Arkiv | mars, 2012

Våre kriminelle nettverk

Tyskerne elsker Norge, men selv de har begynt å justere bildet av nordmannen. Siden i vinterhar jeg bodd i Tyskland, nærmere bestemt Berlin. Bare de største nyhetene fra Norge når hit. Nyheten om Erik Solheims avgang ble imidlertid mottatt med vantro og sjokk over hele Tyskland, som i resten av verden – og i verdensrommet, […] LES MER

Til beste for befolkningen

Ved å bygge videre på gode erfaringer og en langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond kan vi sørge for at Norges petroleumsformue kommer både nåværende og kommende generasjoner til gode, skriver finansministeren. Regjeringen la i går fram årets melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Meldingen handler om viktige veivalg for hvordan våre felles sparepenger best kan […] LES MER

Spiser opp settepotetene

De to største eierne i BKK vil tappe selskapet for betydelige summer også i år. Utbyttet blir på hele 800 millioner kroner. Det betyr at 399 millioner forsvinner til Statkraft, mens byrådet putter 302 millioner kroner inn i sin kasse. Resten, knapt hundre millioner, blir fordelt mellom de øvrige 16 eierkommunene i Hordaland og Sogn […] LES MER

Svekket Støre

Det er ytterst kritikkverdig dersom statsministeren særbehandler Jonas Gahr Støre som statsråd. Jonas Gahr Støre er utvilsomt en av de faglig sterkeste og mest perspektivrike utenriksministere Norge har hatt. De egenskapene har bidratt til å gjøre ham til regjeringens mest populære statsråd, og til et av de heteste navnene som mulig arvtaker for Jens Stoltenberg. […] LES MER

Snakket vennlig forbi hverandre

   Jo, Støre kan saktens diskutere EØS, men hva er det å diskutere? Frokostmøtet i Folkets Hus, Oslo, fredag morgen kunne kanskje ha blitt litt anspent. Utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte en forsamling som i all hovedsak besto av garvede nei-folk. Temaet var rapporten Alternativer til dagens EØS-avtale, som også er omtalt i BT tidligere. […] LES MER

Klimamelding etterlyses

Kjære regjering.  Knapt noen forskere tviler lenger på om klimaendringene finner sted, og vi vet stadig mer om hvilke konsekvenser endringene vil få for jordens planter, dyr og mennesker. Forskerne i FNs klimapanel (IPCC) har lenge argumentert for at de mest dramatiske konsekvensene ville kunne unngås ved en temperaturøkning på 2 grader Celsius fra førindustriell […] LES MER

Kvotesvindel og Kyoto-føringar

Eg synest BT sin artikkelserie om kvotehandel burde handla om Kyoto-føringane i norsk klimapolitikk, ikkje minst når det gjeld forskinga. Dei har vore til skade og ført til forvirring. Bergens Tidende har starta ein artikkelserie om handelen med klimakvotar. Målet er å starta en bred og opplyst debatt før Regjeringa legg fram si klimamelding. Debatten kring […] LES MER

Handel med klimakvoter

Handel med klimakvoter er ikke noe særnorsk. Det er faktisk noe Statoil og andre norske selskaper er pålagt å gjøre av norske myndigheter. I BTs artikkel 15.3 om Norges og norske selskapers handel med klimakvoter gis det inntrykk av at dette er en svært omstridt og kontroversiell aktivitet. Dette er faktisk noe Statoil og andre norske […] LES MER

Vi lever i en postfossil verden

Takk til BT som i flere artikler avslører korrupsjon i forbindelse med kjøp av klimakvoter i utviklingsland. For flere av oss er dette gammelt nytt, det prisverdige er at norske journalister knytter kriminaliteten til norske kvotekjøp. Vitenskapen er tydelig:  For å stabilisere klimaendringene må verden innen noen få tiår omformes til en postfossil tilstand der […] LES MER

Et spørsmål om prioritering

I fjor satt politiet igjen med 227 millioner kroner i ubrukte midler. Samtidig har vi sett grove eksempler på at innsparinger og budsjettkutt har gått på bekostning av beredskapsevnen. Høstens voldtektsbølge avslørte mangel på patruljerende politi i gatene, og under terrorangrepene 22. juli sto politihelikopteret på bakken for å spare penger. Operasjonssentralen var underbemannet, og […] LES MER