Arkiv | januar, 2012

Trivelig tøys

Serien «Lilyhammer» er dårlig på en ganske kul måte. Ryktene gikk da NRK nektet å sende serien. Produktplassering, lissom? Nei, den ble stoppet fordi den var så helsikes elendig. Little Steven van Zandt til tross, og hvem er nå han, egentlig, bortsett fra en evig birollekarakter hos Springsteen og Tony Soprano? Artister som rett som […] LES MER

Fedje-ubåten må hevast

Tida for nye utgreiingar er forbi, no må regjeringa syna handlingsevne. Heving av ubåtvraket, og tildekking av den forureina havbotnen, er eit rimeleg krav frå folket på Fedje, med tilslutning frå heile kysten. Denne såkalla mellomløysinga er rettnok vesentleg dyrare enn tildekking både av vrak og havbotn, men regjeringa kan ikkje gå tilbake på løftet […] LES MER

Ei hard hand skal styra Guatemala

Der nordmenn snakkar om vêret når dei møtest, snakkar guatemalanarane i hovudstaden om vald og kven dei kjenner som sist var rana, overfallen eller drepen. Den nyvalde presidenten vil setja hæren sine spesialstyrkar inn i kampen mot narkotikakartella.   14. januar tok Otto Pérez Molina til som president i Guatemala. Han er dermed den første […] LES MER

Theo Angelopoulos til minne

Oslo, en kveld sent på 80-tallet. Kinobesøket er spontant, de mest fristende alternativene utsolgt, vi velger i blinde. Halvannen time senere tumler vi ut, tause, tomme for de sedvanlige, mer eller mindre engasjerte kommentarene man avleverer hverandre etter endt film. «Noe slikt har jeg aldri noensinne sett før,» sier venninnen min og trekker pusten, hørbart. […] LES MER

Ja takk, begge deler!

Trass i skremmende høye prisanslag, bør lyntog komme på skinner. Men et fremtidig lyntog må ikke komme i veien for en opprustet Bergensbane.  800–900 milliarder kroner er et formidabelt prisanslag for lyntog mellom de store byene i Sør-Norge. En slik satsing krever nye utredninger av finansieringsmulighetene. Det vil i alle tilfeller være en forutsetning at […] LES MER

Usikre tider hindrer ikke likelønn

I tariffoppgjøret til våren må partene i arbeidslivet vise at de vil ta et likelønnsløft.   Dagens forhandlingsmodell bidrar i stor grad til å opprettholde lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Dette var en av grunnene for at likelønnskommisjonen anbefalte å gi ekstraordinære rammer for offentlig sektor, slik at lønnsgapet mellom «mannsyrker» og «kvinneyrker» kan tettes. […] LES MER

Kommunens barn

Familiar som ikkje kan forsørgja seg sjølve, bør vurdera om dei skal nøya seg med tre barn. 700.000 – 800.000 kroner er ei respektabel familieinntekt, meir enn dei fleste norske husstandar tener. Det er denne summen ein bergensk familie med fem barn måtte hatt i inntekt dersom det skulle svara seg økonomisk å gå over frå […] LES MER

Ein språkleg kapitulasjon

Å fjerna eigen karakter i sidemål, slik Kristin Halvorsen tek til orde for, vil bety ei avgjerande svekking av nynorsken. KUNNSKAPSMINISTER Kristin Halvorsen vurderer å tona ned satsinga på sidemål, m.a. ved å fjerna eigen karakter i sidemål. Dette skal visstnok styrkja hovudmålet og auka innsatsen for norsk-
faget. Det minner meir om 
kapitulasjon for høgresida,
manglande […] LES MER

Myanmars gylne sjanse

Myanmar blir ofte referert til som ”Golden”, eller gyllen. Det er ikke bare på grunn av varmgul sol eller forgylte pagoder. Myanmar sitter på rike uutnyttede ressurser, rikdom som fremdeles ligger nokså ubrukt etter femti år med brutalt diktatur og isolasjon. Det plutselige oppmykningen det siste året kan være et signal om at landet er […] LES MER

Innsats må telle for gymkarakteren

Kunnskapsløftet bestemte at arbeidsinnsatsen i timene skulle knyttes til ordenskarakteren, ikke til fagkarakterene. Men det er fortsatt grunnlag for å legge vekt på innsatsen i kroppsøving.   Det er fem sentrale argumenter for dette: Historikkargumentet: Fram til Kunnskapsløftet kom i 2006 var innsats en del av vurderingsgrunnlaget i kroppsøving. En nasjonal veiledning fra Eksamenssekretariatet anbefalte […] LES MER