Vil ikke universitetet kommunisere?

Når store stjerner gjester Universitetet i Bergen er det bare de innvidde som får vite om det. UiB evner ikke å formidle til omverdenen hva som skjer.

LUKKET: Universitetet i Bergen, ved rektor Sigmund Grønmo, arrangerer en akademisk festival. Hver dag, hele året. Problemet er at ingen vet om det, mener Kaia Tetlie og Tine Blomfeldt. FOTO: ANE BØRHAUG

 

Visste du at den berømte utenriksjournalisten John Pilger holdt åpent foredrag på Universitetet i Bergen tidligere i høst? Og at den verdenskjente sosiologen Robert Putnam og filosofen John Searle var der i vår? Sannsynligvis ikke. For Norges nest største universitet evner ikke å formidle til omverdenen hva som skjer, til tross for at formidling og samfunnsdialog er blant de viktigste målene for universitetet.

Åpenhet er et ord som har preget samfunnsdebatten etter 22. juli. Det er derfor et tankekors at mangelen på åpenhet gjorde at få fikk med seg gjesteforelesningen om nettopp 22. juli som tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes holdt ved UiB i august. Årsaken var for det første dårlig informasjon om forelesningen, og for det andre at den fant sted i et auditorium fysisk lukket for alle uten nøkkelkort. Nå vurderes det endatil å gjøre universitetet mer lukket ved å innføre korttilgang til alle bygg. «Farvel, fremmede», kan man like gjerne si.

Hver uke er det drøssevis av spennende, interessante og lærerike arrangementer ved UiB og forskningsinstitusjonene tilknyttet universitetet. Det er disputaser, fagseminarer, diskusjoner og gjesteforelesninger. Det meste er åpent, og man har mulighet til å møte forskere, professorer og studenter i en herlig blanding. Universitetet arrangerer rett og slett en akademisk festival. Hver dag, hele året.
Problemet er bare at ingen vet om det.

Utdanningsinstitusjonene finansieres av staten og dermed skattebetalernes penger, og det gir staten og samfunnet rett til å kreve noe tilbake. Det åpenbare er forskning og utdanning, men formidling og samfunnskontakt står også sentralt.
Det første kalles utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppgave. Kunnskapsdepartementet er klare når de sier hva utdanningsinstitusjonene skal være. I forslaget til neste års statsbudsjett skriver departementet: «Universitet og høgskolar skal vere tydelege samfunnsaktørar og medverke til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping.»
Dette er noe UiB har som mål utover kjerneoppgavene forskning og utdanning, og på deres hjemmeside står det at UiB inngår i «et tett samspill med det omkringliggende samfunnet». Kunnskapen som utvikles ved UiB formidles gjennom et bredt nettverk av forskere og forskergrupper, studieprogrammer, ved institutter, fakulteter og sentre, står det også.
Problemet er at formidling ikke betyr noe hvis ingen får det med seg.

UiB har opprettet et eget kontor som har nettopp formidling og samfunnsdialog som ansvarsområde – Kommunikasjonsavdelingen. Gjennom denne skal UiB «styrke det offentlige ordskiftet» gjennom «samfunnsdialog og formidling». En skal ikke bare få formidlet forskningsresultatene, men også få innsikt i tankegangen til professorer og metodene de bruker i arbeidet. Formidlingen skal nemlig være «aktuell og synlig i samfunnsbildet og gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning, metoder og resultater».
Problemet er at de ikke får det til.
Det kan virke om om UiB har redusert begrepet samfunnsdialog til formidling av forskningsresultater, og således forsøker å klamre seg fast til en selvoppnevnt rett til å definere sitt samfunnsansvar.
Universitetets samfunnsansvar er imidlertid mye mer. Det er også å formidle til samfunnet hva et universitet er, hva som skjer der og hva som forskes på. Ikke minst består ansvaret også i å invitere til en dialog med samfunnet. Denne dialogen bør ikke bare skje i media og utenfor universitetet, men også på universitetet.

Man må være ekstremt interessert for å finne ut hva som skjer

I dag skal man være ekstremt interessert for å finne ut hva som skjer av arrangementer ved UiB. Kalenderen med oversikt over arrangementer er nemlig godt gjemt på universitets hjemmeside. Den er usortert og uoversiktlig. Foredrag med verdenskjente forskere vies like mye plass som informasjon om fotoutstillinger som varer i flere måneder.
På sosiale medier, hvor det er gratis og effektivt å legge ut informasjon, er UiB svært inkonsekvente i sin bruk. Og i motsetning til andre universiteter, markedsfører ikke UiB sine arrangementer gjennom annonser i aviser. Hvorfor så dårlig på å formidle?
Er svaret at det koster penger? Rundt to milliarder av skattebetalernes penger går årlig med på å finansiere UiB over statsbudsjettet. For det beløpet bør man kunne forvente mye tilbake.
Eller er svaret muligens at man ikke vet hvordan man skal nå ut? Det er i så fall ikke godt nok. Med midlene UiB har tilgjengelig, og alle de gode hodene som finnes på universitetet er dette en utfordring som burde være lett å overkomme. Det er underlig at kommunikasjonsavdelingen tilsynelatende ikke får til noe så enkelt som å opprette arrangementer på Facebook, sende inn til Bergenpuls og lage noen annonser.

HYL UT: Journalisten John Pilger er vant med å hyle ut, blant annet til støtte for Wikileaks. Da han besøkte Universitetet i Bergen tidligere i høst, var det imidlertid ganske stille. Bare de få innvidde ble invitert inn, skriver Kaia Tetlie og Tina Blomfeldt. FOTO: Sang Tan, AP

Kan svaret rett og slett være at UiB ikke ønsker å få samfunnet inn på universitetet?
På papiret har UiB fine og flotte mål om formidling, men i praksis skjer det lite. Det er ingen informasjon andre steder enn egen hjemmeside og noen få A4-plakater på Høyden når internasjonale stjerner som John Pilger, Robert Putnam og John Searle gjester universitetet. Det er kun de allerede innvidde som inviteres inn. Fordi det er best å preke til de som allerede er overbevist?
Når UiB har som mål å «styrke det offentlige ordskiftet og en kunnskapsbasert samfunnsutvikling gjennom samfunnsdialog og formidling», må de også vise det i praksis. Formidling er mer enn å få forskning ut i media og universitetet ut til folket. Det er også å få folk til universitetet. Åpne opp, synliggjør og inviter omverdenen inn for å delta. Kun slik skapes samfunnsdialog.

 

Kommentarer

87 Svar til “Vil ikke universitetet kommunisere?”

 1. Olenilskey 28. november 2011 på 17:14 #

  BI > UiB

  • Guest 28. november 2011 på 17:27 #

   Fnis.

   BI<<Høyskolen i Alta

  • Anonym 28. november 2011 på 17:34 #

   haha så søtt

  • john hegre 28. november 2011 på 17:50 #

   Du ble ikke ferdig med den greien der i russetiden? Imponerende!

   • Olenilskey 28. november 2011 på 18:17 #

    Nei? Hva snakker du om sexy?

 2. Andreas Misund Berntsen 28. november 2011 på 17:24 #

  Latskap. Sett noen informatikk-folk til å sette opp et event-system som fungerer skikkelig. Det skal ikke så mye mer til enn konsekvent bruk av google calendar og facebook events. Sleng ut noen tweets og de er godt i gang.

  • Kaia Tetlie 28. november 2011 på 18:38 #

   Enig! Det skal virkelig ikke så mye til. Men samtidig bør man lage en klar strategi for hva og hvordan – en inaktiv twitterkonto er feks bare flaut, da er det bedre uten. Men som det sies nedenfor, UiB er faktisk aktive på Twitter. Men jeg tror de kunne vært enda bedre.

   • Marianne Westerlund 28. november 2011 på 21:08 #

    Mener du bedre på twitter? Eller mener du generelt?

    Hvordan kan de bli bedre, har du noe forslag til hva som konkret burde gjøres?

    Og gjerne tiltak som ikke skaper støy i SosMed og bare gjør at folk unliker etc:)

    Ser btw poenget ditt altså! Men tenker det er på tide nå og følge opp med konkrete forslag til hvordan bli bedre?

    • Kaia Tetlie 29. november 2011 på 01:19 #

     Har masse forslag, men er egentlig veldig spent på å høre hva UiB selv mener om dette. Og hvilke forslag de har til hva som kan gjøres bedre.

     Men skal svare på det du spør om: mener mest generelt, men også Twitter. Av alle stedene UiB kommuniserer, er det størst aktivitet og bredde på Twitter. Samtidig synes jeg at mer kunne blitt lagt ut. Alle arrangementene som finner sted hver dag blir kanskje vel mye, men mer hadde vært mulig. Evt en daglig tweet med link til dagens program ved UiB?

     Ellers vil jeg si at de tingene vi kommenterer på i kronikken, er det vi mener kan/bør forbedres. Helt konkret: synligere og bedre kalender på hjemmesiden, legg ut arrangementene på Facebook (og Twitter, men det gjøres jo i større grad enn FB idag), send inn til Bergenpuls og lag annonser og plakater.

     Hva synes du/dere?

     • Marianne H Westerlund 29. november 2011 på 10:14 #

      Jeg er ikke helt objektiv, som tidligere ansatt informasjonsmedarbeider på Utdanningsavdelingen OG tilfeldigvis Walter Wehus’ bedre halvdel- bare for å ha det avklart:) Burde sagt det tidligere, beklager!

      Nei, jeg skjønner som sagt hva du mener- kalenderen er lite oversiktlig, ganske usynlig- ligger ikke på forsiden av uib.no engang, så der er det fortsatt mye som kan gjøres.

      I tillegg tror jeg det er slik at det mer eller mindre er opp til hvert enkelt fag/institutt å legge inn sine hendelser, så det er slett ikke sikkert at informasjonen her er komplett eller blir lagt ut i god tid.

      Kanskje man kunne lagt opp kalenderen slik at «høydepunkt» ble uthevet, og at dette var en modereringsoppgave for en sentral webredaktør?

      Jeg er litt mer skeptisk til hvordan det ville funket å legge ut _alle_ arr. på facebook/twittter- personlig mener jeg(på generell basis) at slike arenaene ikke skal være noe identisk speilbilde av nettsidene, men gi en merverdi utover ren info, slik at man får noe ekstra ved å følge -i dette tilfellet- en så stor org. med så mye aktivitet. Å opprette 5-10 daglige arrangement i FB-kalenderen, hvor følgere får opp dette i kalenderen, frykter jeg vil bli oppfattet som støy(hvertfall ville jeg det). Synes heller at en vurdering av hvilke som fortjener å løftes frem, hadde vært en god start. Men ja, facebook-events kunne nok vært noe!

      En daglig tweet til kalenderen hadde kanskje også vært verdt å forsøke, usikker på om det blir litt statisk å ha en slik ordning, men ingenting trenger vel å være uprøvd, i det minste!

      En annen utfordring når det gjelder helhetlig kommunikasjon, er at det er to avdelinger som driver med informasjon, og de har hver sin målgruppe. (i hverfall var det slik da jeg jobbet der for 2 år siden). Utdanningsavdelingen har studenter og potensielle studenter som målgruppe med fokus på utdanning. Kommunikasjonsavdelingen har forskningsformidlig, ansatte (fortrinnsvis gjennom På Høyden), samfunnet generelt. Slik jeg har oppfattet det i hvertfall. Det er vel gjerne derfor de har 2 twitterkontoer.Har de noen felles strategi mon tro?

      jeg er også spent på hva UiB har å si- håper det kommer et svar snart.

     • Kaia Tetlie 29. november 2011 på 11:41 #

      Enig i mye av det du sier her! Jeg tror heller ikke det er kunstig å legge ut absolutt alt på Twitter og Facebook, men man må finne en bedre balanse idag. Da er det en mulighet å f.eks hver morgen legge ut kalender for dagen og nevne i meldingen noen av tingene som skjer. Og så heller legge ut individuelle meldinger for store eller svært spennende arrangementer, og opprette events for disse på Facebook. Soleklare eksempler på hva man kunne lagd FB-events på er dagens Vitenskapsår-konferanse og arrangementene med Putnam, Searle og Pilger.

      Og ja – det er definitivt en utfordring at det er to avdelinger som driver med informasjon. Resultatet av dette er i beste fall at det er rotete, i verste fall at ingen får med seg det som skjer. I kronikken tar vi opp problemer omkring kommunikasjon av arrangementer, og jeg mener det er feilslått å tro at informasjonen for disse må være annerledes om det er rettet mot samfunnet og de ansatte eller studentene. Slik det er i dag, er det i hvertfall ingen av gruppene som får med seg hva som skjer, og det tyder på at en strategi hvor man retter seg mot alle, er nødvendig.

   • Andreas Misund Berntsen 1. desember 2011 på 17:26 #

    Noen kjappe forslag:
    – Norsk OG engelsk tekst.
    – Brukerkontoer for de forskjellige studentorganisasjonene, slik at de kan legge til eventene sine.
    – Sortering etter brukerpreferanser.
    – Eksportering av resultatet til XML/RSS, slik at det kan tolkes av andre sider / applikasjoner.
    – Eksportering av eventer til google calendar.
    – Mobil applikasjon som viser hva som skjer basert på preferansene, hvor ting skjer (med google map integrert), og f.eks. en «hva er det nærmeste som skjer?»-funksjon.
    – Eksponering av dette på flatskjermene ved inngangene til byggene.

    Dette er ikke teknisk vanskelig å få til, og om det er noen som har tilgang på kloke hoder / billig arbeidskraft så er det UiB.

 3. Anonym 28. november 2011 på 17:43 #

  Universiteter skjønner sjelden at formidlingsevne (og vilje) = penger i kassen. Fysikk er et godt eksempel. Hvis ikke fysikk hadde hatt formidlere som Feynman, Hawkins, Kaku, Thorne, Green og Cox, hadde man hatt like lite penger å bygge partikkelakseleratorer for som kjemikere får. Eller botanikere. De fleste forstår ikke at dersom et gjennomsnittlig forskningssenter hadde en stor formidler som var på TV hele tiden og som politikere ville bli sett sammen med, hadde de fått de pengene de ba om.

  …og dette er selvfølgelig bare i tillegg til at man hjelper samfunnet til å bli smartere og klokere. Slik som enkelte mener et universitet plikter.

 4. Tim 28. november 2011 på 18:02 #

  Disse foredraga foregår jo også på dagtid. Viss ein verkeleg vil nå folk er det kanskje betre å ha eit oppfølgingsarrangement på det akademiske kvarter på kveldstid? Der arrangerar studentane kvar veke interessante debattar og foredrag som er opne for alle. (skjønt dei kunne gjerne vore meir synleg i BT sin bergenpuls)
  Eg har sjølv vore på eit «hemmeleg» foredrag på universitetet med ein nobelprisvinnar. Det var eit flott foredrag og det ville ikkje ha vore det same hvis han måtte ha tilpassa det til ei forsamling utan den rette fagbakgrunnen. Tilsvarande trur eg folk flest ville ha blitt skuffa over «vårt» foredrag, som var 45 minutt med ein fyr som begeistra peika på formlar på ei tavle :-)

  • Andreas Misund Berntsen 28. november 2011 på 20:26 #

   hvorfor skulle de måtte ta hensyn til publikum? Et foredrag på universitetsnivå skal være på universitetsnivå og om publikum vandrer inn på noe de ikke har tilstrekkelig bakgrunn til er det ikke verre enn at de går ut igjen.

  • Cecilie Wian 28. november 2011 på 21:39 #

   Jeg er student. Jeg hadde digget å finne gjesteforelesninger relatert til mitt felt. Helst litt på forskudd slik at det er lettere å planlegge dagene.

   • Marianne Westerlund 28. november 2011 på 21:57 #

    Men Cecilie: det ligger jo f.eks. i kalenderen, både inne på HFs side og for UiB generelt, at Scott og Daniel Apollon arrangerte gjesteforelesning for Digital Kultur i dag: «Daria Tsoupikova: Computer Graphics Art, from Concept to Application»

    http://www.uib.no/fg/elektronisklitteratur/gjesteforelesning/2011/11/gjesteforelesning-av-daria-tsoupikova-fra-electronic-visualization-lab-ved-uic-chicago

    den ble lagt ut for en uke siden…

    Enig i at kalenderne per i dag ikke virker optimalt mtp. oversiktlighet og tilpasning/filtrering på relevans f.eks. ift. fag, men det er likevel ikke verre enn at man en gang innimellom, f.eks. en gang i uken, tar seg en titt:)

    • Jill Walker Rettberg 29. november 2011 på 10:39 #

     Akkurat det arrangementet prøvde vi å legge opp med et forskningsforedrag på dagtid og en kunstnerpresentasjon på kvelden, med tanke på at folk utenfor universitetet kunne ha sjans til å delta. Vi sendte ut nyhetsbrev til alumnien i tillegg, men ingen av dem kom (kanskje pga regnet, kanskje utilstrekkelig forklaring av hva det var, kanskje det ikke var midt i blinken faglig) – men det var likevel et par masterstudenter og mange ansatte tilstede og et spennende foredrag. Vi kunne godt også ha sendt ut til alle studentene, det tror jeg vi glemte – men det er meningen, beklager glippet!

     Et problem vi oppdaget var at Infomedia hadde et kolliderende men relevant seminar akkurat samtidig, og da vi inviterte folk på KHiB viste det seg at de OGSÅ hadde et relevant seminar akkurat samtidig. Det er jo et luksusproblem, da, men synd ingen av oss oppdaget det før alle var booket og ordnet.

     Jeg vet likevel ikke om sånt kan unngås. Bergen har et stort forskningsmiljø fordelt på mange forskjellige institutter og avdelinger og det skal godt gjøres å koordinere alt.

   • Victoria 29. november 2011 på 01:54 #

    Ja helst på forskudd, annonsert på facebook, twitter, web, email og på sms? Og enda bedre om Nobelprisvinneren kunne ha lagt ut powerpointen sin på forhånd på min side og at det i tillegg kunne deles ut alle ppt arkene like før forelesningen slik at du lettere kunne ha tatt notater. Om det i tillegg kunne ha vært podcast så hadde livet blitt perfekt (om du hadde hatt tid til å møte da….)
    Sosiale medier er ikke alltid løsning på det basale: følg med, vær oppdatert og søk informasjon.

    Men at UiB kunne ha hatt aktivt lørdagsuniversitet, oppmodet noen av de mest spennende gjesteforeleserne (og sine egne folk) til å polularisere sitt fag og holde åpne foredrag annonsert i BT mm… det er noe å tenke videre på!

 5. Marianne Westerlund 28. november 2011 på 18:09 #

  eeeh……på twitter ligger det i hvertfall MANGE tweets om alt som skjer på UiB? https://twitter.com/UiB

  • Kaia Tetlie 28. november 2011 på 18:22 #

   Joda! Twitter er kanskje eneste stedet UiB får formidlet noe av bredden i det de gjør. Samtidig: de har to kontoer og er noe uklart hva som er forskjellen mellom dem. Det er sporadisk twitring, og varierende hva som legges ut. Sist gang det ble twitrer fra kontoen var 24.november, og da fra en tur til København. Samme dag var det imidlertid 5 seminarer, 2 foredrag og en gjesteforelesning ved UiB. Dette ble det ikke twitret noe om. Og skjedde det ingenting på UiB fredag eller idag siden det ikke har blitt twitrer?

   • Bv 28. november 2011 på 19:21 #

    Utfordringen er at det skjer så enormt mye. De kan ikke legge ut hvert minste seminar på twitter – da vil Twitterkontoen bli uinteressant for de aller fleste!

    Alle som jobber med informasjon vet at det er et enormt press om å legge ut info om alt mulig – et press som ikke egentlig matcher behovet andre har for info. Og det paradoksale resultatet av å følge opp dette presset er at all publiseringen fører til at man ikke ser skogen for bare trær.

    Men det er klart at større arrangementer og prominente gjesteforelesere bør annonseres.

   • Walter Wehus 28. november 2011 på 20:05 #

    Jeg er blant dem som oppdaterer Twitter-profilen til UiB, og jeg må bare spørre Kaia Tetlie:

    Torsdag var det, som du sier, fem seminarer, to foredrag og en gjesteforelesning på UiBs kalender. Hvilket av dem var det du skulle ønsket mer PR-arbeid rundt? Er det «The Willis Research Network and its work on storm risks»? Eller kanskje bergensmøtet i «The Norwegian Society for Immunology»? Kanskje er det foredraget «Ble det egentlig dannet noen karsthuler i Skandinavia under istidene?» du føler du trengte mer informasjon om?

    Poenget er at det skjer så mye ved UiB at Twitter-kontoen ville blitt meningsløs om den ikke konsentrerte seg om å presentere høydepunktene fra (blant annet) kalenderen; hendelser og foredrag som kan være interessante for allmenheten.

    De ovennevnte foredragene holder høy faglig kvalitet, men er ikke tilrettelagt for et bredt publikum. Derfor ble det heller ikke vektlagt å fronte dem gjennom sosiale medier, hvor vi prøver å nå utenfor akademia.

    • Anonym 28. november 2011 på 20:22 #

     Jeg tror litt av greia er at de ikke prøver å kritisere twitringen deres, men i stedet ønsker nye kanaler for formidling av informasjon rundt det som skjer. Kanskje en egen nettside dedikert til det?

    • Linn 28. november 2011 på 20:47 #

     Walter: Jeg er forbauset over den sarkastiske undertonen du legger i ditt tilsvar (eller burde jeg si forsvar?).

     Du skriver at dere prøver å nå utenfor akademia i SoMe og at dere derfor ikke frontet disse foredragene og seminarene. Personlig synes jeg det virker langt mer spennende å høre om karsthuler i skandinavia under istidene enn tweeten «lar oss fortrylle av monumentalbygningene deres».

     Mener du virkelig at tweeten «lar oss fortrylle av monumentalbygningene deres «er et høydepunkt i UiBs hendelser som bør presenteres i SoMe fremfor seminarer?

     • Walter Wehus 28. november 2011 på 21:02 #

      En del av det vi prøver å gjøre med @UiB-kontoen er å gi et innblikk i mer enn det man kan få via kalenderen og nettsidene. Vi vil dele litt av dagliglivet ved universitetet, både tips om det som folk kan få med seg og det som vanligvis er lukket for dem. Derfor deler vi for eksempel besøket ved universitetet i København, arbeidet med Hubro-magasinet og lignende.

      Jeg tror du kan trekke frem en hvilket som helst av tweetsene våre og hevde det ikke «er et høydepunkt i UiBs hendelser». Vi håper at helheten bidrar til et bredere bilde av universitetet.

      Jeg forstår ikke hvorfor du mener at akademisk-interne seminarer er interessante å promotere i sosiale medier som ikke har ansatte som målgruppe.

     • Kaia Tetlie 29. november 2011 på 00:46 #

      Hyggelig at du kommenterer, Walter! Det er bra at dere som faktisk jobber med dette, også er med og diskuterer.

      Det er mye jeg kunne svart på dette, men skal prøve å holde det kort og konsist.

      Først: det er ikke vårt ønske å gjøre dette til en debatt om hva UiB gjør/ikke gjør på akkurat Twitter, men å rette fokus på helheten i kommunikasjonen. Eller heller – det vi oppfatter som mangel på en helhet.

      For å linke opp til det du sier: hvem er det egentlig dere prøver å nå ut til gjennom sosiale medier, hvordan gjøres det og hvorfor?

      Du sier at man på Twitter forsøker å nå utenfor akademia og at du ikke forstår hvorfor «akademisk-interne seminarer er interessante å promotere i sosiale medier som ikke har ansatte som målgruppe». Er det virkelig så enkelt? Kan ikke UiB på sosiale medier ha samfunnet, studenter OG ansatte som målgruppe? Og ikke minst, er det ikke en del av universitetets samfunnsansvar å engasjere/mobilisere samfunnet til å å interessere seg for akademiske spørsmål?

     • Linn 29. november 2011 på 09:00 #

      Jeg er veldig enig med deg her Kaia. Walters sarkastiske svar til deg synes jeg i verste fall er usedvanelig arrogant og i beste fall vitner det om en fryktelig naiv holdning til SoMe.

      Jeg forstår heller ikke hvorfor det ene må utelukke det andre. For meg som følger handler det uansett om RELEVANS, enten jeg er samfunnsdeltaker, student eller ansatt.

      Synes det er trist at ansatte ved UiB ikke regnes som målgruppe og at såkalte akademisk-interne seminarer må vike for en tweeet som «Vi besøker @uni_copenhagen og lar oss fortrylle av monumentalbygningene deres»
      Sistnevnte tweet sier meg jo absolutt ingen verdens ting, hverken som samfunnsdeltaker, student eller ansatt ved UiB (HVEM snakker dere til?). Dere kunne like gjerne tweetet at det var fiskekaker til lunsj.

      Jeg er langt på vei enig med Walter i at det er fornuftig å vise flere sider ved ens arbeide på UiB, men da må man evne å presentere det med relevans.
      Hadde man tatt seg tid til å si noen sparsomme ord om hva man gjorde i København og hvorfor man var der så hadde det kanskje stilt seg anderledes.

      Jeg holder fortsatt fast på at det er langt mer interessant å få info om seminarer om karsthuler enn at noen ansatte blir trollbundet av monumentalbygninger.

      Jeg synes UiB har fått veldig mange gode og konstruktive tilbakemeldinger i denne.

      Kanskje, bare kanskje, kan man lære noe om man bare tar seg tid til å kravle opp fra skyttergraven?

     • Bv 29. november 2011 på 11:17 #

      Skjønner ikke helt hvorfor du henger deg opp i den tweeten om monumentalbygninger ved universitetet i københavn. Ingen grunn til å gå til personlig angrep (på samme måte som det ikke er noen grunn til Wehus å reagere så skarpt tilbake).

      Jeg følger ikke UiB på Twitter, men har ingen problem med å se at også slike «uformelle» tweets har verdi. Vet ikke hvor mye du kan om Twitter, men dette er ikke en arena av den gamle oppslagstavle-typen (til det har man hjemmesidene), dette er et rom for samtale og å knytte kontakt. Da er det overhodet ikke noe i veien med å uttrykke personlighet. Snarere tvert i mot – alt tyder på at man får flere følgere (og dermed flere som får med seg det som skjer) dersom man viser at det er et menneske som står bak Twitter-kontoen, i stedet for bare å blindt reprodusere det som allerede ligger i kalenderen.

     • Linn 29. november 2011 på 13:08 #

      @BV: Jeg brukte bare Københavntweeten som et eksempel på at Walters argumentasjonsrekke med at twitterkontoen er «meningsløs om den ikke konsentrerte seg om å presentere høydepunktene» ikke holder vann. Jeg er helt enig med deg i at uformelle tweets har høy verdi i SoMe om man kan tilføre dem relevans.

      Innlegget mitt har forøvrig ingen verdens ting med personangrep å gjøre. Jeg kritisterer walters tilsvar, ikke ham som person..Vi må i all antendighet klare å skille mellom sak og person her! Jeg er helt sikker på at Walter er en knakandes kjekk kar som legger mye av sjela si i det han gjør i SoMe.

      Jeg uttrykker jo heller ikke på noen måte at alt UiB foretar seg må uttrykkes i SoMe, men jeg savner en større helhet og plan for hvem man ønsker å kommunisere med og hva, hvordan og når man skal kommunisere.
      SoMe er faktisk levebrødet mitt, så jeg er så freidig at jeg tør å antyde at jeg har en viss peiling på hva jeg snakker om;-)

      Og bare slik at ingen misforstår og tror at jeg er entydig negativ. Jeg synes det er FLOTT at UiB er tilstede på en spennende arena. Det er både en krevende og utfordrende arena å være tilstede på med mange spørsmål og ingen fasitsvar.

      Jeg ønsker UiB all hell og lykke i videre utvikling av sin tilstedeværelse i SoMe
      :-)

   • Marianne Westerlund 28. november 2011 på 21:29 #

    Det ble i alle fall twitret 4 ganger, på 4 ulike dager, om John Pilgers gjesteforelesning.
    Inkludert påminnelse dagen før og samme dag som foredraget.

 6. Student 28. november 2011 på 19:11 #

  http://www.facebook.com/universitetetibergen

 7. Jacob Lygren Døskeland 28. november 2011 på 19:32 #

  Interne eller eksterne i IT-avdelingen på UiB opprettet allerde i 1998 slett.meg.uib.no på Lyngheisenteret. Og fikk etter det faktiske utgifter, kommunale situasjonskart, og webløsningen renmat.no slettet. På den måten kom aldri statlig støtte, investeringsmidler, offisielle kart, og kostnader til helhetlig forskning frem til statlige myndigheter og revisorgodkjente regnskap på UiB. IT-avdelingen har aldri fått anledning til å utvikle og bruke digitale kanaler i samspill Bergen Museum-UiB, myndigheter, annen forskning, og kommersiell virksomhet. Det hele skyldes at direktøren ved Bergen Museum i 1997 flyttet en Rhododendron 50 m i museumshagen uten å spørre en professor ved Bergen Museum-UiB.

 8. Anonym 28. november 2011 på 22:14 #

  Nei jeg er ikke for at UiB bruker skattepengene på å annonsere i aviser og medier om kommende arrangement. Er du interessert så klikk deg inn på uib.no og les selv.

 9. Thomas AH 29. november 2011 på 09:04 #

  For å sjekke hva som skjer på UiB gikk jeg nå inn på uib.no->utdanning->»se hele kalenderen». Men der må jeg ha brukernavn og passord. Nå har det seg sånn at jeg er UiB-student, men er det bare brukernavn jeg skal skrive? Eller brukernavn@student? Jeg prøvde begge varianter, ingen virket.

  Og jeg vil ikke ha mail hver gang det er en forelesning eller noe sånt på UiB, da er det bedre at studentorganisasjonene/utvalgene formidler dette via face, noe de gjør i dag. Men det kunne vært greit å ha en oversikt i kalenderen på mi side, med filtreringsmulighet

  • Marianne H Westerlund 29. november 2011 på 10:24 #

   Thomas AH: Ja, der peker du på nok en svakhet ved kalenderen. Kalenderen under «utdanning» inneholder jo kun hendelser relevant for kommende studenter (og delvis nåværende studenter) slik den ser ut i dag. Jeg kommer meg heller ikke inn i hele kalenderen.

   Men for å se hva som skjer av gjesteforelesninger o.l. må du faktisk gå inn på uib.no–>aktuelt. Der får du opp rubbel og bit, tror jeg, og du kan også se hele kalenderen, i tillegg til å sortere ut f.eks. «gjesteforelesninger». Ikke så veldig intuitivt at hver menyfane har ulike kalendere.

   Det tar meg 3 klikk å komme meg inn på en fullstendig versjon av hele kalenderen- tipper bounceraten hadde vært halvparten dersom kalenderen viste på forsiden av uib.no, slik jeg mener å huske den gjorde før(dette er riktignok vill gjetning) og den ikke lå så dypt inne i siden.

 10. Jill Walker Rettberg 29. november 2011 på 10:46 #

  Hvorfor er egentlig kalenderen til UiB tatt bort fra forsiden? Det var et merkelig valg – sikkert en eller annen grunn, men hvilken?

  Ellers ville det vært bra med sortering av kalenderen, slik at man lettere fikk opp de arrangementene som interesserer deg. Ideelt ville *min* UiB forside personaliseres slik at jeg fikk opp arrangementer om digital kultur, kunst, litteratur, medier og andre tagger jeg selv bestemte. Nettopp det at det er så mange arrangementer gjør det vanskelig å finne fram.

  • Regine 29. november 2011 på 12:22 #

   Kalenderen er ikke tatt bort fra forsiden, men gjort mindre synlig. Den klikkbar i oransje nede til høyre.

   Om man trykker på uib.no/kalender kan man velge om man vil se oversikt over disputas, konserter og så videre. Standard innstilling er at den viser alle.

   • Kaia Tetlie 29. november 2011 på 12:27 #

    «Gjort mindre synlig» må være dagens understatement. Kalenderen er redusert fra å være en oversikt over dagens arrangementer på høyre side på hjemmesiden, til å være en hyperlink hvor det står kalender nederst i et hjørne.

    Sier som i kronikken: kalenderen er godt gjemt, usortert og uoversiktlig.

 11. Anine Johnsen 29. november 2011 på 16:47 #

  Så enig! Det er også trist å se at «Egget» ikke engang blir halvfullt når det kommer kjente og profilerte personer dit med knallgode foredrag som sikkert mange studenter ville likt å se, hadde de bare visst om det.

 12. Camilla Aasen Bøe 30. november 2011 på 14:06 #

  Sjølv som student ved UiB krev det ein vesentleg eigeninnsats eller «connections» opp og inn i systemet for å halde seg orientert seg om kva som foregår. Det er for dårleg på ein institusjon som eksisterer for å formidle og vidareutvikle kunnskap.

 13. Vegard Botnen 1. desember 2011 på 13:51 #

  Om denne Walter forsvarer seg med at han oppdaterer viktige innlegg på Twitter beviser han samtidig at han kanskje ikke burde jobbe med nye medier som fagfelt, eventuelt at han burde fordype seg mer i faget. Twitter er et elitesamfunn for få og kan på ingen måte brukes som unnskyldning eller verktøy når det gjelder informasjonsspredning, kommunikasjon og ikke minst markedsføring som denne diskusjonen kanskje egentligdreier seg om. I denne sammenheng der akademikere skriver om akademikere er jeg derimot ikke overrasket over at ordet ikke er brukt – all den tid akademikere skyr det som pesten.

  Marianne Westerlund – like overrasket er jeg av at du selv som «tidligere ansatt informasjonsmedarbeider på Utdanningsavdelingen» ikke kjenner bedre til Facebook sine funksjonaliteter. Du sier følgende – «Å opprette 5-10 daglige arrangement i FB-kalenderen, hvor følgere får opp dette i kalenderen, frykter jeg vil bli oppfattet som støy(hvertfall ville jeg det).». Dette stemmer ikke. Det er ikke slik det fungerer når en har en aktiv side eller «page» på facebook. Du har ingen mulighet til å legge noe som helst inn i noen av dine følgeres kalendere – du får derimot muligheten til å informere følgerene om arrangementet slik at de selv kan, om det virker interessant, gå inn og legge det til i sin kalender og evt spre det til andre en kan tenke seg at ville hatt interesse av å delta. At du ville oppfattet bredere markedsføring fra UiB på facebook viser sannsynligvis at du ikke er i målgruppen og derimot ikke burde FRIVILLIG følge siden. Det er ingen verdi i å ha 10 000 følgere dersom du ikke klarer å spre relevant informasjon – da er det bedre med 500 som virkelig ønsker å bli oppdatert.

  Selv om jeg har utdanning og erfaring fra markedsføring, spesielt rettet mot studenter, i flere år, skal jeg ikke her komme med noen fasit på hva universitetet bør gjøre – men møt for all del denne kritikken med åpne armer ikke med satirisk hersketeknikk.
  Dette er vel, så vidt jeg vet, heller ikke helt i tråd UiB sin kommunikasjonsstrategi?

  Klarer dere ikke å nå fram og følge med i utviklingen på sosiale medier? Ikke gjem dere bak en aktiv twitterprofil – gjør noe med det!

  • Marianne Westerlund 2. desember 2011 på 10:41 #

   Jeg må si jeg først og fremst er overrasket over den usedvanlig overlegne tonen din. Hersketeknikker er ekstremt ukledelig, det burde du som har utdanning og erfaring innen markedsføring vite(for å ta samme tone tilbake).

   Debatten blir mye mer konstruktiv dersom vi klarer å beholde en høflig tone.

   Jeg ser at jeg bommet på ordet «kalender»- jeg mente selvfølgelig _feed_ .

   På samme måte som mange, inkludert meg selv, velger å skjule eller avfølge personer som oppdaterer statusen sin i tide og utide, er jeg ikke interessert i å få opp 10 hendelser fra UiB i nyhetsfeeden min daglig. Sider som klasebomber feeden med informasjon som føles irrelevant, blir avfulgt. Det er jeg ikke alene om å gjøre.

   «Det er ingen verdi i å ha 10 000 følgere dersom du ikke klarer å spre relevant informasjon – da er det bedre med 500 som virkelig ønsker å bli oppdatert., skriver du.

   Vel, bruken av ordet «relevant» i denne sammenheng:
   det er vel håpløst å finne EN målgruppe som er interessert i å vite om alt fra forelesninger om «Ble det egentlig dannet noen karsthuler i Skandinavia under istidene?» eller» Growing Ice in a Tank: Young Sea Ice Evolution and Turbulence in the Under Ice Boundary Layer» til «Aspects of Alkaline-Earth Metal Alkyl Chemistry» og «Lag juledekorasjoner av vintergrønt».

   Mener du seriøst at det finnes èn målgruppe for samtlige av UiBs arrangement??Noen som ønsker å få _servert_ informasjon på daglig basis over dette? (altså, å få opp i feeden sin at arrangementet er opprettet).

   Vil en student ved jus-fakultetet trenge eller ønske info om dette på daglig basis, på flere arenaer enn UiBs egen kalender?

   Tvert i mot mener jeg at administratorene av en Facebookside(og også en twitterkonto) har et ansvar for å moderere slik informasjon- de skal ta en kvalifisert avgjørelse på hva som mest sannsynlig kun er interessant for… ja, spesielt interesserte og dermed kan forbli i UiBs egen kalender,- og hva som kan være interessant for flere.

   DERFOR synes jeg ikke man bør legge ut samtlige UiB-hendelser på Facebook.

   Når det gjelder første del av kritikken din, var hele årsaken til at twitter kom på banen( brakt dit av meg, mener jeg å huske) at:
   1. Forfatterne av debattinnlegget skriver «På sosiale medier, hvor det er gratis og effektivt å legge ut informasjon, er UiB svært inkonsekvente i sin bruk.»
   og
   2. Forfatterne bruker gjesteforelesningen om John Pilger som eksempel på en hendelse som ikke ble formidlet og dermed gikk de fleste hus forbi.

   Det ble lagt ut masse informasjon om John Pilger-forelesningen på twitter, derfor er det et plausibelt motargument mot bruken av eksempel og påstand i innlegget.

   At det er en annen brukermasse på twitter får så være, det betyr vel ikke dermed at man ikke skal være der? Mener å ha lest en fagartikkel om demografi etc. av twitterfolket- det er en overvekt av journalister og akademikere, som vel er en meget relevant målgruppe attpåtil samlet på ett sted.

   Jeg mener selv at UiB i denne sammenheng bør prioritere å få en velfungerende og synlig kalende på forsiden av UiB, gjerne en som korresponderer med google calendar o.l.

   Og å få en felles strategi på de arenaene det er to avdelinger som er til stede på vegne av UiB (FB, fortrinnsvis).

   Jeg har forresten hørt rykter om at en hendelses-app er på vei, dersom dette stemmer er det et kjempebra tiltak- hvis det ikke stemmer, bør det absolutt vurderes!

 14. Anonym 7. februar 2013 på 10:03 #

  Flott at du, «Jente 18 år», vil skrive dette. Denne form for dop ender for de aller fleste opp med psykiske lidelser resten av livet. For mange blir det så ille at de ender opp på institusjon. Antallet rusrelaterte innleggelser på psykiatriske sykehus har hatt en jevn stigning de siste tyve årene, og spesielt etter at diverse partydop har kommet på markedet. Enten er samfunnet altfor dårlig til å informere om skadevirkningene av dette dopet, eller så ønsker de som tar det virkelig å ødelegge hjernen sin. En pervers form for selvskading er det uansett.

  • CarnbY 7. februar 2013 på 10:20 #

   Psykedeliske stoff er definitivt ikkje noko «partydop», og må behandlast med respekt. Å seie at «dei fleste» som nyttar seg av slikt ender opp med psykiske lidingar er så bak mål som det går an. For dei som ikkje t.d. et fleinsopp for å ha det moro, men for å få djupare innsikt i sitt eige sinn og verda rundt oss er effekten stort sett det stikk motsette.

   At desse stoffa i det heile er ulovlege burde vore eit brot på menneskerettane. Det er heilt vanvittig at samfunnet kan bestemme at folk ikkje kan utforske si eiga bevisstheit.

   Eg er heilt einig med «Jente 18 år» i at folk som har psykiske lidingar må være forsiktige, og helst halde seg heilt unna slike stoff. Som eg har sagt er ikkje dette noko partydop og høyrer på ingen måte heime under namnet «narkotika» saman med heroin, kokain, opiater, etc. Tvert imot har ein hatt stor suksess med å avvenne folk frå slike stoff ved hjelp av t.d. Ibogaine og Ayahuasca.

   • Anonym 7. februar 2013 på 10:46 #

    Ecstasy er et partydop jo. Det du skriver er patetisk. «At desse stoffa i det heile er ulovlege burde vore eit brot på menneskerettane.» Jeg kjenner mange som har eksperimentert med diverse psykedeliske stoffer, og ALLE er rare i hodet (for å si det pent), og mange har alvorlige psykiske problemer. Det kan godt være at enkelte urbefolkninger klarer å bruke dette medisinsk og kontrollert, men norske ungdommer som leker med dette har ikke peiling. Du skriver også: «Eg er heilt einig med «Jente 18 år» i at folk som har psykiske lidingar må være forsiktige, og helst halde seg heilt unna slike stoff». Hvorfor tror du de har fått psykiske lidelser???

    • Anthony Vetas 7. februar 2013 på 11:26 #

     At det går an å være så enkel…. Jeg kjenner, beste argumentet i enhver diskusjon, grøss!

     • Anonym 7. februar 2013 på 11:33 #

      Hadde du noe saklig å komme med i diskusjonen? Eller er dette det eneste du er kapabel til å lire av deg?

     • Anthony Vetas 8. februar 2013 på 14:00 #

      vi er vel omtrent like gode når det gjelder saklighet…..

    • CarnbY 7. februar 2013 på 11:44 #

     Ecstasy kan gjerne kallast partydop, men det høyrer heller ikkje heime med dei psykedeliske stoffa eg snakker om.

     Eg kjenner og mange som har eksperimentert med psykedeliske stoff, og dei er velbalanserte, intelligente folk som ikkje er rare i hovudet. Det ein ofte ser som virkning av psykedeliske stoff er økt livsglede, meir empati, mindre egoisme, mindre materialistisk tankegang etc.

     Som Anthony Vetas seier, slik anekdotisk bevisføring er verdilaus, men ser du på forskninga på området støtter den ikkje argumenta dine i det heile.

     «Hvorfor tror du de har fått psykiske lidelser???» Er du komplett idiot? Trur du alle psykiske lidingar kjem frå psykedeliske stoff?

     • Anonym 7. februar 2013 på 12:00 #

      Jeg mente jo selvfølgelig de som har fått psykiske lidelser som følge av psykodop. Du skjønte vel det, eller?

     • CarnbY 7. februar 2013 på 12:45 #

      Når eg skreiv at folk med psykiske lidingar burde halde seg unna så meinte eg alle, uansett årsak, men du skjønte tydeligvis ikkje det?

     • Mads Melingen 7. februar 2013 på 13:58 #

      psykiske lidelse kommer ikke fra psycadelics (magic mushrooms, lsd, dmt osv). Psykiske lidelser kommer fra, som CarnbY skriver, generelle depresjoner i livet. Det du kaller for psykiske lidelser fra psycadelics er ingen lidelse, det kalles innsikt i livet som er fraværende hos de aller fleste i det Norske samfunn. Du ser annerledes på ting og kan for primitive personer som deg virke «rare».

    • kjempedet 7. februar 2013 på 11:54 #

     Har tanken noen gang slått deg at de du kjenner mest sannsynelig var «rar i hodet»før de begynte med dop? Mye dop skaper personelighetsforandringer, psykedelica er ikke en av de.
     Gjør nok litt med holdninger å slikt, men dum i hodet blir du ikke.
     til siste spørsmålet ditt, psykiske lidelser kommer som oftest fra livet selv. det er som kjent hardt å leve.

   • Eirik A. Nordstrand 7. februar 2013 på 12:06 #

    Du synes å ha sterke meninger om hva som faller inn under «psykedeliske stoff.» Det gagner diskusjonen å ha klare definisjoner. Kan du vennligst referere til kliniske undersøkelser hvor disse «psykedeliske» stoffene sammenfaller i effekt og bivirkning? Om ikke det lar seg gjøre, finnes det kliniske undersøkelser som dokumenterer hvilke virkninger stoffene du har hatt så stor suksess med å avvenne folk med har?

    Jeg finner det noe urovekkende at du så umiddelbart legitimerer slik bruk basert på anekdotisk erfaring og fortsetter med å nærmest reklamere for det.

    • tjusaren 7. februar 2013 på 14:45 #

     Psykedelia er et begrep som omtaler hallusinogene stoffer. Stoffer som ikke faller inn under den kategorien, som f. eks kokain, som er et stimulant, er ikke psykedeliske stoffer. Sånn er det med den saken :)

     Litt googling vil gi deg mer enn nok info om Iboga og ayahuasca behandlinger.

    • Stangel 7. februar 2013 på 23:12 #

     De fleste psykedeliske stoffer er stort sett ufarlige, som sopp og LSD.
     De gir ingen fysiske eller psykiske skader, og er ikke avhengighetsskapende. Traumene man kan få av å bruke psykedeliske midler, kommer ikke at stoffet i seg selv, men at man kan oppleve skremmende situasjoner eller dyp angst på stoffet, som igjen kan utløse underliggende diagnoser eller påføre en PTSD. Med andre ord reagerer man på situasjonen man har sett seg i, på lik linje med en ekstremt skremmende situasjon man kan oppleve i dagliglivet. Det er ikke stoffet i seg selv som har en fysisk innvirkning på hjernen.

     Psykedeliske midler kan brukes til positive ting, i riktig setting og om personen er noenlunde oppegående. Problemet er at mange lite intelligente mennesker bruker det som partydop, og at andre lite intelligente mennesker velger å legge altfor mye vekt på det de opplever på denne rusen, og er overfladiske og arrogante nok til å tro at det å bruke stoffet gir dem en dypere innsikt i livet.

    • Janovitsj 8. februar 2013 på 00:41 #

     http://en.wikipedia.org/wiki/Psychedelia
     «Psykedelia» eller «psykedeliske stoff» er stoffer som gjør at tanker/bevissthet (psyche/mind) «manifesteres» («delia» er i ikhet med «psyche» avledet fra gammelt gresk, og betyr «manifesterende»). Det vil si at man kan oppleve visuelle eller auditive hallusinasjoner som avspeiler (eller «manifesterer») noe som man har i sin bevissthet (eller kanskje også underbevissthet).
     Et eksempel er da en venn av en uvenn av min onkel hadde spist fleinsopp og røykt marihuana, gikk ut på tur, og fortalte at da han tenkte på kvinner og så på en vannpytt, formet den seg som en kvinnekropp.
     Dette er dog bare ett ganske «uskyldig» eksempel på hva man kan oppleve av hallusinasjoner – det finnes vel knapt noen grense for hva hjernen vår er i stand til å innbille seg, med litt hjelp fra diverse substanser..

  • tjusaren 7. februar 2013 på 14:27 #

   HØHØ, dette var informativt og ikke noe generaliserende eller fordomsfullt i det hele tatt!

 15. majordizaster 7. februar 2013 på 10:41 #

  Psykedeliske stoffer kan både være gøy og tarapautisk, men det er ikkeno småjenter bør leke med.

  • Anonym 7. februar 2013 på 11:38 #

   He he det høres ikke ut som du har hatt noe særlig «tarapautisk» utbytte av psykodop ihvertfall….

  • Eirik A. Nordstrand 7. februar 2013 på 12:08 #

   Generaliserende og infantiliserende på samme tid! Gratulerer.

   • majordizaster 7. februar 2013 på 15:38 #

    jeg skriver at det KAN være gøy. Er det generaliserende??`er det infantilt? Er det galt av meg å mene det? Jeg skriver videre at det ikke er noe småjenter bør leke med. Er du uenig? Skjønner liksom ikke helt hvor du vil.

    • ApeAne 7. februar 2013 på 16:29 #

     Det er infantiliserende å skrive at det ikke er noe «småjenter» bør leke med.

     • majordizaster 8. februar 2013 på 09:39 #

      er det noe småjenter bør leke med, mener du?

 16. Ametyst 7. februar 2013 på 12:46 #

  Det referers til at mennesker siden urtidenes morgen har brukt psykedeliske stoffer som ulike sopper, kaktuser Ibogaine og Ayahuasca, etc. for å endre bevissthetstilstanden og gjøre et dykk i sin egen og den kollektive psyke. Det glemmes helt at disse stoffene da ble brukt under strenge rammer -ofte i rituell sammenheng som overgangsriter el. -det var ikke noe stammens medlemmer har gjorde på egen hånd i tide og utide for å ‘utforske seg selv’ uten å ha en spesifik anledning eller et nettverk rundt seg.
  Dette utgjør en stor forskjell, og erfaringer fra andre kulturer kan ikke overføres til Norge anno år 2000+
  Ellers vil jeg påpeke at endrede bevissthetstilstander, opplevelser og erkjennelser kommer naturlig uten rus når man har gjort seg fortjent til dette. Dvs, jobbet aktivt med seg selv på ulike måter gjennom meditasjon eller annet.
  Min erfaring er at å ta psykedeliske stoffer er som å forsøke å stjele til seg et høyere nivå av bevissthet som man ikke er klar for. -erkjennelsene varer så lenge som rusen varer, de integreres ikke i bevisstheten permanent som en erkjennelse mottatt i en tilstand uten rus ville gjort.
  Min erfaring fra jobb og bekjentskapskretsen er i likhet med ‘jente 18 år’ at ukritisk omgang med slike sterke opplevelser kan føre til alvorlige psykiske problemstillinger og at det derfor bør unngåes.
  Ref. til Stanislav Grof sin forskning, og tror på at psykedeliske stoffer kan gi en gevinst i arbeid med rusavvenning, angsttilstander ol, men vil også her påpeke at Mr.Grof utviklet feltet transpersonlig psykologi og teknikken holotropisk pusting som en like -eller mer- effektiv måte å komme gjennom indre blokkeringer, bli mer hel og få en åndelig oppvåkning.

  • Anonym 7. februar 2013 på 19:49 #

   Så bra at du tålte det da. Men den der forestillingen om at «når jeg tålte det, da tåler alle andre det også» holder ikke mål. Du vet utmerket godt at mange ender opp som Syd Barret, så slutt å reklamer for LSD i media. Det er ikke helsekost.

   • LiberalPenguin 7. februar 2013 på 23:31 #

    Ville du trodd på meg hvis jeg sa at P-Piller og Paracet dreper flere mennesker enn LSD gjør?

    Hvis det er finnes beviselige positive aspekter ved bruk av psykoaktive stoffer i f.eks. psykoterapi. Vil ikke det være interessant å finne ut av HVOR effektivt det faktisk er, og så veie dem opp mot farene som bruk av LSD også bringer med seg?

    Eller er det best å ta på skylappene og holde seg for ørene?

    • Gjest 11. februar 2013 på 14:16 #

     Og hvor mange flere er det ikke som bruker p-piller og paracet i forhold til LSD?! Du må jo se på prosenten her.. Så akkurat det argumentet der er det forhåpentligvis ingen som kjøper!

     Har riktignok heller aldri hørt om noen som har dødd av paracet og p-piller, men LSD derimot.. Det er ikke helt ukjent at folk rusa på LSD e.l. tror de kan fly og hopper utfor høye bygninger, etc.. (Vet det er farer knyttet opp mot blodprop o.l. ved bruk av eks p-piller, men det er kun økt risiko for de som allerede er utsatt for den slags…)

     • Eirik 11. oktober 2017 på 17:21 #

      Og hva med alkohol? Er så mye dobbeltmoral i vår tid at man blir tullete.. eneste grunnen til at psykadelia fortsatt er ulovlig er pga penger. Syntes du ikke det er litt rart at man selger deppresjonspiller med ekstreme bivirkninger, mens lsd og mdma som nå er bevist til å ha ingen bivirkninger i de fleste tilfeller og langt bedre effekt i terapuetiske sammenhenger er ulovlig? Tenk hvor mange folk som tar selvmord i fylla? 6 mennesker hver dag dør i USA hver dag av alkoholforgiftning alene.. Verden styres av penger, og propaganda, og folk, spesielt i våre dager, klarer ikke lenger å tenke selv.. sauer er vi blitt^^

  • Ost 12. februar 2013 på 15:47 #

   kopierte du det fra wikipedia eller?

 17. Mia789 7. februar 2013 på 13:08 #

  Jeg mener at det er en del «lukkede» kammer i hjernen, som er lukket for en grunn. Har dere noen gang hørt om noen som har hatt en vellykket «oppvåkning», som dere kaller det? Hva er liksom dette? Er det det Snoop Dog hadde da han var på Jamaica i flere måneder og «våknet» som en løve? Hva skal du gjøre etterpå da, med mindre du har en rapkarriere og milliarder på konto? Hva om din oppvåkning ikke vil gjøre deg i stand til å gå tilbake til livet ditt? Vil du ende opp som Fuck for Forest gjengen om preke om den nye verden? Hva er det egentlige målet ditt, er egentlig spørsmålet. Og jo, jeg vet hva jeg snakket om i aller høyeste grad, jeg har vært borti stoffene selv, vært i et lignende miljø og har mye kunnskap om emnet. En tidligere kjæreste av meg prøvde sopp en gang, jeg merket det, han merket det, at han var ikke seg selv på en lang, lang stund. Og det var ikke noe «oppvåkning», det var bare effekten av sopp. Kan man ikke bare kalle en banan for en banan. Dette er bare tull.

 18. AndreasH 7. februar 2013 på 13:18 #

  Shit, det må virkelig være et engangstilfelle.. Ikke lande på 2,5 måned.. hahaha, tipper du egentlig landet etter senest 12 timer, men gikk og freaket ut i 2,5 mnd etterpå for det du følte deg litt rar, antageligvis pga av at du fikk en «badtrip»
  Du ville isåfall ikke vært den eneste.

  • Kol 7. februar 2013 på 14:07 #

   Du må virkelig være ett geni for å ha skjønt det.

  • LiberalPenguin 7. februar 2013 på 23:33 #

   Gatedop er farlig uansett.

   Fra tiden da MDMA var rent på gaten (før det ble poppis…etter det ble ulovlig) er det så og si ingen rapporterte tilfeller av skadevirkninger. Det man får på gaten i dag inneholder som regel mye annet for å få en effekt. Ja, pulveret og (selv om det er krystaller).

   Legalisering kunne fjernet dette faremomentet…sukk.

 19. tjusaren 7. februar 2013 på 14:20 #

  Jeg fikk syyyyykt lyst på en sopp-tur nå!

 20. Bjørn Hjelmerud 7. februar 2013 på 15:11 #

  Hvilken effekt du har av å bruke psykedeliske stoffer kommer ann på hva du ønsker å oppnå med det og hvilken kunnskaper du har om det. Man får ingen universelle, evige sannheter ut av det som kommer fra noen slags mystisk åndeverden. Det du opplever under påvirkning av dette kommer innenfra, og det sier seg selv at ikke alle er klare til å møte seg selv i døra og akseptere det de ser. Hvis man føler at det er ubehagelig eller har vanskelige minner/traumer/opplevelser man helst ikke vil rote opp i, bør man rett og slett la være.
  Jeg har hatt minst 50 tripper på sopp og et 30-talls på andre hallusinogener. Jeg har hatt opplevelser som har vært ubehagelige, men ikke noe jeg ville kalt en bad tripp. Hallusinogener bryter ned barriæren mellom det bevisst og ubevisste. Dette har kun hatt positive effekter på mitt liv ved at jeg har kunnet ta tak i problemer jeg ikke var bevisst på. Det hadde sikkert hjulpet like mye med samtaleterapi, men det eneste man får hos psykiater idag er lykkepiller, og de vil jeg betegne som mye mer risikable å bruke.
  Jeg kan rett og slett ikke forstå at samfunnet mener de har rett til å hindre folk i å utforske sitt eget underbevisste.

  Jeg er helt enig med deg at denne sjamanisme-greia er tull og tøys, men man kan ikke avfeie at dette også har hjulpet mange mennesker. Men nå føler jeg at jeg har lært alt jeg kan om meg selv gjennom dette verktøyet. Om jeg skulle prøve det igjen så måtte det være bare for morro skyld, for morro er det absolutt .)

  Og for de som lurer. Jeg hadde ikke snakket så åpent om dette om det ikke var noe jeg hadde lagt bak meg for en god stund siden. Vi straffer tross alt folk for dette i vårt tullete lille moralistiske land :(

  • Anonym 7. februar 2013 på 18:43 #

   Så bra at du tålte det da. Men den der forestillingen om at «når jeg tålte det, da tåler alle andre det også» holder ikke mål. Du vet utmerket godt at mange ender opp som Syd Barret, så slutt å reklamer for LSD i media. Det er ikke helsekost.

 21. Anonym 7. februar 2013 på 15:36 #

  MDMA!

 22. LiberalPenguin 7. februar 2013 på 23:45 #

  Det er mange farer i livet. Narkotika er en. Biltrafikk en annen.

  Det er synd at du opplevde dette her. Det er trist. Men det jeg syns er mest trist er at mye av grunnen til at miljøet er som du beskriver, isolert, uviten, «sære» osv…er nettopp det at de driver på med noe ulovlig. De som søker dette miljøet melder seg delvis ut av glansbildesamfunnet og danner et anti-samfunn. På den måten kan mytene leve, og ofrene for narkotikaen bli enda flere.

  Den beste måten å stoppe folk fra å bli skadet fra noe er å lære dem hvordan man skal håndtere utfordringen. Mye på samme måte som hvordan vi lærer folk å kjøre bil, før vi slipper dem ut på veien.

  Håper du velger deg ut av miljøet du har vært, og prøver å finne glede i andre ting psykedelia, alkohol og andre rusmidler. Det burde strengt tatt maksimalt bare være en nyanse i et liv, enn en hovedingrediens.

  Lykke til!

 23. Ruben Solvang 8. februar 2013 på 00:16 #

  Bra at noen snakker direkte om dette! Ulike psykedelia har stort potensiale som medisin, men når det løsrives fra konteksten og brukes ‘for gøy’, så kan konsekvensene bli ødeleggende. En faktor som gjør det hele langt mer risikabelt, er at stoffene som unge får tak i veldig sjeldent er rene, og i de fleste tilfeller inneholder en blandig av stoffer – inkludert syntetiske varianter.

  Det er på tide å løfte bruken av disse stoffene ut i fra skyggene ved å gå vekk fra dagens forbudspolitikk, over til en regulert og ansvarsfull håndtering.

 24. WalterGr 11. februar 2013 på 09:28 #

  Men er ikke soppsporer det Byrådet forer ungene våre med hver dag på skolen? De dårlige skolebygningene er full i sopp, luftingsanleggene er dårlige osv.
  Dette satt altså dagebs byråd for byutvikling og såg på, med hendene i fanget i to år, mens nå hyler den samme gutten bare det er et ekstra fnugg på Danmarksplass. Dette er en skammelig dobbeltmoral av Filip Rygg. Eller vent, det er vel ikke snakk om moral i det hele tatt, fyren er jo fullstendig uten moral og skrupler.

  • anon 14. februar 2013 på 14:21 #

   Jeg synes også det er positivt at diskusjonen kommer fram i et offentlig forum.
   men mengden missinformasjon og uvitenhet som blir lagt fram er stor.

   Det er ekstremer på begge sider av saken, men psykedeliske stoffer er verken en vidunder kur for ola nordman eller en djevel i sammfunnet. Vi er alle forskjellige mennesker på forskjellige steder i livet. Og kan alle bli påvirket på forskjellige måter. Om man behandler slike stoffer med den mengden respekt det fortjener kan må få et enormt utbytte av det.

   Da det er et «tabu» tema er det ikke gjort så mange kliniske studier på temaet som det kanskje burde vært. Og det er verdt å nevne at mange av studiene ikke helt tar hensyn til den personlige opplevelsen til individene, men alt fokuset blir lagt på det som kan måles direkte.

   Det jeg prøver å si her er at stoffer som påvirker bevisstheten din og tankemønsteret kan være kjempepositivt eller det kan også ha en negativ effekt. Da man vet at sinnet kan kurere sykdom uten at noen medisiner blir tilført kroppen med placebo effekten. Er det ikke et stort hopp å anta at stoffer som påvirker sinnet ditt kan ha direkte påvirkninger på din fysiske helse også.

   Informer deg selv. Ta ansvar for ditt eget liv og ditt eget sinn, sannheten er at ingen har full kontroll på hva dette livet egentlig er og betyr. Man blir født og man dør, er det alt? Eller kan denne tiden vi deler bli brukt på en mer meningsfull måte en de fleste lever livet sitt? Trekk dine egne konklusjoner.

 25. Peder Lerøy 11. februar 2013 på 13:46 #

  Det er tydelig at det finnes mange forskjellige oppfattninger om hvordan psykedeliske stoffer fungerer. Noen mener disse stoffene er ufarlig, andre mener at man bør passe seg. Denne diskusjonen har pågått siden slutten av 60 tallet og det ble ikke noe bedre etter at stoffene ble ulovlige, selv til forskning. Forskningen på psykedeliske stoffer, før lovgivningen, hadde masse gode resultater, men det etterlot seg et stort tomrom da lovgivningen trådde i kraft. Dette tomrommet har blitt fylt opp med mytiske forestillinger om stoffenes effekt som enten forherliggjør stoffet funksjon eller omtaler stoffene som «veien til helvete». Alle kjenner en som kjenner han på det lokale sinnsykehuset som befinner seg i en evig LSD-rus hvor han tror han er en appelsin som er redd for å bli skrelt. Forgudelsen av psykedeliske stoffer ut-arter seg som om det skulle være en mirakelkur som kan helbrede alle sykdommer og gi deg frelse. Dette er selvfølgelig to yttergrenser, mens sistnevnte yttergrense har vært noe som har blitt ekstremt misbrukt av de psykedeliske subkulturene. Er ingen tvil om at det er veldig mange som har opplevd positive effekter av disse stoffene i psykedeliske submiljøer eller i alternative miljøer hvor disse stoffene blir brukt i en tilnærmet terapeutisk setting, men disse lite dokumenterte metodene har også hatt mange tragiske utfall og kan dermed ikke ansees som noe «trygt».

  Denne useriøse bruken av psykedeliske stoffer vi ser kan sees i direkte sammenheng med en feilslått narkotikapolitikk som førte til at halvferdige forskningsopplegg ble videreført til ungdommer og useriøse aktører, hvor dem ble de nye «forskerne». Jeg ser ingen annen løsning på problemet enn at det blir gjort mer klinisk forskning på disse stoffene slik at mystikkens tomrom blir tettet igjen slik at ungdommers og selvutnevnte sjamaners søken i mindre grad dreier seg mot psykedeliske stoffer.

 26. Alekzen 19. mars 2013 på 13:28 #

  2,5 mnd på mdma.. Jesus christ, kanskje du skal lese deg litt opp på hva du putter i deg før du gjør det? Mange av problemene unge møter idag med narkotika kommer av uvitenhet omkring hva de putter i seg, hvilke effekter det har osv. Er man forberedt så freaker man IKKE ut.

  Det er ikke teknisk mulig å være ruset på mdma i 2 måneder, ei heller noe spesielt lengre enn 24 timer. At du hadde en etterheng kan knapt skyldes på dopet, men mer at du ikke kjenner dine begrensninger og er uerfaren.

  Jeg er forøvrig helt enig i at unge folk ikke skal leke med psykedelia, da det oftest gjør at man møter seg selv litt i døren, og det er vanskelig å takle i en alder av 17-19.

 27. Liva evandel 26. november 2015 på 17:07 #

  Jeg har jo gjennomgått mye i år når det gjelder brud på et forhold i juli og i 2012-2013 med barneværnet, også har jeg dysleksi og kalkuleksi.. kan jeg like vel ta sopp da ? jeg har aldri prøvd, men skal det nå snart.. og jeg gruer meg egentlig veldig, men det er fordi jeg er redd for de bad trippene jeg kan få, men noen ganger gleder jeg meg også veldig 😀 jeg tenker veldig sjeldent på det som har skjedd, men kan soppen gjøre at jeg kan begynne å få sterkere følelser eller at der slår ut som en slaks tripp eller hva jeg skal kalle det.
  Men jeg er veldig klar og åpen for dette.

 28. ψιλός κύβη 22. februar 2017 på 19:36 #

  En måned på å lande etter MDMA?hvor mange gram tok du da?

Legg igjen en kommentar