Signatureffekten

NSB flytter Signatur-togene østover, og Bergensbanen skal heretter trafikkeres av togsett fra 1980-tallet. Avgjørelsen blir begrunnet med at de gamle togene er mer praktiske og romslige for fjellfarende vestlendinger. Det er i beste fall en vikarierende unnskyldning. Signaleffekten av denne beslutningen er at Bergensbanen nedprioriteres, og at passasjerene må ta konsekvensen av det – i form av lavere komfort. Dessuten er det fremdeles mange som reiser den andre veien, uten ski og pulk.

Da Signatur-togene kom, var det nesten et paradigmeskifte. De signaliserte en ny og mer moderne periode for en nedslitt strekning – pluss et ønske om sterkere konkurranse om passasjerene. Å sette 30 år gamle tog inn på strekningen er først og fremst en bekreftelse på at regjeringen nå prioriterer opprustningen av jernbanen i Oslo-området. Vestlandspolitikerne har en viktig jobb å gjøre for å hindre at Bergensbanen forfaller, og til slutt taper helt for fly og bil.

Kommentarer