Vi trenger sikkerhetsnett for barn

Fjorten år gamle Kaja la ut et bilde av seg selv i bikini på nettet. Det ble funnet igjen av Kripos, og var da manipulert som nakenbilde på en pornonettside.

TRENGER BESKYTTELSE: På Deiligst er aldersgrensen femten år, seksten år for "jentekropp" eller "guttekropp", atten år for nakenbilder. Barn og unges personvern er dårlig ivaretatt i Norge, siden aldersreguleringen mangler lovhjemmel, skriver Eva Skotheim. ILLUSTRASJON: SLADDET FAKS AV NETTSIDE, DEILIGST.NO

 

Gruppeleder John Ståle Stamnes sier at dette er den raskest voksende beslagtype hos dem for tiden. Uttalelsen fra medarbeideren i Kripos er tatt fra Datatilsynets brosjyre «I beste mening» som handler om bilder av barn på nett.
Barn og ungdom er som kjent svært aktive på internett i form av blogger og bloggposting, spill og nedlasting eller streaming av filmer og musikk. Den trafikken som øker mest, og som nå omfatter nesten alle norske barn mellom tolv og seksten år, er de såkalte sosiale medier. Nettsteder som Facebook, Twitter og Deiligst er avanserte plattformer som åpner for en omfattende interaksjon når det gjelder utveksling av personopplysninger, meninger, bilder etc. Facebook alene har tre millioner brukere i Norge og 70 % av dem er innom daglig.

Våre barn har dårlig vern
I undersøkelsen «EU Kids Online», en av de største undersøkelsene i Europa om barns internettbruk, skilte Norge seg negativt ut. Undersøkelsen avdekket at norske barn i større grad enn barn i andre europeiske land var risikoutsatt når det gjelder personvern.
Det bør derfor innføres aldersgrenser for å beskytte barn og ungdom mot å legge ut bilder som lett kan misbrukes, for eksempel av pedofile, og intime personopplysninger om helse, familieforhold og utdanning som de angrer på ble publisert, for eksempel ved helseforsikring eller jobbsøknader senere i livet.

Barn er sårbare
I dag er det ingen lovfestet aldersgrense i Norge. Regulering av personvern er av generell karakter og ikke utarbeidet med tanke på barns spesielle situasjon. Lovgivningen fanger derfor ikke opp denne sårbare gruppens aktiviteter på internett.
Offentliggjøring av personopplysninger krever i prinsippet bare samtykke fra den personen det gjelder, eventuelt samtykke fra foreldre, i den grad disse er oppmerksomme på hva som foregår. Datatilsynet har utarbeidet retningslinjer for innhenting og bruk av barns personopplysninger etter innspill fra Barneombudet, Kripos, skoler, barnehager, foreldre og de unge selv.

Mangler lovhjemmel
Retningslinjene sier at «mindreårige som har fylt femten år kan som hovedregel samtykke til innhenting og bruk av egne personopplysninger. For barn som er yngre enn femten år må eventuelt foreldre samtykke til innhenting og bruk av opplysninger om barnet.
For sensitive personopplysninger skal aldersgrensen være atten år.». Problemet er at disse retningslinjene ikke gir noen lovhjemmel, så verken barna, foreldrene, skolen eller nettaktørene trenger å ta hensyn til dem.

Farlig frihet
Norge er forpliktet til å følge FNs Barnekonvensjon, og var et av de første land som gjorde den til en del av nasjonal lovgivning. Konvensjonen er naturlig nok opptatt av at barn skal bli hørt og dermed også få anledning til å fremføre sine meninger.

Bilder som lett kan misbrukes

Blant annet ble aldersgrensen for uttalerett i barneloven endret fra tolv til syv år ved innføringen av konvensjonen. Barn skulle altså få større frihet til å uttale seg i saker om angår dem selv, men vil dette si at barn fritt skal bli hørt med alt de har på hjertet også på internett?
Eller kan det beste bli det godes fiende? Ifølge barneloven skal de voksne med foreldreansvar bestemme over barnet i personlige forhold til det er nådd myndighetsalderen, men barnet skal alltid bli hørt fra syvårsalder, selv om det ikke får siste ordet. Er det å legge ut på nettet poserende bilder av seg selv, eller å fortelle fra sitt siste møte med PPT-tjenesten å bli hørt?

Tretten- og femtenårsgrense
Facebook og Deiligst er to sosiale medier der barn og unge publiserer store mengder personopplysninger. På Facebook oppretter de sine profiler med navn og bilder i tillegg til informasjon om alder, interesser, aktiviteter, utdanning og eventuelt jobber. Nettstedet har en egenvalgt aldersgrense på tretten år for å kunne opprette en slik profil.
På Deiligst.no legges ut bilder og informasjon med det formål å bli rangert av andre brukere. Bilder av seg selv i undertøy, i utfordrende positurer og i noen tilfeller også uten klær, legges ut i store mengder. Det er også mulighet for videooverføring gjennom webcam, og det hele munner ut i avstemninger og konkurranser. Deiligst opererer med aldersgrensen femten år, men dersom man ønsker å legge bildet sitt i kategorien «jentekropp» eller «guttekropp», som regel i undertøy eller bikini, er aldersgrensen seksten år. For bilder uten klær er aldersgrensen atten år.

Kan lyge på alderen
Nettstedene har ingen mulighet, eller krav på seg, til å kontrollere disse aldersgrensene. Barn og ungdom vil uansett kunne lure systemet ved å svare ukorrekt på personopplysningsspørsmål eller låne kredittkort fra foreldre eller andre som er over atten år dersom det skulle kreves. Ettersom aldersregulering mangler rettslig grunnlag, kan det heller ikke bli noen konsekvenser av brudd på verifisering av disse aldersgrensene.
I Datatilsynets hefte «Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk» uttrykker både politi, Barneombud, skole, barnehager, foreldre og ungdomsorganisasjoner bekymring for dagens situasjon. Internett er et komplisert medium, som det trengs omfattende kunnskaper om for å forstå og vurdere i forhold til personvern, og det kan ikke forventes at unge på 13–14 år har mulighet til det.

Ser ikke følgene
Barn og unge trenger beskyttelse inntil de er modne nok til å vurdere konsekvensen av sine handlinger. EU har nettopp lagt fram et lovforslag som gir brukerne av de sosiale medier eiendomsrett til alle opplysninger, og også rett til å slette sine data. Norge har lite fokus på dette problemet, regjeringen foreslo faktisk å legge ned Datatilsynets www.slettmeg.no i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.
Lovbestemte aldersgrenser, og en tilpassing til EUs lovforslag om rettigheter og mulighet til sletting, vil ikke løse alle problemer, men både nettaktører og foreldre og skole vil bedre kunne påvirke ubetenksom spredning av personopplysninger.
Kaja på tolv år vil kanskje tenke seg om hvis hun får vite at det hun driver med faktisk er ulovlig. Det bør derfor innføres bestemmelser om femtenårsaldersgrense for å kunne legge ut personopplysninger om seg selv, og en attenårsgrense for å publisere sensitive personopplysninger, som for eksempel helse og seksuelle forhold slik retningslinjene fra Datatilsynet går inn for.

fakta
sosiale medier
Nettsteder der innholdet er laget av dem som besøker nettstedene
Brukerne deler, kommenterer og utveksler informasjon og bilder
Facebook, Twitter, LinkedIn og ulike dataspill er eksempler på sosiale medier.
På Deiligst.no legger ungdommer ut bilder av seg selv, og brukerne av nettstedet kårer bl.a. dagens deiligste og ukens deiligste.
KILDE: STORE NORSKE LEKSIKON

Tags: ,

Kommentarer