Bisarre vrangforestillinger

Som ventet diskuterer hele Norge den rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik. Det skulle bare mangle.

TEGNING: MARVIN HALLERAKER

En av norgeshistoriens mest politiserte rettssaker blir mer politisert for hver uke som går. Vår tillit til politiet og PST har fått seg en alvorlig knekk. Nå er det psykiatriens tur.

Norske og utenlandske psykiatere har stått i kø for å så tvil rundt de sentrale konklusjonene i Breivik-rapporten. Johan Cullberg, en Big Shot innen internasjonal psykoseforskning, mener den er ”støtende uprofesjonell”. Lite eller ingenting tyder på paranoid schizofreni, ifølge svensken.

De som har forsvart norsk rettspsykiatri mot Cullberg, synes å mene at studiet av norske sinn utgjør en egen gren innen psykiatrien. Faktisk er det ikke helt usant. Vi har vår norske standard for normalitet, og den er ganske streng. Hadde en serbisk høyreradikaler eller en hinduistisk nasjonalist gjort det samme som Breivik, med det samme handlingsmønster og psyke, ville han neppe blitt erklært utilregnelig.

Siden normalitet er et spørsmål om flytende grenser, vil ulike samfunn – men også ulike psykiatere innen de ulike samfunnene – komme til ulike konklusjoner. Det blir overtydelig om man studerer psykiatriens historie, også den nære.

Av slike grunner skal vi heller ikke overlate diskusjonen til ekspertene.

Som mange andre har jeg lest mesteparten av rapporten. Rundt 100 av 243 sider er utelatt, mest fordi de omhandler tiltaltes nære familie.

Et kriterium for diagnosen paranoid schizofreni er at man lider av ”bisarre vrangforestillinger”, helst i form av hallusinasjoner. At Breivik følte seg overvåket, er for eksempel ikke noen bisarr vrangforestilling – selv om det har vist seg at PST overhodet ikke tok høyreekstreme miljøer på alvor. Hvis han derimot hadde trodd at bitte små mennesker hadde operert inn avansert overvåkingsutstyr i tennene hans mens han sov, kunne vi snakket.

Hvilke bisarre vrangforestillinger mener så de sakkyndige at Breivik har? ”Observanden mener hans liv er i fare. Han mener videre at det norske folk er i ferd med å bli voldtatt og drept, at det foregår etnisk rensing i landet, og at han er kommandør i en pågående borgerkrig.” På neste side: «Han mener han ved dette gjennom hevd er eslet til å regjere og forandre Europa. Fenomenet vurderes som bisart.”

Mer er det faktisk ikke.

Spørsmålet blir: Hva er ideologi og hva er vrangforestillinger? Psykiatere er ikke nødvendigvis de best skikkede til å besvare spørsmålet.

Parallelt har Breivik ifølge de sakkyndige hatt et ”fallende funksjonsnivå, med manglende samvær med andre, manglende evne til å fungere i arbeid, samt manglende evne til å bo for seg selv.”

Hans ekstremt lave score på den såkalte GIF-testen for funksjonalitet skal underbygge diagnosen. Men hans organisatoriske evner var åpenbart mye bedre enn man skulle ønske. Og med fare for å virke flåsete: at voksne unge menn bor hjemme hos mor, ikke lager mat eller rydder rommet og dedikerer sin tid til voldelige dataspill, er dessverre blitt mindre sykt enn mange foreldre setter pris på. 

Vi er i stand til å gjøre forbløffende ting med vår psyke. Kan man for eksempel sette seg selv i psykoseliknende tilstander gjennom bruk av medikamenter? Kan man trene seg opp til å redusere eller eliminere sin empati overfor andre, ut fra rasjonelle politiske motiver? Kan man bli selvforskyldt psykotisk?

Breivik beskriver jo selv slik trening og medikamentbruk. Han omtaler det til og med som ”sitt system”. ”Nye militære strategier åpner behov for nye belønningsstrategier.” Når Breivik blir bedt om å eksemplifisere, sier han at han spilte ideologiske sanger på ipod’en for å få motivasjon. Han har brukt systemet med egenbelønning i mange år, og hele tiden forsøkt å styrke sin ”kampmoral”.

Rapporten er ikke bare kritisert av fagfellesskapet, men også på et mer sosiologisk grunnlag, av blant andre religionshistoriker Terje Emberland og professor ved Politihøyskolen Tore Bjørgo. De mener psykiaterne mangler elementær forståelse for politisk høyreekstremisme og subkulturer på nettet.

Selv forsvarsadvokat Lippestad synes ikke å være helt tilfreds med at hans klient er stemplet som utilregnelig. Han vurderer å stevne islamkritikere som Fjordman og Hans Rustad, siden ”det er åpenbart at mye av Breiviks tankgods stammer fra dem”.

Det som overrasket Lippestad mest i tiden etter 22. juli, var alle støttebrevene han mottok på vegne av Breivik.

I tillegg til den psykiatriske, sosiologiske, juridiske, politiske og folkelige kritikken mot rapporten, dukker det stadig opp formelle problemer rundt saken. Karl Henrik Melle, som skal lede gjennomgangen av Breivik-rapporten for Den rettsmedisinske kommisjon, er en av Torgeir Husbys beste venner. Likevel vurderes han ikke som inhabil, noe Husby også unngikk da det ble kjent at han leder avdelingen på Diakonhjemmet som behandler Breiviks mor.

Husby skrev rapporten sammen med Synne Sørheim, en annen god venn og nær kollega. Som kjent møtte vennene Breivik sammen hver gang, mot vanlig praksis, som er å møte ”observanden” hver for seg.

Angående Den rettsmedisinske kommisjonen: Sørheim gikk for et år siden på dagen fra stillingen som leder for denne kommisjonen. Arbeidsforholdene var ifølge henne så dårlige at hun ikke kunne gå god for saksbehandlingen. Hun kalte dem ”en vits”.

Nesten alle som driver med rettspsykiatri i Norge har for øvrig uttalt seg om rapporten – de fleste negativt. Dermed er de inhabile.

To be continued.

Kommentarer

15 Svar til “Bisarre vrangforestillinger”

 1. Rune Fardal 10. desember 2011 på 12:30 #

  Alle psykiatere/psykologer har SIN teori de gjør vurderinger ut i fra. Det MÅ de fordi de skal ha et grunnlag for sin TERAPI.

  Vi som ikke er bundet av terapeitiske føringer kan beskrive hva vi ser opp mot kjente diagnostiske strukturer. Og er det en ting som særlig utmerker seg ved Breivik så er det hans ekstreme grandiose virkelighetsforståelse og det totale fravær av empati. Han føler deg hevet langt over alle andre og lover gjelder ikke han. Han går rundt med musikk på øret og skyter mennesker, han er hevet over dem også emosjonelt. Han krever konge og regjerings avgang, for han skal lede landet. Igjen han er over de fleste i sin virkelighet. Dette er den typiske narsissistiske forstyrrelse.

  MEN, det er noe mer ved Breivik, for hans paranoide bekymring er godt beskrevet. dermed har vi en paraniod narsissist.

  At man må bruke flere enn en diagnose for å beskrive slike individer sier mer om diagnosesystemenes tilkortkommenhet enn om Breivik. Vi må huske på at en diagnose kun er en samling adferdstrekk som ofte opptrer samtidig. I mengden av alle kjente adferdstrekk vil det derfor ofte bli nødvendig å bruke flere diagnoser for å beskrive et individ. Ut i fra det som er beskrevet vil jeg tro Breivik er nermere en psykopat med klate narsissistisk grandiose overtoner, enn en paranoid schizofren. Han hører ikke stemmer i hodet.

  Narsissister som dette er ikke psykotiske i den forstand at de har bisarre ideer, selv om disse ikke er realiserbare. De har bare en forskrudd forståelse av virkeligheten for å dekke over deres egen tilkortkommenhet og angst. At de delvis er seg dette ubevist gjør dem ikke psykotiske. Den adfed gjør seg ofte ulogiske utslag uten at dette kan sies være bissart.

  Jeg tror dette er begunnelsen på slutten for sakkyndiges troverdighet og at det må komme på plass et system bedre enn dagens, der sakkyndige er de reelle dommee, men der de ikke blir holdt ansvarlige for sine vurderinger. De sakkyndige i Breiviksaken sa de var helt sikkre… det var de sakkyndige i Bjugnsaken også!

  • Alex. 10. desember 2011 på 13:03 #

   Jet er enig i disse synspunktene. Men hva kom først? Er det ikke slik at vi alle kan hente frem fryktfølelser som er løsvrevet fra en hver rasjonell opplevelse av virkeligheten. F.eks. om vi går inn i et hus som vi har fått høre det spøker i, noe vi egentlig ikke tror på. Men går allikevel inn der- og velger selv å tro litt på historiene vi har blitt fortalt for spenningens skyld, fordi vi føler et behov for å oppleve noe mer i livet. Er det da ikke slik at etter å ha opphoidt oss der en stund, blandt andre som maner frem tanker om de farlige gjenferdene der, at vår oppfatning av virkeligheten etterhvert preges av dette. At vi egentlig først føler et ønkse og behov om å tro at det kan være slik – og siden begynner å ta den innbilte trusselen mer og mer på alvor.

   Opplevelsen av en trussel er ikke en objektiv faktor, men noe subjektivt som er formbart hos oss alle. Det gjør at det kan være farlig for samfunnet når enkelte med stor gjennomslagskraft i media, maner frem trusselbilder for å styrke oppslutning om politisk parti eller grunnsyn. Hvor forferdelig galt det kan gå så vi i Tyskland i mellomkrigstiden.

   • Rune Fardal 10. desember 2011 på 13:19 #

    Alle har vi følelsen av angst som er en indre trussel mot vårt eget selv. Frykt er en ytre trussel som kan skape angst. Normale har sunne psykologiske forsvarsmekanismer som håndterer angst på en akseptabel måte. Narsissister mangler dette sunne forsvar og benytter en rekke primitive forsvarsmekanismer for å beskytte seg (projeksjon, benekting, splitting, projektiv identifikasjon osv). De har ekstreme lave terskler for krenkelser som resulterer i en adferd av en falsk fasade (grandiositet) som ikke er forankret i faktiske evner.
    mange narsissister sliter med det man kaller uspesifisert angst, angst de ikke vet årsaken til og som ofte henger sammen med omsorgsvikt før barnet fikk språk. Det har lagret den emosjonelle smerte, men ikke ordene til å beskrive den. Dermed blir forsvaret ubevist og sykelig for å beskytte dette ødelagte Selvet:
    http://www.youtube.com/watch?v=pXbPJ2b4nXM
    Mer om narsissistisk problematikk her:
    http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/narsissisme.pdf

 2. litt gammel 10. desember 2011 på 13:13 #

  Er det i det i det hele tatt interessant hva Størksen måtte mene om psykiatrirapporten? Hvilken fagbakgrunn har han til det?
  At alle skal mene noe om denne rapporten gjøre hele rettssystemet til skamme. Så nå vil det være best for alle parter at alle forståsegpåere holder kjeft og lar rettssystemet gjøre jobben sin!

  • Anonym 10. desember 2011 på 13:32 #

   Psykriatri er etter min mening ikke en helt eksakt vitenskap. Her er hva
   Hans Olav Fekjær skrev i Dagsavisen for noen dager siden:

   «Men hvorvidt vi i psykiatrien vil kalle et individs oppfatninger for psykotiske vrangforestillinger, avhenger ikke bare av om forestillingene er feil og urealistiske. Det er også viktig om oppfatningene deles av mange mennesker som bekrefter hverandres syn. Derfor klassifiserer vi ikke troen på Bibelens overnaturlige hendelser som psykotisk, selv om det unektelig er selsomt å tro på jomfrufødsel, engler, oppstandelse fra de døde og vandring på vannet.»

   Som du ser har de laget seg sitt eget regelverk.
   Jeg mener derfor at alle andres meninger er svært interessante.

   • Anonym 10. desember 2011 på 16:33 #

    Enn om du trur at det er uungåeleg at du skal bli den neste kongen i Noreg (og ikkje heiter Håkon Magnus og bor på Skaugum)?

    • Anonym 11. desember 2011 på 10:09 #

     Dersom en følger samme prinsippet og det er mange som tror de skal bli den neste kongen, så vil det ikke bli klassifisert som psykotisk. Dersom du er alene om å ha denne troen er du ute å kjøre.

  • Mstroks 10. desember 2011 på 16:44 #

   Hei «litt gammel». Jeg ser poenget, og at jeg er en av mange som mener noe om dette uten å ha formell autoritet på området. Samtidig er jeg, slik jeg skriver, av den formening at psykiatrien ikke bør ha monopol i denne saken, fordi spørsmålene som behandles er mye større enn selve faget, og vi derfor bør diskutere dette alle sammen, om enn som «terapi». Fagfellesskapet er ekstremt lite, alle kjenner hverandre. Psykiatrien er ikke en maskin som «tenker» objektivt. Saken er jo allerede kraftig politisert, på mange nivå, og det er etter mitt syn lite hensiktsmessig å late som om saken kan gå på skinner gjennom systemet. DET er poenget, ikke at jeg personlig er interessant, eller noe slikt. Kanskje du har større tillit til faget psykiatri enn meg, og det er jo greit at vi er uenig om det. God helg, hilsen Morten Strøksnes

 3. Anonym 10. desember 2011 på 14:30 #

  «Johan Cullberg, en Big Shot innen internasjonal psykoseforskning, mener den er ”støtende uprofesjonell”. Lite eller ingenting tyder på paranoid schizofreni»

  Altså, Strøksnes. At ein psykoseforskar blir sinte på psykiaterar som set diagnosen schizofreni utan at der er ei tydeleg psykose er påvist er om lag like overraskande som ein eigendomsmeglar som blir sint på marknadsanalytikarar som seier at husprisen kjem til å gå ned.

  Dei fleste blir sinte på folk som øydelegg levebrødet og overbevisninga deira, særleg når dei to går ihop.

  Eg har enno ikkje sett eller lest ein einaste såkalt «kritisk» kommentar av fagfolk med detaljer kjennskap til saka. Det er enten fagfolk på felt (til dels langt) på sida av rettspsykiatrien, eller så er det politikarar på jakt etter politiske poeng.

  Og så er det journalistar. Som har som levebrød å leve ut si overbevisning om at dei med sitt hovudfag i studiegjeld kan setje seg til doms over eit kvart tema.

  Og som blir sinte når nokon vågar påpeike at det rett og slett ikkje stemmer.

  • Anonym 10. desember 2011 på 21:26 #

   «Eg har enno ikkje sett eller lest ein einaste såkalt «kritisk» kommentar av fagfolk med detaljer kjennskap til saka»

   Det sjokkerende i saken er at en fagperson kan se på avstand, med hundre prosents sikkerhet, at diagnosen paranoid schizofren er feil, selv om man kun har overflatekunnskap til saken.

   Hadde du kjent mer til diagnosen schizofreni (og ikke minst konkurrerende diagnoser), hadde du visst hvorfor folk er såpass bombastiske i sin kritikk.

   En annen ting folk har kommentert, er hvor lite tvilende og absolutte Husby & co (de sak-«kyndige») har vært. De påstår selv at de aldri har vurdert alternative diagnoser, noe som virker ganske spesielt på folk som faktisk kan noe om disse lidelsene, og ser hvor langt borte fra symptom-kriteriene deres diagnose har landet.

   «Det er enten fagfolk på felt (til dels langt) på sida av rettspsykiatrien»

   Bullshit. Det har vært rettspsykiatere og psykologi-teoretikere som sitter med beina plantet midt i fagfeltet psykoser og utilregnelighet.

   Den tragiske konklusjonen i saken er at det sakkyndige paret på et eller annet vis, tross 10 år med utdannelse, og mer med praksis, har endt opp i sin egen, virkelighetsfjerne definisjon av hva f.eks psykoser og schizofreni er for noe.

   Det er ikke rart at strenge kommentarer kommer fra folk som er ledende innenfor fagfeltet – Husby og co var satt i en situasjon der de kunne sette fagbyggende presedens i en svært viktig sak – i stedet gav de psykologisk vitenskap et elendig omdømme.

   Her må debatten gå hardt og tungt i flere måneder, det er ekstremt viktig at psykologien i Norge kommer med et fornuftig svar i saken.

 4. Ketil Lundgren 10. desember 2011 på 17:29 #

  God helg alle sammen !

  Gå inn på spotify eller itunes, søk opp og kjøp Ole Paus sin ‘Hitleryngel’. Lytt på den i stillhet. Er Norge nå klar for en samtale på de premisser Ole Paus skildrer i sangen ??

  Kjenn deg selv…

  p.s. utgitt i 2007.

  p.p.s. Dere vil ikke finne den på youtube…

 5. Thomas Remme 10. desember 2011 på 18:34 #

  Er det mulig at ABB har lest om denne testen og forberedt seg på den?
  Såvidt jeg forstår har den vært i bruk i minst 15 år…

 6. Desillusjonert 10. desember 2011 på 20:41 #

  Vi får håpe det kommer noe positivt ut av denne saken – at psykiaternes klamme hånd over norsk rettsvesen blir fjernet og deres innflytelse kraftig redusert. Dersom så ikke skjer, tror jeg konsekvensen er rimelig alvorlig, nemlig at folk mister tilliten til at rettsvesenet fungerer. Uten en slik tillit fungerer staten ikke.

  I Storbritannia og USA, for eksempel, er terskelen for å bli kjent utilregnelig mye høyere. Du må være utilregnelig i gjerningsøyeblikket, dvs at du ikke skjønner konsekvensene av det du gjør når handlingen finner sted. Det er vel krystallklart at Breivik skjønte hva han drev på med mens han med kaldt blod skjøt den ene ungdommen etter den andre.

  Dersom Breivik blir sendt til institusjon, medisineres noen år og så friskmeldes og sendes ut igjen i samfunnet, har vi lært en ting – gjør du en tilstrekkelig grusom og uforståelig forbrytelse så slipper du unna, mens en som smugler litt dop får 10-20 år i fengsel. Dette henger ikke på greip.

  Alt annet enn en maksimal fengselsstraff med forvaring, slik at mannen forhåpentligvis blir sittende i fengsel til sin dødsdag, er etter min mening en hån mot allmenn rettsfølelse.

  Vi får håpe at Stortinget har nok guts til å stramme inn kraftig på dagens definisjon av utilregnelighet slik at vi igjen kan ha tillit til at domstolene vil utøve rettferdighet. Dessverre er det for sent for denne saken, men vi kan forberede oss til nestemann som nok vil bli oppmuntret av vårt lemfeldige lovverk til å overgå Breivik og slippe lettvint unna. For i Norge lønner det seg øyensynlig å begå massemord i dag.

 7. Mike Cechanowicz 10. desember 2011 på 23:20 #

  Psykiatriens historie er meget godt dokumentert på en film som kan sees på Internett. The Century of the Self – fra BBC på 4 timer er bare et lite glimt av galskapen som Freud og hans datter Anne – så vel som hans nevø Berneys har bedrevet. Jeg har 21-års erfaring med å jobbe på innsiden av menneskets psyke med en fullstendig annerledes modell av virkeligheten. De erfaringer leder meg til å mene at psykiatri har forført menneskets innsikt i seg selv inn i en teknologisk mørkealder av fullstendig mangelfull sjelsbevissthet. Vi er jo ikke bare biologiske tilfeldig skapninger. Deres påstander begynner å bære preg av totall vannvidd slik som du beskriver – så blir deres troverdighet like avkledd. Det er på tide. Det finnes gode mennesker innen psykiatri, men de jobber mot et usynlig kraft som har vært vanskelig å hamle opp med.

 8. Tore W. Tvedt 11. desember 2011 på 18:06 #

  Breivik fremstår som politisk godt innenfor PK-rammen på de to viktigste områdene i den vestlige verden: Han fordømmer Hitler og tror på HoloCa$h.

  Hans vurderinger om det norske samfunnet og de metodene de bruker på å terrorisere politiske dissidenter er også meget moderat og er ikke engang i nærheten av å beskrive virkeligheten.

  Breiviks beskrivelse, gjennom Fjordman og andres artikler, av Eurabia-utviklingen og den etniske rensingen av europeere er også moderat. Tilsvarende med hans kritikk av det han kaller kulturmarxister som har mere makt og utøver sterkere hjernekontroll enn han tillegger dem.

  Totalt fremstår Breivik som politisk moderat og klart innenfor den dominerende kristenzionistiske bevegelse i den vestlige verden, spesielt da i USA, Israel og England.

  Det eneste området hvor Breivik etter min oppfatning fremstår som ekstrem utover det som er standard er sin elsk til Israel og zionismen og hans hat mot antiisraelske krefter. Han betegner seg i manifestet som «Zionist» som gjerne ville reist tilbake i tiden til 1933 og drept Hitler. Dette forsterkes av at han er frimurer som jo har ansvaret for bygging av Salomos nye tempel i Jerusalem hvorfra den nye jødiske verdenskeiseren skal regjere verden.

  I det siste ligger den eneste motivasjonen jeg kan se med AUF sin sommerleir som mål. De er i fronten mot Israel og det israelske folkemordet på palestinerne og Gaza-konsentrasjonsleiren. AUF-formann, Eskil Pedersen, var spesielt og fanatisk engasjert for Gaza og mot Israel.

  Vrangforestillingene i det politiske Norge ligger hos makteliten og deres hjernevaskete stemmekveg som har bygget en politisk korrekt boble de svever i og beskytter mot virkeligheten og sannheten med alle midler, både lovlige og ulovlige. Rettspsykiatere, media og domstoler er integrerte deler av dette forsvarssystemet.

Legg igjen en kommentar