Arkiv | november, 2011

Krise for krisesentrene

Kommunene må oppfylle sitt lovpålagte ansvar for utsatte kvinner og barn. Sommeren 2009 vedtok Stortinget Lov om kommunale krisesentertilbud. Formålet var å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Fra nyttår i år ble så ansvaret for krisesentrene overført fra staten […] LES MER

Fett å være firkantet

Det er ikke til å komme forbi: kubistiske ting er ofte merkelig tiltrekkende. Julepresanger, Rubriks kube, buljongterninger, Picasso-malerier … eksemplene på at ”hip to be square”-ordtaket stemmer, er mange. Så også på firhjulte ting (selv om selve hjulene gjerne må fortsette å være runde). Det er ikke ofte jeg må bråstoppe midt i veien for […] LES MER

Marsj ut av krigen

Fortidens fremmedfrykt har fått forsonlige trekk. I 1669 kom det en ottomansk delegasjon til Paris, ledet av den mektige Soliman Aga. Franskmennene var bestyrtet over hans ærend: Han var kommet for å kreve respekt av Ludvig den 14. på vegne av sin herre, sultanen. Ludvig var Vest-Europas fremste statsoverhode. Men sammenlignet med det sultanen rådde […] LES MER

Bergen må stole på seg selv

Staten må revidere sin filmpolitikk før den struper alt regionalt initiativ. Men Bergen har ikke råd til passivt å vente på at så skjer. En opprørsstemning bygger seg opp i det vestnorske filmmiljøet – og med rette. Stadig tydeligere ser vi virkningene av den ekstreme sentraliseringen tidligere kulturminister Trond Giske dikterte på filmens område. Når […] LES MER

Ja til eggdonasjon

Forbudet mot eggdonasjon er svakt begrunnet og fører til forskjellsbehandling. Bioteknologinemndas flertall mener tiden er moden for å tillate eggdonasjon i Norge. Det er en fornuftig snuoperasjon. Norsk fertilitetslovgivning er blant de mest konservative i Europa. Sæddonasjon har vært praktisert her i landet siden 1930, mens bioteknologiloven forbyr innsetting av befruktede egg i livmoren til […] LES MER

Mer Europa

Den økonomiskeog politiske situasjonen i eurosonen går fra galt til stadig verre. Da er det mer påkrevd enn noensinne med et fast europeisk lederskap, noe som dessverre har vært en mangelvare de siste årene. Dersom euroen skal bestå, er det nødvendig å flytte mer finanspolitisk makt til sentralt europeisk nivå. President Nicolas Sarkozy og forbundskansler […] LES MER

De holder pusten og ber til Gud

Valgkampen i Den demokratiske republikken Kongo går ikke fredelig for seg. Det har vært flere voldelige sammenstøt. 
Folk har liten tiltro til de korrupte kandidatene, men håper likevel på et fredelig valg på mandag.   28. november skal det hele finne sted, valget i Den demokratiske republikken Kongo. Både president og nasjonalforsamling skal velges. Alt […] LES MER

Rikets skråsikkerhet

Har PST gjort grove feil, eller har sjefsovervåker Janne Kristiansen bare en klønete kommunikasjonsstrategi? La oss håpe på det siste. Karakteristikker som «fare for rikets sikkerhet» og «ren løgn» er en knallhard dom, selv fra en løs kanon som Frps Per Sandberg. Det er også nok et eksempel på at oppgjøret etter 22. juli har […] LES MER

Fett trengs

Gratulerer med Bergen kommunes likestillingsprisen, Fett! Fett er i augneblinken det mest markante feministiske tidsskriftet i landet. Konkurransen er ikkje stor. Det er eit godt teikn. Det er eit godt teikn at ein likstillingsminister (mann) skriv bok om pappaperm. At Peter Stordalen var ein av dei (mange) mennene som hersa med investor Jan Haudemann Andersen […] LES MER

Fagmilitære råd er dyre

Forsvaret står foran store investeringer, men bør også være opptatt av å finansiere drift. Etter at forsvarssjef Harald Sunde overleverte sine fagmilitære råd for Det norske forsvars fremtid til statsråd Espen Barth-Eide i går, er det bekymring i Nord-Norge. I Bodø er det sterke reaksjoner på at Sunde kun vil ha en kampflybase i Norge i […] LES MER