Monsterfabrikken

Moralsk utpressing gagnar ikkje den viktige debatten etter 22. juli.

I helga, etter Per Sandbergs klavertrampande utsegn i Stortinget om at Ap har spelt offer etter 22. juli, var det som om delar av den unge venstresida hadde fått signalet dei har venta på.

SIGNALET: Etter Per Sandbergs klavertrampande utsegn i Stortinget om at Ap har spelt offer etter 22. juli, var det som om delar av den unge venstresida hadde fått signalet dei har venta på, skriv Hilde Sandvik. Biletet er frå spørjetimen.

Brått kunne dei fyre laus mot alle dei ein meinte kan vere med på å bere ansvaret for Anders Behring Breiviks grufulle hat.

Alle den unge venstresida var sakleg usamde med i tida fram til 22. juli skal no avkrevjast ei orsaking og innrømming av at det er dei – venstresida – som har hatt rett heile tida. I går, etter at det vart kjent at Anders Behring Breivik er strafferettsleg utilrekneleg, heldt dei fast på det same: Det er samfunnet som har skapt monsteret.

Dersom tonen frå utspela dei siste dagane blir representativ, vil den skade den politiske debatten.

Tendensen har vore der lenge. Då Aftenposten tidlegare i haust intervjua ei rekkje Ap-folk, var det ei sak som pressa seg fram: Kravet om sjølvransaking, om at folk skal gå i seg sjølv og innrømme feil haldningar. Kven er detsom har feila?

Mellom favorittmotstandarane er the usual suspects: Frp-arar som har uttalt seg langt over grensa til det uanstendige i innvandringsdebatten, som Christian Tybring-Gjedde. Her er Ole Jørgen Anfindsen i Honest Thinking og Hege Storhaug i Human Right Service.

Men også generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, er inkludert fordi han – på sin plass – har åtvara mot arabisk fascisme og islamisme.

Til sist er det avisredaktørane, oss avisredaktørar, får eg vel seie, som skal til pers, fordi vi har gitt rom til desse stemmene, fordi vi har trudd på debattar med stor takhøgd.  Vi som framleis trur det er viktig å sleppe til eit mangfald av stemmer fordi ordet er det beste vi har. Å få haldningar mange deler fram i allmenta, er også det einaste ein kan gjere om dei skal kunne konfronterast og bli motsagt av meiningsmotstandarar.

Under tittelen”Søppelmennesker” konkluderer tidlegare  Klassekampen-journalist, Eivind Trædal, i Dagbladet med at ”et stort arbeid er blitt lagt ned, ikke minst av våre avisredaktører, for å heve opp menneskeforakt forkledd som ordentlege standpunkter, og som bare føles som et overgrep for de ekstra sensitive. Ja, og så for menneskene de snakker om, da.”

Det er nær umogleg å argumentere mot ei slik utsegn utan at ein hamnar på nivå med Per Sandberg i Stortingssalen. For i forlenginga av orda som «føles som et overgrep for de ekstra sensitive», ligg dei umenneskelege overgrepa som har fylt heile landet med avsky og roser i fire månader, og som enno er ei lammande sorg for tallause familiar landet over.
Det er debattklimaet (vi har opna opp for) som skapte monsteret, er meldinga. Monsteret er næra av trykksverta i avisspaltene. Den som ikkje innrømmer det i anstendighetens namn er, nettopp, uanstendig.

Det er påfallande at to markante kommentatorar som ikkje har markert seg særleg i innvandringsdebatten – Elisabeth Skarsbø Moen i VG og Marie Simonsen i Dagbladet – raskt var på pletten for å ta medansvar:

«Vi tok feil. Det var ikke de hatefulle ytringene som manglet plass. Det var de som talte imot», skriv Marie Simonsen.
Kven er dette vi’et som tok feil? På Twitter utdjupa Simonsen med «vi» som velvillig trodde det var viktig å slippe hatefulle ytringer til, utan særlig motstand».

Er det nokon som i heile tatt trur det?

Bak skimtarein ei førestelling om at den norske debattkulturen har utvikla seg til ein pøl av hat.

Nokre nettforum har også blitt det. Lenge før 22. juli blei det tydeleg at ei av debattredaktørars viktigaste oppgåve var å få kontroll med ugraset. Etter 22. juli har utviklinga mot meir kontroll skote fart. Heldigvis.

Det er likevel ikkje den tøylelause nettdebatten folk som Eivind Trædal er ute etter, men den redigerte papirdebatten, ei av demokratiets aller viktigaste plattformer. I ei tid med fallande medlemsmasse i politiske parti og låg valdeltaking, har papirdebatten tatt på seg ei stadig tydelegare rolle. Debattsidene er talarstolar der ikkje berre ekspertane og kommentatorane får sleppe til, men eit langt større mangfald får ytre seg om samfunnsutviklinga. Også om haldningar som går på tvers av rådande politiske straumar, frå folk med meiningar mange vil finne avskyelege.

Etter 22. juli såg eg ei oppbløming av innlegg  til BT frå folk som no var redde at deira stemmer fullstendig skulle bli pressa ut or debatten. Nokre av dei valde vi å trykkje, andre ikkje. Vi vakta oss før 22. juli for å trykkje direkte feilaktige opplysningar og konspirasjonsteoriar, slike ein ser florerer på mange nettstader. Det har vi også gjort sidan.
Fleire av dei som skriv inn til Bergens Tidende, og som vi har gitt spalteplass, opplever eit land dei ikkje kjenner att.

Mange har frykt for ei framtid dei er redde skal spinne ut or kontroll. Nokre ser verdigrunnlaget dei trudde på forvitre og er fortvila for det.

Desse er mellom innvandringsskeptikarane delar av venstresida helst ikkje vil ha inn i det offentlege ordskiftet.
Dersom det ereit meir harmonisk samfunn den unge venstresida er ute etter, kan dei vere sikre på at moralsk nedrakking har den motsette effekten.

Dertil har dei slept laus eit farleg spøkjelse med si avkrevjing av skriftemål: Dersom det nokosinne skulle oppstå ein terrorist med muslimsk bakgrunn her i landet, så vil monsterskapingsargumentasjonen kunne slå attende med full styrke: Kven skal då ansvarleggjerast?

Kommentarer

Ingen svar til “Monsterfabrikken”

 1. Alex. 30. november 2011 på 08:23 #

  Det er nok mange som har oppfattet Frp som et populistisk parti som bevist har spilt på folks fremmedfrykt og dels uvitenhet om andre kulturer for å piske opp en stemningsbølge mot ikke europeiske nordmenn, for å vinne politisk oppslutning. Det er forskjell på saklig innvandringsdebatt og slik politisk stemmingsfiske.

  • Anonym 30. november 2011 på 14:04 #

   Helt enig, hadde Frp hatt en ledelse som er litt mer oppegående så hadde det nok vært mye større.
   Nå velger folk «etablerte» partier grunnet ønske om stabil politikk på andre områder, på tross av sanseløs innvandringspolitikk. Men hvor er «breaking point»?
   Det er så mange jenter som blir overfallsvoldtatt, og menn som blir ranet/blind vold. De fleste kjenner til noen og hvor nærme tillater de dette fenomenet skal komme innpå seg før de vil stemme anderledes?
   Fremtidens politikk blir avgjort på gatene i går og i dag.

 2. Anonym 30. november 2011 på 09:02 #

  At folk flest er imot denne masseinvandringen blir alltid omgått i slike kronikker. Det er jo nettopp denne fortielsen som skaper sinne hos den jevne nordmann, og som i ytterste konsekvens skaper slike monstre som ABB. Redaktører og våre folkevalgte må ta dette inn over seg. Ola Nordmann er både generøs og gjestfri. Men slik samfunnet utvikler seg ønsker han ikke. At kloke kvinner som Sandvik gjør som andre i pressen, går rundt grøten, er den virkelige monsterbedriften i landet vårt.

  • Johan 30. november 2011 på 09:33 #

   Rett nok har FrP sanket mange stemmer på sin innvandringsmotstand, men de har – tross slagordene om å være «partiet for folk flest» – aldri representert noe flertall.

   Dessverre er den typen tankegang som Timmen legger til grunn her vanlig, og jeg mener den er en stor del av problemet i innvandringsdebatten: Innvandringsmotstanderne er overbevist om at *egentlig* er (nesten) alle enig med dem allerede. Så i stedet for å fokusere på saklig argumentasjon for å skaffe flertall for sitt syn, så bruker de krefter på å sutre over at «flertallet» blir overkjørt. Og i ytterste konsekvens kan en slik tankegang lede mot terrorisme – for når «flertallet» (som altså ikke er noe flertall) ikke når gjennom på andre måter, fremstår vold som en naturlig utvei.

   • Anja Rebekka Schultze 30. november 2011 på 10:03 #

    Jeg er nok enig der, og egentlig så synes jeg det er et stråmanns argument det der med å påstå at flertallet er enig med seg, det er faktisk veldig mange i Norge som ikke er i mot invandring. Når det er sagt så må jeg inrømme at jeg selv er litt delt, på en side så mener jeg at vi har et godt og rikt land og vi burde dele vår rikdom med de som er mindre heldige enn oss fra andre land, men på den andre side så mener jeg at integreringen av våre nye landsmenn er blitt gjort veldig dårlig og at man kanskje bør begrense andtall nye invandere fra veldig forskellig kultur til man ha fått bedere rutiner på integraring av de som alt er her inn i det Norske samfunnet.

    Nå med integrering så mener jeg ikke at de skal gi opp sin kultur, identitet eller religion, men at man skal forsøke å undgå å få hele bydeler i Oslo hvor et homoseksuelt par ikke kan gå og leie hverandre i hendene eller skoler hvor man har to etnisk Norske elever. Jeg er for invandring men jeg tror at det kan bli konflikter når det er folk fra veldig forskellig kultur som blir konsentrert over små områder og hvor det gjøres lite arbeid for å lære dem om Norsk kultur, og også for å lære Nordmenn om våre nye landsmenns kultur slik at vi kunne ha møtt hverandre med forståelse. Jeg er for invandring men jeg mener det må bedere integrering til før vi kan ta i mot så veldig mange flere.

   • Anonym 30. november 2011 på 10:10 #

    Nettopp, Johan! Innvandringsmotstanderne syter over at de ikke kommer til ordet, og at nesten alle er enige med dem. Det korrekte er at de har ytringsfrihet, og kan komme til orde med nesten hva som helst nesten hvor som helst, og at det eneste innvandringskritiske partiet av betydning fikk 11% av stemmene ved siste lokalvalg. Ingen er kneblet, ingen er fratatt sin stemmerett.

    Konklusjon: alle argumenter om at innvandringsmotstanderne blir «overkjørt» eller «kneblet» er løgn og bedrag! Dette dreier seg om mislykkede og uhederlige politiske kannestøpere som ikke klarer å få oppslutning. Og noen av dem er ekle nok til å snøvle om at de kan tenke seg å bruke vold, eller tror at noen vil bruke vold. Utrivelige folk, dette!

    Mitt svar: ansvarliggjør dem, ta dem på alvor. Akkurat som vi skal være kritiske til ytterliggående islamister skal vi være kritiske til ytterliggående innvandringsmotstandere. Vi skal ikke kneble noen, vi skal kritisere der vi mener det er påkrevet. Og så skal vi stemme i valg.

    • Vebjørn Gorseth 30. november 2011 på 11:21 #

     Helt enig!
     Uenighet og knebling kan da vel ikke gå for det samme? En åpen debatt er viktig og begge sider må tåle at andre er uenige.

     Jeg synes ikke vi kan redd for å si det vi mener selv om det kan oppfattes som «knebling» blant enkelte.

     Det finnes mennesker som har akkurat de samme tankene som ABB. At han også har vært sinnssyk har vært en utløsende faktor, men han er ikke alene om å mene at Islam er en trussel mot det vestlige samfunnet.

    • Frøya 30. november 2011 på 12:32 #

     APs innvandring og integreringspolitikk var riktig nok målet for det fryktelige terrorangrepet 22 juli, og AP har som kjent spilt på offerrollen ganske lenge nå. Samtidig har den venstrevridde siden hele tiden gjort Frp til et uforskyldt mobbeoffer.

 3. Johan 30. november 2011 på 09:45 #

  Sandviks avsluttende spørsmål er lett å svare på: Hvis en terrorist med muslimsk bakgrunn dukker opp i Norge, så bør fanatiske muslimske ideologer ansvarliggjøres. Spørsmålet bør heller være: Når vi er så snare med å gi islamistiske ideologer deler ansvar for for jihadistisk terror, hvorfor denne motstanden mot å gi kontrajidadistiske ideologer deler av ansvaret for kontrajihadistisk terror?

  Sandvik latterliggjør tanken om at folk som Tybring-Gjedde, HRS og Ole Jørgen Anfindsen har deler av ansvaret. De er bare «the ususal suspects». Jeg har en oppfordring til Sandvik: I stedet for å bare avfeie dette, forklar oss hva som er den store, fundamentale forskjellen mellom Tybring-Gjeddes dårlig skjulte insinuasjoner om at Arbeiderpartiet er landsvikere, og Breviks påstander om at Arbeiderpartier er landssvikere.

  • Anja Rebekka Schultze 30. november 2011 på 10:07 #

   Jeg er enig med deg, jeg har ofte lurt litt på dette, hvorfor er det så mange som dømmer alle Muslimer for hva noen få ekstremister gjør, mens det er utenkelig å dømme Kristendommen når en ekstremist gjør noe i denne religionen sitt navn, eller en politisk retning hvis et medlem av denne retningen gjør en ugjerning? Hvorfor er alle Muslimer ansvarlig for hva alle andre Muslimer, uansett sekt og gruppering av Islam de følger, sine handlinger, mens det samme ikke gjelder andre gupperinger?

   • Siri Veland 30. november 2011 på 10:20 #

    Sandviks kommentar handler vel om det at det er FrP (heller enn kristendommen) som helhet som blir beskyldt for å skape ABB, på samme måte som at alle muslimer blir angrepet for å skape terrorister. Hun argumenterer med at den unge venstresiden er skyldig i samme sverting av FrP som den ekstreme høyresiden er av muslimer. Det at ikke ABB blir koplet til kristendom har kanskje med det å gjøre at kristne tilhører en så bred bakgrunn i Norge at det ikke gir mening?

    • Anja Rebekka Schultze 30. november 2011 på 10:39 #

     Det e mye man kunne kritisert FrP for men hvordan noen kan få det til at de har skapt ABB det skjønner jeg ikke helt, han meldte seg jo ut fordi de ikke støttet meningene hans.

     Når det gjelder Kristendommen så mener jeg ikke å si noe galt om den, det er en flott religion, jeg mener bare hvis en Muslim gjør noe galt så får alle Muslimer skylden mens hvis en Kristen gjør noe galt så blir det begrenset til det individet og jeg mener egentlig at hvor bred bakrunn en gruppe eller en religion har ikke spiller noen rolle på akkurat det, en hel gruppe bør ikke få skylden for det enkelt individer gjør samme hvem de er.

     • drusus 30. november 2011 på 11:34 #

      Hvis venstresiden argumentere for at alle islam/innvandringskritikere er, direkte eller indirekte, medansvarlige for «klimaet» som førte til terroraksjonen, så går man jo inn på en type «logikk» som også gjør alle muslimer ansvarlige for islamistisk terror. De deler jo elementer av samme ideologi. Er det virkelig den døren dere vil åpne?

     • Johan 30. november 2011 på 16:20 #

      Det er store forskjeller mellom
      «Folk som skriver opphissede aviskronikker om at Norge er under angrep fra farlige muslimske innvandrere og at Arbeiderpartiet begår landssvik gjennom innvandringspolitikken er medansvarlige for klimaet som førte til Breiviks terroraksjon»
      og
      «Alle muslimer er medansvarlig for al-Quaidas terroraksjoner.»

      Den første påstanden viser til en begrenset gruppe, der alle er enig med Breivik i sentrale premiss for hans ugjerning, og der alle har handlet aktivt for å spre disse meningene. Den andre setningen viser til en stor og heterogen gruppe, som i mange tilfeller har svært lite ideologisk til felles med al-Quaida.

     • Anonym 4. desember 2011 på 23:44 #

      I den tid din «store og heterogene gruppe» faktisk har et meget betydlig element av jihadister (for å ikke å snakke om andre holdninger som ikke er forenelige med å leve i moderne vestlige samfunn), så holder ikke lettvinte sammenligninger mål. Mellom 15 og 30% av muslimer globalt støtter terrorisme. Så godt som ingen støtter den terrorismen Breivik stod bak selv om mange deler enkelte aspekter av hans syn.

      Kommunismen har gjennom tiden utallige drap på samvittigheten, og sosialister i dag deler sentrale premiss for myrderiene. Mange ledende sosialister og samfunnstopper har ikke tatt avstand fra sin støtte til selv de mest brutale kommunistregimene og til tross for denne manglende viljen har vært gjenstand for debatt, så er det vel ingen som holder disse medansvarlige for ugjerningene.

      Innvandringsmotstanden, som forsåvidt dreier seg om mye mer enn terroren som er kilden til denne debatten, har vært undertrykket med underhåndige midler helt frem til internetts fremtog gjorde at meningskontrollen begynte å glippe, og det er følgelig forståelig at mange nå reagerer skarp på forsøk på å introdusere en erstattning for det etterhvert så oppbrukte rasismekortet. Har en ikke ekte argumenter, får en bruke følelser går verset.

     • Anja Rebekka Schultze 1. desember 2011 på 18:25 #

      Det er ikke noe bedere å si at alle som er kritikske til Islam er medansvarlige for terroren i Oslo og på utøya enn å dømme alle Muslimer for hva noen få gjør, men to feil gjør ikke en rett. I tilegg jeg har aldri sagt at folk som krisiserer Islam er skyldige i noe som helst, hvorfor legger du ord i min munn med å spørre om det er en dør dere vil åpne når du svarer meg?

    • Johan 30. november 2011 på 16:30 #

     Beskyldningen «FrP har skapt Breivik» er en håpløst unyansert påstand, som helt mangler rot i virkeligheten. Men jeg har da heller ikke inntrykk av at dette er noen særlig utbredt beskyldning.

     Derimot mener jeg at *enkelte* FrP-politikere, og også en del andre forholdsvis stuerene samfunnsdebattanter, har sagt ting som er til forveksling likt sentrale deler av Breiviks vrangforestillinger. Og det mener jeg det bør være mulig å kritisere dem for.

   • Anonym 30. november 2011 på 11:41 #

    Det kan kanskje skyldes at muslimsk ekstremister har en ganske stor fanklubb innenfor egne rekker. Hvis en person gjør noe grusomt i kristendommens navn er det ingen som bifaller dette, man tar heller avstand fra det som har skjedd. Når muslimske ekstremister gjør noe galt er det som regel en ganske stor gruppe som feirer i etterkant, og mange som forholder seg tause. Dette tolker noen som «den som tier samtykker».

    Dette var bare et forsøk på en forklaring. Selvsagt er ikke enhver muslim ansvarlig for hva andre muslimer finner på. Men kanskje de burde bli enda mer tydelige på at de ikke støtter ekstremistene?

    • Kjetil Hansen 1. desember 2011 på 00:28 #

     Ikke vet jeg, men jeg har blitt fortalt at det iflg Koranen eller Hadith er forbudt (Haram) for en muslim å kritisere en annen muslim. Tror noe av forklaringen i så fall kan ligge der?

    • Anja Rebekka Schultze 1. desember 2011 på 18:22 #

     Det er faktisk en del Kristene som bifaller han mannen i USA som skjøyt ned og drepte en abort lege så påstanden din er ikke helt sann. Men ja det er flere Muslimer som støtter ekstremisme enn det er blandt Kristendommen, men det betyr alikevel ikke at man bør dra alle Muslimer over en kam for de aller fleste av dem støtter ikke vold.

     Ja jeg mener at det Muslimske miljøet ville blitt mer tjent med å bli mer vokale mot ekstremistene, men på den andre side så er det en god del som er det, men det nevnes kanske med en liten paragraf bakerst i avisen for det med Muslimer som går i fakkeltog mot vold i sin religion eller familie mødre som sier at hun er i mot ekstremister det selger ikke.

   • Isak Andrè Wøien 30. november 2011 på 13:02 #

    Kanskje fordi vi føler at dette har pågått i så lang tid nå, at dette er et internt samfunnsproblem som alle muslimske stater må rydde opp i?
    Jeg er ikke så sikker på om ordlyden hadde vært den samme i muslimske land dersom en norsk korsfarer dro dit og fyrte av en bombe og drepte 68 mennesker? Da er faren stor for at 3. verdenskrig hadde vært her idag!

    • Anja Rebekka Schultze 1. desember 2011 på 18:19 #

     To feil gjør ikke en rett, om Muslimske land ville ha ment at alle Vestelige er noe ditt om en Vestelig person gjorde noe forjævelig betyr ikke at vi bør gjøre det samme mot dem. Det er faktisk ikke den almenne Muslim sin feil hva noen ytterligående grupper gjør, de fleste Muslimer er faktisk i mot disse gruppene og bør ikke sammenligenes med dem.

  • Anonym 30. november 2011 på 12:49 #

   Breivik har drept 77 uskyldige mennesker. Det er en EKSTREMT STOR forskjell.

  • Daniel Archevis 4. desember 2011 på 12:15 #

   Svaret er fullstendig trivielt:

   Både jihad og «antijihad» er heterogene fenomener, og du kan ikke si noe som helst om noen av dem ute å bomme i forhold til flere eksisterende avarter. Men der jihad direkte oppfordrer til voldshandlinger- sågar med eksplisitt løfte om belønning i det hinsidige – er det ingenting i «antijihad» som sier at «du skal bruke vold».

   Voldhandlinger er ikke en naturlig følge av kampen mot islam noe mer enn det er en naturlig følge av kampen mot kapitalistisk utnyttelse, miljødeleggelser eller mishandling av dyr. Både sosialister, miljøvernere og dyrevernere har begått terrorhandlinger… skulle vi dermed stille SV, Bellona og NOAH «delvis ansvarlige» siden de har fremmet «skadelig tankegods»?

   Jeg synes det er underlig at folk har så store problemer med å skille mellom forestillinger som oppfordrer til vold og forestillinger som ikke gjør det når det gjelder islam-spørsmålet, på tross av at de har så få problemer med det ellers.

 4. Paul 30. november 2011 på 10:17 #

  Hvem er «dei» som har avkrevd skriftemål?
  Har ikke fått med meg noe slikt krav

  Det eneste jeg har fått med meg er at noen av Frps tillitsvalgte har fått kritikk for å stigmatisere muslimer. Kritikerne har sågar vært konkrete i hva de kritiserer. For eksempel utsagn av typen «alle terrorister er muslimer». Mener virkelig Hilde Sandvik at det ikke er legitimt å kritisere Frp for dette? I så fall hvem er det som knebles her?

  • Anonym 30. november 2011 på 10:40 #

   Denne kronikken av SVs Snorre Valen er vel et utmerket eksempel på det du ikke har fått med deg:

   http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10016034

   Her antyder han at stort sett alle som noen gang har vært uenige med SV har vært delaktige i å skape klimaet der 22. juli kunne skje.

   • Iver Aastebøl 30. november 2011 på 11:33 #

    Antyder han virkelig at alle som har vært uenige med SV har vært delaktige i å skape et hatefullt klima? Det er ikke slik jeg leser det.

    Jeg synes kronikken er litt kronglete skrevet, og hopper fra poeng til poeng uten å alltid ha en rød tråd. Men i stedet for diffuse anklager rettet mot alle sine meningsmotstandere, mener jeg han gjør to ting:
    1. Kommer med konkrete eksempler på ting navngitte personer har sagt, og kritiserer dem for å skape et klima av vrangforestillinger som man finner igjen deler av hos gjerningsmannen. Det er naturligvis ubehagelig for dem som blir nevnt, men folk må være forberedt på å måtte forklare hva de har ment med ting de har sagt i offentlig debatt.

    2. Kritiserer samfunnsdebattanter (Åmås i dette tilfellet) som har opplevd det som viktigere å forsvare muslimkritiske ekstremisters ytringsfrihet enn å ta til motmæle mot ideene de presenterer.

    Det er utvilsomt konfronterende, men det er fortsatt noe ganske annet enn å antyde «at stort sett alle som noen gang har vært uenige med SV har vært delaktige i å skape klimaet der 22. juli kunne skje.»

   • Anonym 30. november 2011 på 11:42 #

    Det jeg ser som det virkelige poenget her, og som jeg tror du misforstår, er forskjellen på det å være uenige med SV (og resten av venstresiden forøvrig) og de virkelige meningene og ytringene. Jeg vil trå varsomt her, for jeg synes dette er en vanskelig debatt, og jeg vil unngå stigmatisering og stereotyper.

    Mange er uenige i SVs politikk, inkludert meg selv. Dette være seg innvandring, økonomi, utdanning og helse. Men spesielt innvandringsdebatten har hatt en tone og en stemning som er uheldig. Da er det ikke snakk om god og saklig argumentasjon mot SVs innvandringspolitikk, men diskusjonen har båret stort preg av hets, sjikanering, stigmatisering, generalisering og av innvandrere. Her mener jeg FRP må se seg selv i speilet og innrømme at de har bidratt med denne typen holdninger, jfr. uttalelsene Valen referer til i sin kronikk, gjennom tilføye det politiske ordskifte en god dose høyrepopulisme.

    Her ligger forskjellen. Det er på sin plass å være uenig med SVs politikk. Det er lov å være skeptisk til norsk venstreside. Men å spre hat i større eller mindre grad mot deler av norsk samfunn, spesielt innvandrere, er uheldig. Ytringsfriheten er viktig og en nødvendighet, men den har sin grense.

    • Daniel Archevis 4. desember 2011 på 17:13 #

     Grense, du… Bør det være forbudt å kalle folk «landssviker»? Ok, hva om man har rett – bør det da fortsatt være forbudt? Eller skal det være tillatt å kalle folk «landssviker», men bare dersom det er tilstrekkelig rettferdiggjort? Hvem skal i så tilfelle vurdere om beskyldningen er tilstrekkelig rettferdiggjort, og hvem skal avgjøre hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen? Det er ikke slik å forstå at du synes styresmaktene skal bestemme hvordan de skal kritiseres, og for hva…?

     Valget av vage uttrykk og ullen retorikk klarer ikke å skjule at det faktum at du egentlig ikke presenterer noe som helst. John Stuart Mill, hvor er du når vi trenger deg?

 5. Eivind Trædal 30. november 2011 på 10:17 #

  Her misforstår du meg kraftig, Sandvik. I formuleringa «føles som et overgrep for de ekstra sensitive» har jeg på ingen måte ønska å alludere til 22. juli. Dette er din lesning, og noe jeg vil avkrefte på det sterkeste. Argumentasjonen mot min tekst baserer seg derfor på en stor, og i mine øyne svært uheldig, feillesning.

  • drusus 30. november 2011 på 11:27 #

   Trædal, du kritiserte jo til og med Martin Kolberg for hans utsagn om at han var mot radikal islam og islamisme. Du må gjerne utdype hva som var galt med Kolbergs kommentar. Er det utsagn som dette som faller inn under «islamofobi» i din bok? Da blir det jo fort fryktelig mange «islamofober» her i landet, gitt..

   • Eivind Trædal 30. november 2011 på 11:41 #

    Hvilken uttalelse refererer du til nå?

    • drusus 30. november 2011 på 11:55 #

     Beklager så mye, jeg blandet din kronikk i Dagbladet nylig med bla. Snorre Valen, Sveinung Rotevann og Elisabet Skarsbø Moens kommentarer, som alle nevner Kolbergs uttaleser om radikal islam/islamisme i samme åndedrag som Tybring Gjeddes utspill. Noe som for meg er rimelig uforståelig.

     Hva synes du om Kolbergs utsagn? Eklatant eksempel på «islamofobi» eller akseptabelt politisk utspill?

     • Frøya 30. november 2011 på 13:09 #

      Tror mest alle støtter Martin Kolberg for hans heller «politisk ukorrekt» utsagn om at han var mot radikal islam og islamisme.

     • Anonym 30. november 2011 på 13:23 #

      På hvilken måte er det et politisk ukorrekt utsagn hvis en ledende politiker i et regjeringsparti har sagt det, og nesten alle støtter det? Jeg vil heller si at det ville være politisk ukorrekt hvis noen sa at de var *for* islamisme. Hvem har sagt noe slikt?

     • Malton 30. november 2011 på 16:14 #

      Hva er galt om vi ber nye landsmenn om å reise tilbake om de ikke er fornøyd? Ville du selv forblitt i et land du ikke trives i? Hva er galt i at vi reagerer på at enkelte ikke respekterer vårt lands lover, flagg og ed? Reiser du til et annet land har da vel ikke du den tanken i hodet at landet skal tilpasse seg deg? I så fall er du ganske så inderlig dum. Reiser vi til et muslims land noen hundre av oss, må du ikke tro at smekker opp ei sjømannskirke til oss uten videre. Neida, der får du beskjed om å innrette deg eller dra hjem. Hva er så galt med at vi sier det samme? Er vi mer rasistiske enn de andre? Slett ikke. De er faktisk mer rasistiske mot hverandre. En pakistaner jeg kjenner omtalte iranerne som svartinger. Ikke det at jeg brydde meg om at de kalte meg en hvit jævel. Det syntes jeg bare var moro. Men det er jo egentlig rasistisk. Hvem hadde i så fall brydd seg med å forfølge hans uttalelser? Ingen. Hvorfor? Fordi det kom fra en svart til en svart, eller fra en svart til en hvit, og da teller det ikke. Jeg tuller? Nei, vær nå så åpen at du gidder å se etter, og høre etter. Jeg er ikke svart/ hvit i tanken. Jeg tenker at så lenge vi respekterer hverandre kan vi godta mer, men når noen blir overfølsomme for uttalelser og blikk, da sliter vedkommende alvorlig.
      Jeg definerer ikke meg selv som rasist. Når det kommer til disse nye landsmenn respekterer jeg dem så lenge de oppfører seg som folk flest. Nei, jeg forventer ikke at de kan vårt lands lover den dag de ankommer, men selv den dummeste må jo vite og forstå at du bør tilpasse deg for å bli akseptert blant andre enn dine egen folk. Hold dine høytider som du vil, men la være å protestere på at vi fortsatt holder på våre. Det er respektløst. De krever endringer på sykehus, skoler, barnehager, fritidsklubber mm. Ihh. Til sitt lands lover og sin religion. Kunne du klart det i et annet land. Joda, vi skal tilpasse oss, men ikke for enhver pris. På skolekjøkkenet er det to elever som er muslimske. Av den grunn skal ALLE andre tilpasse seg, og det skal kun være halal mat. Feil! Her burde de vært så voksne at de kunne bedt elevene om å kun spise grønt, eller ta med seg egen mat som er godkjent. I tillegg kan ikke halalmaten tilberedes i samme ovn eller i nærheten av hvor du har tilberedt andre, ikke muslimsk godkjente, matvarer. Hvordan kan et helt samfunn bli nødt til å endre seg på grunn av en minoritet? Skal minoriteten være den styrende? Tilpasning er ordet, og det gjelder for de som flytter til, og ikke de opprinnelige beboerne i landet.

  • Anonym 30. november 2011 på 13:01 #

   Det er et interessant grep (som mange av dine politiske venner også bruker) å nekte for at 22. juli har noe med «debatten om debatten» å gjøre, men det er uansett åpenbart for de fleste at de unge venstresiden legger 22.juli-prestisjen sin på vektskålen i denne debatten ved til stadighet å referere til «det grumsete hatet» som inspirasjonskilde for politisk vold.

   Har det slått deg at det faktisk kan være som Sandvik skriver at dette hatet du refererer til kan vokse seg sterkere ved å sette enda strengere premisser for hvilke meninger som skal slippe til i debatten? Ved til stadighet å stemple politiske meningsmotstandere som hatske eller rasistiske? Har det slått deg at Breiviks hat kanskje kan være en funksjon av et samfunn hvor «politsk ukorrekte» meninger ikke kommer til orde, eller at budbringeren av slike meninger blir sjikanert? At disse individene trekker seg ut av debatten og inn i underjoriske miljøer hvor hatet kan mutere til ren ondskap? Med dette bakteppet kan det faktisk argumenteres for at det er dere som ønsker å innskrenke debatten som bidrar til terroren.

   • Eivind Trædal 30. november 2011 på 16:40 #

    Det er ikke noe «grep». Jeg forstår at teksten naturlig nok kan leses inn i debatten etter 22. juli, ettersom både temaet og flere av personene jeg nevnte har vært høyt oppe i denne debatten. Men innlegget mitt er altså skrevet med den motsatte hensikten: å videreføre en viktig debatt også uten referanse til den forferdelige terroren. Teksten ble skrevet morgenen etter hendelsen jeg tar utgangspunkt i, fordi det satte i gang noen refleksjoner jeg ville dele. Jeg følte det var godt å kunne skrive om ting jeg har tenkt mye på i det siste, som mange i Norge, uten å trenge å trekke terroren inn.

    • Anonym 30. november 2011 på 17:03 #

     Jeg skal ikke definere hva som var dine hensikter med å skrive innlegget, men for meg (og jeg tror mange med meg) blir dette litt som når Eskil Pedersen sier at kun terroristen var ansvarlig for terroren, men… Det er en retorikk hvor man antyder ting uten eksplisitt å hevde hva man mener for lett å avfeie diskusjoner i etterkant.

  • Anonym 30. november 2011 på 13:56 #

   Så du skriver en kronikk om høyreradikales rolle i media, hvor du blant annet refererer til «Fjordmann», få måneder etter 22. juli og midt i en bred debatt rundt hvordan man skal forholde seg til radikale meninger og så prøver du å innbille oss at du ikke hadde tenkt på det i det hele tatt? Det er mulig du ikke hadde det i tankene, men i såfall har du bare tenkt på teksten din mindre enn leserne dine.

   • Eivind Trædal 30. november 2011 på 16:42 #

    Det er nettopp det jeg har gjort, se svar over. Naturligvis har jeg vært klar over at innlegget tar for seg temaer som går parallellt til debatten om 22. juli, men det betyr ikke at jeg har ønska å trekke denne parallellen, eller at jeg bør kritiseres for at teksten kan leses på den måten.

    • Anonym 30. november 2011 på 19:17 #

     Men samtidig kritiserer du Sandvik for å lese teksten på den måten hun gjør. Den måten som i motsetning til den du foretrekker tar inn over seg at det er en debatt i kjølvannet av 22. juli.

     • Eivind Trædal 30. november 2011 på 20:02 #

      Det må hun forsåvidt gjerne gjøre.

     • Eivind Trædal 30. november 2011 på 20:09 #

      Vet du, jeg tror du har rett. Jeg har åpenbart overreagert. Jeg hadde opprinnelig sendt et innlegg til BT om dette, men tror jeg trekker det. Det blir dumt å skulle flisespikke på slike ting. Takk for at du fikk meg til å ta en kikk på Sandviks tekst med friske øyne.

 6. Anonym 30. november 2011 på 10:24 #

  Venstresiden er selvsagt meget skuffet over at ABB er stemplet som utilregnelig. Denne rettspsykiatriske vurderingen har effektivt kansellert de kraftige politiske sverdet de i noen måneder har hatt ved å kunne sette ett ABB -stempel på alle meningsmotstandere som befinner seg på høyresiden.

  Debatten vil nå gå i fra å ha en politisk vinkling til å handle om psykiatri.

  Man kan aldri gardere seg mot at en sinnslidende person plukker opp ekstreme synspunkter, det være seg fra vestre eller høyre siden, og omsetter disse til handlinger ala Breivik. Synspunktene både til høyre og venstre må uansett få bestå og komme frem i lyset.

  Vi lever i et demokrati med ytringsfrihet og det er den ultimate bærebjelken i vårt samfunn. Vi må stole på at dette systemet fungerer og at flertallets meninger blir de gjeldene retningslinjene i vårt samfunn og innrette oss etter disse.
  Selv om deler av venstresiden nå er farlig nær opp til å ønske et meningspoliti, er dette ikke veien å gå. Og (heldigvis) vil de nok ikke oppnå dette sett i lys av gårsdagens vending i ABB saken.

  • Anonym 30. november 2011 på 12:02 #

   Meningspoliti? Venstresiden? Ingen knebler dere på høyresiden, men dere får tåle å bli kritisert, som andre folk! Det virker som om dere ikke skjønner hvorfor venstresiden er inderlig forbannet på en del av grumset som er kommet fra de ekstreme innvandringsmotstanderne i FrP – og i de brunstripete grupperingene lenger til høyre. Ingen vil kneble dem – men vi er forbannet, og svært mange av oss har grunn til det. Det er påfallende at mange på høyresiden ikke skjønner at det å bli kritisert og imøtegått ikke betyr at man blir kneblet.

   De fleste på venstresiden tar rettsprosessen og rettspsykiaternes rapport til etteretning. Norge er en rettsstat, og folkedomstoler vil de aller fleste av oss ikke ha. Den eneste politiker som har vært synlig skuffet, for ikke å si forbannet, på rettspsykiaternes rapport er Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet. Ved sine uttalelser i går bekreftet han at han ikke skjønner Grunnlovens skarpe skille mellom den lovgivende og den dømmende makt. En stortingsrepresentant har absolutt ingen ting med å legge seg opp i en rettslig prosess.

   • Frøya 30. november 2011 på 12:36 #

    Støtter helt Martin Kolberg for hans utsagn om at han var mot radikal islam og islamisme. For nordmenn flest er det en ikke villet politikk at det har kommet så mange innvandrere til Norge. Jeg har i hvert fall ennå ikke truffet en nordmann som ikke er skeptisk til APs feilslåtte innvandring og integrerings politikk. Allikevel har våre rødgrønne politikere valgt og ikke å se alle skeptikerne eller tatt dem alvorlig – bortsett fra terroristen ABB.

   • Anonym 30. november 2011 på 13:21 #

    Har eg hevdet at noen blir kneblet? eg skriver at noen ønsker å kneble.

    Saklig kritikk og gode argumenter er ikke noe problem. Det er når enkelte (gjelder spesielt venstresiden) går tom for valide argumenter og tyr alt for lett til stigmatiserende stempler som f.eks rasist, brunstripete, ekstreme, grumsete og søppelfolk. I tillegg kan nevnes dårlig skjulte forsøk på å koble meningsmotstandere til ABB og hans handlinger. Noe som i lys av gårsdagens rapport forhåpenligvis blir slutt på.
    Det kan også nevnes forsøk på å knytte en hver innvandringskritisk ytring til FRP og gjerne den største tullingen i det partiet, Per Sandberg.

    Dette er dårlig skjulte hersketeknikker som ikke gavner den samfunnspolitiske debatten i det hele tatt. Den skaper bare mer avstand og mere hat.

    • Anonym 30. november 2011 på 13:30 #

     De politikerne på venstresiden som har blitt nevnt i Sandviks kommentar, har kommet med helt konkrete eksempler på holdninger og utsagn de er uenige i og mener er problematiske. Men i stedet for å svare på disse redelige forsøkene på å få i gang en konkret debatt, svarer du med å slenge ut udokumenterte påstander om «dårlig skjulte hersketeknikker», «forsøk på å knytte enhver innvandringskritisk ytring til FRP» eller «dårlig skjulte forsøk på å koble meningsmotstandere til ABB». Kan du komme med konkrete eksempler på hvem som har kommet med utsagn du mener faller inn i disse kategoriene? Hvem er det som har kalt noen brunstripete eller søppelfolk i debatten de siste dagene? Hvis ikke du kan backe opp dette med eksempler, min venn, så er det du som står for hersketeknikkene.

     • Anonym 30. november 2011 på 13:43 #

      Om du ikke har fått dette med deg, foreslår eg at du prøver Google .. .

     • Anonym 30. november 2011 på 13:48 #

      Det er en håpløs måte å argumentere på. Hvordan skal jeg gjette meg til hva slags utsagn du mener stempler folk som brunstripete? Og hvordan hadde du reagert hvis dette ble brukt den andre veien?

      «FRPere sier mange rasistiske ting. Om jeg har noen konkrete eksempler? Ehh, nei, men det er jo så mange av dem, så du kan finne dem selv på Google»

      Tror ikke du hadde akseptert det hvis noen argumenterte på den måten

     • Anonym 30. november 2011 på 14:20 #

      http://www.dagbladet.no/2011/11/28/kultur/debatt/kronikk/innvandring/trakassering/19194014/

      http://www.dagbladet.no/2011/11/30/kultur/debatt/debattinnlegg/innvandring/sjikane/19224300/

      ellers trenger du jo ikke lete lenger enn til debattinnlegget eg svarte på litt lenger oppe..

     • Anonym 30. november 2011 på 15:27 #

      Det jeg ser her er et innlegg fra Eivind Trædal, som forteller om en fyr som ropte «søppelmennesker» til noen unge jenter på gata, og som ikke nevner ABB i det hele tatt. Hvordan skal det liksom være et eksempel på at folk blir stemplet som brunstripete eller forsøkt knyttet til ABB?

   • Daniel Archevis 4. desember 2011 på 17:35 #

    Minner også deg om AUFs politianmeldelse av Christian Tybring-Gjedde, som ble henlagt som «intet straffbart forhold». Joda, Frp forsøkes bokstavelig talt kneblet – av nettopp Eskil Pedersen & Co.

 7. Arild 30. november 2011 på 10:37 #

  Igjen et meget godt debattinnlegg av Hilde Sandvik. Selv må jeg si meg overrasket og skuffet over venstresiden i norsk politikk, og i særdeleshet AUF-leder Eskil Pedersen som til stadighet angriper Siv Jensen og FRP for deres holdninger og meningsytringer. Det er betimelig å spørre om AUF lederen ikke har lært noenting av tragedien på Utøya?FRP fremmer ikke innvandingsfiendtlige holdninger, men de reiser en debatt om innvandring og ønsker en innstramming i dagens innvandringspolitikk. Hvis ikke FRP og Siv Jensen kan ta til orde for denne type diskusjoner, da har vi mistet ytringsfriheten, eller er i ferd med å kneble den. Man skal ikke utelukke at AP og SV`ere selv har vært med og bidratt til denne massemorderens tanker på grunn av at venstresiden og journalister flest som utgjør maktapparatet i Norge ønsker å legge lokk på denne type diskusjoner. Er det virkelig det Eskil Pedersen ønsker? Da er det fare på ferde i dagens åpne demokratiske samfunn. Har han og venstresiden i norsk politikk monopol på sannheten? Ære være at BT har en slik dyktig skribent og debattleder som Hilde Sandvik i avisen, men jeg tipper at mange av avisens egne journalister ikke liker dagens innlegg fra henne.

  • Anonym 30. november 2011 på 13:21 #

   Du syns altså det er et problem at noen «angriper Siv Jensen og FRP for deres holdninger» ? Mener du at ytringsfriheten ikke gjelder for dem som er uenige med FRP? Hvorfor i all verden skal ikke Eskil Pedersen få lov til å angripe FRPs holdninger hvis han er uenig i dem?

   • Daniel Archevis 4. desember 2011 på 17:29 #

    Se kommentar ovenfor, om hvordan Eskil Pedersen og AUF har forsøkt å bruke en høyst tvilsom politianmeldelse for å tvinge en politiske motstander til taushet. Det er forskjell på å angripe holdninger og forsøk på misbruk av rettsvesenet for å stoppe kjeften på folk.

  • Anonym 30. november 2011 på 14:44 #

   Dette er en helt utrolig påstand! At Eskil Pedersen angriper FrP for deres holdninger og utsagn hører til naturens orden. FrP har full frihet til å forsvare seg og ytre seg – og så sutrer de og føler seg «kneblet». Det er jo sånn hersketeknikk som unger driver med…

   • Per 30. november 2011 på 15:31 #

    når Eksil Pedersen er av den oppfatning at FRP sine synspunkter på innvandring medvirker til å bidra til negative holdninger, så vil jeg hevde det stikk motsatte, AUF og hans allierte lederen er selv en eksponent for å fremme rasistiske holdninger veed å ville legge lokk på debatten om innvandring, men i stedet velger å gå Siv Jensen i strupene på en usaklig, usympatisk og svært lite konstruktiv måte

    • Anonym 30. november 2011 på 18:14 #

     Hvilket «lokk» er det Eskil Pedersen vil legge på Sutre-Siv Jensen? Hun har all den ytringsfrihet hun vil ha! Hun får lov å si hva hun vil. Men hun blir motsagt!

     Eskil Pedersen har angrepet hennes og FrPs standpunkter knallhardt. Det er ikke knebling, det er tøff debatt. Den tid er forbi da FrP-ere kunne hevde rasistisk gnål uten å bli motsagt. Her er et eksempel: Carl I Hagens berømte/beryktede: «alle terrorister er muslimer». realiteten er at de aller fleste terroraksjoner i Europa og Nordamerika ikke er begått av muslimer. Noen få veldig alvorlige aksjoner er begått av muslimer (eller mer presis radikale islamister), det er riktig nok, men ikke desto mindre er hagens utsagn løgn, hatpropaganda.

     FrP-ere får si hva de vil. Men ikke uimotsagt. Aldri mer!

     • Yngvar Spone 30. november 2011 på 18:22 #

      AUF-leder Eskil Pedersen er skyldig i å utelukkende formane folk tilknyttet FrP å passe seg for å si noe som kan virke støtende og provoserende på andre, stikk i strid med selve definisjonen på ytringsfrihet. Og hvorfor skal denne ene grupperingen foreta selvsensur av egne tanker, når de som pålegger dette for sine meningsmotstandere selv fritar seg tilsvarende begrensninger? Og sist, men ikke minst, det er neimen ikke rare dialogen slike som Martin Kolberg og Eskil Pedersen tilrettelegger for, der de for enhver pris unngår å havne i en slik situasjon. Hvordan rettferdiggjør de to herrene dét å åpne for mer toleranse og raushet i dette perspektivet?

      Derfor tror jeg at AUF-lederen, i mangel på den kritikk regjeringen har blitt spart for, søkte å skifte fokus til «de fæle folka i FrP». Han så sitt snitt til å skape en ny sannhet, fordi han så inderlig hater alt FrP står for. Inneforstått at han skjønner hvorfor partiet er populære. For hva er ikke mer naturlig, når FrP gjør et byks opp på meningsmålingene, enn at man overskygger dette med nedrige angrep med hensikt å svekke dem i en tid der folk flest har mye annet å tenke på…

     • Yngvar Spone 30. november 2011 på 18:25 #

      Og kanskje bør Arbeiderpartiet innkalle oppvigleren til en samtale, der man redegjør for undergravende virksonhet? Mye tyder jo på at nevnte Eskil Pedersen er en nyttig idiot og stemmesanker for partiet han bedyrer å hate…

     • Arild 30. november 2011 på 20:24 #

      kanonbra kommentar!

   • Daniel Archevis 4. desember 2011 på 17:23 #

    AUF har under Eskil Pedersens ledelse levert inn politianmeldelse mot Frps Christian Tybring-Gjedde for brudd på Strl. §135a (den såkalte «rasismeparagrafen»). Anmeldelsen ble etter kort tid henlagt av politiet som «intet straffbart forhold».

    La denne opplysningen detonere i hodet ditt et øyeblikk – det virker som om det kan trengs: Ungdomsorganisasjonen i det dominerende partiet i landets regjering politianmelder en politikere for ytringer som IKKE er i strid med norsk lov…!

    En ting er at denne saken er mer enn bare rimelig drøy, noe ganske annet er at det tegner et utvetydig og skremmende bilde av hva AUF mener med uttrykket «ytringsfrihet». Så nei: Eskil Pedersens angrep på Frp har veldig lite å gjøre med «naturens orden», men handler tvert imot direkte om forsøk på knebling – og sågar gjennom misbruk av rettsvesenet.

 8. Ensretting farlig! 30. november 2011 på 11:04 #

  Veldig bra(!) Sandvik,
  og veldig veldig viktig!!

  Noe ikke minst ordskiftet her illustrerer……!

 9. Fbnet Admin 30. november 2011 på 11:59 #

  Å holde tilbake, slette, sensurere bør ikke være bladredaktøres oppgave. Enhver med bare litt vett i hodet vet at de usagte ordene, undetrykkelsen ved de ord, setninger som ikke blir fremmet som er farlige.

  Den som aldri kommer frem, aldri blir hørt, aldri blir sett, prøvd å bli forstått, som kan bli til en potensjonel fare for samfunnet.

  Jeg er derfor imot all form begrensning av ytringsfriheten, da det er en slik begrensning som vil skape det neste monsteret.

  Breivik er et monster Arbeiderpartiet har skapt, og han har da heller ikke utført terror mot selve Norge, men terroren var direkte rettet mot Arbeiderpartiet. Og da er vi fremme ved sakens kjerne.
  Det Sandberg sa var kanskje feil, men på den andre side så har Arbeiderpartiet ikke «spilt offer», men har spilt, og fortsatt spiller på offer rollen, som blir brukt, og misbrukt for alt historien er verd.

  Alene datoen for nasjonal sørgedag d.22.august hvert år, vil rett før enhver valg minne folk om hva Breivik har gjort? Bare for å «spille» på offer rollen, og få ekstra «medlidenhets stemmer»?

  At man i Arbeiderpartiet nå direkte fremmer Eskil Pedersen som en helt, viser bare til hvordan man bevisst prøver å manipulere med situasjonen. Eskil Pedersen som stakk med MS Storbjørn, uten å samle opp så mye som bare et menneskebarn på fluktruten sin, sier bare noe om hvilke typer politikere vi vil få i fremtiden. Politikere som stikker fra ansvaret deres så snart det oppstår kritiske situasjoner?

  Det er slike politikere som skaper monstrene i samfunnet vårt, og de av dere som støtter disse politikere har også en stor del av ansvaret.

  Det er viktigere enn noen ganger å bevare det åpne demokratiet, og våre grunnlovsikrede rettigheter hvor bl. a. full ytringsfrihet er en av våre rettigheter. Ta det bort, og dere vil se fryktelig mange monstre våkne til liv! Det er nok av dem ute i samfunnet.

  Kansje noen burde lese litt på bloggen min på nyhetsrullen.no ? Det kaller jeg en spade for det som en spade er. En Spade!

  • Frøya 30. november 2011 på 12:53 #

   Riktig. Dersom det skulle bli arrestert flere terrorister med muslimsk bakgrunn her i landet, vil terroristargumentasjonen trolig slå attende med full styrke: Kven skal då ansvarleggjerast – kun AP?

   • Fbnet Admin 30. november 2011 på 13:10 #

    Vi har ikke tradisjon for å «arrestere» terrorister med «muslimsk» bakrunn! Arbeiderpartiet har «tradisjon» for å holde hånden over dem i stedet. Noe som Mohyeldeen Mohammad, og Arfan Bhatti er tydelige eksempler på!

    Så lenge Arbeiderpartiet forsøker å begrense de åpne debatter, og samtidig tillate at potensjonelle terrorister får ytre seg fritt, da er «Monsterfabrikken» er et riktig tilnavn for Arbeiderpartiet, som i en slik tilfelle bør gjøres asnsvarlige.

    Men akkurat det med å ta ansvar er ikke AP politikeres sterke side,, og da slett ikke når de gang på gang stikker fra ansvaret deres!

  • Iver Aastebøl 30. november 2011 på 13:19 #

   Du skriver «Breivik er et monster Arbeiderpartiet har skapt». I det utsagnet ligger det at AP/AUF kan takke seg selv for å bli angrepet. Det er en veldig grotesk påstand, som jeg tar sterk avstand fra.

   Å skrive at datoen for angrepet er gunstig fordi den vil komme rett før valg og minne folk om å stemme AP er også langt over streken etter min mening, fordi du antyder at dette er noe AP tjener på og nesten er litt fornøyd med at skjedde.

   Til slutt vil jeg be deg komme med konkrete bevis på hvordan ytringsfriheten er truet, siden du skriver at det «er viktigere enn noen ganger å bevare det åpne demokratiet, og våre grunnlovsikrede rettigheter hvor bl. a. full ytringsfrihet er en av våre rettigheter». Så vidt meg bekjent har ingen tatt til orde for å innskrenke ytringsfriheten ved lov. Dagens lovverk setter grensen ved direkte rasistiske ytringer, og det mener i hvert fall jeg er riktig sted å sette grensen. Eller finnes det andre måter å true ytringsfriheten på?

   • Fbnet Admin 30. november 2011 på 14:27 #

    For min del er det helt greit at du tar avstand fra mine synspunkter, på samme måten som jeg tar kraftig avstand fra dine synspunkter. Men det groteske ligge i at du ikka kan se. Men det er ikke mitt problem, og jeg anser det ikke for å være oppgaven min å få deg til å se.

    Og at Arbeiderpartiet er en trussel for ytringsfriheten har jeg vært inn med eksempler på før. Og Eskil Simonsens angrep mot Frp har intet med hverken rasisme eller Utøya saken å gjøre. Det går enkelt og greit på at han ønsker at man innskrenker «ytringer» som kaskje muligens kan skape en debatt mot Arbeiderpartiet, og partiets politikk.

    Arbeiderpartiets fornæmste oppgave akkurat nå er å avskaffe både ytringsfrihet, og demokrati. Og at den formen «nedbyggende» politikk skaper storpolitiske monstre, kan ingen være i tvil om!

    Det er ikke folkets ytringer som er farlige, men derimot det politiske trykket mot folket som i den siste ende vil skape et voldsomt mottrykk av dimensjoner.

    Det forholder seg jo nesten allerde slik, at enhver som ikke er enige med Stoltenberg og hans politikk ses på som potensjonelle terrorister!

    Og jeg nekter å la meg bli puttet inn i en slik kategori, uansett om du tar avstand eller ikke!

    • john hegre 30. november 2011 på 15:31 #

     «Det forholder seg jo nesten allerede slik, at enhver som ikke er enige med Stoltenberg og hans politikk ses på som potensielle terrorister!»

     Hvilken verden er det du bor i da? Det du påstår her er jo regelrett feil. Det er gjerne et uttrykk for hva du føler, men har lite med virkeligheten å gjøre.

     • Fbnet Admin 30. november 2011 på 15:40 #

      Her er nok spørsmålet om hvilken planet du bor på?
      Frp er totalt uenig i arbeiderpartiets og dermed også Stoltenbergs politikk.

      Og det er der ordskiftet nå går på, om hvorvidt Frp’s holdninger skaper potensjonelle terrorister. Dette er jo Utøya flyktningens Eskil Pedersen egne ord!

      Og om hva jeg føler skal ikke du prøve å legge karasteristikka på, da virkeiigheten begynner ikke ved AP folkenes stadige fornektelser, krenkelser, svikt.

      Virkelighetens verden begynner der hvor vi erkjenner våre feil, noe som faller AP folkene tungt for brystet, da de også her mener at de selvfølgelig er feilfrie, og legger dermed ansvaret over på andre, for så å stikke så fort som F….

     • john hegre 30. november 2011 på 16:16 #

      Mener du da at FrPs holdninger skal være tabu og ikke bør omtales pga. ABB? Hvor lenge har FrP og deres tilhengere tenkt å være fornærmet og holde dette som et slør for en mulig debatt om deres holdninger?!

     • Fbnet Admin 30. november 2011 på 16:42 #

      Frp’s politikk er ikke «tabu». Politikk skal under ingen omstendighet forveksles med holdninger som kan henføres under «terrormistanker», noe som Arbeiderpartiet kjører veldig hardt på, og som er uakseptabel!

      Hverken Frp, eller partietes tilhengere er fornærmet, og vi holder ikke situasjonen som et slør for en mulig debatt. Det er ikke holdningerne eller for å være på rett spor politikken til Frp som er problemet her.

      Det er nok mer Arbeiderpartiets, og dets tilhengeres måte å prøve å stenge for alle debatt som er mot Arbeiderpartiet, og dets politikk.

      Og her kan man så snakke om skadelige holdninger så det holder. For ikke så lenge siden er det en person fra AP som hoppet ut av partiet, fordi han netopp var blitt dritt lei holdningene til AP, og måten man fører politikk på. personen sendte meg et langt brev, som jeg har publsert uten forkortelse på mine sider, som du kan lese her.
      http://www.nyhetsrullen.no/hjem/51-sip

      Og skal vi holde oss til at en spade er til enhver tid en spade, så kan vi også holde fast på at Arbeiderpartiet er en katastrofe for Norge, og Norske Ola & Kari.

      En mening som også jeg deler, men denne meningen min gjør ikke meg til terrorist, selv om man i AP regi skulle ønske at det var mulig å kategorisere motstandere på en slik måte!

     • john hegre 30. november 2011 på 17:36 #

      Det er lett å fantasere om hva meningsmotstandere «skulle ønske», men det tilfører desverre ikke debatten noe. Ut ifra Siv Jensens «Det er like avskyelig…» utsagn og Per Sandbergs «hvis det er noen som har spilt offer…» utsagn er det vanskelig å påstå at de ikke er fornærmet. De fremstår som grovt fornærmet begge to. Ta en titt selv: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7888079

     • Fbnet Admin 30. november 2011 på 17:53 #

      Beklager, jeg gidder ikke å spille tiden min på NRK’s artikler som er veldig like langt i fra sannheten på samme måte som Arbeiderpartiet er.

      Per Sandberg sa ting litt feil her om dagen, i stedet for utsagnet AP har spilt offer, skulle han nok har sagt at AP har spillet på offerollen, og medlidenheten i ettertid. Da hadde han sagt noe som vi alle kunne ha forstått. At AP har brukt, og misbrukt 22.7.2011 står i ettertid mer og mer klart. Og da også spesielt med henblikk på at man forsøker å «kriminalisere» meningsmotstandere som Frp folk.

      Men vi må alle i disse «drittkastingstider» prøve å fokusere på at også Per Sandberg et menneske, og at han dermed heller ikke er feilfri, men det gjør ham ikke til mindre menneske enn Stoltenberg eller Eskil Pedersen er!

     • john hegre 30. november 2011 på 18:00 #

      Linken er til klippene (utsagnene). Artikkelen er uvesentlig.

  • Anonym 30. november 2011 på 13:39 #

   Dette mener jeg er et grotesk utsagn: «Eskil Pedersen som stakk med MS Storbjørn, uten å samle opp så mye som bare et menneskebarn på fluktruten sin» For det første er det feil – de samlet opp alle som var i nærheten før de dro med båten.

   For det andre er det ganske logisk at en leder for en organisasjon som er under angrep blir beskyttet. Det skjedde f.eks. da kongen rømte fra tyskerne i 1940, da statsministeren ble ført i sikkerhet da bomben gikk av i regjeringskvartalet, osv osv. Mener du heller at kongen skulle blitt igjen i Oslo og kjempet mot tyskerne til siste mann?

   Vi vet nå at ABB hadde planlagt en spesiell henrettelse av Eskil Pedersen, tvinge ham til å lese inn et budskap på video m.m. Du mener kanskje han burde blitt igjen på øya for å være med på det? Rystende.

   • Fbnet Admin 30. november 2011 på 14:41 #

    For min del kan jeg umulig kalle en spade for annet enn det den er. EN SPADE!
    Det groteske i dette er at du sammenlingner Eskil Pedersen med Norske Kongen under annen verdens krig?

    Eskil Pedersen har godt nok vært i Stoltenbergiserings skolen, hvor han allerede har innstudert Stoltenbergs arrogante kroppsholdninger, og hodekast, når han ferdes i det offentlige rommet.

    Men akkurat det faktum at han føler seg hevet over alle oss andre, er allerede et faktum for ham, og Stoltenberg.

    Men fakta er at Eskil Pedersen kommer aldri å nå til anklene på noen av de Norske kongene vi har hatt i dette landet. Vi ser Stoltenberg prøver seg å heve seg selv over kongehuset i dette landet, noe som folk reagerer sterkt på, på samme måten som jeg reagerer sterkt på ved din sammenligning av kongen og Utøya Flyktningen Eskil Pedersen, som stakk fra det ansvaret som hundrevis av foreldrer la på ham da de sendte ungerne deres til Utøya.

    En leder må til enhver tid bli på posten sin, og ta ansvar for organisering av mottrekk til enhver krisesituasjon som måtte oppstå.

    At Pedersen «stakk» fra ansvaret sitt er noe veldig mange av oss tror på.
    Bl. a. også en masse vitner, som forteller noe helt annet enne det Pedersen forteller.

    Og ja han burde ha blitt på øya for å være med til å organisere. Han var en av de få voksne igjen, som stakk fra stedet, og etterlot alle ungerne til seg selv!
    Dette er min mening, uansett hvor rystet du enn blir, så står jeg fast ved det. For meg er en spade en spade. Blir aldri en sølvskje den.

 10. Fbnet Admin 30. november 2011 på 12:07 #

  Og da forsvandt respekten for denne siden også. Ytringsfrihet i Norge? Bare glem det. Siden her hører også inn under «Monsterfabrikken».

  Åpen debatt er ikke tilfellet her!

 11. Fbnet Admin 30. november 2011 på 12:07 #

  Og da forsvandt respekten for denne siden også. Ytringsfrihet i Norge? Bare glem det. Siden her hører også inn under «Monsterfabrikken».

  Åpen debatt er ikke tilfellet her!

 12. Ingvar Torsvik Myrvollen 30. november 2011 på 12:33 #

  Veldig bra. Å stå opp for ytringsfrihet er viktig. Klassekampen var og er en kommunistisk avis – og en av dets journalister ikke akkurat 100 % for ytringsfrihet, slik jeg ser det.

 13. Anonym 30. november 2011 på 12:48 #

  Godt skrevet. Strålende å se at det er noen som har fornuften i behold i den norske debatten.

 14. Jan Eek 30. november 2011 på 13:04 #

  Jeg har ingen kommentar til innholdet i det du skriver. MEN, jeg har en mening om HVORDAN du skriver. Jeg har prøvd å lese Preik noen ganger, og dessverre blir det for meg masse ord uten klare meninger, uten en rød tråd. Beklager, men du ikke flink å skrive. Sorry.

 15. Gunnar Øyro 30. november 2011 på 14:23 #

  Eg er ikkje heil uenig, Hilde. Men må ta tak i ein ting. Du skriv: «Til sist er det avisredaktørane, oss avisredaktørar, får eg vel seie, som skal til pers, fordi vi har gitt rom til desse stemmene, fordi vi har trudd på debattar med stor takhøgd». Eg skal tru deg på ditt ord at dette er grunnen til at ytringar kjem på trykk hos deg, men meiner at det generelt også er andre grunnar, nemlig at somme ytringar nettopp vekkjer avsky og sterke reaksjonar, som gir enkel tilgang til spaltene og tv-ruta. Dette er jo FrrrrpH! sin modus operandi: å strø om seg med meir eller mindre provoserande og hatske utsagn i full visshet om at jo verre dei er, jo større blir oppslaget. Og redaktørar (flest) lar seg bruka under dekkje av at slikt har nyhetsverdi, medan vi alle veit at det er salgsverdi dei meiner. Denne uheilage symbiosen mellom kyniske sleivkjeftar som Hagen og Sandberg og media burde brytast, og om det er nokon som kan bryta den så må det vera redaktøren…

  • Anonym 30. november 2011 på 15:33 #

   Et problem med argumentet ditt er at du ser ut til å glemme at politiske partier lever på stemmer, ikke førstesideoppslag. Med mindre førstesideoppslagene medfører flere stemmer er de helt unyttige. Og hvis argumentasjonen din skal henge sammen, må du legge til grunn at «meir eller mindre provoserande og hatske utsagn» gir deg ca hver femte stemme i Norge.

   • Gunnar Øyro 30. november 2011 på 18:49 #

    Ja eg trur at ein god porsjon av provoserande og hatske utfall, blanda med vulgærpolitikk av typen høgare fart og billigare sprit, miksa med ein genuin omtanke for eldre (det skal dei ha) mm. har gitt kvar femte stemme i Norge. Så eg meiner at slike oppslag har funka for partiet. Men no trur eg det er litt vanskeligare, heldigvis. Det er bare Hagen som ikkje har forstått det. Og heldigvis for det også :))

    • Anonym 30. november 2011 på 19:38 #

     De som ikke mener man skal sensurerer de man er uenige med, skjønner at man må finne de gode argumentene og imøtegå dem. Men du vil ikke ha veldig mye suksess hvis du først forteller folk at de er så dumme at sprit, hat, høyere fart og noen provoserende uttalelser er nok til at de biter på, mens du derimot har skjønt det.

     • Gunnar Øyro 6. desember 2011 på 12:26 #

      Tja. Den første setninga di forsto eg i alle fall ikkje. Den andre er sikkert rett. Men så er eg heller ikkje politikar…

 16. Martin Knutsen 30. november 2011 på 15:40 #

  Her synest jeg du sliter litt, Sandvik. Det venstresida har tatt et oppgjör med er vel snarere retorikken som har etablert seg rundt «muslim-problemet». Og ikke bare venstresida har lagt merke til dette, selv Erna Solberg har jo lagt merke til retorikken og sammenlignet den med jödehatet paa 30 tallet. Naar O.J. Anfindsen kan fremlegge argumenter for rasehygiene og inkludere tekster av Fjordmann som önsker borgerkrig og etnisk rensing av Europa og samtidig bli behandlet som en seriös samfunnsdebatant, da *er* det noe fundamentalt merkelig i basisen av debatten. Hege Storhaug slipper heller ikke unna, hun deler f.eks. styreverv i Trykkefrihedselkabet med Hedegaard som er dömt for rasisme i Danmark for aa hevde at incest er normalisert i islam, og HRS har baade anbefalt og delt talerstol internasjonalt med Fjordmann. Bruce Bawer er tidligere (?) ansatt i HRS og hans nye bok har som hovedpoeng at venstresida er «de nye Quislinger». Saa spörsmaalet blir: er det akseptabelt aa kalle alle til höyre for FRP landsforrädere? Hviler det noe som helst ansvar paa FRP for aa ta et oppgjör med disse holdningene?

  Tenk, bare tenk, om Siv Jensen kunne ha holdt en tale der hun paapekte at muslimske nordmenn er nöyaktig like gode nordmenn som alle andre. Tenk om FRP hadde grepet sjansen og tatt grep i egne rekker. Men de har valgt offer-rollen, og det er ulidelig kynisk.

 17. Yngvar Spone 30. november 2011 på 18:35 #

  AUF-leder Eskil Pedersen er skyldig i å utelukkende formane folk tilknyttet FrP å passe seg for å si noe som kan virke støtende og provoserende på andre, stikk i strid med selve definisjonen på ytringsfrihet. Og hvorfor skal denne ene grupperingen foreta selvsensur av egne tanker, når de som pålegger dette for sine meningsmotstandere selv fritar seg tilsvarende begrensninger? Og sist, men ikke minst, det er neimen ikke rare dialogen slike som Martin Kolberg og Eskil Pedersen tilrettelegger for, der de for enhver pris unngår å havne i en slik situasjon. Hvordan rettferdiggjør de to herrene dét å åpne for mer toleranse og raushet i dette perspektivet?

  Derfor tror jeg at AUF-lederen, i mangel på den kritikk regjeringen har blitt spart for, søkte å skifte fokus til «de fæle folka i FrP». Han så sitt snitt til å skape en ny sannhet, fordi han så inderlig hater alt FrP står for. Inneforstått at han skjønner hvorfor partiet er populære. For hva er ikke mer naturlig, når FrP gjør et byks opp på meningsmålingene, enn at man overskygger dette med nedrige angrep med hensikt å svekke dem?

  Så kunne det vært på sin plass å innkalle den unge Pedersen til en samtale om begrepene NYTTIG IDIOT og STEMMESANKER til fordel for erklærte politiske motstandere. Det levner liten tvil om at AUF-lederen gjør seg skyldig i undergravende virksomhet i denne sammenheng…

 18. Kjetil Hansen 30. november 2011 på 21:14 #

  Modeg innlegg: » Det er samfunnet som har skapt monsteret.» Då spyrjer eg: – kven er det som har styrt landet dei siste femti år? Det er ihvertfall ikkje framstegspartiet….

 19. Otorsen 1. desember 2011 på 05:17 #

  Hvem er den unge venstresida? Hvor hevdes det at samfunnet har skapt monsteret?

  Dette med at samfunnet har skapt monsteret henger uansett ikke på greip, særlig ikke etter den diagnosen. Hvordan kan samfunnet være en bevisst, ansvarsfull enhet? Hvorfor kan ikke hver enkelt ta ansvar for egne handlinger? Om det er noe i veien med samfunnet, må det være opp til hver enkelt å fikse det. Samfunnet er satt sammen av et sett med lover og regler samt våre enkelte holdninger. Er du misfornøyd med samfunnet? Da får du starte med dine egne holdninger, deretter kan du gå videre med å påvirke eventuelle lovendringer. Hva er poenget med å sentrere alles holdninger og meninger rundt en akse? Er det konformitet? La nå folk få tro, føle og mene akkurat hva de vil. Det er ikke farlig det. De drøyeste holdningene blir jo likevel sett ned på. Det er i hvert fall ikke kult å være rasistisk. Tror heller ikke det er kult å skylle alle problemer på samfunnet.

  Hvorfor er det slik at en redaktør må gå i forsvar uten en gang å ha blitt direkte beskyldt for noe? Jeg tror det er fordi denne er besatt av å endre folks holdninger. Er det ikke nok å opplyse?

 20. Anonym 4. desember 2011 på 01:30 #

  Eg blir stadig imponert over Bergens tidende. Det må no vere ei av landets beste aviser.

 21. Anonym 6. desember 2011 på 19:24 #

  Kostnadene er fordoblet og vedlikeholdet er stoppet opp. Hva skjer????
  Følger ikke entreprenørene Statens Vegvesen sine håndbøker for vedlikehold? Hvorfor er det da spor og hull i asfalten over alt, med få meter mellom hver «feil» som i følgeHåndbok 111 «Standard for drift og vedlikehold» skal ubedres umiddelbart, innen 2-3 dager, innen 1 uke eller innen 2 uker?

  Les dagen artikkel http://www.bt.no/nyheter/trafikk/–Sleipt-sporete-nullfre-mye-sn-2621349.html og se hvordan både politi og vegvesen advarer mot sporete veier og vaskebrett, samtidig som de skylder på hodeløse bilister. Veiene er sporete og umulig å brøyte, derfor blir det enda mer spor og påfølgende vaskebrett hved hvert eneste snøfall. Ingen er utstyrt med brøyteskjær som følger sporene i asfalten.

  HODELØST vedlikehold er årsaken til problemene.

  PS! BT bør følge opp saken om vedlikehold og konfrontere vegvesenet med sin egen Håndbok 111, Standard for drift og vedlikehold.

 22. infidel 18. desember 2011 på 14:42 #

  Interessant å høre deg på verdibørsen (podcast nå). Gledelig å høre at det er noen på «den andre siden» som slår et slag for ytringsfrihet og å slippe kritikk av det korrekte frem. Hører du nevner Lars Gule, vil du si at han har større kompetanse på feltet islam enn fx Bernard Lewis?

  Hva synes du om mediedekningen, eller mangelen på det, av mordet i Ludinge. Sagt på en annen måte, hvorfor er det aldri rasisme når volden rettes mot hvite?

  Saken er jo også et lysende eksempel på din påpekning av at det ikke nødvendigvis er så lurt å legge lokket på:

  http://avpixlat.info/2011/12/17/man-brutalt-misshandlad-pa-oppen-gata-avled/

Legg igjen en kommentar