Storebrors skjenkestopp

Statsbestemte skjenketider er urimelig innskrenking av lokaldemokratiet.

Regjeringen vil ha skjenkestopp klokken 02.00 over hele landet. Landets øverste, utøvende myndighet tiltror ikke de lokalt folkevalgte ansvaret for skjenketidsbestemmelsene. Dermed blir også lokalpolitikernes ansvar for konsekvensene av den lokale skjenkepolitikken utvannet. Senterpartiets nestleder, Trygve Slagstad Vedum, sier til NRK at den lokale selvråderett er bevart gjennom muligheten til ytterligere innskrenking av skjenketiden. Det er en parodisk underkjennelse både av lokalpolitikerne og velgerne.

Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, la tidligere i høst frem en rapport som viste at en times økning i skjenketiden i gjennomsnitt medfører 17 prosent flere voldstilfeller på nattetid i helgene. Dette er tilbakevist av Stian Skår Ludvigsen, ph.d. og nestleder i Bergen Venstre. I sin motrapport mener han å kunne påvise at SIRUS-rapporten er basert på feil metode.

Skjenkepolitikkens betydning for voldsbruk må være av vesentlig betydning, uansett hvilken rapport man setter sin lit til, og uansett om det er regjeringen eller lokalpolitikerne som bestemmer hvor lenge skjenkingen kunne pågå. Kontrollen med skjenkestedene er det i alle fall kommunene som har ansvar for. Og kontroll er høyst nødvendig.

Stian Skår Ludvigsen henviser til at statens inngrep tar inntekter og sysselsetting fra en stor og lovlig bransje, og at dette inngrepet innskrenker en sosial arena som er viktig for mange. Men selv lokalpolitikere som er tilhengere av en liberal skjenkepolitikk må være oppmerksomme på at deler av denne bransjen er sterkt belastet med ulovligheter. Det er heller ikke til å komme forbi at nordmenn, til liks med andre folkeslag i det såkalte brennevinsbeltet i Nord-Europa, har ekstra store vanskeligheter med å holde alkoholinntaket på et noenlunde sivilisert nivå.

Peter Christian Frølich, bystyrerepresentant og leder av Unge Høyre i Bergen, mener synlig politi, en ansvarlig utelivsnæring og differensierte skjenketider kan gi samme effekt som statsbestemt skjenkestopp. Han burde fått medansvar for å vise at det er hold i en slik politikk. Men han burde ikke gjøre denne lokalpolitikken for avhengig av medvirkning fra det statlig finansierte politiet, også fordi politiet selv har anbefalt kortere skjenketider, nettopp for å begrense voldsnivået.

Et strengt og konsekvent kommunalt kontrollregime, strenge og konsekvente krav til næringen, gjerne med differensierte skjenketider, bør være viktige elementer i lokal skjenkepolitikk. Bergen har også mulighet til mer aktiv bruk av kommunale vedtekter for å opparbeide et bedre nivå for orden og forbossing, som igjen kan tenkes å påvirke voldsmiljøene. Staten har kun politiet som ordensmyndighet når fyll og vold tar overhånd, kommunene er fratatt myndighet uten å slippe ansvar for oppryddingen.

Kommentarer