Bompengestafetten

Hordalendingene må ikke straffes for striden mellom lokale og regionale styresmakter og regjeringen.

Regjeringen vurderer å tvinge Fremskrittspartiet til enda mer offentlig kamelspising i bompengestriden i Bergen: Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) truer med å stanse bompengesøknaden fra Hordaland hvis ikke Fremskrittspartiet stemmer for i Stortinget, som partiet alt har gjort i bystyret og i fylkestinget. Det må være politisk fristende å trekke buksene så demonstrativt ned på en politisk motstander, men særlig konstruktivt er det ikke.

For Bergen, for regionen, for landet er det viktig å få et snarlig bidrag til løsning på transportproblemene. Det er opposisjonspartiene som står bak bompengesøknaden, en søknad som den rød-grønne regjeringen må legge frem for Stortinget. Å komme med et forslag som man ikke stiller seg bak i Stortinget, karakteriserer Steinulf Tungesvik som «et stivt stykke». Fylkestingsrepresentant Ruth Grung (Ap) viser også frem riset bak speilet: Dette forslaget er ikke vårt, da kan man bare ikke vente at vi skal redde det, sier hun til Bergens Tidende.

Bompengesøknaden må reddes om Bergensprogrammet for bybane, veier, sykkelstier og miljøtiltak skal opprettholdes. Det er et ansvar alle partier må samles om. Fremskrittspartiets manøvreringer inn og ut av byråd og partiprogram og politiske løfter har vært en lite ærerik affære. Byrådet har heller ikke vist særlig vilje til å skape bredest mulig oppslutning om så store og langsiktige investeringer. Men hordalendinger av alle politiske avskygninger må ta konsekvensene av en eventuell rød-grønn straffeeksersis.

Byrådet i Bergen har med rette fremhevet den lokalpolitiske styringsretten. Men byrådspartiene må også akseptere de politiske rammene som er satt av Stortinget og regjering, slik rød-grønne lokalpolitikere vil måtte innrette seg om det blir regjeringsskifte.

Så lenge Fremskrittspartiet insisterer på å kunne stemme ja til bompenger på lokalt og regionalt nivå og nei på nasjonalt nivå, fremstår partiet som uansvarlig. Denne minste-motstands-vei-politikken undergraver alle proklamasjoner om lokal styringsrett. Om partiet setter samme krav til seg selv i regjeringsposisjon som det gjør til den rød-grønne regjeringen, måtte det dessuten presentere bompengepakker for Stortinget, hvis det kom søknad om det. Selv med Siv Jensen som statsminister ville det tatt svært mange år før bompenger var ute or soga.

Regjeringen har rikelig anledning til å gni inn Fremskrittspartiets uansvarlighet og Byrådets egenmektighet i det politiske ordskiftet uten å straffe hordalendingene unødig. Regjeringen bør heller demonstrere sin ansvarlighet.

Kommentarer