Staten som pusher

Vi har lenge måttet leve med at ulike opplysninger om oss er blitt internasjonal salgsvare og flyter tilsynelatende fritt rundt i kommersielle databaser. Dessverre er ikke bevisstheten om personvern og integritet i slike sammenhenger særlig godt utviklet, derfor gir vi for lett fra oss den slags informasjon. Nå ser vi at også institusjoner som skulle ha bedre forstand, nokså ukritisk leverer fra seg persondata til kommersielle interesser.
Drøbak-firmaet Rekruttering AS har henvendt seg til landets universiteter for å få ut lister med navn, adresser, telefonnumre, eksamensdato og fag for alle studenter så lenge listene har vært dataført. NTNU i Trondheim avslo, men da påla Kunnskapsdepartementet dem å utlevere opplysningene. Når ble det en oppgave for departementet å pushe persondata? Ved Universitetet i Bergen har Juridisk fakultet, av alle, sendt fra seg lister med over 4600 uteksaminerte jurister – uten å spørre dem det gjelder.
Det er skremmende hvis bevisstheten om personvern er så lav blant dem vi skulle kunne vente mye mer av.

Kommentarer