Arkiv | mai, 2012

Vold blir kilden til galskap

  Det som skjedde 22. juli gjør det ekstra nødvendig å gå opp sporene på nytt for å finne ut hva som skal til for å defineres som gal. Den første psykolograpporten foretatt av Husby og Sørheim i november 2011 konklu­derte som alle vet med at Breivik er paranoid schizofren. Dette er imidlertid en konklusjon […] LES MER

Lykkelig som syk

 Før var diagnoser noe vi døde av. Nå trenger vi dem for å leve. Sjelden har spissformuleringene stått i kø slik de gjorde da tankesmien Civita i går inviterte til frokostmøte i Oslo under overskriften ”Vi er alle pasienter nå”, noe som også er tittelen på tidsskriftet Minervas siste utgave. Temaet inviterer til oppgitte, sarkastiske […] LES MER

Trengsel på Torget

Uteservering har overteke store delar av fortauet langs Torget. For mange fotgjengarar er det utriveleg nok å passera tett inntil gjerda som skulle avgrensa ølkonsumet. At fleire etablissement i tillegg ulovleg har okkupert større deler av fortauet, viser kor liten respekt dei har for Bergen kommune og fellesskapets interesser. For byrådet bør det vera pinleg […] LES MER

Vilkårlig kringkasting

Inkonsekvent prosessledelse og svake begrunnelser i Breivik-saken har skapt unødig mistenkeliggjøring.   Fredag ble bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen stanset av dommer Wenche Elizabeth Arntzen i sitt forsøk på å stille kritiske spørsmål til politiets håndtering av massakren på Utøya. Samme dag avsa Oslo tingrett en ny beslutning om hvilke av Breivik-sakens vitner og sakkyndige som […] LES MER

Vi sluttar ikkje å gje til Vestlandet

Den opphavlege sparebankmodellen bygd på samfunnsutbytte er tryggare enn å organisere bankane som stiftingar. Sparebanken Vest vil halde fram med å stø viktige regionale røyster som Fargespill, Førdefestivalen og dei mange frivillige i lokalmiljøa.   Laurdag 19. mai presenterte Bergens Tidende ein større artikkel om sparebankstiftinga DNB NOR som varslar at dei ikkje lenger skal […] LES MER

Maktens jernkvinner

Kvinners vei mot toppen er som et hinderløp i en labyrint. Og mens menn evalueres for sine lederegenskaper, blir kvinnene bedømt både som ledere, mødre og kvinner. Michelle Bachelet ble president i det strengt katolske Chile, selv om hun var agnostiker, sosialist, og fraskilt mor til tre barn. Vår egen landsmoder, Gro Harlem Brundtland, kjempet […] LES MER

Storstreik for småtteri

Skilnaden mellom krav og tilbod i offentleg sektor er så liten at det er uforståeleg at dette oppgjeret kunne enda med streik, og 600.000 arbeidstakarar i konflikt. Ein av grunnane synest å vera manglande kompetanse hos forhandlarane. Sjølv dei mest røynde forhandlarane meiner streik er noko som ikkje burde skjedd i dette tilfellet, der heller […] LES MER

Når ingen løsning finnes

Nye massedrap forverrer situasjonen i Syria ytterligere. Kina og Russland holder fortsatt tilbake i FNs sikkerhetsråd. De vil ikke godta resolusjoner som peker frem mot krig. USA og resten av Vesten synes heller ikke å ønske krig, men er – som demokratiske land – under sterkere press: Mange forlanger handling. Ulykken synes å være at […] LES MER

Giskes tomme trusler

Både Jens Stoltenberg og Trond Giske har lovet nøktern utvikling i lederlønningene i staten. Det er blitt med retorikken. Helge Lund, som er konsernsjef i Statoil, har siden 2007 hatt en lønnsvekst på 52 prosent. I fjor tjente Lund 12,1 millioner kroner. Det skjer i et selskap der den norske staten eier 71,13 prosent. Sjefen […] LES MER

Staten skaper frie mennesker

I demokratiets arnested fikk ikke grekerne lov av Markedet til å være med å avgjøre sin egen fremtid. Liberalismen er blind for en del strukturer som gjør folk ufrie. Dagens oppfatning av frihet blir utfordret av Idéhistorikeren Quentin Skinner på UiB i morgen.   Fram til den britiske filosofen Isaiah Berlins artikkel «Two Concepts of […] LES MER