Klimamelding etterlyses

Kjære regjering.  Knapt noen forskere tviler lenger på om klimaendringene finner sted, og vi vet stadig mer om hvilke konsekvenser endringene vil få for jordens planter, dyr og mennesker. Forskerne i FNs klimapanel (IPCC) har lenge argumentert for at de mest dramatiske konsekvensene ville kunne unngås ved en temperaturøkning på 2 grader Celsius fra førindustriell tid. Økninger utover dette øker risikoen for skadelige klimaendringer og setter i gang mekanismer som vil akselerere temperaturen ytterligere.
Den gang svarte dere, og resten av verdens politikere, forskerne med målet om å unngå temperaturøkninger over 2 grader. Vi fikk klimaforhandlinger, sist i Durban (COP 17) uten at tilstrekkelige internasjonale utslippsforpliktelser ble vedtatt, og nå står målet om en temperaturøkning på «bare» 2 grader Celsius i fare, med mindre det gjennomføres store klimakutt på andre arenaer enn gjennom FN.

Kjære regjering,  nå har jeg ventet siden 2010 på klimameldingen og tiltakene. Det haster med å komme i gang. Selv slipper jeg som nordmann ut ca. 11 tonn CO2 i året. Dette er 10 tonn mer enn jeg kan gjøre i 2050, og nesten fire ganger mer enn en gjennomsnitts inder, enda jeg bruker store mengder elektrisitet i tillegg. Jeg gleder meg til å gjøre noe. Selvsagt er det jeg som er blant de rikeste, og har de høyeste klimagassutslippene som skal redusere utslippene mine mest. Selvsagt vil det koste, men jeg ønsker likevel en klimamelding som viser at dere har forstått alvoret.
Dere har allerede vist at det er mulig å redusere disse utslippene. Gjennom strategier, utvalg og utredninger har dere vist at tilstrekkelige utslippskutt er mulig. Det trenger ikke å koste fryktelig mye heller, verken for meg eller samfunnet. Dere har til og med Stortinget i ryggen.

Kjære regjering,  gi meg en klimamelding som gjør det lettere å velge sykkel og kollektivtransport, som gjør det rimeligere og lettere å bli oljefri enn oljefyrt, eller å spare strøm fremfor å sløse. Gjør det lettere for min kommune og mitt fylke å nå sine klimamål, gjør det lettere for næringslivet å satse på gode løsninger og på klimainnovatører, og for innovatørene å finne sine kloke hoder. Jeg betaler gjerne når jeg forurenser, men gjør det da samtidig lettere for meg å leve riktig.

Kom igjen, kjør på! Jeg er klar. Jeg skal gjøre min del!

Tags:

Kommentarer