Arkiv | februar, 2012

Vaklende demokrati i Bergen kommune

Hans Ebbing om kommunerevisjonen: Ulovlige bystyrevedtak, fortielser, inhabilitet og kommersielle revisjonsfirma som både driver politisk saksforberedelse og samtidig forhandler om rammeavtaler med kommunen. Kommunalt demokrati krever god beskyttelse mot korrupsjon, orden i forvaltningen og oversikt over ressursbruken. Det viktigste organet for å sikre dette, er kommunens revisjon og kontrollutvalg (Kommuneloven kap. 12). Revisjonen er den […] LES MER

Problemet er mangel på realisme

Behovet for en ny læreplan i norsk er åpenbart, men å svekke nynorsken løser ikke problemet. ER DET IKKE GODTå ha nynorsken som hoggestabbe når norskfaget blir for krevende og læreplanen for omfattende! Nynorskingene og fjøslatinen deres har jo lenge vært hatobjekt – ikke bare for skoleelever, men også for mange lærere. Kanskje er tiden […] LES MER

Sterkt signal til skolen

Høyesterett har gitt en viktig påminnelse til landets lærere: Tiltak bør rettes mot mobberne, ikke hakkekyllingen. I en fersk dom pålegger Høyesterett Kristiansand kommune som arbeidsgiver å betale nesten en million kroner i erstatning til en 32 år gammel mann som ble mobbet av sine medelever gjennom hele barneskoleperioden. Selv om enkeltstående ansatte ikke kunne […] LES MER

Problemet er mangel på realisme

Behovet for en ny læreplan i norsk er åpenbart, men å svekke nynorsken løser ikke problemet. ER DET IKKE GODT å ha nynorsken som hoggestabbe når norskfaget blir for krevende og læreplanen for omfattende! Nynorskingene og fjøslatinen deres har jo lenge vært hatobjekt – ikke bare for skoleelever, men også for mange lærere. Kanskje er […] LES MER

Hvis du ikke er grei, så …

28 gutter fra Ulfsnesøen Opdragelsesanstalt for vanartede og forvillede Gutter dro «Paa trods av Forbud» av gårde på isen for å unnslippe 2. februar for 110 år siden.   Denne frasen skremmer ingen ungdommer i dag, men for noen tiår siden var dette en disiplinerende setning å komme med for en sur lærer. Den skapte […] LES MER

Vinglete vaktbikkje

Norske medier har tatt rollen som personvernets frontkjemper, samtidig som de stadig publiserer svært private opplysninger mot folks vilje. Hyklersk? Hva er egentlig mest ubehagelig? a) At hele Norge kan lese opplysninger du har gitt i samtaler med psykiater, eller b) At trafikkdata fra din mobil blir lagret en viss tid slik at politiet kan […] LES MER

Velbegrunnet frykt for forfølgelse

Om etiopiske flyktninger virkelig skal tvangsreturneres, vil jeg som mangeårig forsker på Etiopia ha stor sympati med nordmenn som går til sivil ulydighet, ved å gi dem mat og husly, å gjemme dem for å unngå at noen sendes til torturcellene.   26. januar var en svart dag for menneskerettigheter både i Norge og Etiopia, […] LES MER

Politisk abdisering

Det var eit stort nederlag for lokaldemokratiet då fylkestinget i går ikkje greidde samlast om kvar nye E39 skal gå gjennom Nordfjord. I GÅR ABDISERTE fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane. Dei klarde ikkje verta samde om ei av dei viktigaste sakene for fylket i dette tiåret: kvar nye E39 gjennom Nordfjord skal gå. Alt dei […] LES MER