Kvinnelige overgripere

Det fremstår som utenkelig at jenter og kvinner misbruker barn seksuelt. Det betyr ikke at det aldri skjer.

 Det er bare 25 år siden forfatteren Alf. G. Andersen reiste rundt i fire verdensdeler og dokumenterte at småbarn blir kjøpt og seksuelt misbrukt av voksne menn. Målet hans den gangen var å vise en tvilende verden at seksuelle overgrep mot barn faktisk eksisterer. I dag er det en kollektiv erkjennelse om at noen barn blir utsatt for seksuelle overgrep av sine fedre, onkler, brødre eller andre menn i deres omgivelser. At noen barn blir seksuelt misbrukt av sine mødre, tanter, søstre og andre kvinner – det er fortsatt vanskelig å innse for de fleste.

Mangfoldig gruppe

Innen fagfeltet er det en økende bevissthet om at også jenter og kvinner forgriper seg seksuelt. I dag finnes det forskere som har kvinnelige overgripere som sitt kompetanseområde. Kunnskapen vokser jevnt og trutt.Totalt sett er kvinnelige overgripere en mangfoldig gruppe. De forgriper seg mot begge kjønn, og alderen på de utsatte varierer. Seksuelle overgrep begås av eldre damer, voksne kvinner, unge piker og småjenter. Den største gruppen blant kvinner som misbruker barn, er trolig mødre. Eksempelvis fortalte brukerne på Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) om til sammen 23 kvinnelige overgripere i 2010. Av disse var hele 16 overgripere den utsattes mor.

Utsatt og åpen

Peter er en av svært få som har stått frem som overgrepsutsatt med kvinnelig overgriper. I desember 2011 deltok han i P2s samfunnsprogram Ekko, der han ga et gripende innblikk i sin oppvekst. Han ble seksuelt misbrukt av sin mor fra han var rundt fire år og til han ble 12 år. Peter forteller:«Jeg husker fortsatt kneppet fra døra da pappa gikk på jobb om morgenen. Og da visste jeg at da var det ikke mange minuttene før hun kalte meg inn på soverommet. Og hun ville at jeg da skulle begynne å beføle henne. Og det var både bryster og nedentil. ( …) Når vi dusjet eller hun vasket meg … det ble onanert.»

I voksen alder sliter Peter med en rekke senskader, som sosial angst og selvmordstanker. Han er ikke alene. Mange utsatte venter i årevis før de oppsøker hjelp – og da kan problemene ha vokst seg store. Selv mener Peter at det viktigste tiltaket for å stoppe kvinners overgrep mot barn, er at historier som hans kommer ut. Informasjon er nøkkelordet.

Varierte overgrep

Tidligere ble det antatt at kvinners overgrep var mildere og mindre skadelige enn menns overgrep. I dag viser studier på feltet at kvinner kan begå like voldelige overgrep som menn. Misbruket kan gi store og langvarige skader hos de utsatte. Det er dokumentert at i likhet med menns seksuelle overgrep, spenner kvinners seksuelle overgrep over et stort spekter. Rapporterte tilfeller om kvinners misbruk viser at dette eksempelvis kan innebære:

voldelig penetrering med gjenstander på spedbarn

grenseoverskridende intimvask på barn og ungdom

å lære opp barn til å tilfredsstille overgriperen seksuelt (for eksempel med hender, munn eller ved samleie)

stimulering av barns kjønnsorganer

tilraning av sex gjennom trusler, sexpress og andre maktstrategier

Stadig flere

Det har vært en økning i rapporterte tilfeller om seksuelle overgrep fra kvinner etter hvert som det har kommet arenaer for å fortelle om dem.

I 2010 var det 427 mannlige brukere og 1508 kvinnelige brukere på incestsentrene i Norge. Totalt fortalte 27 prosent gutter/menn og seks prosent jenter/kvinner – om seksuelt misbruk av kvinnelige overgripere.

Unge kvinner har selv rapportert om sin overgrepsadferd. I en svensk undersøkelse i 2009 oppga én prosent jenter i tredje klasse på videregående at de hadde utsatt andre for seksuelt misbruk.

Mange grunner

Det kan være vanskelig å forstå hvorfor noen forgriper seg seksuelt på barn. I 2011 kom en rapport om unge overgripere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Der blir det understreket at overgrepsadferd ikke har én grunn, men mange.

Teoretikere på overgrepsfeltet trekker frem en rekke forklaringsfaktorer som kan opptre i forskjellige kombinasjoner, for eksempel omsorgssvikt i oppveksten, at en har vært vitne til overgrep mot andre, maktutøvelse, tilfredsstillelse av egne behov og relasjonsskader. Situasjonsbestemte faktorer som rus og tilgjengelighet kan også spille en stor rolle.

Kjønnets betydning

I forfatteren Johan Borgens berømte trilogi om Lillelord blir den unge Wilfred forført av sin sukkertøyduftende tante Kristine. Han er takknemlig for opplevelsen. Hvordan ville samme scenario fremstå om det var lille Wilma som under hysj-hysj ble «innviet» i sexlivet av onkel Kristian?

Kvinner 
kan begå like voldelige overgrep som menn

Frederick Mathews og James W. Trivelpiece er to av flere teoretikere som har kritisert de oppsiktsvekkende kjønnsforskjellene i fremstillingene av sex mellom barn og voksne. De har undersøkt filmer som er laget for et stort marked. Der fant de presentasjoner som uten tvil ville falt inn under overgrepstematikk dersom kjønnene hadde vært omvendt. De er særlig kritiske til at sex mellom gutter og voksne kvinner – som en mor eller en stemor – blir fremstilt som positive eller nøytrale erfaringer for gutten.

Ansvaret

Det er tydeligvis akseptert å frita voksne for ansvar og plassere det hos barnet, når det skjer noe seksuelt mellom en kvinne og en gutt. Voksne kvinner presenteres som snille, modne og sexy i settinger der de ligger med tilsynelatende heldige og takknemlige gutter. Noen ganger blir gutter fremstilt som drevne kvinnejegere med seksuell erfaring, selvtillit og oversikt på linje med voksne. Dermed er det ikke kvinners ansvar når de faller for spillet og inngår seksuelle relasjoner til gutter.

Det er viktig å huske på at det er voksne mennesker som står bak disse unyanserte fremstillingene. Vi skylder gutter som opplever å bli seksuelt misbrukt av kvinner å ta et kritisk oppgjør med dem. Videre skylder vi jenter med kvinnelige overgripere å løfte erfaringene de bærer på frem i lyset. Historiene til jenter som blir misbrukt av kvinner er rett og slett fraværende i den kollektive bevisstheten.

Tyveriet

I 1988 utga Alf G. Andersen en bok der han beskriver sine mange møter med seksuelt misbrukte barn på reisen rundt i verden. Han åpner med de treffende ordene til John J. Sullivan, som ledet avdelingen for bekjempelse av barnepornografi i det amerikanske tollvesenet: «Den som misbruker et barn, stjeler også en barndom.» Det gjelder like mye når overgriperen er en kvinne.

fakta

seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er når en autoritetsperson tvinger eller lokker barn til å delta i, eller se på, seksuell omgang, handling eller adferd.

De fleste overgrep skjer i hjemmet. Overgrepene skjer i alle samfunnslag.

I 2010 var det 427 mannlige brukere og 1508 kvinnelige brukere på incestsentrene i Norge.

Totalt fortalte 27 prosent gutter/menn og seks prosent jenter/kvinner – om seksuelt misbruk av kvinnelige overgripere.

Brukerne på Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) fortalte om til sammen 23 kvinnelige overgripere i 2010. Hele 16 overgripere var den utsattes mor.

 
 

Tags:

Kommentarer