Forbud mot tigging

«Høyre på sitt verste», var Venstre-leder Trine Skei Grandes spontane kommentar til Høyres vedtak om å forby tigging. Hun mente partiet med dette vedtaket har tuklet med sin liberale profil, og bekreftet Høyre som et i første rekke konservativt parti.
Det var et uheldig vedtak. Mange som satt i salen fikk en beklemmende følelse av at forkjemperne for tiggerforbud ville renovere gatene i storbyene, og at de brukte farlige bakmenn som alibi for å slippe å se fattige tiggere på gaten.

Det manglet ikke på advarsler fra den mer liberale delen av forsamlingen, hvori opptatt hele partiledelsen. De mente at det finnes hjemler nok i norsk lovverk til å ta både bakmenn og tiggere som måtte være del av kriminelle nettverk. Men svært lite tyder på at trafikken er styrt av mektige bakmenn. Til det er det altfor lite penger i denne geskjeften.
Tigging er blitt et problem i mange byer, og når det for eksempel fører til frykt hos eldre mennesker, skal det tas alvorlig. Men et generelt forbud mot tigging er ikke veien å gå.

Tags: , , ,

Kommentarer