Lyntog til Stavanger

Lyntog kan bli ein samferdselsrevolusjon for Vestlandet.

Ønskjet om lyntog mellom Bergen og Stavanger har passert første hinderet: Dette alternativet er teke med i Jernbaneverkets utreiding om det skal byggjast lyntog mellom byane i Sør-Noreg, og kvar linene i så fall kan bli lagde. Planane inneber eit enormt økonomisk løft for landet, og det vil ta lang tid å realisera dei alternativa som måtte bli valde. Men det er svært viktig at kystjarnbana er med på det første steget.

Eit nytt lyntognett vil ha Oslo som nav, som no. Men dei eksisterande toglinene må erstattast, med nye traséar som toler fart på 330 kilometer i timen, om dei skal byggjast etter europeisk standard, eller 250 kilometer i timen, om svensk standard blir valt. Det inneber ei reisetid mellom Bergen og Oslo på 2 timar og 6 minutt for den raskaste traseen, gjennom Hallingdal, 8–9 minutt lenger for traséane gjennom Numedal og over Haukeli. Fullt utbygd ville slike lyntog utkonkurrera fly mellom alle Sør-Noregs største byar.

I lyntogutreidinga blir det tilrådd at det såkalla inter-city-nettet på Austlandet, frå Oslo i retning Lillehammer, Skien og Halden, blir bygd ferdig på traséar som er tilpassa ein fart på 250 kilometer i timen, og endå ein ny trasé for tog som går 330 kilometer i timen. Raske inter-city-tog er ein viktig føresetnad for at osloregionen skal kunna ta mot den store folkeauken som er venta i dette området. Det ville vera bortkasta politisk energi å motsetja seg ei slik prioritering i bruken av statens midlar.

Men om austlandske pendlartog kjem på toppen av prioriteringslista, må Vestlandets politiske representantar, i allianse med hallingdølane, sørgja for at ikkje Bergensbana rustar bort medan vi ventar i tiår på lyntoga. Bergensbana må både haldast ved like og forbetrast i mellomtida; som lokalbane og som godsbane må ho brukast i overskodeleg framtid, også om lyntoget skulle koma.

Lyntogambisjonane må understøttast av kostnadsoverslag før det kan bli ein realistisk diskusjon om ei slik satsing. Når kostnadene kjem på bordet, får det også konsekvensar for trasévala.

Dei ulike alternativa for nytt linenett mellom Bergen og Oslo har alle svært få stoppestader mellom desse byane, men om Haukeli-alternativet vart valt, ville det gjeve eit løft for Røldal, Odda og Indre Hardanger. Røldal kunne dessutan blitt knutepunkt for bergenstoget for ei ny togline til Haugesund og vidare til Stavanger. Det andre alternativet for togline Bergen-Stavanger går lenger ute på kysten, om lag parallelt med det indre alternativet for kyststamvegen.

Eit vestlandsk inter-city-tog ville samla og gjeve ny vekstkraft til landets nest største region i folketal, landets rikaste i naturressursar. Det er i dette perspektivet ønskjet om kysttog må omhandlast i storting og regjering.

Kommentarer

10 Svar til “Lyntog til Stavanger”

 1. TJ 30. november 2011 på 10:32 #

  Dette er et innovativt forslag som bør gjennomføres. Banen bør og knyttes videre til Bergensbanen. Her må vestlandspolitikerne ta tak og snakke både høyt og lenge. Oslodominansen må finne seg i at andre deler av Norge trenger mer bane.
  Hvorfor ike satse på sterkt utbygd jernbane også nordover til Tromsø ?

 2. Gerda Simone 30. november 2011 på 11:43 #

  Javell, da er det vel bare leggja ned ferjane og Flaggruten, og alt vi kan være stolte av. Alt her i landet må jo gå så fort. Her gjer med f… den skammelege vegstandarden vi har, men nye luftslått skal vi likevell?

  • Anonym 30. november 2011 på 12:07 #

   Me bør vedlikehalda dei vegane me har, og utbetra dei verste, men nokon ny firefeltsveg mellom bergen og stavanger treng me ikkje.

  • Anonym 30. november 2011 på 12:07 #

   Me bør vedlikehalda dei vegane me har, og utbetra dei verste, men nokon ny firefeltsveg mellom bergen og stavanger treng me ikkje.

 3. Anonym 30. november 2011 på 11:58 #

  Kystjernbane er eit miljøvenleg alternativ til både fly, hurtigbåt og kyststamveg mellom Bergen og Stavanger. Så stopp vegen og bygg banen!

  • Petter 30. november 2011 på 12:58 #

   Du kan da ikke stoppe vegen. Da forsvinner jo alle bilistene, og hvem skal da betale for banen ?

   • Anonym 30. november 2011 på 13:25 #

    bilister er enkle sjeler. de forsvinner ikke om veien fortsetter å være smal, full i kø eller avgiftene tidobles. de sutrer litt og så setter de seg i bilen og kjører videre. de kan melkes i det ueeeendellige!

 4. OOF 30. november 2011 på 13:32 #

  Det er ca 200 km mellom Bergen og Stavanger.
  Med en skikkelig vei kan både bil og buss klare turen på mindre enn to timer med «Østlandske» fartsgrenser.
  Da kan man kjøre både ekspressbusser og ellers stoppe hvor man vil…
  Bergen og Stavanger er ikke store byer med nok belegg til at lyntog noen gang vil bli lønnsomt.

  • Anonym 30. november 2011 på 14:38 #

   Stemmer ikke. Det som bestemmer passasjergrunnlaget er ikke befolkningstall, men hvor mye folk reiser.

   Reiseaktiviteten per capita over lengre avstander innenlands i Norge er skyhøy sammenlignet med sentraleuropeiske land. Faktisk så høy at man må til millionbyer utenlands for å finne tilsvarende reiseaktivitet som mellom de største byene i Norge. Faktisk er flyruten mellom de største byene i Norge blant Europas travleste. De andre byene som står over og under Oslo-Bergen/Trondheim/Stavanger på listen over Europas travleste flyruter, er store millionbyer.

   For eksempel hadde flyruten London-Dublin 1,8 millioner passasjerer i 2008. På denne ruten finnes det naturlig nok ikke noe godt alternativ med buss eller tog. Samme år var totaltrafikken Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger på 2,9 millioner passasjerer! Dette tilsvarer passasjerpotensialet man kan få over en eventuell Haukelibane. (Passasjerpotensialet ute på forgreiningene av Haukelibanen vil være noe svakere for Oslo-orienterte tog, men det kompenseres langt på vei av direktetog Bergen-Stavanger, som faktisk også har et ganske sterkt potensiale.)

   Flytrafikken Madrid-Barcelona var forresten på 3-4 millioner passasjerer i året FØR man begynte å bygge høyhastighetsbanen der, til sammenligning.

 5. Anonym 30. november 2011 på 14:31 #

  Haukelibanen er det klart beste alternativ.

  Dette alternativet vil kunne dekke både Stavanger og Bergen med færre bane-kilometer enn de andre alternativene. Det vil også ha mindre stigninger og ligge lavere i terrenget, noe som betyr mindre fyllinger og bruer, og mildere vinterforhold. Altså mer økonomisk bygging og drift. I tillegg får også Haugesund god dekning, med ganske kjappe direktetog til Oslo.

  De to forgreiningene på Haukelibanen vil også kunne kunne fungere som en direktebane Bergen-Stavanger. Noen vil kanskje protestere på at dette alternativet er lengre enn alternativet med Bergen-Stavanger ute ved kysten. Men om den bygges for høy nok hastighet vil selv en indre alternativ kunne konkurrere med fly og båt Bergen-Stavanger. Og det er mer økonomisk rasjonelt å kunne bruke samme bane både for Bergen-Stavanger og for direktetog til/fra Oslo.

Legg igjen en kommentar