Havnevesen i tillitskrise

Nå må Havnevesenet gripe fatt i problemene sine, ikke bare prøve å sminke dem.

I løpet av to år har Bergen og Omland havnevesen (BOH) hatt ikke mindre enn syv direktører. Noen har bare vært innom som «overgangsskikkelser», andre har fått langt kortere tjenestetid enn forutsatt, som følge av ulike uregelmessigheter. All den uroen som har vært, og den ukulturen som er avdekket, burde få alle alarmklokker til å ringe hos den nye direktøren og gjøre ham ekstra varsom overfor alt som ikke er «etter boken».
I stedet opplever vi at han overser habilitetsreglene, gir et større oppdrag til en nær bekjent og dermed bringer virksomheten opp i nok en situasjon av det slaget Havnevesenet ikke tåler flere av. Forklaringen lyder i og for seg tilforlatelig, at man var på etterskudd og trengte å få ting gjort raskt. Men Havnevesenet har de siste årene brakt seg i en så kritikkverdig posisjon at det burde være åpenbart for havnesjefen at slike snarveier er utillatelige. Her har gangsynet sviktet.

I forrige uke ble det kjent at Havnevesenet har bedt et PR-firma bidra til å gjenreise tilliten, til en pris begrenset oppad til kr 400.000. Her er dessverre BOH på ville veier, igjen. De pengene kan absolutt brukes på noe mer fornuftig.
Prinsipielt er det uheldig at et offentlig eid selskap bruker fellesskapets penger til å prøve å fremstå som bedre enn det faktisk er. En slik beskyttende ring rundt en dårlig fungerende virksomhet, er heller ikke forenlig med demokratisk åpenhet.
BOH er en interkommunal virksomhet, som eies av 11 kommuner. Omlandskommunene har lenge sett seg lei på rotet og ukulturen i bedriften. Hyppige utskiftninger i ledelsen, ressursbruken i indre havn og Bergens dominerende rolle i selskapet, har tæret på tilliten og fått noen av nabokommunene til å se seg om etter alternativer. Skulle de bryte ut, vil det bli til stor skade for et samarbeid regionen trenger – men som bergensk vanstyre truer med å velte. På få områder har Bergen kommune mer behov for et konstruktivt fellesskap med sine nabokommuner enn nettopp her. Derfor må styre og administrasjon i det delvis havarerte selskapet nå sette i gang en «hovedrengjøring», som legger grunnlaget for en bedre, mer konstruktiv og mer tillitvekkende styring enn vi har sett de siste årene.

Det Havnevesenet trenger
er ikke bedre image, men bedre praksis. Et PR-byrå kan sikkert sminke ukulturen, men ikke fjerne den. Dét kan bare forbedret praksis gjøre, og her virker det som om Havnevesenet – både administrasjon og styre – har mye å hente. Klarer de dét, trenger de ikke bekymre seg for omdømmet.

Kommentarer