dag har man 47 uker med full lønn, eller 57 med 80%

 9. Vibeke V.G. 8. november 2011 på 13:27 #

  Du har faktisk helt rett, Lise. Dessverre ser ikke hverken Fardal eller Ananiassen de verdiene og de faktum du her fronter, men henger seg kun opp i det verbale engasjement.
  Men så lenge vi har en sosialistisk regjering, må vi bare innrette oss etter at staten vet så meget bedre hva som er best for vår lille familie. Dette ligger jo i ryggmargen på
  «-ismen», og dersom vi ikke er enig, jo så skal vi tvinges til å gjøre det likevel, for de vet alltid best. Det er fantastisk at vi har en velferdsordning med så mye lønnet «fri» i dette landet, men det MÅ VÆRE OPP TIL DEN ENKELTE FAMILIE Å BESTEMME HVEM SOM GJØR HVA OG NÅR, ikke en tilfeldig guttunge som akkurat nå tror han er verdensmester i «famile» (les: A.Lysbakken). Stå på videre Lise!

 10. Grethebholm 8. november 2011 på 13:27 #

  Fra en sørlending til en annen: Takk Gud for at vi har Audun Lysbakken!

 11. Wolfmaster75@hotmail.com 8. november 2011 på 13:29 #

  Men om en ikke skal ha barn og være singel, hvorfor skal en måtte betale for andres barn da, det er deres valg og det siste verden trenger er flere barn? Burde en ikke ha like mye krav på singelperm der en får 1år betalt fri – Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal betale for at andre skal sitte på facebook og cafe og hate mennene som går forbi men som betaler for dem – urettferdig. Det burde være likestilling og singlemenn skal ha like mye krav på betalt fri som de som velger det motsatte.

  • Anonym 9. november 2011 på 03:05 #

   Når du velger å ikke få barn overlater du til andre å gidde å lage barn som kan skaffe deg pensjon og omsorg når du blir gammal. Du burde altså egentlig betalt en ekstraskatt for ikke å ha barn. Neste gang du ser noen med barn skal du gå bort til dem og si «tusen takk» og spandere kaffen.

   • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:07 #

    Merkelig at du ikke klarer å se det fra andres side… Jeg tar noen av poengene deres og jeg måtte smile ut av innlegget over fordi jeg faktisk syns det var noe i det. Jeg trenger ikke være enig i det, og ser på det som totalt usannsynlig, men det lille i det sett opp mot hva personen som skrev hovedinnlegget kom med, det var litt artig :) Må være rom for litt humor også :)

 12. Vanlig moderne mann 8. november 2011 på 13:31 #

  Må være ironi?
  Tviler på at kronikken er seriøst ment?! Trolig er den skrevet av en mann som vil vise hvor håpløst gammeldags, egoistisk og mannfornedrende enkelte kvinner argumenterer. I så fall er den godt skrevet!

  • Elisabeth Gran 13. november 2011 på 12:20 #

   Sorry mate, hun finnes :-(

 13. Elise M 8. november 2011 på 13:35 #

  Likestilling er ikke retten til å velge. Likestilling er å ha de samme rettighetene som menn og det samme lønnsnivået som menn. Retten til å velge/ velge bort har du hele tiden. Men velger du en ting, velger du gjerne bort noe annet.
  Og hvorfor skal noen lønne meg for å ta vare på ungen min? Mannen min og jeg har selv valgt å få barn. Da får vi ta vare på det selv også. (dette er IKKE et spark til de som noen ganger blir utsatt for Livet og kommer i situasjoner der man må ha hjelp for å greie seg)

  • gjest 9. november 2011 på 21:26 #

   Vi er jo med på å lønne førskolelærere som tar vare på barnet ditt, hvorfor ikke deg?

 14. Hildeagel 8. november 2011 på 13:36 #

  Merkelig at det stort sett er menn som svarer her….. Hva er gale med at mor kan få være hjemme med barna og få lønn for det?? Barna har det som regel best hos mamma;-) men landet vårt er desverre blitt ødelagt av en politikk som står for «LIKT FOR ALLE»…det finns ikke en eneste en av oss som er lik den ene eller den andre, vi er alle unike og forskjellige. OG EN KOMMENTAR TIL AT KRISTIN HALVORSEN HAR GJORT SÅ MYE FOR Å FÅ FULL BARNEHAGE DEKNING……hadde dere bare visst hvor tåpelig de midlertidige tiltakene er så hadde dere aldri godtatt at en regjering sløste så mye penger ut i ingenting!!!! Jeg har sett og hørt fra utbyggere og fra kommunalt hold at disse byggene ikke er godkjent i mer enn 2 år,INGEN AV DEM HOLDES ANSVARLIG HVIS NOEN AV DEM SKULLE PLUTSELIG KOLLAPSE. byggeansvarlig har sagt at han ikke godkjenner bygget etter 2 år fordi de ikke har PERMANENTE BETONGKLOSSER Å STÅ PÅ. Kommunen kunne ikke godkjenne betongklosser for da ble barnehagen permanent, noe den ikke skulle være. MEN DA KRISTIN HALVORSEN, HVOR ER ALLE DE PERMANENTE BARNEHAGENE BLITT AV DA.? DE midlertidige barnehagene har kostet mer enn det smaker og NÅ ER DE PÅ OVERTID……………. er det noe rart at vi vil være hjemme med barna våres? mitt barn får aldri lov å sette sin fot i en slik barnehage, mens jeg må gå på jobb for å betale de alldeles skyhøye utgiftene som denne røde og usmakelige regjeringen vi har her i landet!!!!!!!!!!! nei det er en skam at dere ikke har mer innsikt i hva politikerne faktisk driver med!!!!

  • Gjest 8. november 2011 på 14:16 #

   Hva kan vi konkret gjøre med politikken? Annet enn å stemme hvert fjerde år? (Seriøst spørsmål altså). Er helt enig, det er så mye gale med hvordan landet blir drevet, men aner ikke hva jeg som individ kan gjøre for å påvirke annet enn med min lille stemme så alt for sjeldent…

   • Ida 9. november 2011 på 02:28 #

    Lol. Du kan melde deg inn i et politisk parti. Jeg har hørt at Frp har problemer med at de må kaste ut halvparten av lokalpolitikerne fordi de er rasister, homohetsere og/eller pedofile, så de kan nok trenge noen nye ildsjeler.

   • 501 9. november 2011 på 03:42 #

    Hva kan vi gjøre med politikken, annet enn å stemme hvert 4 år?
    Det går an å engasjere seg i politikk på lokalt plan hver eneste dag hele året rundt. Er man veldig engasjert kan man ende opp på regionalt plan. Veldig mange mennesker i Norge gjør dette. Man kan enten klage eller engsjere seg og gjøre noe med det…

   • Hildeagel 9. november 2011 på 11:27 #

    Vi må engasjere oss i den daglige politikk. Først da kan man påvirke politikken!! Vi må fortelle hva man ønsker, ikke bare godta at sånn er det!

  • Kjell 8. november 2011 på 14:33 #

   Takk for du ordnet dagens gode latter for meg Hildeagel. Alle barnehagene rundt omkring i landet er nok fulle av upermanente betongklosser. Snart forsvinner en halv generasjon i en haug med barnehagekollaps, til statens store fornøyelse, som da kan halvere fremtidige utgifter til skole og utdanning.

   • Hildeagel 9. november 2011 på 11:24 #

    oi, skal si du ser enkelt på faktum 😉

    • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:13 #

     Det finnes gjerne noen midlertidige barnehager rundt om som har kostet mye peng. Men – det finnes også mange, mange permanente barnehager som er kjempe gode på utrolig mye. Jeg er strålende fornøyd med barnehagen som min 14 måneder gamle datter går i. :) All ære til regnbuen barnehager myrdal. Strålende personell, flott uteareale, flott beliggenhet, kokk tilknyttet barnehagen, satser på friluftsliv og min datter stortrives :) Deilig å vite at hun har det så godt og koser seg så mye :) Jeg syns derimot det er trist for din del Hilde om du har vært en av de mindre heldige som kommer innunder lovnaden full barnehagedekning, men som ender opp i en midlertidig barnehage eller får plass så langt vekke fra bosted at det ikke blir realistisk å kalle det barnehagedekning ettersom det umulig kan gå opp med kjøring til/fra barnehage og kjøring til/fra arbeidsplass og hjem…. Håper det ordner seg for deg også, på samme måte som det har for meg :)

  • Gjest 8. november 2011 på 14:33 #

   Barna har det som regel best med mor kanskje. Men jo mer barnet knyttes til mor, og bare mor. Jo mer distanseres det fra far og eventuelt barn i barnehagen. Vi kommer til å ende opp med en gjeng usosiale mammadalter.

   Samtidig er det vel en forsket på at barn reagerer på stressnivå fra personer rundt og det er helt tydelig at du Lise er en stresset og rasende person.

   Du kaller deg feminist, men uttaler deg som en ekstremist og mannshater. Det er helt tydelig at du ønsker at far ikke skal distanseres mest mulig fra barnet sitt «Hvis det absolutt skal være en tvangspålagt fedrekvote, bør den legges etter at barnet er fylt 18 måneder. Barn under to år fortjener ro. Jeg har tapt mange tusen kroner på fedrekvoten»

   Du snakker om hvor verdensvant du er: Hvordan er det med mammapermisjonen i USA? Slutt å syt, send barnet ditt i barnehagen. Det tror jeg dere begge har godt av.

   Og til slutt til Hilde: Caps lock, utropstegn og prikker i hele innlegget? Du er litt vel sint du og. Sett heller pris på at du bor i det landet i verden som tilrettelegger mest for kvinner. På alle mulige måter

   • Hildeagel 9. november 2011 på 11:41 #

    Ja jeg var litt sint i går ja, men jeg mente det jeg sa. Det jeg ikke fikk sagt var at selvsagt skal far være en del av barnas behov, men ikke ta fra mor å gi til far. La foreldrene bestemme selv og ikke lag for mange regler som påtvinger folk noe de ikke ønsker. Jeg setter pris på landet jeg bor i, men jeg kan desverre ikke si meg enig i noe av det denne fantastiske regjeringen våres foretar seg. Usosiale mammadalter sier du, men hva med alle oss som vokste opp med mor hjemme (slik det var før i tiden) er vi en haug med mammadalter? neppe. Ingen må fortelle meg at barna har det bedre i en barnehage fra krypestadiet enn hjemme hos mor eller far for de som ønsker det.

  • JavaLita 8. november 2011 på 14:50 #

   Det er da ikke stort sett menn som svarer????? Men kanskje også du ser det du vil se… Forresten er det uhøflig å ROPE så innmari mye!! 😉

   • Hildeagel 9. november 2011 på 11:48 #

    Det var det da jeg skrev det innlegget. Jeg har sett og hørt mye rart av det som denne regjeringen sysler med, og jeg kan ikke si meg veldig imponert. Flott at så mange engasjerer seg her, og håper på samme engasjement når det gjelder. Så får vi se hva vi ender med i 2013;-)

  • Trude 8. november 2011 på 15:25 #

   Flott at det er mange menn som svarer her. Barna har det ikke best med mamma, de har det best med begge foreldrene sine. Min mann gleder seg til permisjon, og jeg syns det er flott at også han får en periode med nærhet og kvalitetstid med poden. Ja, vi er alle forskjellige, men som foreldre har man det samme ansvaret for barna og bør være så likestilt som biologien tillater.

 15. Anita 8. november 2011 på 13:38 #

  Ingen nekter deg å være hjemme med barnet ditt så lenge du vil. Det er foreldrenes ansvar å forsørge sine barn, ikke statens. 😉

  • gjest 9. november 2011 på 21:20 #

   Siterer «Kemsomhelst» lenger nede i debatten her: «Er du ansatt for å ta deg av barn og eldre får du lønn og pensjonspoeng. Tar du deg av dine egne barn og eldre er det verdiløst, selv om du da hjelper staten til ikke å måtte ansette andre til å gjøre det.»

 16. Merethe 8. november 2011 på 13:39 #

  Blir helt flau over å være kvinne når jeg leser dette! Alvorlig talt, Norge har en av de beste permisjonsordningene! Mener du HELT alvorlig at du skal få betalt FULL lønn i TO år for å ta deg av DITT eget barn (som du har valgt helt selv å få….)? Og da skal vel begge disse to årene være forbehold deg som mor da?

  PS. Et lite tips til deg dersom du skulle få flere barn: Flytt, som aleneforelder får du hele permisjonen alene. Far duger jo ikke uansett….

 17. Oyvindsw 8. november 2011 på 13:40 #

  «Mitt raseri går også mot den tvangspålagte fedrekvoten hvor mor blir “tvunget” til å gi fra seg barnet sitt på dagtid til far slik at han også skal få lov til å leke “mor” bitte litte grann»
  Vi gir gladelig fra oss arbeidsplasser til dere så dere får prøvd dere i arbeidslivet, eller som du ville sagt det, så dere får leke gutter bitte litte grann? (skjønner ikke helt formuleringen din)

 18. Herr G 8. november 2011 på 13:41 #

  Jeg koste meg i 12 uker hjemme med minstemann i fjor. Skal jeg nå ha dårlig samvittighet fordi jeg var hjemme og mor ville ut i jobb? Skal jeg ha dårlig samvittighet fordi minstemann ikke ville gå hjem etter første lille prøvetur i barnehagen og fordi han har løper rett i armene på personalet i barnehagen hver eneste morgen? Skal jeg ha dårlig samvittighet fordi jeg stiller opp på hjemmebane, lager mat, skifter bleier, legger barn, vasker klær og hus og deler på husarbeidet uten at det føres regnskap for hvem som gjør mest? Og dårlig samvittighet fordi jeg på den måten fratar min kone muligheten til å velge hvordan dette arbeidet skal gjøres? Og hvorvidt det trenger å gjøres?

  Nei, jeg synes ikke det. Men lykke til med kampen videre.

  • Anonym 8. november 2011 på 18:38 #

   Hei! Nei, du og dine nyter jo den valgfriheten som hovedpersonen her bl.a kjemper for. Så gratuler henne for innlegget, og ikke ha dårlig samvittighet. Dere er helt på linje du og hun, så bare støtt henne.

   • Jon 9. november 2011 på 11:27 #

    Litt rart da, å beskylde fedre i familier der man faktisk deler på omsorgen for å være tyver og leke mor. Godt ispedd påstander om at omsorg fra far skader barnet – helt uten henvisninger til forskning som kan underbygge påstanden.

    • Anonym 9. november 2011 på 12:12 #

     Ikke helt på det rene med hva jeg evt har ytret som kan tolkes til dette?
     Men bare avklare litt kjapt:
     Å ta omsorgstid fra mor og gi til far er ikke helt ønskelig sett fra mitt ståsted. Mest mulig omsorg fra far i tillegg til mor, er flotters. Tilbakeføring av barna fra det offentlige til familien/foreldre/foresatte ville vært bra tror jeg. Barn har ikke nødvendigvis godt av å bli håndtert av «systemet» i stedet for de som elsker dem, tror jeg.

     Mitt utgangspunkt er ellers at Norge har overskudd av både arbeidskraft og penger, slik at at det egentlig ikke er noen grenser for hvor mye omsorgstid vi kan sette av, både for mor og far.Slik ville vi fått økt verdiskapning i landet, ettersom neste generasjons fysiske og psykiske tilstand ville blitt bedret. En viktigere verdiskapning enn det lar seg vel ikke finne.

     Kanskje kunne denne neste generasjonen så funnet en annen kurs for landet, som innebar gratis utdanning til alle, jevnere fordeling av midlene bl.a ved å sette pris på og lønne privat omsorg, solid utbygging av infrastruktur, osv. Rett og slett forberede landet på at oljen en dag tar slutt, innse at vi ikke kan spare oss ut av den virkeligheten, men tvert imot må investere alt hva remmer og tøy kan tåle her hjemme slik at vi da har en posisjon i verden som gir oss en mulighet til å klare overgangen tilbake til et land som må være bærekraftig i alle ledd. I dag er Norge overhodet ikke bærekraftig, alt reddes ved hjelp av oljepenger.

     Kjapt tilbake til saken: Omsorg fra far skader ikke barnet. Men om dette betales med mindre omsorg fra mor, så er det ikke nødvendigvis heldig.

     • Jon 9. november 2011 på 13:20 #

      Jeg snakket om Christensen innlegg – det er hun som kommer med de påstandene. Det kom kanskje ikke klart frem.

      Ellers er det meg bekjent fortsatt fritt frem for å prioritere vekk både lønnet arbeid og permisjoner og være mamma på heltid. Det er som du skriver et annet sted snakk om prioriteringer, og noe man kanskje kan tenke igjennom før man får barn. Å få barn er ingen menneskerett, og at andre skal betale for de man får er heller ikke det.

     • Erik Fullballe 9. november 2011 på 18:01 #

      «Kjapt tilbake til saken: Omsorg fra far skader ikke barnet. Men om dette betales med mindre omsorg fra mor, så er det ikke nødvendigvis heldig.»

      …kommer vel helt an på mor det (og far).

     • Anonym 9. november 2011 på 18:50 #

      I noen tilfeller ja. Men i de første månedene årene skal de være en ganske så dårlig fungerende mor for at dette skal være tilfelle. Er det så galt har vi systemer som skal fange opp det. Derfor jeg tok med forbeholdet «ikke nødvendigvis».

 19. Anonym 8. november 2011 på 13:46 #

  Hvorfor bare 2 år? Bør ikke barnet være konfirmert før det er forsvarlig at mor gir slipp på sine biologiske plikter? Du nevner alle stakkars barna som må lide seg gjennom barnehagedagene, men tenk på SFO-helvete. Tenk på alle forlatte ungdomskoleelever som kommer ikke kommer hjem til mors varme fang etter endt skoledag. Ikke rart de spiser for mye søtsaker og sniffer lim, sånn at det går nedover med nasjonen på alle fronter. Hvorfor skal vi, som lissom bor i verdens rikeste land, ta slik ekstrem risiko på vegne av oppvoksende slekt?

  Full mammalønn fram til konfirmasjonsdagen! NÅ!

  • Anonym 8. november 2011 på 18:42 #

   Hei! Nei, mammalønn fram til 14 år blir nok litt for mye. Men til skolepliktig alder, det hadde vært helt OK. Og klart – en forelder bør være hjemme når barn/unge kommer hjem, og ta godt imot dem og vise de er ønsket. Det ville nok minsket behovet for sniffelim og annen dritt. Og enig med deg – SFO er forferdelig, et utrolig overgrep mot mange – og påtvunget barnehage er ikke bedre.

   • Henrik 8. november 2011 på 19:17 #

    Tror du skal gå å ta deg en bolle. Mammalønn frem til skolepliktig alder?? Kor tenkte du at de pengene skulle komme ifra? Og kanskje du skal lese innlegget til jusless som den ironien det var ment som! Ingen mødre har vondt av å komme seg i abrbeid igjen etter 6,5 måned. Kordan forestiller du deg at det skal være mulig å komme seg tilbake til arbeidslivet etter å ha vært hjemme med ungen til han/hun skole alder`? og ka skjer hvis denne personen får flere unger? gå hjemme til hun blir pensjonist for så å forsette å leve på velferdgodene som vi hardarbeidene folk putter i den statskassen? På tide å se realiteten i øynene, at vi faktisk bor i et av verdens beste land og den perm ordningen vi har er i verdensklasse.

    • Anonym 8. november 2011 på 23:07 #

     Heh, skjønnte jo at han antakelig tullet seg med ironi, så jeg lurte meg til med litt satire og ironi tilbake jeg, men står for at mammalønn og omsorgslønn i det hele er god plan.

     Pengene tar vi fra nordsjøen, der pengene til alt annet i dette landet taes fra. Enten via subsidier, via oppretting av offentlige stillinger ingen trenger, ulike støtteordninger osv. Heile landet her er på trygd i en eller annen form.

     Hvilke penger er det du stapper i statskassen? Hvor kommer de pengene du evt stapper oppi der ifra? Følg pengestrømmen, så ser du at de kommer fra enten staten eller oljepengene. Er svært få i dette landet som skaper verdien av de pengene de mottar i lønn. Se litt nærmere på det i ditt eget tilfelle.

     Forøvrig er mange jobber opprettet for at ansatte skal kunne ta over foreldrenes oppgaver. Er ikke få årsverk som går med pr barn som vokser opp. Hvorfor ikke fordele noen av disse oppgavene tilbake til mor/foreldre, og la pengene følge disse oppgavene samme vei?

     I bl. a noen områder i Danmark har man noe som heter borgerlønn. Det betyr at du får lønn for å være borger av Danmark. I stedet for trygd, i stedet for å ta opp studielån osv. Som borger kan du da velge – utdanne deg slik at du senere kan bidra med verdiskapning – lage kunst og slik skape verdier her og nå – være hjemme med dine barn og slik skape uvurderlige verdier for framtiden samt spare samfunnet for det neglisjerte barn koster samfunnet…osv.

     Ingenting er sort hvitt. Det er ikke så lett her i livet at du stakkar jobber og sliter og skaper verdier og er superhelt, mens de som vil ta seg av barna sine slik at de ikke raner deg om 15 år eller voldtar naboen er snyltere…eller?

     Forresten – hvor hardtarbeidende er du? Hva driver du med som er så mye tyngre og viktigere enn å sikre barn en flott oppvekst?

     Når du tenker deg om, hvilke jobber er egentlig viktige? Sagt på en annen måte, hvor mange jobber i Norge bør man egentlig se som sysselsettingstiltak, betalt av inntektene fra nordsjøen? :-)

     • Henrik 9. november 2011 på 01:42 #

      Pengene tar vi fra nordsjøen? Kor lenge tror du vi kan forsette å «leve» på denne ikke fornybare resurssen?

      «Når du tenker deg om, hvilke jobber er egentlig viktige? Sagt på en annen måte, hvor mange jobber i Norge bør man egentlig se som sysselsettingstiltak, betalt av inntektene fra nordsjøen? :-)»

      Leser du det du skriver før du trykker kommenter?
      Vilke jobber er egentlig viktige? Alle jobber er viktige, og med tanke på hvor mange som blir født i dette landet hvert år, ville ikke alle disse jobben og bedriftene gått rundt hvis mødre skulle kunne være hjemme til barnet blir 2 år.

      Og å si at folk skaper verdien av de pengene de mottar i lønn er vel egentlig bare hentet rett ut av luften eller har du kilder på en slik en fantastsik påstand?

      Og alt i samfunnet handler ikke om verdiskapning, men å ta vare på de verdiene vi har. Mentaliteten om at vi skal bruke olje pengene begynner å bli oppbrukt.

      Hva skjer med den norske kronen hvis vi skal bruke mer av olje pengen? Og når da krone kursen har falt, hva skjer med Norge?

      «Ingenting er sort hvitt. Det er ikke så lett her i livet at du stakkar jobber og sliter og skaper verdier og er superhelt, mens de som vil ta seg av barna sine slik at de ikke raner deg om 15 år eller voldtar naboen er snyltere…eller?»

      Vet ikke om du er klar over dette, men folk flest blir skikkelige folk, selv om mor ikke er hjemme til de er 7 år.

      Og det at neglisjerte barn koster sammfunnet mye penger har da viterlig ikke noe med at mor ikke får være hjemme i to år med full lønn, det er i så fall foreldre som har feilet i oppdragelsen av disse barnene igjennom deres oppvekst.

      Ps: Jobber i oljeindustrien så verdiskapning er det nok av i eget tillfelle. Og har aldri sagt at jeg er tyngre og viktigere en et barns oppvekst, men et barn kan ha en skikkelig oppvekst utenatt mor er der 24/7 og syr puter under armen på han/hun.

     • Anonym 9. november 2011 på 02:35 #

      Huffa, dette blir langt. Prøver gjøre det kort:

      Alle jobber er ikke like viktige. De fleste jobber er ikke viktige. De er sysselsettingstiltak. Har selv hatt noen grufulle år i kommuneadministrasjon, kan forsikre deg om at der fordrives tiden med svært mye annet enn det som kan kalles viktig. Mange driver ikke engang med jobbrelaterte oppgaver, midt i arbeidstiden. Skulle vi mot formodning gjøre noe jobbrelatert, måtte dette underbygges av innledende møter, avsluttende møter, og detaljert papirarbeid i TRE eksemplarer, til tre forskjellige arkiv, som måtte drives av tre ganger så mange mennesker som egentlig nødvendig. Osv osv – galemathias heile greia. En kjent oppgave var å være med på å bestemme seg for noe man skulle gjøre, for så ikke å gjøre, og deretter bruke masse tid på å skrive rapport der man la det fram som positivt at man ikke gjorde det man hadde vedtatt, for det var mye bedre å la det være. Slik kan man fylle hele uker og måneder.
      Det er forøvrig en kjent sak at man oppretter offentlige stillinger for å avhjelpe arbeidsledighetskøen. Du kan lese deg opp på dette om du vil.

      Utifra overstående sier det seg selv at det er mer enn nok arbeidskraft igjen når man fjerner unødvendige stillinger etterhvert som foreldre – gjerne mødre – tar seg mer tid med barna hjemme.

      Pengene fra nordsjøen kan vi leve av så lenge vi har olje der ute, og et marked som vil kjøpe. Når oljen forsvinner stiger verdien av våre andre resurser. Norge klarte seg før oljen, og vil klare seg etter. Mye av det Norge før levde av kan vi ikke drive med lenger, fordi oljeeventyret kom og drev lønns og dernest prisnivå opp på et såpass sykelig nivå at det ikke lønner seg å lage noe i Norge lenger. Det blir argumentert for at oljen ødela norsk økonomi. Man kan i alle fall være enig i at oljen ødela den økonomien vi hadde og erstattet den med en ny, hvor hele landet på en eller annen måte er subsidiert av oljen.

      De som sjøl skaper verdien av pengene de tar ut i lønn er vel i første rekke de som er i primærnæringer, som fiskere, bønder osv, og ikke minst kunstnere. Men nå er jo også både bønder og kunstnere betalt av oljepengene via stipender og overføringer, så nei…er nok ikke mange igjen gitt. Klart, en god del i privat sektor ansatt i firmaer som finner opp og produserer og selger ettertraktede produkter, de er vel med på å lage verdien av lønna si. Gode kunstnere uten statstøtte er vel beste eksempelet.

      Folk flest bli enda en generasjon av marsvin i løpehjulet, uten visjoner, uten vyer, men nyttige tannhjul i maskineriet, hvor de gjør nytte for andre tannhjul i maskineriet osv osv.
      De fleste er litt redde, ikke minst for alt fremmed, voldsomt materialistiske, ideelle forbrukere.
      Forskning er begynt å komme inn nå, som bl.a viser at veldig nært forhold til mor er like viktig for psykisk helse og utvikling som mat og vann er for den fysiske.
      Ingen vet hvordan dette eksperimentet med å separere barn og foreldre med tvang helt ned i halvtårsalderen egentlig vil slå ut. Vi altså ikke om barna nå vokser opp til å bli «skikkelige» – hva du nå mener med det? :-)

      Om hva som skjer med Norge når kronekursen faller: Da blir det lønnsomt å produsere noe i Norge igjen. Konkurranseevnen vår øker drastisk. Det blir billigere for utlandet å kjøpe fra oss, dyrere for oss å importere. Altså må vi bli mer selvforsynt, og det igjen vil skape jobber for alle med å bidra til det løftet som da kommer i Norge. Lavere kronekurs vil antakelig berge Norge når oljen tørker ut.

      Les deg nå litt opp på psykologien rundt små barn. Forskning – altså fakta – viser at den tryggheten og kjærligheten du mottar opp til ca 3 årsalderen er selve grunnstammen av din generelle trygghetsfølelse og opplevelsen av å være ønsket resten av livet.
      Slik sett har du altså rett – det er det at foreldre svikter og blir tvunget til å svikte sine barn, spesiellt i denne fasen, som skaper mye av ubalansen og ulykkeligheten hos mange unge som igjen gjør at de drar igang saker som koster samfunnet mye peng.

      Oljeindustrien ja – da er du heldig. Du er en av de heldige som er så nær opptil oljen som egentlig er alle nordmenns eiendom, at du klarer å stikke ditt eget sugerør oppi og dermed får tatt ut en urettmessig stor del av disse verdiene rett i din egen lomme.
      Slik sett er du antakelig en av de best trygdede i hele landet.
      Rart man ikke deler oljeinntektene likt, at man i stedet har opprettet en lønnsadel tilknyttet den virksomheten, med rett til å tjene både to tre og fire ganger mer enn andre i landet for tilsvarende arbeid. Forklaringen er vel de enormt sterke fagforeningene i oljen – det nærmeste man kommer lovlig utpressing i Norge.
      Det er et ufattelig lønnsnivå nært oljen – alldeles ikke til å tro. Vet ikke om du er ute i sjøen eller har tilsvarende ordninger med en eller to uker på og så fri i fire uker og slikt? Haha, det jobbes jo egentlig små deltidsstillinger der ute, med lønninger rett under og langt over millionen!:-)

      Om man bedriver verdiskapning i oljenæringen…ikke sikker, men kanskje egentlig ikke.
      Det blir ikke som bonden eller kunstneren eller andre som skaper noe av så godt som ingenting. Eller oppfinnere osv.
      Det ligner vel mer på å lempe gullet som nå en gang ligger der, ut av hvelvet så fort man kan foran nesen på de andre i landet før noen skjønner hva man driver med og enda kan kreve altfor store penger for lempingen.
      Er ikke det ganske betegnende for oljearbeidere da? :-)
      Et eksempel:
      Vaskekone i nordsjøen – 2 uker på, fire uker av =kr 650.000.- i året.
      Vaskekone på land, alle uker på: ca 270.000.- i året.
      Rettferdig?

     • Erik Fullballe 9. november 2011 på 17:38 #

      OK.
      Jeg arbeider som ingeniør i det offentlige helsevesenet. Men siden jobben jeg gjør åpenbart ikke har noe verdi, legger jeg heller beina på bordet i morgen, og slapper helt av. Jeg er jo egentlig på trygd alikevel…og jeg er jo bare et tannhjul for å drive andre tannhjul som heller ikke har noe som helst verdi.
      I følge deg er jo absolutt alt i samfunnet verdiløst, unntagen barneoppdragelse. Men jeg kan jo ikke bli barnehageonkel siden barnehage er å terrorisere små barn. Ikke trenger jeg ta meg av egne barn heller, siden barneoppdragelse åpenbart kun har verdi hvis den utføres av kvinner. Det beste jeg kan tilby er å være et verdiløst supplemang til kvinnen.

     • Anonym 9. november 2011 på 18:43 #

      Hei!
      Får bruke litt skjønn her. Du kjenner selv verdien av din jobb.
      Jeg bare reagerer på med «hardtarbeidende» som betaler «min skatt» osv osv. Tullefakter.
      Jeg tenker på stillinger som f. eks de fire byråkratene innehar som er nødvendig for å drifte en bonde. For ikke lenge siden var dette regnstykket oppe i diskusjoner på TV – ikke til å tro at brøken virkelig er slik – men det ble bekreftet av SPs landbrukspolitiske talsmann som også argumenterte for at det burde og måtte være slik. Noe å ta med seg når man klager på at bøndene er så altfor dyre i drift. Det er altså ikke bonden, men apparatet over han som er dyrt.
      Annet jeg tenker på er at det offentlige opererer med tredobbelt arkivsystem – fordi slik må det være for å sikre informasjonen for framtiden og grundig nok saksgang – for meg er dette minst to stillinger for mye. Ett arkiv holder.
      Har og vært md på kommunale møter der en representant er den som praktisk skal utføre arbeidet møtet handler om, de tre andre er der bare for å synse og uttale seg om ting de overhodet ikke har greie på, men det ligger til stillingen deres å uttale seg. Etter det fjerde eller femte møtet har man laget en handlingsplan som den som skal utføre arbeidet må se bort ifra for at jobben skal la seg gjøre. Der har du en del unødvendige årsverk.

      Din jobb er sikkert superviktig den, og du gjør den sikkert alldeles superflott og du er nærmest uunnværlig og uerstattelig – det liker vi alle å tro at vi er. Når vi dør merker de andre at det ikke var slik.

      Så OK – du holder utstyret i orden slik at barna blir født, dette arbeidet blir jo forøvrig helt bortkastet dersom ingen tar seg av barna på en god måte etter at de er født. Jeg tror at gode mødre har mye å bidra med her, gode fedre og i sin rolle. Fremmede lønnsmottagere tror jeg har mindre å bidra med i mange tilfeller. Synd derfor at vi legger opp til at disse lønnsmottagerne skal ta over stadig mer av foreldrenes oppgaver, fordi jobben har ingen verdi når den utføres av foreldrene, men langt høyere verdi når den utføres av fremmede.

      PS: Utstyret virket ikke når vår småfant ble født…de mistet kontakten med puls hele tiden, til slutt ga de opp og ingen visste om barnet var levende eller død. Da dukket en dansk røkende fødselslege opp og ordnet biffen på et blunk, den jobben 6 pleiere og jordmødre og alskens teknisk utstyr ikke klarte de foregående 15 timene. Viste seg å være personavhengig det hele, et dyktig menneske klarte det seks vanlige mennesker ikke klarte.
      Forøvrig virket ikke ultralydutstyret heller når vi var på det…:-)

      Men fint at du hittil har stått på – fortsett med det. Slett ikke meningen å klandre deg vet du.

      Om pengene du mottar:
      Ja, du mottar en offentlig overføring, fordi noen har funnet at den jobben du gjør kan måles i kroner og øre. Foreldrenes jobb har man ikke klart å måle i kroner og øre, derfor mottar ikke de en offentlig overføring. Et slags peong oppi dette her er å sette verdi på alt arbeide og lønne alt – ikke å fortsette å skille vilkårlig og si at det arbeidet er verdt noe, det arbeidet der er ikke verdt noe.

      Lønn/trygd/overføring til alle sier jeg, vi har like mye råd til det som til å sponse amerikanske aksjemeglere.
      Visste du at amerikanske meglere har mottat mer av våre oljepenger bare i bonuser enn hva vårt samlede budsjett til u-hjelp utgjør? Og da målte de bonusene midt oppe i den økonomiske krisen da amerikanske banker gikk over ende.

      Trøstesløst alt sammen.

     • Henrik 10. november 2011 på 17:24 #

      La oss ta eksempelet ditt å se om det faktisk er rettferdig.

      Kan jo begynne med at dagbladet hadde en artikkel for ikke så lenge siden som regnet ut at gjennomsnits inntekten til en vaske hjelp offshore lå på rundt 550 000kr, 100 000 under det du bruker som eksempel. Og dette er garantert innkludert mye overtid.

      Så kan vi telle antall timer på arbeidsplassen, og se at personen i nordsjøen tilbringer nesten dobbelt så lang tid på arbeidsplassen enn de som jobber på land. (Forøverig krav om fagbrev for å få jobb i forpleiningen offshore).

      Samtidig som de vasker ganger, kontorer og kantiner har de også annsvar for å vaske sengetøy og klær.

      Jul, nyttår, bursdager, bryllupsdager… osv .osv går du glipp av støtt og stadig fordi du går en fast turnus.

      Enkelte er også del av beredskaps tropp på innstallasjonen og må derfor ha diverse kurs og øvelser de må delta på etter arbeidstid og i fritiden på land.

      For ikke å snakke om risiokoen med å jobbe på en innstalasjon i værutsatte nordsjøen.

      Og det at du som jobber på land kan gå hjem etter endt arbeidsdag å være med familie og venner er en ting mange tar alt for gitt.

      Tid med familie og venner blir somoftest redusert når du jobber offshore, for folk er på jobb og skole når du er hjemme på fritiden og du ser dem ikke før på kveldstid uansett.

      Og for de som tror at det er bare bare å være to uker på en offshore innstallasjon bør prøve dette før de uttaller seg.

      Og å kalle meg en av de heldige som jobber tett opp mot oljen blir vel litt for drygt. Du kunne valgt å¨utdanne deg i retning oljeindustrien du å.

      Og som jeg har nevnt tideligere, ikke rak ned på de som jobber 2uker på 4 uker av, før du i det hele tatt har prøvd noen som er i nærheten av en slik arbeidsordning.

      Og for anntall timer jeg har jobbet syns jeg ikke 700 000 er et urettmessig stor del av olje kaken.

     • Anonym 10. november 2011 på 17:53 #

      Hei!
      Ja, med denne utgreiingen viser du meg at det er som jeg har trodd, en del av dere i nordsjøen lever virkelig i en boble – dere tror virkelig på at dere sliter så mye og er i en så spesiell situasjon at f.eks 700.000.- er akkurat passe eller helst litt for lite for å ha fire uker ferie flere ganger i året, mens de på land ikke engang har så lenge fri en eneste gang i løpet av året.

      Kan bare be dere våkne opp og se dere litt rundt.

      Om to uker borte fra familie og venner er så ulidelig, hva da med de som jobber innenfor kultur og turnerer og gjerne er borte fra famile og venner 1 mnd, kanskje to måneder, noen ganger 4-5 mnd i strekk, avbrutt bare av frihelg der man kommer hjem fredag kveld og drar igjen søndag ettermiddag? Hva tror du disse tjener? Med griseflaks ca 2/3 av det du drar inn, mer normalt ca halve, og noen mindre enn det og.Arbeidsdagen på slike turneer er gjerne fra 8 om morgenen til 22, ikke sjeldent er man ikke framme på neste sted og på hotellet eller campinghytta før nærmere midnatt eller etter.
      Arbeidet kan bestå i å bære to tonn utstyr inn og ut av bil og lokale minst en gang, ofte to ganger i løpet av en dag. Så rigge i tre timer før show, rigge ned to timer etter show, kjøre pokker ivold på livsfarlige veier, rigge inn om man kan, osv osv. Hva synes du er en OK lønn for slikt?

      Kan ikke se annet enn at 2 uker på og 4 uker av er en svært liten innsats i forhold til dette. Med mer fritid enn arbeidstid, med det dobbelte i lønn. Galskap.

      Hva med reisende selgere?
      Hva med personlig næringsdrivende som står på fra morra til sengetid hver eneste dag? Finnes nok mange flere yrkesgrupper du og jeg ikke vet om i liknende situasjon.

      Om lønna du anslår for vaskehjelpen – ja dette er virkelig grovt mye i forhold til vaskehjelpen på land. Grovt!!
      Og når jeg legger til at kompisen min som er vaskehjelp i nordsjøen har faktisk pluss minus 650.000.- så blir jo dette bare heeelt galt.

      Bare å våkne opp der ute i sjøen, dere er den nye adelen i landet. På tide å fordele godene innover i landet, oljen tilhører tross alt oss alle.

   • Anonym 8. november 2011 på 19:20 #

    Feil, det er først på konfirmasjonsdagen Gud mener ungdommen har nok ballast til at mor kan slutte å sy puter under armene deres.

    • Anonym 8. november 2011 på 23:11 #

     Puter under armene….har du det? Hva mener du med det? Helt konkret: På hvilken måte syr man puter under ungenes armer ved å være hjemme med de de første årene og gi de trygghet og varme? Er det noe i artikkelen alt dette baserer seg på som oppfordrer til puter under armene?

     Hva har Gud med dette å gjøre – med mindre du er meget kristen?

     • Gjest 9. november 2011 på 08:09 #

      Det er ingen artikkel.

   • gjest 8. november 2011 på 22:21 #

    For å sette kostnaden ved det i perspektiv: 28 mrd koster permisjonen staten. Dette er er for ett år. Til skoleplitktig alder vil det øke utgifter med 28×5 =140 mrd i året. Pluss nedgang i skatteinntekter, tilsammen 200 mrd for å ta et rundt tall. Da har du brukt opp oljefondet på 14 år – så er det Hellas neste.

    • gjest 8. november 2011 på 23:00 #

     No er det ikkje gitt at alle mødre ville ta ut permisjon i 5 år, så reknestykket blir kanskje litt annleis. Uansett må du ta omsyn til kva staten ville spare i barnehageutgifter. Truleg har du tatt inn mykje allereie der. Dertil må du i eit samfunnsøkonomisk perspektiv ta omsyn til vesentleg lågare behov for ressursar frå PPT og BUP i skulealder. Skal vi i tillegg tenke tanken at fleire kanskje hadde fullført vidaregåande utdanning dersom den basale behovstanken i barneåra var fylt?
     Nei, det er kanskje best å late att augene. Då slepp vi å sjå at vi er på veg mot ein sosial katastrofe.

    • Anonym 8. november 2011 på 23:20 #

     Mulig det der blir et noe for enkelt regnestykke?
     Tar du med i neste regnestykke at det for staten er revnende likgyldig om penege går til opprettholdelse av unødvendige offentlige stillinger eller til lønn til de hjemmeværende?

     Husk at flertallet av offentlige stillinger i dette landet er opprettet kun for å få folk ut av arbeidsledighetskøen, slik at statistikken der skal se flott og fin ut.

     Slike bittesmå regnestykker du lager her er ikke bra å trekke fram når man diskuterer virkeligheten. Du må da evt ta opp hele regnestykket, med alle variabler, inklusive den runddansen skattepenger og oljepenger sysler med her i landet.

     Saken er – Norge flyter over av oljepenger. Alt vi driver med på fastlandet er fordeling av så mange penger som vi tør å bruke før inflasjonen fyker i taket. Forøvrig burde vi latt denne fyke i taket, så hadde det lønt seg å produsere noe her i landet igjen, og vi hadde gjort oss mindre avhengig av oljepengene.

     Du vet, forskjellen på Norge og Hellas er at vi har olje. Og når den forsvinner vil vi ha kraft og fisk og gode tider. Ingen fare for Norge, bare synd at vi bruker opp alle oljepengene i utlandet nå, setter de i et næringsliv som er på vei utfor stupet.

     Slik sett- få oljepengene hjem igjen før vi ender som Hellas?

     • john hegre 9. november 2011 på 00:41 #

      «Husk at flertallet av offentlige stillinger i dette landet er opprettet kun for å få folk ut av arbeidsledighetskøen, slik at statistikken der skal se flott og fin ut. »
      Det spørs om ikke denne fremstillingen også er litt for enkel…

     • Anonym 9. november 2011 på 02:38 #

      Ok, modererer meg til «en stor del». Det er vel antakelig etterrettelig? Kanskje noen kan lage noe statistikk på dette?

     • Jon 9. november 2011 på 11:23 #

      Kanskje du kan skaffe disse tallene selv, ettersom du fremstiller det som fakta? Du kan jo starte med å sette opp en liste over unødvendige stillinger og hva de koster oss.

      Det er sikkert mye å spare på kutt i offentlig sektor, men man skal også ta inn BÅDE lønn og den tapte verdiskapningen man vil få fra de kvinnene som velger å sulle hjemme i årevis. Jeg tviler også på at alle disse vil være offentlig ansatte.

     • Erik Fullballe 9. november 2011 på 17:56 #

      I følge kemsomhelst er jo slike statistikker/tall verdiløse, og er laget av mennesker på trygd i verdiløse jobber alikevel…

     • Anonym 9. november 2011 på 18:47 #

      Tipper slike tall kan framskaffes av et stk menneske i rette posisjon. Får bare håpe at de ikke må bruke 8 mann til å PCen igang for den ene som skal gjøre søket…pluss en HMS sjef for å sikre sittestillingen.

     • john hegre 9. november 2011 på 20:58 #

      Jeg tipper at du ikke aner hva du snakker om, men stoler blindt på fordommene dine.

     • Anonym 9. november 2011 på 21:31 #

      Desverre – har sett dette skje med egne øyne på et kommunalt kontor hvor jeg selv jobbet. Demoraliserende.

      Veldig flott om du har andre mer oppmuntrende erfaringer. Håper det.

     • john hegre 21. november 2011 på 15:20 #

      Omduharretti dinepåstandersåerdet rart at duikkeargumentererbedre.

   • Baluba 8. november 2011 på 22:46 #

    Som hardtarbeidende skattebetaler og foreløpig uten barn må jeg si det er kvalmende å se hva skattepengene mine går til som her.

    Se til Spania. Der må kvinner velge enten barn eller karriere. Barn er et individuelt valg og en prioriteringssak. Hvorfor i all verden skal samfunnet betale deg penger om du ønsker å få barn. Dette har gått alt for langt i Norge allerede, og kommer til å endre seg når oljeinntektene forsvinner iløpet av 20-30 år.

    Å stå der å kreve enda mer gitt dagens ordninger, som er verdens beste, er et hån mot dine medsøstre i utlandet, din foreldre/besteforeldregenerasjon, samt kommende generasjoner, som bare kan drømme om tilsvarende lukrative fødselspermisjonsordninger som det vi har i Norge i dag.

    • Anonym 8. november 2011 på 23:12 #

     Heisann, jobber du i det offentlige lever du av offentlig støtte du og. Du kan evt sjekke selv hvor pengene til din lønn kommer fra, kanskje er du en av de få som ikke lever av støtte fra staten, eller oljepenger eller noe?

     Hvor hardt jobber du?

     • Henrik 9. november 2011 på 01:51 #

      Offf, ser no at eg har gjort en skikkelig tabbe med å svare på dine kommentarer, men siden du forsetter å trolle svarer jeg en gang til.

      Kor får staten pengene fra? lager de pengene ut av slik å ingenting? Eller er det 1000 vis av hartarbeidene verdiskapende folk og bedrifter der ute som generer disse pengene? Eksport av fisk, olje, shipping, mat, annen industri.. osv… osv I bunn å grunn så lever staten norge på støtte av oss folk.

      Og hvordan hadde sammfunnet vært hvis vi ikke hadde disse offentlige arbeidsplassene, (som det virker som du raker sån ned på) hvor hadde du gått for å få passet ditt fornyet? hvor går du når du er syk?

      Det å få barn er et valg folk tar, det skal ikke belastes min lommebok noe mer en det allerede gjør.

     • Anonym 9. november 2011 på 03:24 #

      Godt svart det med kor staten får pengene ifra.
      Til det resonnementet vil jeg gjerne legge til at staten er oss alle. Dere i oljen og mange andre hjelper staten å hente ut verdier. Staten fordeler så disse pengene, via å ansette folk i offentlige stillinger, sysselsettingstiltak, overføring til bønder og andre, pluss gir dere som jobber nært oljen en altfor høy andel.
      Jeg skulle gjerne sett en liten omfordeling – ta fra de som får for mye og overføre til f.eks de som er hjemme med barna og/eller tar seg av de gamle i slekta.
      Av en eller annen grunn har noen bestemt at slikt arbeid er verdiløst i kroner og øre, i motsetning til f. eks det arbeidet du gjør som er høyt verdsatt i kroner og øre.
      Er ikke dette noe pussig da?
      Er du ansatt for å ta deg av barn og eldre får du lønn og pensjonspoeng. Tar du deg av dine egne barn og eldre er det verdiløst, selv om du da hjelper staten til ikke å måtte ansette andre til å gjøre det.

      Passet kunne jeg glatt fått fornyet på nettet.
      Sykehus må vi selvfølgelig ha, men er ikke sikker på at vi trenger fastleger som har en almenn folketrygd på 750.000.- i året før de har behandlet en eneste pasient. De er faktisk så mye penger fastleger med oppimot 2000 personer på lista si får direkte av staten. De fleste fastleger har mellom 1200 og 2000 personer på lista si. Av disse er det bare et titall – maks 100 – som besøker legen i løpet av året.
      Her snakker vi skikkelig trygdemisbruk! Og oppå dette får så legen betalt vanlig og høy lønn når de har pasienter på besøk.

      Gi folk borgerlønn sier jeg – så unngår man at noen arbeide verdsettes så uanstendig mye høyere enn andres arbeide.

      Husk – de som setter verdien på arbeidet er fagforeninger og andre pressgrupper. Legeforeningen og de dere har i oljen er noen av de ekstreme.

    • Anonym 9. november 2011 på 18:45 #

     Ja se på Spania – der er levekostnadene så lave at det er null problem å klare seg på en inntekt, slik det var i Norge på 70 tallet. Da tok oljelønningene føringen og sørget for at bare familier der en jobber i nordsjøen har mulighet til å klare seg på en inntekt.

 20. Mamma 8. november 2011 på 13:46 #

  Jeg liker heller ikke tanken at fedrekvoten skal bli utvidet til 14 uker. Den dagen min mann kan begynne å amme, og faktisk gidder å ta barnet med seg ut på aktiviteter i permisjonstiden sin, og besøke folk, og ikke minst besøke andre babyer i samme alder, ja da snakker vi om andre tider. Men fram til det skjer (eller kommer nok aldri til å skje) synes jeg at det hadde vært mer enn nok at faren fikk maksimalt 10 uker. Og så kan hver husholdning bestemme helt selv hvordan de vil fordele resten av permisjonen ut over det som er øremerket mor og far.
  Så kall oss kvinner med disse synspunktene gjerne for hva dere vil, men dessverre er nok dette et faktum i mange andre norske hjem også.

  • Dust 8. november 2011 på 14:36 #

   Nydelig hvordan du sitter på nett og slenger dritt om din late mann som ikke gidder å ta med seg barnet på aktiviteter. Burde kanskje tenkt deg om før du fikk barn sammen med han da

  • Simen Aagaard 8. november 2011 på 15:53 #

   Er strengt talt ikke myndighetenes problem at du har gjort noen gale valg her i livet. Var selv gift med med en riv ruskende gal kjærring; går ikke en dag uten at jeg priser kosmoset for at jeg ikke endte opp med barn med henne!

 21. Anonym 8. november 2011 på 13:47 #

  Et barn har i utgangspunktet krav på 2 foreldre. Det ser ut til at hun har glemt det helt i sin retorikk. Hun tenker ikke på barnet.

  • Anonym 9. november 2011 på 02:58 #

   Nei, hun mener nok at barnet skal ha to foreldre. Men ikke at man skal ta fra mors tid og til far.
   Husk, likestilling ang barn osv, er helt nytt, det er en kanskje 30 år gammal oppfinnelse.
   Naturen hadde millioner av år på seg til å bygge opp det andre sytemet, det som går på at barn og mor henger sammen, med far med på laget. Far tar mer og mer over ettersom barnet vokser til. Naturen er glup den og tar seg laaang tid på å utvikle ting. Mot dette spiller politiske skiftende vedtak liten rolle.

 22. Arne Reksten Jentoft 8. november 2011 på 13:48 #

  Kanskje hele innlegget koker vel ned til et ønske mer penger / fritid betalt av staten…

  Kanskje skulle kontantstøtten og barnetrygden vært behovsprøvd…

  Kanskje skal mor bli flinkere til å akseptere at der er to likeverdige foreldre som har omsorgen for barnet… Hvis ikke mor tåler at far er likeverdig, klart at barnet kan føle dette og bli stresset… Få barnet til å føle seg trygg!

  Kanskje du skulle slutte å rake ned på alle som forsøker å gjøre det beste for seg og sine barn?

  Der er INGEN garanti for at du er en god omsorgsperson selv om du er kvinne og har vært så heldig å få et barn…

  Lykke til med å få ned stress nivået DITT, da vil barnet også få det bedre hjemme og slappe mer av etter besøk i barnehagen… garantert!!!

 23. Ole 8. november 2011 på 13:51 #

  Kunne ikke vært mer enig med deg Lise.

  Alle disse frustrerte og usikre personene som kommenterer de mest spydige kommentarer jeg har sett på lenge skjønner jo tydeligvis ikke hva du snakker om.

  Slik jeg tolker det er et av dine hovedpoeng at valgfrihet skulle gått foran tvang. Og slik systemet rundt foreldrepermisjon er nå, er det ren tvang som er i høysete. En tvang som fratar den enkelte familie muligheten til selv å velge hvem som skal være hjemme og hvem som skal jobbe.
  Og det er jo naturlig at den personen barnet vokser frem av/i/med, og deler blod og kropp på godt og vondt med mens det vokser frem, er den naturlige omsorgspersonen barnet føler seg mest trygg hos de første leveår.
  Dette vil jeg påstå er en av de tingene vi her i verden vil kunne kalle naturlig instinkt med 100 % treffsikkerhet.
  Ingen menn kan seriøst mene at de er en mer naturlig kilde til trygghet for barnet de første leveår. Eller for den saks skyld en likeverdig kilde. Ja de er en kilde til trygghet. Og ja de bør og nærmest må være tilstede de første leveår.
  Men ikke kom her og påstå at ikke mor er den reneste og viktigste form for trygghet barnet kan få de første år.

  Hilsen en pappa med stor beundring over at noen der ute bruker tid og krefter på å prøve å snu galskapen rundt foreldrekvotetvang.

  • Anonym 8. november 2011 på 15:08 #

   Med mødre som denne Lise blir det nok lett for far å «velge» å vere heime med barna ja…

   • Anonym 8. november 2011 på 18:30 #

    Hva mener du?

    • Anonym 8. november 2011 på 19:58 #

     Lise snakkar om «valgfrihet». Men samtidig legg ho ikkje skjul på sitt eigentleg bodskap: Det er mor som er den beste omsorgspersonen, og det er nærmast eit overgrep mot mor og barn at ikkje mor får ha heile permisjonen for seg sjølv. Med slike haldningar fungerer ikkje valgfriheit, far må nok jobbe fordi mor har bestemt at han ikkje duger før ungane er minst 18mnd.

  • Simen Aagaard 8. november 2011 på 15:44 #

   Adolf Hitler var en mammadalt som vokste opp uten en solid far. Ser jo bare hvor god jobb moren gjorde med å oppdra han…. Men det viktigste er vel at vi må beskytte disse stakkars kvinnene? Jeg mener, det er jo ikke slik at vi har likestilling i dag?!

   • Anonym 8. november 2011 på 18:35 #

    Hei, man trenger selvfølgelig ikke å bli mammadalt fordi om man ammer sin mor og har henne nært seg de første åra. Mener du forresten seriøst at barn som har mpr nært seg de første åra – gjerne i tillegg til en tilstedeværende far – er mammadalter? Som vil bli som Hitler? Mener du at Hitlers ugjerninger kom av at han var»mammadalt»? Mener du at jødeutryddelsen var et resultat av at Hitler var «mammadalt»? Vet du ikke noe om det generelle jødehatet som var i Europa, også Norge, før andre verdenskrig? Vet du noe særlig om historie i det hele tatt? Vet du virkelig nok om samfunnsprosesser til å kunne si at jødene ble gasset og Europa og nesten hele verden kom i krig fordi Hitler var hos sin mor og ikke ble utsatt for påtvunget pappapermisjon?

    Kom nå med lange, saklige, godt begrunnede innlegg, vis litt av hvem dere er og hva dere tenker. Nivået på innleggene her – også den hatske tonen – taler for at dere ikke bør få være hjemme med barna deres…eller?

  • Anonym 8. november 2011 på 18:30 #

   Puh…endelig ett menneske her inne som orker å tenke seg om før de fyrer løs mot en modig hovedperson. Enig med deg Ole.

   • Stian 9. november 2011 på 08:45 #

    Hvor feil tar jeg om jeg gjetter at det er du som er denne «modige» hovedpersonen?

  • Hallvard 9. november 2011 på 00:04 #

   Denne tvangen du snakker kalles for verdens beste velferdssystem. På tide med litt perspektiver.

   Mor gir barnet melk, en god mor gir også barnet trygghet og kjærlighet. Rett etter fødselen er det mor som representerer dette ved at det legges til hennes bryst. Utover denne første timen har far alle muligheter til å etablere seg som omsorgsperson og jeg skal love deg at i løpet av seks mnd så har far alle muligheter til dette. Snakk med et par som deler for omsorgen for sitt barn så finner du fort ut dette.

   Personlig måtte jeg representerte kroppskontakt, ro, trygghet og varm pust for min sønn hans første natt da mor var indisponert etter en tøff fødsel.

  • Gjest 9. november 2011 på 07:59 #

   Akkurat som vi med tvang må ha kvinner inn i selskaps styre? Skal vi ha likestilling så skal vi ha det også; ellers blir mannen skeivstilt. I et opplyst demokrati er det kun like rettigheter som kan gjelde, og som flere har poengtert vil ikke mannen til denne moren ha mye mulighet til å velge selv så noen må da garantere en et visst minimum for han.

   Alt dette tullet med at menn ikke er en like god omsorgsperson er ren svada og bygger utelukkende på fordommer og egen vrangforestilling. Flere anerkjente forskere har dessuten vist at barnet ikke bryr seg hvem de blir lagt i armen på, de gjenkjenner rett og slett ikke mor med det første. Så mye for teorien om at barnet kjenner best den de har tilbrakt 9måneder i.

   At kvinner har et fortrinn i og med at de produserer melk er greit, men da må vi bestemme oss hvilket samfunn vi vil ha. Et hvor rollene tildeles etter hva man er rent fysisk best egnet til, eller et hvor vi stiller likt. At man kan være feminist og motstander av farspermisjon er i grunnen en selvmotsigelse.

 24. Linn S 8. november 2011 på 13:54 #

  På noen måter enig, på andre ikke. Jeg synes en fedrekvote som ikke kan røres av mor er urettferdig. 6.5 md er alt for kort å være hjemme føler jeg, men har ikke noe valg. Det økonomiske tapet blir alt for stort hvis jeg blir hjemme. Ikke fordi barnet mitt ikke er verdt det, men fordi hverdagen rett og slett ikke går rundt økonomisk uten full inntekt. Mat på bordet og tak over hodet må vi faktisk ha. Slik som vi har det ville det vært mest gunstig at jeg ble hjemme til barnet skullle i barnehagen. Men det kan jeg da ikke, hele 2 år er ikke nødvendig, men full dekning frem til 1 år eller når vi har fått en garantert barnehage plass, hvis det tar lengre tid, burde vært en selfølge. Vil man være hjemme lenger enn 1 år så er det en personlig vurdering. Å klage på det blir nett som å jobbe 60% fordi en synes det er passende arbeidsmengde for sin egen kropp og tilværelse men likevel kreve lønn for 100%.
  Likestilling blandt foreldre og i arbeidsmarkedet burde vært en selfølge og enkelt å gjennomføre dersom ønsket, men ikke påtvunget. Alle familier er forskjellig, og hva som blir mest gunstig er individuelt. Synes man burde vært garantert full støtte helt til man er garantert barnehage plass, men det er en helt annen sak..

 25. Dame gjest 8. november 2011 på 13:54 #

  Det er vi som bærer barnet i 9 mnd. Det er vi som går gjennom smertene med å føde barnet, og det er vi som må leve med smertene etter fødselen. Skal vi ikke få tid og ro sammen med barnet vi har hatt i magen og slitt for? Skal ikke barnet få være lengst mulig med den det kjenner best? Alvorlig talt mannfolk. Tenk dere om!

  • Nina 8. november 2011 på 14:12 #

   Du skriver dette som om noen har tvunget deg til å ha barnet. Ja, å være gravid og føde er en prøvelse, men det er da et valg! Ingen som tvinger deg til å ha det barnet. Er ingen her som sier du MÅ jobbe, poenget er at om du velger å være hjemme med barnet, hvorfor skal VI betale for det? Er jo deg selv som har valgt å ha barnet!

   • sosialist-lei 8. november 2011 på 17:33 #

    hvorfor skal ikke staten være med på å hjelpe til med å oppfostre fremtidige skatte-betalere,når det vellvillig betales ut penger til folk som gir faen i alt.

    • gjest 9. november 2011 på 00:06 #

     alt jeg har å si til deg – TUFS!

    • Jon 9. november 2011 på 12:19 #

     Du mener staten ikke bidrar nok som det er? Noe sært, fra en som kaller seg «sosialist-lei». Men du er kanskje kommunist?

  • Dit 8. november 2011 på 15:35 #

   Er ikke poenget at barnet skal bli kjent med begge? Føle trygghet hos begge? I det barnet kommer ut starter vi på null. Om du jager vekk far vil så klart barnet behandle ham som hvilken som helst fremmed. Barnet skal kjenne igjen lukten og stemmen til begge, det er nå min mening.

  • Vanlig moderne mann 8. november 2011 på 15:40 #

   HERREGUD – er det mulig! Håpet slike holdninger var havnet på skraphaugen for lenge siden! Hvor kommer far inn i bildet? Tror nesten dere tenker at det er DERES barn og ikke begges? Dere kaller det LIKEstilling, men lever 50 år tilbake i tiden. De aller fleste moderne menn er minst like glad i og knyttet til sine barn som mor! Og så skal vi i beste fall bli avspist med den tiden dere evt skulle finne for godt?
   Og på toppen av det hele klistrer dere på dere offerrollen for «all belastningen med hjemmet….» Patetisk! Åpne øynene: De fleste menn i dag tar MYE mer ansvar for barn enn de stereotypene dere, Annike Huitfeldt og andre gjør alt dere kan for å vedlikeholde!

   • Anonym 9. november 2011 på 02:48 #

    Likestilling er ikke viktig sett i forhold til at barn skal opparbeide trygghet inni seg.
    Om noe er moderne eller ikke moderne her, synspunkter på skraphaugen eller ikke, spiller ingen rolle det.
    Er selv superpappa visstnok – MEN – ikke EN SJANSE I HAVET om at jeg kan tilfredstille barnets behov for en nærhet det bare kan få av sin mor.
    Jeg er redd det finnes en grad av nærhet mellom mor og barn som dere kanskje ikke ser dere som mener pappa glatt kan erstatte mamma? Kan dere være så snille å se en gang til?
    Så skal jeg følge ekstra godt med noen dager på samspillet mellom mamsen og småtten, og meg og småtten, og se om det virkelig er slik at jeg kunne erstattet mamma. Og kunne jeg virkelig gjort det når barnet var helt nede i under året..?? Er det virkelig sannsynlig?

    Lite poeng her – du påstår og har som argument: «De aller fleste moderne menn er minst like glad i og knyttet til sine barn som mor!»
    Spiller dette noen rolle da mann, dersom det er mor barnet trenger og ikke deg? Dette handler jo om barnets behov, ikke dine vettu!?:-)

  • Janicke 8. november 2011 på 21:46 #

   Hvorfor vil vi damer ha likestilling, også klage slik når vi faktisk får det? likestilling går begge veier! For meg som kvinne blir det helt feil å være for likestilling, og samtidig ikke kunne dele gleden av å være en god omsorgsperson. Man kan heller ikke kalle seg feminist og forvente at menn skal åpne dører, betale middagen, etc.. Er for at man burde kunne velge selv, men hva da med menn i arbeidslivet som vil ha permisjon for å være der for eget barn, men ikke kan fordi de rett og slett ikke har loven bak seg.

  • Noonehome 9. november 2011 på 13:50 #

   ….og det er menn som må slite med sutrete, grinete, klagende og kravstore kvinnfolk. Kanskje menn også trenger tid til å komme seg etter å ha gått igjennom det helvete det er å leve med et kvinnfolk som har gått gravid i 9 måneder og attpåtil har det helt for jævlig i et år etter fødsel fordi vi har en så skandaløst dårlig permisjonsordning at de faktisk ikke kan gå hjemme så lenge de finner det for godt.

 26. Erlend Kristoffersen 8. november 2011 på 13:57 #

  Enig! stå på

 27. trond 8. november 2011 på 13:58 #

  Man skal aldri, aldri ta en rasende kvinne på alvor. Aldri.

 28. Seifried 8. november 2011 på 14:00 #

  Jeg er helt enig med deg Lise Christensen! Du er heldig som har kunne være hjemme så lenge. Tårene sprutet første gang jeg leverte datteren min i barnehagen. Det var ikke så mye bedre de to neste gangene. Jeg fikk høre at jeg var ikke alene om å grine, når vi begynte å levere dem i barnehagen. Det er alt for tidlig sånn det er i dag. Kontantstøtten gir ikke et reelt valg. Kanskje den hjelper for dem som har en deltidsstilling. Bra for dem! Men som hovedforsørger er det nesten et hån. En kan ikke erstatte lønnen med kontantstøtten, uten å gå konkurs. Så det har ikke vært et alternativ en gang. Dessverre… ønsket om mer tid til barna er der.

 29. Nina 8. november 2011 på 14:02 #

  Dette innlegget bekrefter bare hvor bortskjemte vi er i dette landet!

  Det er flott at du vil være med barna dine i de første leveårene deres, jeg vil også veldig gjerne være hjemme med barna mine når jeg får barn. Dessverre er jo verden slik at man kan ikke få alt man vil. Hadde det vært en leke-verden ville jeg gjerne at ALLE skulle få muligheten til å være med barna så lenge de ville, men slik er det ikke. Om man ikke har råd til å være hjemme med barna lenger en permisjonen skal ikke staten eller oss andre skattebetalere betale for deg! Jeg blir rett og slett rasende av dette innlegget, har aldri hørt maken til egoisme! Håper NAV leser dette innlegget ditt og nekter deg trygd før du får deg en jobb; det er åpenbart at du ikke engang prøver! Om man ikke har råd til å la være å jobbe så MÅ MAN DET! Du snylter like mye på trygden som alle andre som ikke ‘vil’ jobbe pga lathet osv.

  Skjerp deg, hele varden ser på norske foreldre med stor misunnelse og jeg blir flau av å være kvinne når jeg hører slike super egoistiske mannhatende utspill!

 30. verdifull 8. november 2011 på 14:10 #

  ENDELIG!!! Utrolig bra!! Helt enig! Nå ble jeg glad!!!!!
  Audun Lysbakken og co er helt på jordet!

 31. Anonym 8. november 2011 på 14:11 #

  Hvorfor skal samfunnet betale full lønn for at kvinner skal verpe?

  • Vibeke V.G. 8. november 2011 på 19:36 #

   det kan saktens diskuteres, men det er jo en helt annen debatt!

 32. Rankine Zero 8. november 2011 på 14:11 #

  Jeg var nylig en tur til filippinene og besøkte min tilkommende og hennes familie. Jeg tror du ville hatt godt av en tur dit. Da tror jeg du ikke ville vært fullt så rasende over alle de rettighetene du har her, som de kan se langt etter der borte.

 33. Kverlo 8. november 2011 på 14:13 #

  Jeg er en rasende mann – som akkurat har vært hjemme i permisjon i 5 mnd med mitt andre barn. Så flott at vi menn har mulighet til å være tilstedeværende foreldre og utvikle vårt farskap og relasjon til våre barn.Så flott at vi har en regjering som legger til rette for at dette også er en viktig brikke i barns vekst og utvikling. Så bra at kvinner også kan få en reell frihet til å velge, i tillegg til det å være en god mor, og kan delta i yrkeslivet og annen aktivitet.

  Artikkelforfatteren har et egosentrisk og snevert perspektiv på hvem som er omsorgspersonene til barn. Å si at barn blir stresset fordi far overtar omsorgsrollen, får meg til å lure på hvor din mann har vært i de første 6 mnd. Og hvor du som mor skal være de neste 6 mnd? Det er forresten ingen som har frarøvet deg noe som helst – sett i lys av et barneperspektiv. Barnet skal knytte seg til mor og far, evt mor/medmor, far/medfar osv. En trygg tilknytning skjer gjennom den hverdagslige interaksjonen med sine nærmeste – og mor og far er viktige der.

  Et annet poeng som jeg også reagerer på er det økonomiske aspektet. At du har tapt penger, og er utsatt for et overgrep fordi du er kvinne og er blitt nedverdiget til å bli forsørget. Sterke ord uten mening blir ikke meningsbærende av seg selv, kun i sammenheng med en viss logikk. Sammenlignet med en bråte land, de fleste i verden, så har vi et velferdssystem som ivaretar oss. Det at du tar et verdivalg utover de rettighetene vi har, det er et valg som du som individ tar, og det gjør deg ikke til en bedre omsorgsperson eller gir deg mer rett enn andre som velger annerledes.

  Vær glad for det vi har, legg til rette for annet hvis du ønsker noe mer, og vær raus med nye tanker som gjerne utfordrer det opprinnelige. Domenet barns vekst og utvikling, er på ingen måte kvinners egen plattform, men et felleskap mellom de nærmeste omsorgspersonene ift å skape en trygg base for barnet.

  Du skriver også om ditt barns opplevelse med barnehagen. Den vil være forskjellig fra barn til barn. Det er mulig å ha deltidsplass i barnehage, eller det går ann å sørge for at tiden barna er i barnehage er tilpasset til barnet behov (hente tidlig, levere seint). Stimuleringen som barn får fra andre barn, er en viktig brikke i barns sosialiseringsprosess, men det er vesentlig at de trygges og at det skapes en forutsigbar ramme der de kan utvikle dette.

  Les litt annen litteratur ift temaet, slik at innsikten om fordelene ved at far er tilstede, barn går i barnehage osv………..det kan hjelpe til å ha litt mer balansert perspektiv.

  • sjur 8. november 2011 på 23:52 #

   Godt svar KVERLO!
   Vi får berre vona at Lysbakken kjem til makta i SV, då vil heile pol-pot systemet rakne for godt og vi har ei ny regjering.

  • Eirik Rustad 9. november 2011 på 10:16 #

   Jeg er så enig så enig! Som far ble jeg provosert! Jeg vil da også ha mulighet til å få tid med mitt barn! Takk for at du skrev et godt motsvar til en tilsynelatende snever og egosentrisk person.

  • Morten 1. april 2013 på 15:42 #

   Imponerende saklig og fornuftig motsvar, takk.

 34. Kvinne1980 8. november 2011 på 14:17 #

  Jeg blir helt paff av å lese det du skriver. Er du klar over hvor god vår permisjonsordning faktisk er?

  Jeg er ikke uenig i at vi som familie burde få lov til å velge fordelingsnøkkelen selv – men jeg synes du drar det hele litt langt. Etter å ha lest det du skriver sitter jeg med følelsen av at du er en sint og bitter kvinne, jeg beklager, men det er det jeg sitter igjen med.

  Samtidig får jeg vondt i hjerte av å lese hvordan du fremstiller fedre. Pappaen til min gutt er helt fantastisk, og bortsett fra amming (som jeg ikke fikk til likevel) ser jeg på oss som fullstendig likeverdige omsorgspersoner ovenfor vår sønn. Du har tydeligvis ikke samme opplevelse, hvis du har en mann, synes jeg faktisk synd i han. Og enda mer synd i barnet ditt – hvilke verdier er det du viderefører? Likestilling går begge veier? Eller ser du det hele kun fra din side?

  Du som har lest så mye. Et barn er ikke tjent med en sint og stresset mor som deg. Har du lest at barn kan føle og kjenne på alle følelsene til mor? Du overfører mye unødvendig stress til barnet ditt.

 35. Helge Olsen 8. november 2011 på 14:20 #

  Etter å ha lest, ihvertfall første halvdel av innlegget ditt, så kan eg virkelig ikke si eg har noe som helst sympati med deg. Utifa hva du skriver har du det på ingen måte vondt, men fortsatt skal du ha hundretusener mer for ditt valg å bli mor. Du har tydeligvis reist og sett verden, og fortsatt så er den eneste tanken din MER MER MER MER. For det første så har du tydeligvis hatt tid og råd til å gå 2,5 år hjemme med barnet ditt, noe som er en luksus mange ikke har råd til. Hva med å la tankene dine gå til andre deler av verden før du lirer av deg 2 sider om hvor forferdelig du har det med valgene du har gjort i livet ditt, til tross for at du tilsynelatende har det så uendelig godt? Tror uansett at et barn har godt av å ha 2 stabile omsorgspersoner i livet sitt, selv om du kanskje mener du har monopol på å være der hele tiden, og at far bare skal i arbeid for å forsørge deg og barnet ditt.

 36. Anders Berge 8. november 2011 på 14:21 #

  «Nyere forskning viser at det utløser stress hos barnet ved skifte av omsorgsperson når barnet er seks måneder gammelt.»

  «Barn under to år fortjener ro. Jeg har tapt mange tusen kroner på fedrekvoten …»

  Hmmm. Du sender litt utydelige signaler her og jeg klarer ikke helt å lese deg. Er dette en egotripp eller vil du faktisk barnets beste?

  Ta deg en pille og ro ned. Raseri er ikke veien å gå;)

 37. Far til 2 8. november 2011 på 14:26 #

  Far skal tvinges til foreldrepermisjon. Men har han rett på foreldrepenger basert på egen inntekt? Å neida. Ja, far skal ha mulighet til å være hjemme. Men Venstresiden må snart la familiene bestemme noe selv. Og før de har gitt far de samme rettighetene som mor har til oppptjening bør de slutte å snakke om likestilling.

  Vi har ca ett års permisjon. Dette er av de beste ordninger i verden. Å begynne å be om mer er fulstendig galematias.

 38. Miss A 8. november 2011 på 14:26 #

  Det må være opp til den enkelte familie å bestemme hvem som skal gjøre hva og når. Vel og bra at far har fått utvideet sin permisjon, men hvorfor i alle dager skal det taes av mors tilmålte tid. Når far kan amme/føde kan vi komme tilbake til saken. Lise Christensen er virkelig modig som skriver innlegget. Det er nok mange som er enig, men tør ikke innrømme dette.

  • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:41 #

   Mulig det er noen som ikke «tør» å innrømme at de er enige… Men ut fra responsen er det virkelig mange som ikke er enige også… Hun har et poeng med valgfrihet i permisjonstid, men for min del mister hun det poenget i alt det andre som kommer med… At far skal få gå hjemme og leke mor, skriver hun i innlegget sitt et sted… da mistet hun all seriøsitet for min del… en må da ta høyde for at folk er forskjellige, livssituasjoner er forskjellige… Ikke lange ut på denne måten… Far leke mor…`? Det var ikke mye pent sagt ovenfor kjærlige, gode fedre som ønsker seg tid hjemme med sin(e) små og koser seg….

 39. Myr Snipen 8. november 2011 på 14:30 #

  For en tirade med sinnasutring. Norge har verdens beste ordning for foreldre, men det er ikke nok for deg? Hvorfor skal staten betale deg for at du skal være hjemme i 2 år? Og får du 3 barn, så skal du altså gå hjemme med full lønn i 6 år. Det er jo du som reduserer kvinner til fødefabrikker. Kanskje spesielt kvinner som finner ut at det er jo lønnsomt å få 4-5 barn, uten å være i stand til å ta vare på ungene.

  Jeg har i omgangskretsen er par ammefanatikere som har ammet barna til de ble nesten eller litt over 2 år gamle. Det var jo ikke grenser for hvor mye gode ting som skulle følge med denne ammingen.
  Blant disse er det likevel «overaskende» mange unger som er både overvektige, allergikere og som kanskje ikke akkurat de «skarpeste knivene» i skuffen.

  Og de ungene i nabolaget som blir holdt unna barnehagen og hvor det var samsoving og fullamming og tjo og hei… er kanskje de minst fungerende ungene jeg har observert i hele mitt liv. De fungerer ikke med andre barn, hyling og slåssing for den minste ting. Rene freakshowet hele familien.

  Samtidig er det minst to par i omgangskretsen min hvor ungene ble ammet bare noen måneder etter fødselen. Jeg vet at det var mye gråting og fortvilelse – og følelse av mislykkethet blant disse mødrene. Når man hører på ammepolitiet, så skulle jo man tro at disse ungene skulle bli halvtomsinger med både allergi, kols og mangelsykdommer herfra til evigheten.

  MEN ungene som kun ble ammet i kort tid er merkelig nok veldig sjelden syke, er veldig smarte og selvstendige unger og de gjør det godt både på skolen og på idrettsbanen. ENDA de ikke ble ammet til de hadde ferdig utviklede tenner! Min påstand er at fullamming er garanti for noenting som helst, verken intelligens eller helse. På samme måte som man ikke kan si at unger som ikke blir ammet er dummere eller smartere enn andre unger. Men JEG har i hvert fall observert at det har blitt mer selvstendige og friske unger av de som ble matet med flaske av både mor og far fra ca 4-6 måneder, enn de som hang i puppen til de var nesten 2 år.

  • tudelutt 8. november 2011 på 21:06 #

   seriøs forskning dette her!!!!!!!!!!

  • Anonym 9. november 2011 på 03:01 #

   Kjenner du til ordningen for foreldre i alle andre land i verden og har gjort en solid vurdering?
   Eller har du bare lyttet til propagandaen fra hovedstaden?

   Har du lest 1984? Der er myndighetene svært flinke til å fortelle om vårt lands fortreffelighet, vi har verdens beste ditt og datt….Det virker på de fleste i boken, og det virker på de fleste av oss i Norge.

   • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 11:59 #

    Men nå har det seg sånn at det gjøres vurderinger i verdenssammenheng av organisasjoner som har peiling på ordninger i de forskjellige land, og vi rager høyest på listen… så det er ikke Norge som hyler om at vi er best, men kåringer i forskjellige kategorier gjort av uavhengige organisasjoner… Jeg har brukt en del tid i Australia og kjenner etterhvert en del derfra… Kan si det sånn at Norge kommer godt ut der… Når nyhetene viser de forskjellige kåringene av hvilke land som rager på verdenstoppen i likestilling, permisjonsordninger and so on, så har Norge lagt på første eller andre plass. Så vi er kjent for vintersport og for å være et priviligert land….

   • gjest 9. november 2011 på 12:26 #

    http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7868289

    Senest nå ble Norge kåret til beste land å bo i for mor og barn. Foreslår du Lise kommer det tilbake til New York der du påstår du har bodd og prøver deg der. Ta med deg bitterheten din, men kanskje bør barnet ditt bli igjen hos norske myndigheter. Når vi først snakker om hva som er best for barn

 40. Fredrik 8. november 2011 på 14:31 #

  Jeg er en pappa som ikke helt forstår deg. Hvordan kan du påstå at jeg ikke er like viktig for barnet som mor? Husker at da vi fikk vårt første barn trakk meg litt unna da jeg trodde mor var den som kunne trøste best og berolige barnet når det lå der og skrek med høy feber eller hadde slått seg. Heldigvis hadde min kone vett til å gi meg litt selvtillitt og forklarte meg at jeg var en like viktig omsorgsperson som henne.
  Synd at ikke alle mødre klarer å se at barna også trenger en far som et 100% tilstede.
  Er nå hjemme med barn nr 2, denne gang med en helt annen selvsikkerhet enn da jeg var hjemme med førstefødte.

 41. Gjest Gjester 8. november 2011 på 14:31 #

  Ut fra svarene tenker jeg et par ting..
  1. Det er mange forskjellige syn på denne saken og løsningen som den enkelte familie velger er i forhold til det som er best for dem
  2. Hvorfor skal vi ikke få velge om far eller mor er hjemme med barnet ? Blir det finer statistikk om far og mor er like mye hjemme ? Skjønner ikke hva vi oppnår med at staten skal styre dette…
  3. Å foreslå full lønn i 2 år drøyt. Vi har allerede en alt for dyr velferdsstat og prisen for å stramme inn på disse godene kommer til å bli hard, når oljen tar slutt. 1 år er nok for vår del.

 42. Anonym 8. november 2011 på 14:37 #

  det er to grunnleggende verdier jeg finner å støtte i innlegget; a: at man skal ha rett til å velge og rett til å velge bort, det ser jeg på som en helt grunnleggende menneskelig frihet, og b: dersom man nå velger den ene eller andre løsningen, så skal stønadene beregnes ut fra inntektsgrunnlaget til den som faktisk tar seg fri fra jobb.
  Dvs at dersom familien finner at far i ett tilfelle kan være hjemme 4 mndr, så hun kan komme raskere tilbake i jobb, så er det HANS lønnsgrunnlag som legges til grunn for stønad. Dersom HUN velger å ta hele den samlede lovrettede permisjon (hvilket jeg mener de bør ha anledning til å velge fritt) så er det også HENNES inntektsgrunnlag som legges til grunn for stønad.

  Men ifht stønader må det settes en maksimumsgrense for den stønaden som ytes. Det kan ikke være riktig at trygdeytelsene skal finansiere fraværet fra en millioninntekt, men sikre et fortsatt levelig økonomisk livsgrunnlag under permisjonstiden. Tjene seg rik får man gjøre på egen tid før eller etter permisjonstiden.

  Forøvrig er selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak avskåret fra mange ytelser og rettigheter som oppleves som selvsagte for alle andre. Her må reglene endres for å oppnå likerett med andre lønnsmottakere.

 43. Gjest 8. november 2011 på 14:47 #

  Vi har en fantastisk mulighet til å være hjemme med barna våre i 56 uker, nærmere 13 mnd. Ja, man går litt ned i lønn, men da ha man valget. Hvordan dette kan bli 6,5 mnd for mor er for meg uforståelig.
  Jeg også synes det beste hadde vært om det var helt opp til foreldre å velge hvordan permen skal fordeles. Problemet er at ikke alle menn finner støtte i å være hjemme med barna og det er heller ikke alle kvinner som finner støtte i å gå litt tidligere ut i jobb. Da er en «tvangsdeling» et godt alternativ for å snu en trend og faktisk gi mødre og fedre mulighet til å være lenge hjemme med barna og ha et yrkesliv. En perfekt løsning er det selvsagt ikke, men hvliken løsning er perfekt?
  Jeg jobber i akademia, en arbeidsplass med nesten bare midlertidige stillinger. Det er faktisk godt å vite at mennene jeg konkurrerer med om jobb også kan komme til å være hjemme i permisjon.Vi stiller plutselig litt likere.

  Da fungerer det å kombinere jobb og barn, fordi vi stiller likere. Jeg mener det er dette det handler om, ikke at staten «tar» permisjon fra mor og gir til far.

 44. Anonym 8. november 2011 på 14:50 #

  Tunnelsyn heter det – artikkelforfatteren velger å betrakte situasjonen utelukkende sett fra eget ståsted og egne ønsker – hva med alle mødre som ikke har rett til annet enn en engangsstønad etter fødselen – de skal vel da lønnes (rikelig) av staten i minst to år pr. barn for å slippe å måtte ta arbeid utenfor hjemmet!

 45. sjur 8. november 2011 på 14:55 #

  Eg takkar min skapar for at eg slepp å kome heim til eit slikt kvinnfolk etter arbeid.

  • Karl 8. november 2011 på 15:16 #

   Word!

   • Anonym 8. november 2011 på 18:27 #

    Trøste. Hva med å skrive litt utfyllende om ditt syn på saken? Vil gjerne vite hva dere mener, hva dere argumenterer med? Slike overkule amerikaniserte uttrykk hjelper ingen noen vei…?

    • Jon 9. november 2011 på 11:04 #

     Det burde vel være unødvendig å utdype mer. Lise Christensen innlegg er et eneste langt surt oppstøt der hun velter seg i en slags offerrolle fordi hun har valgt å få barn. I tillegg til det presterer hun å redusere far til en eller annen plagsom figur som stjeler pengene fra henne. Ikke vet jeg hva slags forhold hun lever i, men det kan virke som det ikke er det noe godt utgangspunkt.

     Om Lise ønsker seg full frihet kan hun flytte tilbake til USA uten plagsomme livsledsagere og kose seg med 6 ukers permisjon med halv lønn. Helt uten fedrekvote.

     Good riddance to bad rubbish, for å bruke et «overkult amerikanisert uttrykk».

  • Anonym 8. november 2011 på 18:25 #

   Kan ikke dy meg…med et innlegg hvor du ikke viser noe av deg selv, dine tanker om temaet, bare slår i luften med negativitet – noe du sikkert ikke hadde turt å gjøre om du sto ansikt til ansikt med hun du angriper – så bør du vel være sjeleglad om du har noen i det hele tatt å komme hjem til!:-) Haha, ta det med humør:-)

 46. stolt far 8. november 2011 på 14:56 #

  skal man ha barn, så må man også være foreldre. Det betyr IKKE å gå ut i jobb så fort man får sjansen. Istedet for disse ordningene for at foreldrene skal få jobbet mest mulig, burde det vært lagt opp til hva som er best for barnet. Og det er, om ikke foreldrene er totalt uegnet for å oppdra barnet, at barnet oppfostres hjemme av foreldre i trygge og rolige omgivelser, minst de to første leveår!. Dette burde vært lovpålagt! Norge har sikkert verdens beste ordninger for foreldre som vil ut i jobb heller enn å være hjemme med sitt eget barn. Men dette er jo ikke til beste for barnet
  Har selv vært hjemme med de to yngste, hele deres første leveår, og en bedre tid får man ikke som forelder. Og skam på dere som sender barn i barnehage før de er fyllt 2 år….

  • Gjest 8. november 2011 på 15:03 #

   Det er ikke akkurat alle som har økonomisk frihet til å være hjemme med barna i 2 år.

   • Gjest 8. november 2011 på 15:23 #

    Gutten min begynte i barnehagen som 1.5 åring. Da hadde han i flere måner vært overmoden til å begynne. Ikke si meg at han har så vont av det, for den gutten stråler som en sol.

    Det eneste du må være obs på er at barnet ikke blir overstimulert. Når han kommer hjem sørger jeg for at han får slappet av og tar det rolig.

    • Gjest 8. november 2011 på 15:48 #

     Jeg er helt enig med deg. Har akkurat samme opplevelse.

   • 2barnsmamma 8. november 2011 på 20:07 #

    det er jo nettopp av den grunn at man ikke har økonomisk frihet til å være hjemme med barna til de er 2 år som er problemet, jeg var hjemme i 2 år med eldstemann, og der hadde ikke far rett på permisjon en gang, jeg skulle virkelig ønske vi kunne hatt minstemann hjemme i 2 år også, men sånn går ikke denne gangen, og jeg er så absolutt ikke trygg på å sende en liten på 1 år i barnehage… da har de ikke lært nok om hvordan de skal formiddle om noen er slemme med de, eller de har vondt et sted, og med tanke på hvor lite personale d er i store bhg i forhold til antall barn, så rekker jo ikke de voksne å få med seg allt, da burde man jo ansatt 1 personale på 3 barn MINST, men d vill jo koste MYE mere for staten d, enn å ha mor hjemme med barna til de er to og de da kan klare å gjøre bedre rede for seg.

   • Anonym 9. november 2011 på 03:08 #

    Joda. Handler om prioritering.

  • Gjest 8. november 2011 på 15:12 #

   Eg er stolt mor, veldig stolt mor! Men nei, eg nektar å skamme meg for å ha borna mine i barnehage frå dei er 1 år.

   • Anonym 9. november 2011 på 03:07 #

    Men det bør du.

    • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 11:53 #

     Fordi at du og stolt far sier det???????? Skjerp dere!!!!!!!!! Hvem pokker utnevnte dere som allvitere med rett itl å se ned på andre mennesker??????? Hvem ga dere rett til å prøve å få ærlige, oppegående, flinke foreldre til å prøve å skamme seg for et valg som er langt mer enn allment akseptert, det er som linken til artikkelen litt oppi her viser til…. Det er altfor mange faktorer inni bildet i hver enkelt situasjon til å si at dette er galt eller dette er rett…. at noe er rett for deg betyr ikke at det er rett for meg… altså om noe funker for ditt barn betyr ikke at det funker for mitt barn…. at ditt barn ler av noe betyr ikke at mitt barn ler av det samme…. og dere bør avstå fra å be folk skamme seg… kom med meningene deres, men avstå fra sånn respektløshet som å be noen skamme seg…. hadde det vært snakk om å slå barna sine eller misbruke de, ja da kan dere komme tilbake med skam…!!!!

  • Trinenaustdal 8. november 2011 på 15:19 #

   Skam på deg som sitter på din høye hest og ser ned på andre mennesker…

  • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 11:48 #

   Hvordan våger du å be meg skamme meg for at jeg sender barnet mitt i barnehage før fylte 2 år??????????? At dere finner det best for dere er flotte greier det! Men makan til frekkhet og respektløshet å ta stilling for meg hva som er best i vår situasjon, og attpåtil be meg skamme meg!!!!!! Det er langt over grensen!!!!! At du mener det er best for barna å være hjemme til de er 2 år kan jeg respektere som din mening, men at du ber meg SKAMME MEG???????????? Forbannade menneske som kommer her og ber meg være flau over de valg jeg tar som passer kjempe flott her, det er så langt over grensen at jeg skjelver av sinne her!!!!!!!! Du som skal skamme deg for å rakke ned påå foreldre rundt om i landet og i verden!!!!! Flott for deg at du syns dere er så himla mye bedre enn oss som velger barnehage før fylte to år… djiiiiiiiz…… høres ut som vi sender barna våre til den sikre død eller til tortur ved å sende dem i barnehagen… nei, forhold dere heller til personlige meninger i stedet for personangrep i form av skam mm.

 47. dame 8. november 2011 på 15:03 #

  Litt må man jo få igjen for å presse ut en stor unge! Tror du det er lett eller? 9 måneder må vi bære på denne ungen for så å presse den ut på en så smertefull måte. Menn blir ikke fysiskt påvirket av å få barn. Tenk på det

  • gjest 8. november 2011 på 16:31 #

   Du velger vel å få barn selv. La være da hvis det er et så stort problem for deg

 48. Gnorken02 8. november 2011 på 15:11 #

  LOL @ artikkelforfatter. Raseri, raseri, raseri. Forventer du å bli mottatt seriøst og med åpne armer når du skriver en slik usammenhengende, emosjonell berg-og-dalbane? Dette var rett og slett usaklig og «brelete». Hvor mye mener du at samfunnet skal betale deg for denne «brelingen» ? Jokk, mokk & two smoking barrells. Og nei, dette er ikke trolling, men seriøst ment.

  • Kvinne med biologisk avkom 8. november 2011 på 21:45 #

   Ut ifra måten du går til angrep på høres det nesten ut som du har sterke fordommer. Fordommer som jeg nekter å identifisere meg med. Du bør berømme denne fantastiske artikkelforfatteren som faktisk TØR å mene, og si noe om hvordan hverdagen til veeeeeeldig mange hardtarbeidende og stressede foreldre utarter seg i dagens ja regime. (Diskuter med henne, kanskje du lærer noe.)
   Hvor er valgfriheten?

   Samfunnet betale meg??? Vi betaler jo skatt forut for familieplanlegging. Dette handler vel om fordeling av goder? Og jeg som mamma ønsker å få disse godene utbetalt når jeg befinner meg i en familiesituasjon der jeg oppdrar barn, slik at jeg OG FAR faktisk kan bli kjent med våre barn og gi dem trygghet og faste holdepunkter i livet, i stedet for å overlevere dem til staten når de har lært seg å krype.

   Betal meg det det koster å ha mine små i barnehagen, for jeg gjør en likså god jobb om ikke bedre. ELLER reduser skatten slik at vi som familie kan leve av to deltidsstillinger, eller EN heltidsstilling og få fritid istedet, så kan dere uten barn kjøpe dere den etterlengtede Flatskjermen dere har ønsket dere..

   Neppe gode nok forslag eller alternativer som havner på stortinget, større utredninger har jeg ikke tid til for nå må jeg vaske klær og smøre matpakker. Lenge leve demokratiet. Hvorfor gi folket opium når man har hverdagskjas og mas man kan gi dem…

   (sitat C.Marx for noen som lurer.. og ja, jeg var sarkastisk)

 49. erfaren mor 8. november 2011 på 15:15 #

  Flott Lise, stå på. Barn under 2 år har ingenting i barnehage å gjøre – ikke hos dagmamma heller. Noen barn er heller ikke moden for full barnehage som 2- eller 3-åring. Et barn er heldig om det blir ammet til det er 2 år, bare positivt både for immunsystem og psyken m m. Slike fedre som Audun Lysbakken tror det er så enkelt for en mor å pumpe ut melk som far kan gi når mor er på jobb. Dette er slett ikke lett for alle, kanskje for noen få. Melkeproduksjonen holdes best ved like når barnet suger ofte.

  Det er ikke bare en privatsak å få barn, men nødvendig for å opprettholde samfunnet vårt, selv om resten av verden overproduserer. I og med at standarden nå er at både kvinner og menn skal være i fullt arbeid og forsørge seg selv, burde vi kvinner få bedre betalt for å gjøre jobben (en jobb som kan medføre mye ubehag, langvarig oppkast, bekkenløsning m.m.) med å produsere barn pluss ta oss best mulig av dem den første tiden. Vi er et rikt land. Etterhvert som ammingen avtar kan godt far være den som er hjemme, det må være valgfritt for den enkelte familie.

  Heldigvis er forskningen igang med å studere hvordan barnehager virker på småbarn. Vi ser nå hvor mange tenåringer som har psykiske problemer, faller ut av skolen og gjerne ender på uføretrygd – hvorfor det mon tro? Kan det være fordi de tidlig ble satt bort i barnehage? Det er ikke lønnsomt for samfunnet med en masse unge mennesker som faller utenfor. Det vil nok lønne seg bedre å betale småbarnsforeldrene for å ta godt vare på barna så de blir godt rustet for et voksenliv!

  Hilsen 3-voksne-barns-mor som får liten pensjon som straff for å ha valgt barnas beste.

  • Janicke 8. november 2011 på 21:39 #

   hvorfor i alle dager sa ikke du ifra når barnehagedebatten sto på for fult, dersom du er så imot at barn går i barnehage?
   Jeg gikk i barnehage, det samme gjorde rundt 20 stk jeg kjenner fra barndommen, og det har gått strålende med alle og enhver!
   Så å si at man kan få psykiske problemer, falle ut fra skolen, og ende på uføretrygd pga barnehagen, er noe av det dummeste jeg har lest siden jeg leste lederen her!

   • Hallvard 9. november 2011 på 00:17 #

    Her er forskning som taler deg midt i mot:

    http://www.forskning.no/artikler/2011/februar/277823

    , men jeg skal ikke være bombastisk siden forskning på det sosiale feltet har en tendens til å være lite entydig. Synes ikke du heller skulle være så bombastisk.

   • Anonym 9. november 2011 på 02:55 #

    Nå må du lese forskningen Hallvad kommer med her, og enda mer forskning er på vei.
    Hva du synes er dumt eller ikke kan dessverre ikke veie så tungt på skåla serru, når man prøver å legge til rette for et sunt samfunn i videre generasjoner.
    Det foregår et sosialt eksperiment, det kalles barnehageplass til alle.
    Ingen vet hvordan dette går, men informasjon på at det har noen svært negative sider ved seg, som rent fysisk skjeiv og hemmet utvikling for en altfor stor del av barnehagebarna, elendig motorikk, mobbetendenser, tilbakefall i modning ettersom eldre barn blandes med yngre osv osv, fysisk og psykisk hemmet utvikling pga altfor mye smitte og sykdom i barnehager, stresshormoner i blodet til bittesmå barn helt ned i 1årsalderen….lista er uendelig.
    Dette må vi dessverre se nærmere på – selv om du synes det er dumt.
    Forøvrig, om du avfeier en så viktig debatt som dette med at synes det er «dumt», så kan det tyde på at det ikke gikk helt bra med deg eller..? :-)

    • janicke 9. november 2011 på 20:26 #

     det jeg mener er for dumt er at «erfaren mor» skriver følgende :
     Heldigvis er forskningen igang med å studere hvordan barnehager virker på småbarn. Vi ser nå hvor mange tenåringer som har psykiske problemer, faller ut av skolen og gjerne ender på uføretrygd – hvorfor det mon tro? Kan det være fordi de tidlig ble satt bort i barnehage.
     Jeg mener man må se ting fra begge sider, ikke gå ut ifra at barnehage er bare negativt for barna. og da heller ikke gå utifra at det er utelukkende positivt.
     Selvfølgelig må man se nærmere på dette, men jeg syntes det er -ja, for dumt at det er så mange som skriver her innpå at foreldre bør skamme seg fordi de sender barna i barnehagen før fylte 2 år. Det er opp til mor og far hvordan de oppdrar egne barn.

     • Anonym 9. november 2011 på 21:16 #

      Foreldre blir påvirket av storsamfunnet. På 60tallet sa storsamfunnet at det var til barnas beste at foreldrene tuktet dem. Så jaggu tuktet man, slo med både flat hånd og kost, flere av mine samtidige forteller om det.

      Foreldrene bestemte hvordan deres egne barn skulle oppdras, og storsamfunnet hadde slik oppdragelse av barn som mal – akkurat da – derfor bestemte foreldrene at barna skulle tuktes. Foreldrene trodde, som nå, at de selv bestemte. Slik er det ikke – storsamfunnet legger premissene for alt du gjør, du kan bare gjøre dine valg innenfor disse premissene.

      Poenget er – nå er malen og det politisk korrekte å sende småtassene i barnehagen, noe annet er umoderne og nærmest skadelig. Forskning er nå i ferd med å vise at det muligens er barnemishandling det og – sjøl om det akkurat nå er jubelstemning for å skille små barn fra sine foreldre og la små barn ha lenger arbeidsdag enn foreldrene, bl a fordi små barn ikke har fagforening og verneombud.

  • GJEST 8. november 2011 på 23:56 #

   Helt utrolig hvor mange spekulasjoner som kommer frem i slike debatter, og usakelige argumenter. Det som provoserte meg med ditt innlegg er et tema som er mer relevant for meg som 18 åring, psykiske problemer. Det at du generelt påstår at psykiske lidelser kun har med barnets tidlig år er helt sløkket. Ja, enkelte problemer kan kobles tilbake til barndommen, men ikke fordi man begynte i barnehage i 2-års alderen. Du misforstår helt denne delen av psykologien. Psykiske problemer i tenåringsalderen har mer med press og fæle opplevelser.

 50. Anonym 8. november 2011 på 15:15 #

  Det er ikkje akkurat smertefritt å vere mann og bu saman med ei gravid kjerring i ni månader heller. Noko må vi menn ha igjen for det.

 51. Observater 8. november 2011 på 15:18 #

  Heia frustrerte alenemor som slåss for det du vil uten å la seg begrense av nåværende ordninger! Trist å se alle kommentarene fra folk som bare har kapitulert. Barn trenger foreldre. Foreldre trenger sine barn.

 52. Elinfant 8. november 2011 på 15:18 #

  Jeg mener at vi må snakke om alternative løsninger for de aller yngste, og å sette fokus på å jobbe mindre og færre timer, utvide permisjonene, og å opprette flere korttidsbarnehager. Det blir feil når debatten i for stor grad dreier seg om barnehagen skal forlenge åpningstider og at alle barn, innen noen år, skal kunne forventes å ha plass i barnehage. Jeg tror at mange foreldre kunne tenke seg lengre tid hjemme, eller i det minste bedre og mer fleksible løsninger. Kontantstøtten innbyr ikke til sistnevnte. Den legger opp til bruk av ufaglært arbeidskraft i form av svarte dagmammaer, og det blir feil.
  1-åringen trenger stimuli i form av samvær med andre barn, rutiner og forutsigbarhet, men også mor og far. Hvis alternativet er at foreldre jobber fullt og at 1-åringen er i barnehagen, kanskje så mye som 8 timer for dagen, ja, da blir det etter min oppfatning for mye for alle. Jeg tror at vi etter hvert må se litt større på dette og tenke mer på hvilket samfunn vi vil ha. Er det opplagt at vi skal institusjonaliseres nærmest fra vugge til grav? Kunne 1- åringen og hans eller hennes foreldre hatt det bedre om mor eller far jobbet i 4-5 timer, og barnet var i barnehage samme antall timer? Jeg tror det, og også at vi ved å utvide fødselspermisjonen kunne profittert på dette i form av tryggere barn og bedre arbeidstakere blant de voksne.
  Vi har mange barn i Norge i dag, som det ikke eksisterer alternativer for, og som i veldig stor grad vil ha bedre dager i barnehagene enn de ville hatt hjemme, men dette er selvsagt grensetilfeller, og barn og voksne som også i andre sammenhenger vil trenge til hjelp og stimuli.

  Det forventes at det i løpet av kort tid, vil bli satt fokus på den viktige tilknytningsfasen,- spedbarnsalder, og de første leveårene. Vi har vært for redde til å si for mye om hvor viktig nærhet til og familie er i disse første årene, og således opplever vi nå at denne blir nærmest neglisjert. Det lille barnet trenger nærhet og omsorg, det trenger å utforske og å leke, sammen med andre, men også med sine nærmeste.
  Vi må vokte oss vel for å bli så effektive at vi roter bort denne viktige tiden i barnets liv. Nylige undersøkelser viste at barn som ble tatt opp og trøstet, gråt mindre enn de som ble liggende. Jeg finner det absurd at det i det hele tatt forskes på slike opplagte ting. Har vi virkelig kommet så langt vekk, eller er vi på vei dit, fra det naturlige og instinktive, at vi trenger å bli opplyste om slike selvfølgeligheter?
  Barnets liv og oppvekst må ses som en helhet. Vi trenger å fokusere på de yngste barna, for siden å kunne se ting i sammenheng.

 53. KnutStut 8. november 2011 på 15:22 #

  Min erfaring tilsier at det trengs to for å lage barn, og to for å oppdra dem. Så hvorfor skal ikke disse to få lov til å dele foreldrepermisjonen slik de selv vil?

  Forøvrig støtter jeg deg i at man bør «øke kontantstøtten tilsvarende tilskuddet barnehagen får ved å passe en ettåring» – men det er ikke politisk korrekt…

  Hilsen mannen til en som er drittlei av å være alene hjemme med et utålmodig sjarmtroll…

 54. Elisabeth 8. november 2011 på 15:23 #

  Jeg kunne ikke vært mer enig. Kjempebra innlegg.

 55. Jrm137 8. november 2011 på 15:31 #

  Stakkars unge….

 56. Siljewisnes 8. november 2011 på 15:33 #

  Jeg kan ikke være mer enig. Jeg har et barn. Vil gjerne ha flere, men tanken på alt stresse det Blir. Gjør at jeg nå heller vil vente. Jeg vil gjerne være mamma og amme barnet mitt litt mer enn 6 mnd. Hvorfor kan vi ikke bestemme dette selv????

  • Anonym 8. november 2011 på 16:35 #

   Dere kan jo det! Kan bare ikke regne med å leve som konger underveis. Akkurat som studenter og andre utsatte!

   • 2barnsmamma 8. november 2011 på 21:16 #

    er ikke snakk om å leve som konger heller da, unskyld meg, d er snakk om å kunne ha mat på bordet til barnet, og klær til barnet og bleier, pluss eventuellt annet utstyr, 3303 i mnd er ikke nok til å dekke mat bleier og klær, i tillegg til tap av inntekt!

    • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:34 #

     Men uten arbeidsinntekt eller med lav arbeidsinntekt har man overgangsstønad…. men det betyr å forsake en del ting, ja… ble oppdratt på den måten og ved å ikke ha råd til allverdensting og saker som andre barn rundt meg gjerne fikk, så fikk jeg i gjengjeld et litt mer sunt syn på verdier :) Jeg føler med min mor som måtte klare seg på så lite, men hun fikk det til og jeg tok absolutt ingen skade av det- tvert i mot :) og i dag er det mye bedre ordninger enn den gang hun var mor…. Hilsen alenemor :)

     • 2barnsmamma 9. november 2011 på 22:01 #

      forstår hva du mener Lise, jeg er også vokst opp på den måten, min mamma var alene med to barn, og student, og har så absolutt ikke tatt skade av d jeg heller, jeg bare mener så absolutt at d beste for min eldste i allefall var å være hjemme til hun var 2, hun begynte i bhg da hun var 2 1/2 år, men jeg vet jo enda ikke hvordan d er med minsten her enda, d ser jeg jo ikke før d nærmer seg bhg start… men skule absolutt ønske at valgalternativet kunne vært litt lettere…jeg er av den person som gjerne vill utigjenn i arbeid, men med eldstejenta så var hun ikke klar for bhg, og angrer ikke på at hun var hjemme til hun ble så gammel, hadde da kunn en inntekt, noe vi var vandt til å leve på, noe vi fremdeles er vandt til å leve på pga diverse ting, men denne gangen har jeg absolutt ikke noe valg, må finne meg en jobb å komme meg ut i uansett om minsten er klar for bh eller ikke, og d synes jeg er litt synd…

  • Anonym 8. november 2011 på 17:13 #

   Eg var heime fem mnd og kona i 26 – samanhengande. Vi har heilt gjennomsnittlege inntekter, og klarte dette ved å vente med å gjere oss avhengige av to inntekter til vi faktisk var i jobb begge to. Dette «tapte» vi nok på i reine pengar, men det var eit lite offer i høve til å få vere saman med ungane. Vi hadde dårleg råd og kunne t.d. ikkje kjøpe ny TV når den gamle rauk, men det er snakk om prioritering. Tydelegvis eit gløymt ord – her ser det ut til at ein både vil vere heime (og av erfaring kan eg seie at å vere heime med to små ungar langt frå er noko stress) og fortsette med sitt vante forbruk.

  • gjest 8. november 2011 på 22:52 #

   Hvor tar du seks måneder fra? Har mannen din insistert på å ta ut 30 uker selv mens du får 26 uker? Da får du diskutere fordelingen med han neste gang dere evt får barn.

 57. Anonym 8. november 2011 på 15:34 #

  Er likestillingen kommet så langt at ein ikkje lengre veit kva vei ein skal sparke?

 58. Far til 3 8. november 2011 på 15:39 #

  Politikerne har behov for å sette spor etter seg. De trenger følelsen av å ha «skapt» noe. Denne gangen gikk det utover småbarnsfamilien og barna våre. Jeg sier ikke at barna har vondt av å være hjemme med far. Jeg mener bare at familien selv må få velge innenfor de rammer som samfunnet vil være med å bidra. Det er familien som selv som er best egnet til å vurdere hvem som skal være omsorgsperson for barna og når man skal være det. Jeg skal selv være hjemme med min sønn i 12 uker. Gleder meg selvsagt, men personlig ville jeg foretrukket å gi mor mer tid hjemme. Fordi det føles riktig. Magefølelse kaller noen det. Jeg er ikke redd for at jeg og guttungen ikke skal greie å knytte bånd. Tross alt, har ikke våre fedre også fostret barn som ble «pappadalter»? Det er stortingsvalg om 2 år. Da får de av oss med et annet verdisyn sørge for at vi får et skifte i «makten». Inntil da er det vel bare å tilpasse seg så best en kan.

  • Anonym 8. november 2011 på 19:06 #

   Dette handlet om politikk, som mye annet . Det er heller ikke snakk om at fedre ikke skal være hjemme. Men tross alt så er kvinnen som føder barnet efter 9 månder. Det er det handler om. Der ligger barnets tilknyttning. Det kan ingen benekte, far har alltid fått sin tid. Er far selv, er lei av og høre hvem som skal ha barnet i det første eller andre året. Det forbeholder jeg mor. Mor har født barnet.

 59. Simen Aagaard 8. november 2011 på 15:40 #

  Dette må være noe av det verste møkka jeg noensinne har sett skrevet! Hvordan i allverden har dette idiotiet kommet på trykk?!? «Fordi hele Norge ikke gjør som JEG vil så skal jeg harselere med resten av befolkningen!» Hun fremstår som en utrolig bitter dame som angrer veldig på at hun faktisk fikk barn (denne damen tenker jo kun penger).

  Nei, de fleste siviliserte mennesker i dag klarer å forstå at man ikke alltid kan få danskebåten til å parkere utenfor trappen sin!

  Og dette tullet med at fedre ikke er skikket som foreldre; ta deg en råtten bolle!

  • mmmmm 8. november 2011 på 21:22 #

   dette må sies å være en kort og snever oppsummering.Håper du er litt mer dyptenkende når du oppdrar dine barn.

 60. Gjest Baardson 8. november 2011 på 15:49 #

  Vel, Lise. Jeg forstår at du er rasende. Jeg forstår også godt hvorfor du er rasende. Du er rasende på deg selv, fordi DU valgte å få barn. Ja, tenk så mye bedre livet ditt hadde vært dersom du ikke hadde valgt å få barn. Da kunne du ha fortsatt å være en egosentrert dritt, som har «meg, Meg, MEG» i senter til enhver tid. Men, nå har du engang påtatt deg det ansvaret som det er å få barn, og dette valget må du leve med resten av livet. Så for guds skyld, ikke la dette raseriet gå ut over barnet ditt da! Det er ikke barnet sin skyld at DU gjorde dette valget! Tenk på hva som er best for barnet, og ikke hva som er best for DEG!

 61. Chum P 8. november 2011 på 15:51 #

  Sett deg på vaskemaskinen,sett på sentrifugen det hjelper ofte på kvinnelig hysteri.

 62. Viv 8. november 2011 på 15:53 #

  Er du virkelig ?????

 63. Liso 8. november 2011 på 16:00 #

  Synes godt en av foreldrene kunne fått vært hjemme med våre små håpefulle frem til de var 2,5 år med full lønn…men om det er mor eller far som er hjemme med barna må nå være opp til hver enkelt familie. Er ikke dette noe vi faktisk kan bruke litt av alle disse skattepengene våre på…?? Er jo faktisk barna våre som skal bygge landet videre eller..?? Trenger barna begynne i barnehage før dette..?? Trenger ikke barna foreldrene sine i småbarnstiden..?? Er det ikke nok styr og stress i en vanlig hverdag..?? Hvor mye ser vi og er vi med barna våre i løpet av et døgn..?? Vi begynner tidlig med å stresse og sette press på barna…. Tenk de små som begynner i bhg når de er 1 år. Blir levert når bhg åpner og hentet når den stenger. Så er det hjem for å sluke litt middag,så barnetv,litt kvelds…..så er det rett i seng for morgendagen begynner tidlig tidlig. Når de er 6 år så skal de begynne på skole,og alt som følger med i den hverdagen. Når er vi der for barna våre..? Hører mange som klager på barn/ungdom som blir for fort «voksne». Men er det ikke vi som presser de til dette..?? Bare spørr eg…. Ta vare på all den tid vi kan få med barna,den er verdifull… <3

  • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:28 #

   Trenger å begynne i barnehage før 2,5 år? Må ikke… det er jo opp til hver enkelt familie å finne ut av hva som passer best for deres situasjon det :) heldigvis :) Vi som har barn i barnehage har tid med barna våre vi også :) Trenger ikke levere barna ett minutt over syv og hente dem ett minutt på fem igjen… kan levere sent og hente tidlig… det er også en mulighet :) Så har vi helgene hvor man har to fulle dager med dem :) Trenger heller ikke sluke middagen…. Kan nå bruke god tid på å kose seg med middag når en har kommet hjem :) Tror nok flesteparten av foreldre er der for barna sine mesteparten av tiden… :)

 64. Gjest 8. november 2011 på 16:07 #

  Menn hyler om likestilling – og tanken og ideen om likestilling er jo fantastisk!!!!

  Men det eneste som har kommet ut av likestilling i dag, er at kvinner fremdeles driver AS Familien, i tillegg til å jobbe fulltid OG bytte dekk, slå plenen, male huset og gjøre alle de andre tingene som Hr. Mann da fint bortprioriterer – «for det er jo likestilling»!

  Vis meg den mann som spør først – «er det greit om jeg nå bruker litt tid på meg selv, tar meg en dusj og sånn, mens du ser etter sure og slitne barn, lager middag, støvsuger litt og rydder i mens?» – og vis meg den kvinne som hadde kommet på å prioritere seg selv foran alt annet i en tilsvarende situasjon…?

  Stå på, Lise – jeg er så enig med deg!!!

  • Dust 8. november 2011 på 16:29 #

   Jeg kan vise deg en kvinne som kommer på å prioritere seg selv foran alt annet. Lise heter hun og har skrevet en artikkel i BT i dag. Utover det florerer det med menn som har hovedansvar hjemme. Og det er en voksende andel. Det er selvfølgelig en klar overvekt av kvinner her. Dette henger igjen fra tidligere hvor det var opplagt at kvinnen hørte hjemme på kjøkkenet og mannen på kontoret. Dette er i endring, men endringen tar tid. Men de største bremsene i samfunnet er sånne som deg og Lise. Dere lar tydelig mannehatet deres ta overhånd.

   • Vanlig moderne mann 8. november 2011 på 16:58 #

    Helt enig! De fleste menn gjør så godt de kan for å ta sin 50% del av det som normalt menes med husarbeid. Og i TILLEGG henger vi ved alle gamle «manneoppgavene»; hus-vaktmester, bil, maling, plenklipp, ved, måking, oppussing etc. Joda – menn henger i stroppen, men blir likevel rakket ned på (Feks «Da damene dro»). Men å ta til motmæle er politisk ukorrekt….

    • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:21 #

     Hjelper det å si at jeg setter stor pris på dagens mann? _:) Jeg syns det er kjekt at mange menn nå tar del i vasking av hus, tøy, står mye på kjøkkenet og tar stor del i barneoppdragelsen :) pluss dere tar gjerne store deler av «typisk mann» oppgavene også som dette med skifte av dekk, maling, oppussing osv. :) Jeg er forøvrig alenemor, så jeg har ikke mannen min her til sånt, men jeg ser allikevel på mennene rundt meg at de bidrar masse :) Jeg syns dere er flinke :) stå på! Ellers setter jeg også pris på muligheten til å velge å ta del i det som før i tiden var utenkelig at en kvinne gjorde :) Takk, Norge :)

  • Svein - far til tre 8. november 2011 på 16:42 #

   Hvis dette er din verden, bør du skaffe deg et annet liv/ny mann, du har jo også et ansvar her.
   Ikke sett alle menn i denne båsen.

  • sm 8. november 2011 på 20:17 #

   Kankje du har valgt deg feil mann.

   Alle menn eg kjenner vaskar hus, lagar mat og passar barn.

 65. Ann_h_pasons 8. november 2011 på 16:11 #

  Jeg er enig i det som har med valgfriheten. La oss få velge selv hva som er best for vår familie. Hos oss er far nå pålagt tolv uker permisjon, noe han ikke helt har ønske om å gjøre selv.Far har hovedinntekt. Heldigvis for oss er det sånn at fars jobb betaler full lønn i hele permisjon, noe mange ikke har, fordi NAV kun utbetaler maks antall G (husker ikke beløpet, men tror det er 6*grunnbeløpet.) Men vi har ikke et reelt valg. Økonomisk kan ikke jeg som mor være hjemme lenger, selv om jeg gjerne vil. Dermed må far ta sin permisjn direkte påfølgende min for at gutten vår skal kunne bli «gammel nok» til å begynne i barnehage. Jeg vil gjerne ha valgmilugheten for mitt barn, helt til de er 11 mnd 12 mnd ca. Ikke 8-9 som nå med 100% lønn (siste inkludert pappapermen…)

  Men så; jeg er også pedagogisk utdannet. Av yrkeserfaring og egenerfaring kan jeg si at de barna som begynner i barnehagen rett rundt året tilpasser seg sin nye hverdag mye lettere enn de som går hjemme til de er 18 mnd eller mer. Da er en avhengig av at barna er vant til å bli håntert av andre enn foreldrene. Om barnet bare blir håntert av mor eller far, eller bare de to, vil barnet være sterkt knyttet til mor og far. De rissikerer da at de får separasjonsangst i forhold til å skulle begynne i barnehage, være hos barnevakt, begynne på skole osv. Har selv hatt et slikt barn. Hun måtte begynne i bhg når hun var 8 mnd på grunn av økonomien og muligheter rundt fars permisjon. Hun var liten og hun var redd. Men hun taklet det. To til tre uker etter start i barnehagen, var alt greit.Hadde jeg ventet lenger med henne, ville situasjonen blitt enda verre. det vet jeg. Som pedagog har jeg hatt barn som kom inn som to og tre åringer, og de griner. Sårt. De har fått separasjonsangst og det går gjerne opp i 6 mnd før de er okei med at foreldre går fra dem i barnehagen, mens de på et år er klar innen senest en måned. (for all del, ingen regel uten unntak her…)

  Dette er også noe å tenke på som foreldre. Vi har mange vanskelige valg. Uten tvil. Men til og med barn er forskjellige. Rundt året er de tilpasningsdyktige som bare det. Som regel. Før det er de ikke klar for store endringer i livet. Etter de blir 18 måneder og eldre, kommer vanene og dagsmønsteret de er vant til inn i bildet. Så da er spørsmålet til slutt; det er vi som foreldre som kjenner barna best. Er det best for BARNET at vi er hjemme eller er det best for oss? Bare et lite spørsmål.

  • ann_h_pasons 8. november 2011 på 16:28 #

   vil og baretilføye at jeg yns mor og far er like gode msorgsgivere. Det er fatisk opp til mor å la far bli involvert fra starten, da blir ikke det «ny» omsorgsgiver når far er hjemme med barnet. Jeg syns det er flott at fedre som vil være hjemme kan det, men det er valgfriheten om hvem som skal være hjemme jeg ønsker fokus på. Vi bør få velge det som passer våres familie best selv.

 66. Svein - far til tre 8. november 2011 på 16:19 #

  Dette var triste greier å lese.
  En mor med «guts» til å skrive så mye om sin elendighet som mor…, burde brukt sine
  evner til å fokusere mer nyttig både for seg og barnet.
  Hun føler seg rdusert til en fødemaskin!
  Nei, fødemaskinen er en fattig kvinne i et fattig land, som føder barn for kvinner i Norge og vesten.
  Far har blitt forsømt i mange år i barnepolitikken, og nå har det etterhvert kommet på plass ordninger som stiller krav og gir muligheter.
  Det skjer så mye bra for foreldre og barn her i Norge, at det blir «fjernt» å lese dette svært egoistiske innlegget.

 67. mor til3 8. november 2011 på 16:28 #

  Hadde ikke klart å gå fra mine barn når de var 6,5 mnd. Dette er for tidlig for meg. Har en mann som er fantastisk, både med meg og ungene. Han er absolutt en like verdig omsorgsperson som meg! Synes det er flott at fedre også skal få være hjemme. Desverre for oss har vi ike fått muligheten til dette da ejeg som mor er hjemmeværende pga helsen. Føler meg til dels enig i artikkelen. Vi som foreldre bør få velge hvem som skal være hjemme og når. Noen mødre ønsker kjapt tilbake i jobb, noen fedre synes det er best når barn er blitt litt eldre. At foreldre «tvinges» tilbake i jobb før barn er 2 år er veldig trist. Dette bør være opp til hver enkelt familie. Kanskje det sitter en far som vil ha største delen av permisjonen der ute? Mange blir idag rammet av deprisjoner etter fødsel, kanskje det er mennesker som trenger å gå delvis eller helt i jobb? Ja takk til valgfrihet til hvert enkelt familie:-) La foreldre ta de rollene som passer for de så de kan fokusere på å være gode foreldre!

 68. Anonym 8. november 2011 på 16:35 #

  Mye sutring her, Kan ikke vente at samfunnet skal bare betale og betale fordi man har lyst å være hjemme, har man lyst å være hjemme så må man kanskje forsake noen goder. Har selv erfaring og oppdratt 4 barn og mor til barna ønsket selv å være hjemme lenger enn det som en får penger fra det offentlige. I deler av den perioden hadde jeg 2 jobber for
  å få endene til å møtes. Man kan ikke bare forvente at det offentlige skal springe etter deg med penger fordi du du velger å være hjemme men DINE barn. Vi ender til slutt som Hellas hvis ikke offentlig sløsing stopper snart.

 69. Bjorn 8. november 2011 på 17:06 #

  Ja, ja, stakkers barnefamilier, som aldri får nok. Det skal syes puter under armene på dem, slik at de også kan bruke kontantstøtten til og reise til syden et par ganger i året. De gamle i dette «fantastiske» landet får ingen ting.

  Det er jo blitt mere, eller mindre en sykdom og få unger i dag.

 70. Gjest 8. november 2011 på 17:22 #

  «Jeg klarte å holde min datter unna barnehagen i 2,5 år mens jeg jobbet kveldstid og synes jeg var flink, kjempeflink, men presset ble til slutt så stort at jeg ikke turte mer..»
  Noko av det dumeste eg har hørt.. og du tør og gå ut og sei du er pedagogisk utdanna??

 71. Anonym 8. november 2011 på 17:28 #

  Du vil bare ha mer av andre sine penger du.

 72. Gjest 8. november 2011 på 17:37 #

  det er greit og ville vere heime med barnet det første leveåret og ikkje berre 6,5 månder. der eg er einig. men og sei at far ikkje har rett på det?? kan er no det for noko tull??
  og sei at du har tape mange 100 tusen på og få barn. – ja, stakkars deg!!!

  er vel kanskje ungen du burde satt i fokus.

 73. Anonym 8. november 2011 på 17:37 #

  Kjære rasende mor.

  Ta deg ei bolle! Du skriver i din kronikk i BT.no i dag at du er mor, husmor og verdensvant. Fint for deg. Du har også høyere utdanning, bra jobb og er blitt mor. Hurra for deg, for en prestasjon!

  Men jeg må få gratulere deg. Du er den som har klart å irritere meg mest i hele mitt voksne liv. Så sytete og klagete og helt grunnløst drit er det lenge siden jeg har lest.

  Les hele innlegget på pappabloggen min : http://www.pappasblogg.no

 74. Bergen_123 8. november 2011 på 17:41 #

  Jeg er først og fremst opptatt av VALGFRIHET. Det har regjeringen ikke tenkt på i det hele tatt. Vi ønsker alle å være hjemme med barna våre, men til dere som har kommentert denne artikkelen: Det koster penger å være hjemme, min mann har dobbel så høy inntekt som det jeg har. Skal han være hjemme i pappapermisjon taper vi store inntekter i disse månedene…Familien betyr mest, men i disse månedene får vi dårligere råd, det har regjeringen lagt opp til. Kjempe greit for de pappaene som har jobb 8-16, men det er ikke alle som har det her i landet..

 75. Anonym 8. november 2011 på 18:17 #

  Hei! – damen har helt rett. Er selv far, og nå når dattern er fire år er jeg nok en slags favoritt hjemme, så lenge alt går bra. Men – det er tydelig at når den lille er oppriktig fortvilet er det mor som gjelder. For oss ser det ut til at dette er noe innebygd instinktivt.

  Jeg ser nedover skrotten min, der er ikke pupper. Det er puppen som gir barn innledningen til hudkontakt. Mor og far lukter forskjellig. Barnet søker hudkontakt pga puppen. Oppdager så at selve hudkontakten og varmen er fin, skaper trygghet. Tryggheten henger sammen med lukten, mors lyder, alt sammen. Så bestemmer noen fremmede kalt «regjeringen» at huden skal bli hårete, lukten annerledes, lyden annerledes. Klart det er en stor forandring for et bittelite barn. Omtrent som om du pappa skulle bytte alle klærne dine, bilen din, huset ditt, alle CDene dine, arbeidsplassen din, alle TVkanalene dine – på en gang. Ville du blitt litt forstyrret, kanskje følt litt utrygghet?

  For meg er det soleklart – naturen har lagt til rette for at mor og barn hører sammen nærmest som en enhet de første åra. Naturen har gjort mamma myk og god og varm og med en annen kroppslukt enn far, pappa har naturen laget litt større og sterkere, for å passe på mor og barn. Om pappa får bruk for akkurat de egenskapene får vi vel ikke helt tro i våre dager, men det gir ikke regjering eller pappa noen rett til å ta mor vekk fra barnet.

  Politikk får være politikk – gå ut og vinn eller tap valg og tjen deres penger og anseelse. Men naturen finnes også, den kan man dessverre ikke påvirke eller endre ved å fatte ynkelige små politiske vedtak.

  Synes så godt som alle innlegg i denne debatten er ganske så tafatte personangrep. Slikt har vel aldri bidratt konstruktivt til hverken debatter eller livet i sin helhet? Hva er dere så sinte og provoserte for? Normalt utløses slike reaksjoner når noen pirker borti sannheter vi ikke liker..?

  Ellers interessant om det virkelig er slik at barnehagebarn har høyere verdi for kortisol enn barn som er hjemme med mor. Er dette rett burde alarmen virkelig gå amok – kan det være vi ødelegger barna, altså selve fremtiden, via våre kortsiktige politiske vedtak stort sett basert på egne preferanser og synsing? Kanskje få sterkere solide vitenskapelige bevis på barnehagen og fars fortreffelighet før vi parkerer mor for godt?

  • aaaa 8. november 2011 på 21:14 #

   dagens beste innlegg.du har skjønt hva det dreier seg om.

  • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 11:41 #

   Nå ble jeg provosert….
   «Hva er dere så sinte og provoserte for? Normalt utløses slike reaksjoner når noen pirker borti sannheter vi ikke liker..?» Kanskje det er din normal, men jeg blir provosert av flere grunner enn når sannheten pirkes borti… Jeg blir faktisk oftere litt stille når sannheten pirkes borti, mens jeg blir provosert når jeg er grunnleggende uenig i noe, når man krever, krever, krever, urettmessighet, vold etc.etc…. Vi er alle forskjellige… Så ser meg frabedt at du legger dine grunner for å bli provosert over på et generelt grunnlag….

   Ellers ble jeg riktig provosert av å trekke fram at amming har å gjøre med trygghet på en slik måte at en samtidig kan lese at det å ikke amme dermed gir utrygghet… Det er faktisk en hel del i dette landet som mister melken, som sliter med å amme og dermed velger andre løsninger. Personlig slet jeg med å amme fra dag en… ikke pga meg eller barnet, men pga kroppen min ikke fikk til det som antas av mange å være så naturlig og selvsagt… tette melkeganger, betennelser, altfor lite melkeproduksjon og ingenting hjalp… jeg måtte helt gå over på MME fra tredje eller femte uken hennes… Vil det da si at siden vi ikke hadde den hudkontakten gjennom amming så vil min datter bli utrygg? Det er så hinsides mange faktorer som spiller med i det store bildet…. Min datter begynte i barnehagen 11,5 måneder gammel… hun stortrives og er alt annet enn utrygg eller stresset… Jeg har heller ikke vært på besøk til andre flere ganger i uken, ikke vært på barseltreff… Jeg har ikke gjort noe mer eller mindre enn far kunne ha gjort… Vi er bare forskjellige vi mennesker… Noen mødre er veldig flinke til å aktivisere sine barn, mens i andre familier er det kanskje far som er den som er flinkest til sånt… som gjerne bærer barnet med seg i bæremeis på fjelltur eller går på besøk til andre…

   Flere her høres ut som de trekker slutninger basert på altfor få faktorer… Noen barn blir gjerne stresset av barnehage, andre stortrives og blomstrer… At det er vanskelig å godta at andre tar valg for oss noen ganger, den ser jeg… Det er langt fra alt jeg er enig i fordi det ikke passer for min livssituasjon, men hjelpes… Noen ganger må man nyte det man har i stedet for å kun strekke seg etter mer, mer, mer…. Som alenemor kunne jeg endelig ha skreket ut etter ordninger som hadde gjort at jeg kunne gå i deltidsarbeid for å lette på hverdagen, men jeg faller litt mellom to stoler i forhold til inntekt og støtteordninger fra NAV… Helt greit… sånn er det… til syvende og sist har jeg rettigheter som jeg har nytt godt av (og som mitt barn har nytt godt av) som de fleste andre land bare kan drømme om…. så jeg velger å være takknemlig for det jeg har i stedet for :) Takk til staten Norge som har gitt meg de muligheter jeg har som mor i dag :) Min mor hadde ikke de mulighetene når jeg vokste opp…

 76. Christer 8. november 2011 på 18:35 #

  Jeg ble fysisk dårlig av den egoismen jeg leste her.

 77. Anonym 8. november 2011 på 18:38 #

  Du vet at du fremdeles har lengre permisjon enn de fleste andre europeiske mødre har? For ikke å snakke om hvordan tilstandene er i USA. At du mener at du burde ha to år på å dulle med ungen din skal du få lov til å mene, men det er økonomisk uansvarlig. Som du sier, det koster flere hundre tusen kroner at du skal sitte hjemme og passe på ungen din. Samfunnet kan ikke betale for noe slikt.

  Det virker som om de fleste barn vokser opp og blir friske voksne, selv i land hvor permisjonen er halvparten av den vi har her i Norge. Jeg er derfor usikker på hvorfor du er så rasende på ditt barns vegne.

 78. Ollebolle 8. november 2011 på 18:39 #

  Stakkars mannen din… Hva får deg til å tro at du er viktigere for barnet deres enn det han er?

 79. egil 8. november 2011 på 18:42 #

  For å tenke slik bør du dømmes til å betale de kvinner som ikke har dine resurser med 50% av din aksjekapital. tenk også på de som er litt eldre og ikke hadde disse godene, hvorfor skal de betale skatt slik at du kan være hjemme.

 80. Gogoplexiorayo 8. november 2011 på 18:47 #

  motbydelige hykler! Hun forventer at hun skal herje i manne verdenen. Når en mann har lyst til å involvere seg i kvinnens verden da har ikke han noe han skulle sagt.

 81. Anonym 8. november 2011 på 18:49 #

  Kvinner mener at de skal ha likerett som menn.(Noe jeg er enig i.) Hvorfor skal ikke vi menn da få ha omsorg på lik linje som dere kvinner når det kommer til å være den primære omsorgspersonen til våre barn??? Snakk om å tenke på seg selv. Hilsen fortvilet mann.

 82. Papen 8. november 2011 på 18:57 #

  Lenge siden jeg har lest et så patetisk makkverk som dette. Er hjemme med med minstejenten nå i 12 uker, og jeg prøver å være en omsorgsfull far. Kan ikke se datteren er i det minste stresset fordi det er jeg som skifter bleier, gir henne mat, går turer etc. Når mor er hjemme blir hun faktisk litt irritert når jeg går ut av hjemmet. Kanskje begynner hun å like meg litt selv om jeg prøver å » leke» mor.

 83. Anonym 8. november 2011 på 19:08 #

  Kvinner mener de skal ha likerett som menn (Noe jeg er enig i.) Skal ikke vi menn da ha på lik linje som dere kvinner rett på omsorg av våre barn??? Snakk om å bare tenke på seg selv. Stakker unge sier bare jeg. Hilsen sint å fortvilet mann.

  • Anonym 8. november 2011 på 19:10 #

   Klikk på maskin.

 84. Kalle Balle 8. november 2011 på 19:18 #

  Stakkars barn…

 85. Ole Mikalsen 8. november 2011 på 19:21 #

  Er ikke boligprisene en skjult del av denne debatten? Med den moderne arbeidslinja, høy bostandard – og sentral plassering så er de nyetablerte avhengige av to inntekter og for å få hjula til å gå rundt. Så kan en spørre seg om det alltid er riktig at staten skal garantere for permisjonspenger mens markedet regulerer resten? Er ikke inntekt fra permisjoner prisdrivende? Et annet poeng er at barn bør fortsette å være et fellesprosjekt lenge etter unnfangelsen, så at foreldrene blir avhengige av både økonomisk og annen støtte fra hverandre ser jeg ikke noe galt i.

 86. Geir-kri 8. november 2011 på 19:33 #

  Tusen takk for dine synspunker. Kunne ikke vært mer enig. Skal spre dette og jeg sier det bare. Kvinner HVOR er dere? Det burde være opp til hver enkelt familie og velge hvilken fordeling som passer best. Nok en gang TAKK

 87. Smack 8. november 2011 på 19:55 #

  Det er tydelig at det er det økonomiske aspektet som er viktig for deg, og ikke ditt barn. Grådig og egoistisk, det er det du er.

 88. Mann 8. november 2011 på 19:55 #

  Hvorfor kan ikke kvinner bare holde seg hjemme hele tiden og menn jobbe. Sånn var det i gamle dager og som vi alle vet: før var alt så mye bedre!

 89. Kvinne1990 8. november 2011 på 19:57 #

  At du er høyt utdannet og har sett verden er ganske vanskelig å tro, så trangsynt som du er og så kort som ditt tankesett strekker seg. Vi lever ikke i en verden der alt som er behagelig for den enkelte kan vare for alltid. Man må jobbe for føden, kvinner som menn, og det er det som er likestilling. Ikke at du skal få gå hjemme alene med ditt raseri over flere år. Utrolig!!

  Jeg er sivilingeniørstudent, og likestillingen har gjort det mulig for meg å ha mange venninner på samme studieprogram. Det er jeg glad for. Dette, derimot, handler overhodet ikke om likestilling, men om at du vrir store ord og begreper til din fordel. Tror det må være noe av det verste jeg har lest. Ingenting henger på greip. Du har blitt en bitter, sutrete kjerring.

  Var jeg ditt barn, skulle jeg ønske jeg ble satt i barnehage fra første dag loven tillater, der jeg kunne møte mennesker som fremdeles er glad i livet og i fantastiske Norge som vi var så uendelig heldige å bli født i.

 90. Lise Mari Systad 8. november 2011 på 20:09 #

  Mye vil ha mer…. Jeg kan til dels være enig i litt mer valgfrihet på hvem som tar ut perm, men ordningen kom vel i sin tid fordi så få fedre valgte å ta ut perm… tror det er mange, mange menn der ute som sitter pris på at de fikk et lite dytt i ryggen… Det går jo også an å søke om å få overta fedrekvoten…. Ellers må jeg få undertrykkelig fram at vi er blant de beste i verden på dette feltet…. Australia fikk til nyttår i år på plass statsstøtte til permisjon… Og da snakker vi 18 uker…. Kontantstøtte eksisterer ikke… Overgangsstønad tviler jeg på de har hørt om… Så vi i Norge er priviligerte på så mange måter at det er en skam at vi fortsatt skriker så høyt om enda mer… La oss nyte det vi har… Ellers skal jeg jaggu støtte staten Norge i å fjerne alle disse ordningene bare for at vi skal få litt perspektiv… da er det ut i jobb rundt 2 uker etter fødsel for å ha råd til å leve og forsørge- slik er det altså for ganske mange andre land rundt om i verden… Hilsen alenemor som blir kjempe frustrert over hvor langt utover det fornuftige dette innlegget ble. Gjentar at jeg tar poenget med større valgfrihet på hvilken omsorgsperson som tar ut perm.

 91. 2barnsmor 8. november 2011 på 20:15 #

  hehe, syns du overdramatiserer litt, man står jo fritt til å velge å dele permisjonen slik at mor er hjemme mer enn 6,5 mnd? Det er jo nettopp det som er poenget med at man kan dele kvoten likt.
  Og ingen tvinger jo far til å ta noe permisjon i det hele tatt, man kan jo gjerne si ifra seg hans 14 uker og heller være hjemme som mor om det er det man ønsker?
  Staten gir oss småbarnsforeldre det beste tilbudet i verden når det gjelder lønnet omsorg for egne barn – jeg mener at dersom man ønsker å være hjemme utover 1 år, så har de fleste mulighet til det ved å spare opp før barnefødsel (det vanlige i utlandet) eller nøye seg meg lavere levestandard en periode.

  • gjest 333 8. november 2011 på 21:24 #

   du kan si fra deg fars uker om du vil, men dablir du selv hjemme uten permisjonspenger fra NAV. Og nei. Ikke alle har anledning til å gå ned i levestandard for å kunne være hjemme lenger. Jobber selv i lavtlønnet yrke, og med første var exen og lavtlønnet, med andre far på dagpenger, med tredje ser det endelig ut for at far i allefall får sjangse til å ta permisjonen sin. når man har penger til å dekke det en må ha, mat, klær, tak over hodet osv, så er det ikke mulig å stå uten en inntekt nei. og dette er nok mer vanlig enn de fleste tror ser jeg.

 92. Anja Rebekka Schultze 8. november 2011 på 21:08 #

  Ok dette blir for dumnt, artikkel forfatter trenger å komme ned på landjorda, for det første hvis hun vil være mer aktiv som mor får hun ta en mindre krevende jobb, det er ikke samfunnets ansvar å betale for at en kvinne skal sitte hjemme og passe barn. Min mor tok seg av meg alene, hun arbeidet samtidig og hun ga meg en flott oppvekst. Mener artikkel forfatteren at kvinner burde få to års fullt betalt permasjon for hvert barn de får? At arbeidsgiver eller samfunnet skal betale full lønn mens mor sitter hjemme i årevis? Jeg mener for svarte hvis man da får tre barn og får dem med litt mellomrom så er det seks år av abeidsfør alder hvor man ikke jobber.

  Jeg er også veldig i mot at artikkelforfatter mener at far ikke duger som omsorgsperson, flere av mine venner er småbarnsfedre og de viser like mye omsorg for sine små som barna sin mor gjør. Helvete heller folk som artikkel forfatteren gir feminister et dårlig navn, har skriker de opp om likestilling men så snur seg rundt og snakker for grov forskjellsbehanding, det er likesom greit det bare det er mannen som er den tapende part.

  Artikkel forfatter virker virkelighetsfjern og sutrende og jeg mener at jeg blir sint av å lese artikkelen hennes fordi det er slik mange menn ser på oss kvinner nå, som bortskjemnte hurper som stiller urimelige krav og prøver å karre til oss alt vi kan mens vi skriker om diskriminering hvis en mann ser litt skjevt på oss mens vi selv kan diskriminere dem så mye vi vil. Forstår ikke folk som denne artikkel forfatteren at holdningene hennes ødelegger for kvinner og at det er ikke noe mer artig for menn å bli diskriminert mot eller bli fortalt at fordi de har feil form på kjønnsorganene så duger de ikke enn det er for kvinner?

  • Gard Bruno Schärer 8. november 2011 på 21:43 #

   Takker Anja for at du spesielt i ditt siste avsnitt treffer spikeren på hode.

   Eg e en frustrert singel mann som er livredd for kvinner som artikkelforfatteren. En som hadde satt min omsorgsevne i tvil og som behandler ungene som en personlig eiendel for kvinnen er mitt verste mareritt og en av mange grunner til at eg ikkje kommer til å bli far til egne barn. Hadde eg kommet opp i en situasjon hvor mor vil ha meg ut av livet til henne og ungen etter et evt samlivsbrudd så hadde eg klikket totalt. Har sett mer enn et eksempel på menn som går under pga mangel på kontakt med sine barn.
   Som du sier, likestilling må gå begge veier.

   Kjempebra innlegg

   • Anja Rebekka Schultze 8. november 2011 på 23:22 #

    Takk for komplimentet. Ja likestilling må gå begge veier ellers så er den verdiløs. Problemet er at så mange er ikke for likestilling, de er for kvinnesak, for at kvinner skal få det bedere ikke for at det skal være likhet for loven mellom kjønnene.

    Jeg forstår godt bekymringene dine, jeg har selv bekjente som har slitt med hvor svakt far stiller i forhold i mor når det gjelder barn og foreldreretten. Det beste er selvfølgelig om foreldrene kan legge krangelen mellom seg til side og være venner for barna og finne frem til en god løsning for alle parter, men jeg mener at hvis dette ikke går så bør far ha like mye rettigheter som mor, en far er da en like kjærlig og god forelder som en mor er.

 93. Skuffa 8. november 2011 på 21:17 #

  Kjære sinte mor.
  Du bur i eit av landa i verden med desidert beste permisjonsordninger. Men du føler du har mista valfridomen. Valfridomen til å få full løn for å vere heime med barnet ditt til det fyller to år. Jo, så kan ein vere einig i at det burde vere opp til familiane sjølve å fordele permisjonen. Men det er jo uansett ikkje det som er hovudpoenget ditt. Hovudpoenget er at du, som einaste riktig omsorgsperson for ditt barn, er den som kan ta hand om barnet. Du gjer meg sint. Og skuffa. Sint fordi du samtidig seier at vi som vel å gå ut i arbeidslivet, som ikkje vil vere fulltidsmødre i to år, er dårlegare enn deg. Vi er ikkje like gode mødre. Og barna våre, ja dei vil bli stressa og får høgre hjartefrekvens. Skuffa, fordi du ikkje innser korleis du negraderer mannen si rolle i barnets liv.

  Valfridomen har du. Du har vald å vere heime med barnet ditt i over to år. At dette har ført til tapte arbeidsinntekter for deg, er konsekvensar av valet ditt. Om eg vel å vere student ut over dei åra staten gir studielån vil det og gi meg tapte arbeidsinntekter. Det er eit val eg tar. Dersom normen blir at mor skal vere heime i to år kvar gong ho vel å få barn må nok vi som ynskjer ei karriere velge bort borna. Kven vil vel ansette nokon som kjem til å forsvinne i 4 år? (Gitt at ein går ut i frå eit gjennomsnitt på 2 barn)

  Dessutan, ynskjer vi verkeleg å legge til rette for eit samfunn der det å få barn blir ein lønnsam måte å vere heime? Vil ikkje det føre til at folk får fleire barn enn no…?Sett i lys av befolkningsvekst er kanskje ikkje det det luraste for framtida.

 94. Silje 8. november 2011 på 21:19 #

  Så du mener skattebetalerne skal betale deg to års full lønn for å være hjemme med barnet ditt? I tillegg til alle de heavy subsidierte barnehagene vi allerede subsidierer gjennom skatten vår? Og barnetrygden? Og kontantstøtten? Og skattefradragene barnefamiler får?

  Nei, dette er hinsides.

  Du etterlyser politikere som vil sette barnefamilier på dagsorden. Selv etterlyser jeg politikere som vil drite litt mer i middelklassen og heller prioritere de som virkelig trenger støtte. Med din beskrivelse av din karriere høres du virkelig ikke ut som en person som trenger offentlige subsidier. Skattelette hadde du nok ikke hatt vondt av, du kan heller få det for min del, enn foreldrepenger. Det er da ikke rettferdig at de som ikke får barn skal betale deg for at du får det?

  Men dette ble bare en for vill kronikk for min del. Det må da være grenser for hvilke problemer man kan mene at staten skal ordne opp i…

 95. Kristofferhammerstad 8. november 2011 på 21:35 #

  «Jeg har tapt mange hundre tusen kroner på at dere ikke har verdsatt dere selv så høyt at dere ikke har krevd lønn for å passe deres barn lenger enn maksimalt 6,5 måneder!»

  Synes denne setningen fra Lise Christensen er saa flott jeg

 96. Inkognito 8. november 2011 på 22:19 #

  Er det bare jeg som reagerer på at det hele tiden skrives 6,5 mnd med lønnet permisjon?
  Med full lønn har man vel rett på 36 uker?Og far har +10 uker….
  36 uker er da mer enn 6,5 mnd?

  • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:59 #

   Nei, du er ikke alene i å reagere på det… Har lurt litt på den der jeg også… Går igjen så mange steder her… Kan jo også velge å gå på 80 % lønn og dermed få forlenget permisjonen…

 97. småbarnsmor 8. november 2011 på 22:30 #

  Til dere som mener at staten ikke skal betale for at vi velger å få barn, og gjerne vil være hjeme med dem istedet for å sende dem i barnehage. Staten betaler jo masse for barnehageplassene, rundt 10 000 pr unge mener jeg å ha lest et sted, så det er et dårlig argument. La foreldre velge hvordan de vil dele permisjonen, og etter det kan man velge om man vil sende

  • småbarnsmor 8. november 2011 på 22:32 #

   barna i barnehage eller få utbetalt det staten betaler fremmede for å passe barna våre og være hjemme med de selv til de er ihvertfall 2 år.

 98. flau_nordmann 8. november 2011 på 22:34 #

  hovedperson og 90 av de innlegg som støtter henne forteller meg at dere aldri skulle blitt mødre i det hele tatt… blir flau av å ha landsmenn som dere

 99. Ett-barns mor 8. november 2011 på 22:53 #

  Det er ikke så mye av det Lise skriver jeg er enig med, men på et punkt deler jeg ditt synspunkt: Det er trist at vi har mistet valgfriheten!
  Jeg var hjemme et år med mitt barn. Far ønsket ikke ta sin del av permisjonen (som for 6 år siden var 5 uker) fordi det var store prosjekter på jobb han ikke ønsket å gå glipp av.
  Men, han sørget for å komme hjem kl 16 hver dag, og da brukte han hvert minutt sammen med barnet vårt – og de fikk svært god kontakt.
  De 5 ukene han skulle hatt mistet vi, men det var vårt VALG.
  For meg er det uaktuelt å gå i jobb etter 6,5 måned. Det tar tid for kroppen å komme i orden igjen etter fødselen. Jeg brukte permisjonen til lange trilleturer, opptrening av musklene og jobbe med å få ned igjen vekten. I tillegg til for eksempel babysang og mye kos med den lille.
  Jeg ønsker ikke å gå på jobb med søvnmangel, brystspreng og et lengtende morshjerte.
  Men etter 12 måneder – da var både jeg og barnet veldig klare for mer innhold i hverdagen. For oss var det perfekt!

  Det jeg mener er viktig, i tillegg til valgfrihet, er at far må få 2 uker lønnet permisjon med en gang barnet er født. I dag har far krav på fri, men det er opp til bedriften om man ønsker å betale lønn. I lavtlønnsyrker får da selvsagt ikke far lønnet persmisjon.
  Jeg syntes det var veldig godt å være to sammen om alt det nye de første ukene, og var glad for at min samboer fikk lønnet permisjon.

 100. Anonym 8. november 2011 på 23:38 #

  Jeg er veldig enig med hva folk tidligere har skrevet, at valget er faktisk ditt! Du skriver denne artikkelen som om du skulle vært utsatt for noe kriminelt, men du tok et valg og ble mor til et barn. Jeg kjenner det bobler godt i toppen når jeg leser: «mor blir “tvunget” til å gi fra seg barnet sitt på dagtid til far slik at han også skal få lov til å leke “mor” bitte litte grann…» Blir ikke det litt det samme som om en mann skulle sagt at han ble tvunget ut av jobben sin for at en kvinne skulle få leke «mann» bitte litte grann? Jeg syntes du står fram som et egoistisk menneske.

 101. Evy 8. november 2011 på 23:41 #

  Jeg har ganske store barn og slapp å måtte dele min permisjon, men det var allerede den gang diskusjoner om dele med far. Heldigvis slipper jeg å bli rammet av det tenkte jeg. Jeg har aldri vært i mot at far skal ha en en andel, men det burde ha kommet som tillegg. For mor og barn er knyttet sammen på en symbiotisk måte. Navlestrengen er kuttet men de henger fortsatt sammen., føles nesten kroppslig ut. Hormoner eller hva det nå enn er, der finnes et unikt bånd. Ellers priser jeg også tidligere regjeringer som gjorde det mulig for oss at min mann kunne være hjemme med yngste dattera vår med litt støtte.

 102. Hallvard 8. november 2011 på 23:55 #

  Mitt raseri går også mot den tvangspålagte fedrekvoten hvor mor blir “tvunget” til å gi fra seg barnet sitt på dagtid til far slik at han også skal få lov til å leke “mor” bitte litte grann … Nyere forskning viser at det utløser stress hos barnet ved skifte av omsorgsperson når barnet er seks måneder gammelt

  Velkommen til Norge. Her i landet har vi to omsorgspersoner. Vet ikke hvilke ordninger dere har i ditt hjem, men den norske mann er i rivende utvikling og på vei til å bli en viktig omsorgsperson allerede i spedbarnsalder. Det handler om å slippe far til, og det handler om at far viser interesse når han slipper til. Heldigvis har min kone gjort nettopp det for meg.

  Hadde vært fint hvis du ville presentert den nyere forskningen din

 103. Linda Evanger Pedersen 9. november 2011 på 00:20 #

  Fullstendig enig med artikkelforfatter i mye av det hun skriver. Mange synes å se forbi det faktum at det er kvinnen som er skapt for å bære frem, føde og fø barnet, det er det eneste naturlige og faktisk fysisk umulig for mannen. Barna er kommet for å bli, de skal overleve oss og vi har de i livet til vi dør. Hvorfor skal det da være så travelt for fedre å ta over omsorgen for den lille som for kort tid siden så brutalt ble hentet ut fra mors liv? Vi er biologisk bygget for å ha de små inntil oss første leveår. Og far er biologisk bygget for å ta vare på mor og barn som en tidligere kommentar så vakkert påpekte.

  At vi er redusert til rugemaskiner er nok satt på spissen, men jeg kan forstå at den følelsen har oppstått hos den rasende moren. Vi ofrer så mye (jada, frivillig) av oss selv for å gi oss den gaven våre barn er. Det er fysisk utmattende å gå gravid, en utenkelig smerte å føde og både mental og fysisk påkjenning med ‘ammetåke’, nattevåk, hormonforandringer (som ofte varer hele det første året), og mange opplever dessverre i tillegg fødselsdepresjoner og kroppslige problemer som inkontines, fødselsskader, langtekkelige bekkenproblemer og ekstrem trøtthet. At noen så påpeker at de fortjener sin del av permisjonen etter å ha holdt ut med den gravide er usmakelig og viser at man mangler empati, ergo bør man overlate permisjonen til mor.

  Artikkelforfatter er langt i fra egoistisk. Hun viser at hun ønsker det beste for sine barn. Og det første året er det helt åpenbart at mor er den viktigste omsorgspersonen. Sånn er det naturen har bestemt det.

  • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:53 #

   Men her viser det jo hvor forskjellige vi er… Jeg gikk alene under graviditet og er alenemor nå… Jeg ser ikke på graviditeten som fysisk utmattende… Jeg var riktig nok trøttere enn trøttest og sov for det meste når jeg ikke var på jobb, fikk bekkenløsning i slutten av første trimester and so on, men ser tilbake på det som en god opplevelse.. det verste under graviditeten var ventingen og spenningen på å få se den lille… syns faktisk litt synd på mannen som ikke får velge om han vil gå gravid… for det mest fantastiske med det hele var å kjenne livet i magen… denne opplevelsen vil mannen alltid gå glipp av… ikke fordi han vil, men fordi de må… utenkelig smerte å føde? Ja, det var det jo… fikk aldri epidural, så etter 27 timer, så var det deilig å være ferdig… men 27 timer av et helt liv? Helt i orden det- i ettertid :) igjen så går mannen glipp av også den opplevelsen… den stoltheten og gleden av å ha klart å gjennomføre fødselen og svangerskapet… ammetåke som det skrives er vel helst en blanding av hormoner og søvnmangel… sånn sett får jo far også en del av ammetåken når han er til stedet… blir jo vekket han også… sett mang en pappa på jobb som går i ammetåke etter minimalt med søvn i heimen…. så viser det jo seg at også far får depresjoner etter fødsel… riktig nok ikke pga hormoforandringer slik som vi kvinnfolk har som bidrar til alt… og de slipper barseltårer :) bekkenet mitt er ikke bra igjen etter fødsel, men heller ikke så ille…. for min del kan jeg leve med det uten at jeg tenker at far skal gå glipp av noe pga det… Så jeg syns far har fortjent sin del av permisjon på bakgrunn av noenlunde samme opplevelser som deg Linda :) vi er bare forskjellige mennesker, med forskjellige meninger, livserfaringer og livssituasjoner :) ja, til valgfrihet av fordeling av permisjon… :)

 104. Mon-fjel 9. november 2011 på 00:43 #

  Er helt sjokkert over ka du skriver. Du må virkelig være en egoistisk sjel. Bli alenemor så får du se kor flott du egentlig har det. Du er en skam for alle enslige mødre. Snakk om å kun tenke, først meg sjøl og så meg sjøl igjen. Ta deg kraftig sammen

  • Lise Mari Systad 9. november 2011 på 12:44 #

   Ja, alenemor er ikke alltid bare-bare… :) men tross det, så tenker jeg at jeg har det uendelig godt i Norge :) Takk og pris for at jeg og mitt barn er født i Norge :)

 105. Anonym 9. november 2011 på 02:39 #

  Å drive å føde egne barn generelt synes jeg er særdeles egoistisk. På denne overbefolkede jorden vi lever på trenger vi da vitterlig ikke flere nye mennesker. Selv kommer jeg til å adoptere, selv om dette er en meget tøff prosess. Skjønner forresten ikke helt hvorfor, når de som ønsker å adoptere nesten garantert er skikkelige mennesker som faktisk ønsker å ha og ta seg av barn. Mens allslags pakk som ikke klarer å ta ansvar for seg selv engang får barn rett som det er, no questions asked.

  Tenk hvor mange barn det finnes i verden som har det tøft og som trenger foreldre, dette er barn i alle aldre. Hvis man er så forferdelig redd for dette med amming og tidspunkt for barnehagedeltagelse, så kan man adoptere et barn som er 4-5 år da, så er alt i boks.

  Oljepenger meg her og oljepenger meg der. Det er en grunn til at vi ikke kan øse ut med oljepenger i hytt og forbanna pine, og denne grunnen kalles inflasjon.

  Det er en grunn til at Norge er rangert som et av verdens beste land å bo i; fordi vi faktisk er det beste landet å bo i, takket være rød politikk. Folk som stemmer Frp og Høyre ser ikke lenger enn sin egen nesetipp.

  Nei, dette var en kronikk fylt til randen med smålige yttringer og trangsynte, egoistiske meninger. Selvinnsikt anyone?

 106. john hegre 9. november 2011 på 03:08 #

  Perspektiv
  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7868289
  Dette burde være interessant lesning for deg Lise.

 107. Bærumsfar 9. november 2011 på 03:27 #

  Jada masa. Du snakker om at du har blitt gjort til en fødemaskin, men klager selv over tapte arbeidsinntekter. Litt mer fokus på barn og familie hadde vel gjort seg. Ettersom du tydligvis sitter med kalkulatoren i tide og utide for å finne ut hva som gavner deg selv har du egentlig bare deg selv å takke. Du burde nok selv sett det at i ditt tilfelle lønte det seg ikke å få barn.

  Så kan vi andre som har råd og lyst til å bringe opp barn gjøre det.

  Ps mine tanker går til barnet og mannen din.

 108. Anonym 9. november 2011 på 09:13 #

  Veldig enig med kronikkforfatteren at det er mor som er viktigste omsorgsperson det første året, spes. første 6 mndr., og at barna absolutt har best av å være hjemme i minst to år. Vi trenger å høre flere som problematisererl det å putte barna i barnehage når de er ett år gamle.

  Det er litt som med keiserens nye klær; alle ser at han er naken, men ingen sier noe, før et lite barn roper det ut. Det er innlysende at den som har båret barnet i sin mage, som har født det gjennom smerter og som ammer barnet også er den viktigste omsorgspersonen i starten av livet.

 109. Mor til 3 9. november 2011 på 09:30 #

  Din frihet til valg er intakt. Du kan velge å føde så mange unger du vil, du kan velge å være hjemme hos dem så lenge du vil, og du kan selv velge hvordan du skal forsørge dem. Demokratiet og dermed staten har også valgfrihet. Valgfrihet til å foreta politiske valg om hva fellesskapets penger skal brukes til. At vi da velger å støtte noen formål, men ikke vil oppfylle alle ønsker, er det som heter politikk. For meg synes det som om du ikke ønsker mer frihet – du ønsker mer støtte, på bekostning av den støtte som i dag gis til fedre. Det er synd på deg, det er det! Ikke fordi du ikke får så mye støtte fra staten som du skulle ønske deg. Men fordi du velger å bruke masse energi på å være sint fordi familien får støtte – du vet støtte kan man jo velge å takke nei til :-)

 110. Anonym 9. november 2011 på 10:15 #

  Noen andre som ser paradokset her; fulltidsmor / full lønn? Bare vær 100% mor du, men du kan ikke forvente at samfunnet/arbeidsgiver skal betale for alt du ønsker å gjør. Noen offer for man faktisk gjøre når man har tatt valget med å få barn. Hadde det å få barn vært pålagt fra Staten, DA skulle jeg vært enig….

  Og jeg må si det var fryktelig mye JEG JEG MEG JEG JEG her….feminister er som fagforeningsledere; oss først og så oss selv igjen, er det noen smuler igjen så tar vi jaggu dem også.

 111. Torgeir Waterhouse 9. november 2011 på 12:31 #

  «Mitt raseri går også mot den tvangspålagte fedrekvoten hvor mor blir “tvunget” til å gi fra seg barnet sitt på dagtid til far slik at han også skal få lov til å leke “mor” bitte litte grann … »

  det er vel ikke grunn til å kommentere utover å vise til dette…

 112. Arthur Wikan 9. november 2011 på 12:48 #

  Jeg synes raseriet er bortkastet, både fra artikkelforfatteren og fra rasende fedre i kommentarfeltet, hvis vi trekker oss litt unna følelsene og kikker på dette litt utenfra, så har jeg en eller annen undring i forhold til om ikke det er naturgitt at mor er mamma, mens far rasker sammen melk og honning til hulen.
  Forskningen viser, etc.
  http://www.forskning.no/artikler/2011/november/303517
  Godt utdannede kvinner ønsker naturligvis karriere, og så ønsker godt utdannede kvinner OGSÅ CordfløyesClooney, barn og Langvolvo – og så kommer de i skvis mellom karrieren, samfunnets krav, og biologien. «En rasende mor», tenker jeg, liker ikke denne skvisen. Det må være greit. Forøvrig er jeg helt for at fedre i skjebnefellesskap treffes, gjerne på puben over en øl.

  • Gard Bruno Schärer 9. november 2011 på 21:09 #

   Så det du faktisk sier her er at menn skal jobbe og kvinner skal holde seg hjemme??

   Men om du har fulgt med i dagens samfunn og dens utvikling så har kvinner kommet mer inn i jobbing osv. De blir til og med kvotert inn selv om det finnes andre bedre kvalifiserte personer. Det handler liksom om likestilling (forstå det den som kan)
   Det finnes også desverre eksempler som viser det motsatte.
   Om kvinner vil mer ut i arbeidslivet så må de da også gi menn flere rettigheter angående sine egne barn. Det kalles likestilling.

   Ellers så er meningen din interessant men desverre umulig å gjennomføre.

   Mannen blir pålagt å ha følelser og når vi endelig vil la dem utfolde seg så blir vi motarbeidet av egosentriske kvinner som mener barna er deres eiendel alene. Vi får høre hvor viktig det er at far innvolverer seg både for familien, samfunnet og ikke minst barna men like rettigheter……nei det kan vi se langt etter.

   Er det dette som kalles rettferdighet?

 113. Dennis Aleksander Mrozek 9. november 2011 på 14:51 #

  Her er en artikkel fra VG også
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10015688

 114. Camilla 9. november 2011 på 17:14 #

  Til dere som argumenterer med at kvinner trenger minst et halvt år på å komme seg etter fødsel:

  Jeg minner om at kvinner har født barn i relativt mange år, for å si det mildt, og de har i 99,99 prosent av disse årene IKKE brukt et halvt år på å «komme seg» etterpå. Våre formødre endte virkelig ikke opp som krøplinger av den grunn. Å føde er ingen sykdom man må lide seg gjennom i månedsvis etterpå, det gjelder bare fåtallet som opplever alvorlige fødselskomplikasjoner.

  Faktisk skal du ikke lenger tilbake i tid enn til bestemor/oldemor før de fødte barn og hjalp til i fjøset -eller gikk til anna arbeid – et par dager/uker etterpå. De hadde hverken tid eller mulighet til å bruke et halvt år eller mer på å restituere seg. Og sånn som de ville måpt av å høre at «rasende mor» vil gå hjemme i TO ÅR med lønn fra staten. Sannelig klarte våre formødre seg utmerket uten månedsvis restituering og sannelig ble det folk av ungene deres sjøl om mor ikke fikk lønn for to års hjemmetid.

  Jeg sier ikke at mødre må sprette opp av fødselssenga for å jobbe, men vi må slutte å omtale fødsel som en skade man trenger månedsvis rehabilitering i etterkant.

  Hilsen Camilla, med bestemor som gikk til fjøsarbeid et par dager etter fødsel og også stelte i heimen, som så mange andre kvinner gjorde før – og datter av ei mor som under graviditet ble enke med to små,. Ei mor som ikke hadde anna valg enn å jobbe, og likevel kan jeg fortelle at hun var fin i formen et par uker etter fødselen, og at både bror min og jeg har hatt en fortreffelig oppvekst.

  Det eneste vi savnet var en far. Hadde jeg vært så heldig å ha en, ville jeg gjerne satt pris på at han tok del i livet mitt så mye som mulig, også tidlig i livet som spedbarn. Så fint det hadde vært å vite at han og jeg var hjemme noen måneder sammen mens jeg var lita, lita jente.

 115. Anonym 9. november 2011 på 20:49 #

  Du som maser om å få mer penger av staten: Å få barn er ingen menneskerett! Det er søren meg ditt eget barn!

  Jeg unner virkelig barn resultatet av min oppvekst; nemlig at jeg er like forbasket glad i min mor som i min far! Begge er mine likestilte omsorgspersoner. Og jeg håper for guds skyld at du ikke frarøver ditt barn den følelsen!

 116. Gunhild Marie Settem 9. november 2011 på 21:45 #

  Hei! Har du referanser til forskningen du nevner?

 117. raggi 9. november 2011 på 22:04 #

  jeg trodde faktisk først du var ironisk, men det er du tydeligvis ikke….Jeg skjønner virkelig ikke alt dette sinnet ditt. Men jeg lurer på en ting; hvor får du disse 6.5 mnder med permisjon ifra? Er ikke foreldrepermen med 100% lønn lik 46 uker? (eller er det blitt 47?) Minus 3 uker før termin og minus 12 uker til far så er det 31 uker igjen, vitterlig mer enn 6.5 mnd.

 118. Anonym 10. november 2011 på 13:16 #

  «Jeg klarte å holde min datter unna barnehagen i 2,5 år mens jeg jobbet kveldstid og synes jeg var flink, kjempeflink, men presset ble til slutt så stort at jeg ikke turte mer, selv om jeg er pedagogisk utdannet. Min datter gikk to dager i barnehagen. Det tok to til tre dager før hun klarte å roe seg ned etter en barnehagedag.»

  – Flink og flink missis Blom. Litt merkelig at du etter 2,5 år enda ikke har klart å gi barnet ditt nok trygghet til å kunne være sammen med andre unger. Men klart det, denne kjempejobben burde du selvsagt hatt full lønn for.

  Du skal i det minste ha skryt for at du ikke gir opp så lett. Svært at du lot barnet gå hele to dager i barnehagen før du fant ut at det var helvete på jord.

 119. Anonym 10. november 2011 på 16:23 #

  Ammetåken krever sitt første mentaleoffer i 2011

 120. Anonym 27. januar 2012 på 06:34 #

  «Hvis det absolutt skal være en tvangspålagt fedrekvote, bør den legges etter at barnet er fylt 18 måneder. Barn under to år fortjener ro.»

  Ja ha… Består et år av bare 9 mnd.?

 121. Anonym 27. januar 2012 på 12:45 #

  Synd jeg ikke så denne før, men…

  Jeg undres en del over kronikkforfatters modenhet og evne til selvrefleksjon når så bastante holdninger kommer til uttrykk. Noen ting i livet er faktisk lettere å vurdere når en har erfart det. Har gjennomlevd det noen ganger, og innsett at ikke et barn er likt, ikke en livssituasjon er lik og ikke et foreldrepar er likt.

  Som far til fire gutter på 10, 11, 13 og 16 år har jeg erfaring med fire runder permisjon, fire perioder i barnehage og snart fire gjennomførte grunnskoleløp. Så mange erfaringer og fine opplevelser sitter igjen. Som ganske tidlig ufør fikk jeg være der for guttene og det er sikkert ganske spesielt ift. å være den nærmeste for barna. Ikke typisk A4. Men slik har det vært, og jeg tør påstå at det at det er noen der betyr mye. Så det vil jeg gi deg rett i. Det som likevel fremstår feil for meg er hvem dette er.

  Den viktige – og i mine øyne riktige – tilstedeværelsen synes du å ha misforstått. Kanskje fordi dette er ditt første barn? Vet ikke. Det altoverskyggene viktigste jeg kan si å ha tilført dem er å gjøre dem trygge, sikre og selvstendige. Litt og litt. det er ofte ikke forunt den førstefødte pga. foreldres egen usikkerhet og utrygghet. Den kommer med erfaring. Og der har jeg sett mange eksempler på utrygghet som har ført til mistilpassede barn. I barnehage, i sosial adferd med andre, i manglende nysgjerrighet – på grunn av utrygghet. Når fortvilte mødre med 2 åringer kommer i kontakt med PP-tjenesten fordi barnet ikke VIL i barnehagen da har den moren i mange tilfeller projeksert sin egen utrygghet til barnet. Trist, men sant. Og igjen, ofte sett med det første barnet.

  Å gjøre barna trygge og selvstendige er det viktigste jeg har kunnet gi dem. Det synes. Fokuset på å gjøre det ligger ikke der når en er opptatt av når en skal kunne begynne igjen i arbeid eller ikke, men i ens direkte måte å være på. I alle situasjoner, og her tror jeg mye kunne vært gjort ift. foreldreoppdragelse. En kan ikke gi omsorg, nærhet og trygghet videre gjennom fokus på seg selv, ens egne behov og opphøyelse av disse til kjempehøyder. Det er simpelthen egoisme. en kan ikke drive selvrealisering i stor stil (reise jorden rundt, drive egen bedrift, idrett, organisasjonsliv…) og samtidig si at en setter barnet først. Det blir en floskel. Jeg kjenner meg igjen fra tiden før jeg ble syk. Tidsklemma… Husk; trygghet… og det tar tid. Kvalitetstid. Som igjen kraver bevisste valg og prioriteringer for de fleste. Valg jeg ikke fikk, annet enn opp i fanget. Likevel. Til tross for en kropp som ikke helt vil; dette er det enkeltstående «valget» i livet jeg vet har betydd mest for mine barn. Og meg selv.

  Hovedbudskapet er at det er hvordan vi er med våre barn, og ikke når/med hvem som er det viktigste (innenfor normaler). Vær der for dem. Gjør dem selvstendige, nysgjerrige og gradvis modne. Du er ikke der når de skal på hybel i tromsø eller bli samboer med et annet selvstendig menneske. Dette er vår hovedoppgave som foreldre. De skal selv bli som oss en dag. Og det er våre bevisste eller ubevisste valg som former dem på veien. Krydret med kjærlighet kan du ikke ta feil. Vi bør dessuten glede oss over de gode rammevilkårene for dette de fleste av oss faktisk har i Norge. Og ikke lag det så hektisk de første årene. Det er hektisk nok når de er så store som mine. 😉

  Bare mine tanker.

 122. Anonym 9. februar 2012 på 10:58 #

  Jeg er høyskoleutdannet og har vært i jobb hele tiden. Fikk barn i 1980 og i 1996. I 1980 var det 12 uker fri + ferie. Faren fikk såvidt komme inn på føderommet :-).
  Ammet barnet i 15 uker , da var det tilbake på jobb med 2 timer ammefri hverdag.
  I 1996 ble det barn og da skulle jeg endelig få være mor på ‘ordenlig’ Fikk ammet barnet i 1 år , så søkte jeg trygdekontoret og fikk også faren sin ‘fedrefri’ . Det var en lykkelig tid i forhold til det vi hadde på 1980 tallet.
  Men det var også forskjellen .. studiegjelden /huslånet var nedbetalt vi hadde råd til å la en person være hjemme. Men det er ikke alle som har det.
  Og vi fikk valget selv hvem som skulle være hjemme.
  Det første året av barnets levetid,og hvis kvinnen ammer er det best for barnet. Men ammer ikke kvinnen og hun er likestilt i familen når det gjelder å opprettholde økonomi til mat,gjeld osv Kan hun likegodt gå ut i jobb og la far være omsorgsperson.
  En mann er en like god omsorgsperson som en kvinne. Men her må det ikke generaliseres . Noen er bedre mor /far enn andre :-) .. Samvittigheten er ligger hos begge for at hele familen skal ha det bra.

 123. Sander Brown 13. februar 2012 på 10:37 #

  Jeg kan ikke si meg enig i mye av det du skriver, Lise Christensen, da innlegget ditt er også full av selvmotsigelser, indisier og et raserianfall som er rettet i feil retning. Jeg er derimot enig i at familien bør få lov til å velge hvem skal sitte hjemme med barnet og hvor lenge, og tilrettelegger familiens behov og økonomi. Jeg ser ingen feil med at kvinnen velger å være hjemme med barnet sitt, og jeg har ikke noe imot menn som triller barnevogn, men slike avgjørelser skal gjøres på det private plan, ikke ved å la en «bedrevitende» regjering blande seg i det. At kvinnen velger å være hjemme med sitt barn er i mine øyner ingen begrensning for feminismen; det er nettopp feminismen som har gjort at kvinnen har denne retten til å velge, og bra er det! Dessverre svekkes denne retten av regjeringspålente fedrekvoter og andre begrensninger som fratar oss retten til å tenke selv, menn eller kvinner.

 124. tnpsegim 19. april 2012 på 00:18 #

  Dæven, du var da jaggu veldig opptatt av penger, til å være mor.!

 125. Heidi77 12. mai 2012 på 20:01 #

  Dette var drøyt!! Du har helt klart svært høye tanker om deg selv, og ære være deg for det!!

  I mine øyne er i utgangspunktet en far og en mor totalt likestilt. Det eneste jeg synes gjør de to ulike, er at mor kan amme. Det er både flott og viktig at det endelig blir gjort noe for at barnet faktisk skal få muligheten til å bli kjent med begge sine foreldre. For det er vel her du har fokuset: Nemlig på hva som er barnets beste. Eller er det kun deg og ditt som gjelder?

  Det er stor forskjell på kjærlighet og et sykelig behov for å «eie» noen!

  Mvh
  Heidi.

 126. Ketil Lundgren 14. oktober 2012 på 08:42 #

  her skriver marikken på vegne av mange !

  – vi får håpe dette åpner for en viktig debatt.. helsevesenet bør snu pyramiden.

  apple begynner med brukeropplevelsen når de staarter design og produktdesign. i det ligger nøkelen.

  – gjør som dem..

  – livet kan ikke fattes utifra et excel-ark eller en bok på pensum…

  #NPM must weg !

  – hensynet til og god behandlig av pasientene må komme før de ansattes HMS…

  legevakten er teit

 127. ThomB 14. oktober 2012 på 12:07 #

  Alle menesker i Norge har en fastlege som de kan kontakte også for akutt sykdom. De må gjerne ringe om morgenen klokken 8 og få en time når det passer legen eller legekontoret men hjelp får man. Hvis folk hadde kontaktet fastlegen sin så hadde det ikke vært kø på legevakten.

  De aller fleste av dem som sitter og venter på legevakten er forkjølet, har halsbetennelse, vondt i ryggen, trenger en ny resept osv. Alle disse pasientene burde vel strengt tatt ikke sitte og oppta plass for dem som er syk. Forkjølelse, influensa symptomer og halssmerter går over av seg selv.

  At leger snakker med andre leger når de er usikre er vel strengt tatt ikke et svakhetstegn, tvert i mot. Det er vel lov å være usikker? Legene jobber med mennesker og ikke med maskiner, alle mennesker er forskjellig og ikke alle passer inn i lærebøkene. Nå er vel Marikken unnskyldt siden hun kun er 14 år og nok ikke helt har et perspektiv på dette men jeg lurer jo litt på hvorfor Marikken har så god erfaring med legevakten. Har hun ikke fastlege? Blir hun alltid akutt syk etter at fastlegen er stengt? Her er det vel foreldrene som har lært Marikken opp til at legevakten er et fint sted å g å slik at man slipper å ta fri fra jobben. Og dessverre er det nok mange som synes det er bedre å ta en tur innom legevakten enn å forholde seg til time hos en fastlege. Denne kategorien burde vært nødt til å oppsøke privat praktiserende lege, f.eks Volvat. Der kommer du raskt til og betaler det det egentlig koster med et legebesøk, ca 700-800kr.

  Marikken skal ha for sitt engasjement men jeg tror ikke hun ser hele bildet.

 128. Ane 14. oktober 2012 på 18:35 #

  Ganske skjeldan ein høyrer nokon klage over at helsepersonell er for grundige… Dersom Marikken har vore så mykje på Bergen Legevakt som ho gir uttrykk for burde ho ha sett kor mykje hardt arbeid og ekte engasjement for pasientane dei tilsette lækjarane og sjukepleiarane yter. Og det er nok tilfelle som fleire kommentatorar seier at ein av grunnane til at det er kø er at folk kjem med «ikkje-akutte» problem til legevakta. Synes dei som jobbar der – i alle fall dei som møter publikum – fortener all ros og oppmuntring.

 129. apples 14. oktober 2012 på 20:08 #

  Jeg satt en gang og ventet i nærmere to timer. Det var lørdag ettermiddag og det kommer inn to unge jenter bærende på en Vinmonopolpose hver. De kniser og prater mens de venter i 20 minutter, de slipper da inn og kommer ut ti minutter senere. To timer til passerer før jeg slipper inn.

  Jeg ville aldri forventet å komme før noen som var skadet eller alvorlig syk. Jeg reagerte ikke på at andre kom før meg inn – jeg vet jo ikke hva som feilet dem. Men når to fnisende jenter med Vinmonopolposer slipper inn etter 20 minutter og jeg sitter i fire timer, da begynner man å lure på det køsystemet deres…

 130. Sharain 14. oktober 2012 på 21:01 #

  Er nok leger og slikt der, men det er for mange, unødvendige pasienter. Er alt for mange som går til lege for de minste lille ting. Mye kan vente til «dagen derpå» uansett.

  Nå har jeg aldri vært noe særlig på legevakten, men diverse lege kontor er ganske patetiske. Kom inn med brystsmerter men måtte vente en stund. Innlagt pga pungtert lunge. Senere, samme symptomer, halvtime venting, alvorlig hjertebank.

 131. Thea Kristine Helliesen 25. februar 2013 på 19:16 #

  Universell velferd, også tilgjengelig for de som sutrer!!

 132. Knut Sverre 1. april 2013 på 16:31 #

  Du kan være glad du bor i et land hvor du får så mye foreldrepermisjon betalt. Det er mange av oss som ikke får mulighet til foreldrepermisjon, og vi betaler for din. Slutt å syte!

 133. Gjest 6. mai 2013 på 10:00 #

  Jeg er også mamma, noe som er fantastisk. Det betyr at det ikke er bare lett å ha en jobb og tjene penger på samme tid. Men jeg har funnet den perfekte løsning! Og å jobbe hjemmefra er ofte basert på at man må bruke penger før man kan tjene penger. Heldigvis finnes det steder hvor de faktisk holder det de lover. I tillegg koster det ikke penger å etablere seg, være med eller å komme i gang. Høres dette interessant ut? Da har vi et godt forslag til nettopp den type arbeid for deg, på clickworker.com! Gratis! Først starter du med noen enkle tester, som for eksempel å skrive en liten tekst. Etter dette kan du få små eller store jobber, hvor du tjener penger for det du gjør. Jobber du lite kan du tjene noen hundrelapper i uka, jobber du mye kan du tjene noen tusenlapper i uka. Enda ikke helt overbevist? Da vil jeg si at jeg selv har brukt det, og kan garantere for at det er så enkelt som det høres ut som. Prøv du også, i dag!

 134. Camilla 9. november 2011 på 16:54 #

  OI – Jeg mente at de IKKE har brukt et halvt år på å komme seg igjen. Ikke i det hele tatt!!!