Kultur for frykt

Neste år vil bli sterkt preget av 22. juli-terroren. Men også av hvordan vi håndterer plagsomme indre fiender.

2011 var året da Norge ble en del av terrorens tiår. Akkurat som USA i 2001, Spania i 2004 og England i 2005 ble vi ble rammet av et anslag så omfattende og grusomt at det er egnet til å traumatisere oss ut av fornuften.
I USA har ti år med posttraumatisk terrorsyndrom skapt noe de kaller ”culture of fear”. Vil vi få en «fryktkultur» også her i Norge?

I mars 2007 skrev forfatter og sikkerhetsekspert Zbigniew Brzezinski et kontroversielt debattinnlegg i The Washington Post. Brzezinski, som er mest kjent for å ha vært tidligere president Jimmy Carters sikkerhetsrådgiver, hevdet at “Krigen mot terror har skapt en fryktkultur i Amerika”.
Brzezinski mente at frykten tilslører fornuften, den forsterker følelsene og gjør det enklere for politikere å mobilisere befolkningen på vegne av politikken de ønsker å føre.
Og han la til: ”Fryktkultur er som en ånd som har sluppet ut av flasken sin. Den skaper sitt eget liv – og blir demoraliserende”.

Siden september 2001 har USA brukt mer enn 500 milliarder dollar på sikkerhetstiltak og det de kaller ”Homeland security”.
I 2003 identifiserte Kongressen 160 steder som potensielle terrormål. I dag er antallet over 300.000. American style anti-terror har blitt en skattefinansiert mastodont som ikke lenger trenger vise sin eksistensberettigelse. Den bare er der. Og alt dette basert på en altoverskyggende psykologisk faktor: Frykt.
Frykten etter 11. september 2001 har vært altomsluttende. Frykten har tatt USA og lagt landet i ustabilt sideleie.

Frykten etter 11. september 2001 har vært altomsluttende

Ta for eksempel historien om den amerikanske forskeren Ann Jones, som hun selv forteller på nettstedet salon.com. Hun kom til Norge på Fulbright-stipend, et internasjonalt utvekslingsprogram grunnlagt av senator J. William Fulbright i 1948 og finansiert av den amerikanske regjeringen.
For å kunne betale mat og husleie overførte Jones penger fra sin konto i amerikanske Citibank til sin nye norske konto. Men pengene kom aldri frem. Banken kunne ikke gi noe umiddelbart svar. Først tre uker senere fikk hun vite den egentlige årsaken. Det var ikke banken som hadde stoppet transaksjonen. Det var et organ som heter OFAC, som verken Jones eller banken hadde hørt om før.
OFAC betyr ”Office of Foreign Asset Control” (Kontoret for kontroll av utenlandske verdier) og er underlagt finansdepartementet i Washington DC. OFACs oppgave er å administrere USAs sikkerhetsmål mot andre land, regimer, terrorister, internasjonale narkotikasmuglere og andre som utgjør en trussel mot USA.
Jones hadde jobbet med internasjonale hjelpeorganisasjoner i mange land, inkludert Afghanistan, og trodde kanskje dette hadde fått OFAC til å reagere.

Som svar på alle hennes spørsmål sendte banken henne en 521 siders rapport fra OFAC med navn over alle personer og bedrifter som kan utgjøre en trussel mot USA. Ann Jones skulle selv finne ut hvorfor hun utgjorde en trussel mot sitt eget hjemland.
Problemet var bare at Jones’ navn ikke var på listen. Der var bare en endeløs rekke muslimske navn og bedrifter. Etter en absurd utveksling av eposter med OFAC kom Ann Jones’ penger frem, etter en måned. Uten beklagelse eller forklaring.

Hvorfor forteller jeg denne kafka-aktige historien? For å vise hvordan noe som i utgangspunktet var et panikkartet, men hederlig forsøk på å beskytte borgerne mot verdens ondskap og terror har vokst til et ubegripelig gigantisk system, til en kostnad det er umulig å fatte, og som i mange tilfeller trakasserer uskyldige folk, uten å måtte begrunne eller legitimere sine handlinger.

Så hvordan ligger Norge an akkurat nå? Ifølge eksperter er det Ingenting som tyder på at risikoen for terrorangrep er blitt større etter 22. juli. Likevel har terroren trigget en trygghetsrefleks. Sikkerhetsselskapene Securitas, G4S og Nokas opplever økt interesse for tjenestene sine, og Securitas alene har fått 20 prosent flere henvendelser etter 22. juli.
Professor Odd Einar Olsen ved Universitetet i Stavanger mener faren med den lammende enigheten etter 22. juli er at ingen tør stille spørsmål ved det som skjer. ”Sakte skjer en forskyvning mot et sikkerhetsregime preget av etterretning og overvåking”, tror han.
Informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet mener vi ser en tendens der politikere, politi, sikkerhetsbransjen og et bekymret publikum trekker i samme retning og ønsker mer overvåking. ”Alle har et stort behov for å vise handlekraft”, sier han.

Sakte skjer en forskyvning mot et sikkerhetsregime

Årsaken til denne pessimismen er ganske godt begrunnet. I november avslørte VG at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ha videre fullmakter til å registrere politisk og religiøs aktivitet i jakten på soloterrorister. Dermed utfordrer PST de strenge personvernreglene som oppsto etter overvåkingsskandalene og Lund-kommisjonen på 1990-tallet.
Avdelingsdirektør Jan Glent i PST mener Norge trenger nye lovhjemler for å kunne bekjempe terrorisme mer effektivt. PST argumenterer for et lovverk som gjør det mulig å aksjonere mot soloterrorister. «For å avsløre en terrorist er hemmelig ransakelse, kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesning helt nødvendige metoder”, sier Glent.

Her starter de ideologiske glipptakene. Mens nasjonen har vært preget av sorg, har PST foreslått nye regler som er så generelle at de uvegerlig treffer svært mange av oss.
Under vanlige omstendigheter ville vi avfeid det som utidig opportunisme, men PST ser at terroren kan ha gitt dem et større politisk handlingsrom. I tillegg har PST et sterkt behov for å styrke merkevaren etter en serie alvorlige tabber fra 23. juli og utover.
Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg uføret PSTs drømmeregler kan føre til: Tvilsomme beslutninger tatt på subjektivt grunnlag, skrinne påskudd for pågripelse, urettmessige mistanker og forfølgelse. PSTs forslag dunster av totalitære tiltak som vi for lengst trodde befant seg i det dunkle hjørnet av historiens skraphaug.

Ønsket om innstramming og flere tiltak kommer i sterkest grad fra innsiden av Stortinget og lukkede kontorer i PST og politiet. Debatten om strengere sikkerhet og nye regler har ikke helt satt fyr på grasrota. Striden om Datalagringsdirektivet i vår ble en debatt for spesielt interesserte, selv om det handler om å gi myndighetene rett til å overvåke alle våre bevegelser på nett.
Fraværet av engasjement for personvernet er illevarslende, fordi det kan gi våre folkevalgte illusjon om at vi aksepterer alle terrortiltak som måtte kastes vår vei. Slik trenger det ikke være. En undersøkelse fra Universitetet i Bergen fra september i år viser at nordmenn er blitt mer skeptiske til antiterrortiltak og overvåkning de siste fem årene.

Debatten om strengere sikkerhet og nye regler har ikke satt fyr på grasrota

I oktober, nesten 100 dager etter drapene på Utøya, talte statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget: ”Et folk i frykt er et utrygt folk. Trygghet er en forutsetning for demokrati,” sa han.
Det Stoltenberg også har antydet, er at verken han eller regjeringen kan gi oss etthundre prosents beskyttelse og trygghet.
Ingen kan det. I dag er det en utbredt idé at alle uheldige hendelser, feil og mangler skal ha en årsak det går an å sikre seg mot eller reparere. Det skal finnes en ansvarlig, en bukk vi kan laste synden på. Refleksen etter store traumatiske hendelser består ofte i kravet om at staten skal beskytte oss mot alt ondt. Slik er det selvfølgelig ikke.

”Shit happens”, er amerikanernes platte, men treffende nihilistiske definisjon av verdens brutale gang. Onde ting skjer, and there’s not a damn thing vi kan gjøre for å hindre det. Erkjennelsen er vond, men den er også avklarende, fordi den kan gjøre det enklere å avsløre forkledde forsøk på å innskrenke vår frihet og rettigheter som borgere.
Om frykten får styre våre beslutninger i jakten på illusjonen om trygghet, er det trist. Frykt gjør oss svakere og mer sårbare.
Frykten skaper monstre det vil ta mannsaldre å jage på skogen igjen.

Kommentarer

Ingen svar til “Kultur for frykt”

 1. Anonym 30. desember 2011 på 10:40 #

  Kultur for frykt. Er det et annet ord for multikultur?
  Frode Bjerkestrand unngår å skrive ett eneste ord om innvandring / okkupasjon av Norge. Er det en konsekvens av frykt? Frode Bjerkestrands kommentar er liten trøst for alle ovefallsvoldtatte norske kvinner. Men det er vel også en sak som snart blir usynliggjort av mediene. Politiets opptreden 22.07.11 og etterpå, reduserer så absolutt ikke frykten.
  Medienes unfallenhet og manglende evne og vilje til å fortelle sannheten er det jeg frykter mest.

  • Anonym 30. desember 2011 på 11:29 #

   Media i Norge er stort sett eid av AP, via ulike stråmenn. Et eksempel er Dagbladet, som hevdes å være partipolitisk uavhengig og frittstående, men som er en del av APs innflytelsessfære ettersom den er kontrollert av AP-kjempen Jens P. Heyerdahl.

   • Anonym 30. desember 2011 på 12:29 #

    Heyerdahl var ikke Ap-mann. Dagbladet er ikke kontrollert av Ap. Dagbladet er en uavhengig, liberal/radikal avis, som slipper absolutt alt mulig til på sine nett-debatter, jeg tror knapt de modereres i det hele tatt.

   • Anonym 30. desember 2011 på 15:21 #

    Heyerdahl var ikke Ap-mann, og Dagbladet er ikke en Ap-avis. VG og Aftenposten, for ikke å snakke om BT er jo borgerlige aviser, så hva syter du etter?

    • Anonym 30. desember 2011 på 18:22 #

     Dette vet du tydeligvis svært lite om. Jens P. Heyerdahl (jr)har flagget at han er AP-medlem og han har ved flere anledninger gitt bidrag til APs valgkamp. Jens P. Heyerdahl og hans avdøde kone eier aksjemajoriteten i Bernergruppen, som eier Dabladet. Heyerdahl er styreleder i Bernergruppen.

     «Mangeårig Ap-medlem Jens P. Heyerdahl blar opp 50.000 kroner for å hjelpe Oslo Arbeiderparti i valgkampinnspurten.»
     http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article81851.ece

     Heyerdahl er også en personlig venn av Kjell Inge Røkke, som også har flagget sitt AP-medlemsskap. Dette broderskapet har gitt seg utslag på forskjellige måter, også innen forretningslivet:

     «Orklasjefen Jens P. Heyerdahl får kraftig kritikk etter hemmeligholdelsen av lånet på 650 millioner kroner til Røkke-kontrollerte Norway Seafoods Holding (NSH).»

     http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=3508828

     • Anonym 30. desember 2011 på 23:46 #

      Nei, og nei. Norges største parti, med over 30% av folket bak seg i valg har fremtredende medlemmer som er venner med hverandre, og donerer penger til partiet? Vet du hva, i FrP er de også venner med hverandre! Dette er paranoia. Det er en demokratisk rettighet å støtte et parti. Du svarer forresten ikke på at Aftenposten og VG er borgerlige aviser – de er større og viktigere enn Dagbladet. Er du så udemokratisk at du vil nekte Ap-sympatisører å eie aviser, å skrive i aviser, eller å donere penger til partiet sitt fpr du jaggu være konsekvent, og nekte f. eks. Stein Erik Hagen å gjøre det samme…

     • Anonym 31. desember 2011 på 16:30 #

      Kort svar siden dette allerede er besvart. Dersom norske journalister hadde bestemt sammensetningen i Stortinget, ville 120 av 160 representanter tilhøre sosialistisk blokk, Rødt, SV og AP.

      http://www.dagsavisen.no/kultur/article414462.ece

      Mener du at AP-mannen og professoren Frank Aarebrot lider av paranoia også? Og hva skal vi si om deg, som slenger rundt deg med psykiatriske diagnoser til alle som mener noe annet enn deg?

     • Øyvind W. 31. desember 2011 på 04:39 #

      Okei, så Dagbladet er «kontrollert» (mener du eid) av en person som er medlem i Ap. La oss si at dette stemmer. Men hvordan beviser det at Dagbladet er «eid av AP», eller at det er en «AP-avis»? Hvor avisen står går jo ut på hva de faktisk skriver, og ikke hvem som eier dem?

      Hva om Heyerdahl i tillegg er kristen, er da Dagbladet automatisk også en kristen avis?

     • Anonym 31. desember 2011 på 16:25 #

      Hei Øyvind W.

      Ifølge flere undersøkelser av politiske preferanser stemmer en overbveldende majoritet av norske journalister på Rødt, SV eller Arbeiderpartiet., Skjevheten er faktisk så stor at dersom journalister alene hadde bestemt sammensetningen i Stortinget, ville sosialistene hatt 120 av 169 representanter!!

      http://www.dagsavisen.no/kultur/article414462.ece

      Så da har vi altså en situasjon i Norge der en majoritet av alle nyhetene velges, vinkles og skrives av en overvekt av sosialister, i medier eid av sosialister.

      Var det ellers noe mer du lurte på?

     • john hegre 31. desember 2011 på 17:18 #

      Ja nå er det vel sånn at det er ikke journalister alene som bestemmer sammensetningen på stortinget. Så hva er problemet ditt? Mener du journalister ikke burde være stemmeberettiget? Eller mener du at ikkesosialistiske journalister bør kvotere inn alle landets aviser.
      Er det andre yrkesgrupper i samfunnet du mener utgjør et problem pga hva de stemmer? Tror du det finnes en sosialistisk konspirasjon om å ta over verden og at journalistene er med på den?

      Du må lese deg opp på norske medias eierskap.

     • Anonym 31. desember 2011 på 20:37 #

      I alle andre land regner man det som et problem når journalister tilhører en bestemt politisk gruppering og er indirekte eid av samme gruppering. Berlusconi er ett eksempel, selv om han ikke har den samme makten i Italia som LO/A-pressen, Heyerdahl har i Norge. TV2-nyhetene, norges eneste 24/7 nyhetskanal er eid av A-pressen og har AP-mannen Alf Hildrum som øverste leder. Og den gamle AP-mannen og Dagsavisen-redaktøren Arne Strand leder et av de mest meningsdannende programmene som sendes på TV2, Kristainsen & Strand, som tar for seg dagsaktuelle temaer sett fra fra AP-folks ståsted. Dette er uhørt! Du ser ikke dette, men jeg og svært mange andre ser galskapen.

     • john hegre 1. januar 2012 på 13:55 #

      Sammenlikningen mellom
      A-pressen og Berlusconi demonstrerer hvor på viddene du er. Sorry, dette er bare tull.

     • Anonym 1. januar 2012 på 17:52 #

      Oj. Etter et slikt langt drag med knusende fakta mot mine påstander er det bare å innse tapet.. Jøss!

     • john hegre 1. januar 2012 på 18:17 #

      Påstandene er rett og slett for elleville og paranoide til å tas helt på alvor

     • Anonym 2. januar 2012 på 19:10 #

      Du er for ellevill til å tas på alvor.

     • john hegre 3. januar 2012 på 01:14 #

      Deg om det.

   • john hegre 31. desember 2011 på 00:57 #

    «Media i Norge er stort sett eid av AP»
    Dette er det reneste sjøsprøyt. Eller lank løgn om du vil.
    Men, hvis det er slik at du vet noe som ingen andre vet on Norsk medias eierskap så burde du ikke ha noen problemer med å gjøre rede for det?

  • Anonym 30. desember 2011 på 11:30 #

   Du har rett til å ytre deg med fremmedfrykten din. Du viser bare at du har samme sykelige tankegang som gjerningsmannen. De fleste voldtekter begås av etniske nordmenn. Alle terror-drap i Norge er begått av etniske nordmenn.Dine emninger er ikke usynliggjort eller «kneblet». Du har rett til å ytre deg – men jeg har rett til å hevde at dine meninger er uinteressante, paranoide, uverdige.

   • Anonym 30. desember 2011 på 11:35 #

    Ville du ha sagt det samme til en tibetaner? Eller en uighur? Eller en palestiner? Eller en kopter i Egypt? Norge støtter et utall av nasjonalistgrupper i utlandet. Men dobbeltmoralen ligger tjukt over hele Europa, der alle som uttrykker skepsis overfor «multikultur» blir stemplet av «tankepolitiet». Men dette kommer ikke til å fungere i lengden, det kan du bare glemme!

    • Anonym 30. desember 2011 på 12:28 #

     Igjen, du har rett til å ytre deg, og ditt innleg beviser at du har ytringsfriheten i behold. At du ikke skjønner at vi andre har rett til å motsi deg forteller alt. Alt. Alle har ytringsfrihet, ingen har rett til å ikke bli motsagt. Noe «tankepoliti» finnes ikke, bare masse mennesker som er forbannet på det våset du skriver.

  • john hegre 30. desember 2011 på 14:34 #

   Din frykt er tydeligvis styrt av dine paranoide forestillinger. Forestillingene om at Norge er okkupert deler du med ABB og disse forestillingene var nok til å gi ham en diagnose som utilregnelig. Det er derfor vanskelig å ta ditt snakk om sannhet uten en stor klype salt.

   • Anonym 30. desember 2011 på 15:09 #

    Fjerndiagnose er fine greier.
    Det var godt å høre at jeg tok feil.
    Da er det jo ingen ting å frykte.

  • Anonym 30. desember 2011 på 15:20 #

   Kutt ut maset om media. De aller fleste synes innlegg fra sånne som deg er et okr, og at Peder Jensen er en mindre begavet person. Likevel får dere ytre dere. Men ingen har plikt til å lese det dere skriver!

  • john hegre 30. desember 2011 på 16:24 #

   Til informasjon: Norge er ikke under okkupasjon. Du er paranoid «APeJens».

   • Anonym 30. desember 2011 på 16:36 #

    Det er en fornøyelse å utveksle meninger med deg.
    Jeg takker for din fjerndiagnose, og konstaterer nok en gang at det er ingen grunn til frykt.

 2. Anonym 30. desember 2011 på 12:07 #

  Et godt innlegg som allerede torpederes av frykt.

  • Anonym 30. desember 2011 på 12:30 #

   Du har rett, pafff. Vi kan forvente masse paranoide innlegg fra ytre høyre her.

 3. Anonym 30. desember 2011 på 13:06 #

  Beklageligvis er «Erkebergensers» kommentar slettet. Jeg velger likevel å svare.

  Jeg er usikker på om du mener jeg har samme ” sykelige tankegang” en voldtektsforbryter eller om det er en annen gjerningsmann du tenker på.
  Motstand mot innvandring er foreløpig ikke definert som en sykdom,
  og din diagnose er derfor feil.
  Gjerningspersoner som ikke har norsk etnisk bakgrunn er kraftig overrepresentert blant de anmeldte voldtektsforbryterne i Oslo. Gruppen utgjør om lag 65 prosent av alle anmeldte voldtektsforbrytelser i Oslo i 2004. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2216811.ece
  Frykt er en reaksjon. Hvorfor reagerer vi med frykt?
  Vi trenger bekreftelse på at frykten er grunnløs.

 4. Anonym 30. desember 2011 på 14:25 #

  Rart. Disqus sier noen har svart meg, men innlegget mitt er borte? Svaret fra erkebergenser også? Er Disqus buggy eller er jeg moderert?

  • Anonym 30. desember 2011 på 14:50 #

   Lurer litt på disqus. Her er mange innlegg som er forsvunnet. Mine er veldig pro-Ap, så ytre-høyresiden må ikke komme her og påstå at de blir «kneblet».

   • Anonym 30. desember 2011 på 15:16 #

    Kan det være noen som har sett lyset?

    • Anonym 30. desember 2011 på 15:18 #

     Å ja, men det gjelder ihverfall ikke deg!

 5. Anonym 30. desember 2011 på 15:28 #

  Jeg håper det er en moderator som går igjennom de innleggene som blir varslet/slettet, da ett eller annet barn tydligvis liker å trykke varsle-knappen og dermed slette alle inleggene han ikke liker/evner å forstå. Det blir forferdelig lite debatt av dette, og da jeg selvfølgelig har innleggene på mail kan det lett dokumenteres at dette ikke er støtende på noen som helst måte.

  • john hegre 30. desember 2011 på 17:07 #

   Jeg klaget på moderator og derfor ble jeg fjernet. Jeg ser ingen rasjonell grunn for BTs moderator (hvem nå enn det er) å fjerne min kommentar. I fare for å bli slettet sier jeg det igjen: Det er en paranoid tanke at Norge er under okkupasjon!

 6. john hegre 30. desember 2011 på 15:36 #

  Hva er det med modereringen her da. Dette henger ikke på greip. Hvorfor skal jeg ikke kunne si til «APeJens» at det er en paranoid forestilling å tro at Norge er okkupert. Kan moderator fortelle hva som er galt?!

 7. Anonym 30. desember 2011 på 17:05 #

  Er det noen som helst mulighet for å restaurere debatten og få den igang igjen; og da, fortrinnsvis, om det viktige tema Bjerkestrand faktisk har skrevet om?

 8. Anonym 30. desember 2011 på 18:46 #

  Her er det så mye sensur og sletting av innlegg at det har ingen hensikt å engasjere seg. Når man sletter hovedinnlegget og lar svarene stå, framstår BT som totalt useriøs og med et regime som kan måles med Nord-Korea. Skjerp dere, ellers får dere ikke flere annonseinntekter!

 9. Øyvind Randers-Pehrson 31. desember 2011 på 18:06 #

  MEGET bra observert og skrevet! TAKK! Og godt nyttår!