Et begredelig politisk etterspill

ESKIL PEDERSEN SOM JOKER: Eskil Pedersens mangel på selvkritikk får stå sin prøve. Verre er det politiske spillet rundt 22. juli, mener Dan Odfjell.

UANGRIPELIG: Eskil Pedersen er fredet og brukt som en slags "uangripelig" joker, som landets fremste representant for alt det Breivik ikke oppnådde. Slik pasifiseres kritikken mot Arbeiderpartiet, skriver Dan Odfjell. Bildet er fra retten. FOTO: HÅVARD BJELLAND

AUF-lederen flyktet. Det hadde sikkert mange gjort, men de fleste ville i ettertid holdt en lavere profil. I tillegg, båten hadde plass til langt flere ungdommer, som sto igjen på land. Dette er mye av saken. Men saken er mye større enn personen Eskil Pedersen (EP). Hans mangel på selvkritikk får stå sin prøve. Verre er det politiske spillet, som jeg kommer tilbake til.
Lederskapet
Da EP som førstemann kom seg på land fra Utøya svarte han via TV at han hadde fått en telefon om at han måtte komme seg på land. Nå har det vist seg at han ikke fikk en slik telefon, verken på Utøya eller om bord i Thorbjørn (Dagbladet 28.04). Politibetjenten han snakket med da han kontaktet nødsentralen sa at dere – implisitt dere fra Utøya – må komme dere i land. Altså, uten å beordre eller frata EP hans lederansvar.
Med medlemmer ned til 14-årsalderen kunne EP brukt sitt lederskap. Han kunne selv ha blitt igjen. Han kunne beordret båten stoppet for å kunne ta imot svømmende. Eller hindret, eller forsøkt å hindre båtføreren fra å legge fra land (eller, med sin myndighet oppmuntret båtføreren til å returnere, hvilket denne faktisk ville). Kun få minutter etter de første skuddene falt, la fergen fra land med bare ni personer om bord. Politiavhørene av disse er interessante.

Tiden vil vise at propagandaapparatet til Ap har forregnet seg

Etterpåklokskap
Til sitt forsvar påberoper EP seg «at man må jo forstå» (hans flukt) ettersom Breivik i avhør hadde sagt at han gjerne skulle tatt ham. Dette er ren etterpåklokskap. På det angjeldende tidspunkt visste man ikke engang hvem terroristen var, og hans motiver. Konklusjon: dette er et eklatant forsøk på bortforklaring, som mange politikere er eksperter på.
I Norge har vi tradisjon for å hjelpe medmennesker i nødssituasjoner. Kystmiljøenes overlevelsesevne har alltid vært forankret i den visshet, at borgerplikt (til dem som er i fare) settes foran eget liv og helse. Vår identitet som gode og ansvarlige samfunnsborgere er uløselig knyttet til slike heltedåder, både i krig og i fred. Det sitter i ryggmargen at kapteinen er den siste som forlater skuten og, som aldeles ikke forlater sitt mannskap. Dette er nær kysthistorie som ennå lever og former våre holdninger som nasjon, og som folk, i alle fall utenfor Oslogryten.
Motforestillinger forsvant
Alle har et valg og en rett til å redde seg selv, også EP. Men akkurat det er ikke problemet: Det i ettertid å tildekke, og å tillate andre å gjøre seg selv til helt, er rimelig skamfullt. Enn videre, for beleilig å avskjære å måtte si noe, synes EPs standard konsulent-type-frase fortsatt å være «jeg tror jeg har sagt nok om min historie den dagen». Men ballen er ikke helt lagt død.
Hvorfor fremkommer ikke motforestillinger fra det mektige Arbeiderpartiet? Min påstand er at sistnevnte utnytter 22. juli i et velregissert politisk spill for bl.a. bevisst å viske ut skillet mellom seg selv (som partipolitisk institusjon) og nasjonen Norge. Mens Arbeiderpartiet gjør alt for å definere terrorangrepet som et angrep på Norge, kan det like gjerne defineres som et angrep på førstnevnte mht. maktarroganse etc. Imidlertid, maktens politiske demagogiske budskap er blitt: Vi lar oss ikke knekke … Hvorvidt de mener seg selv, eller demokratiet eller nasjonen Norge, synes med vilje passe uklart.
Pedersen som symbol
I etterkant av 22. juli ønsker Arbeiderpartiet å svekke en økende misnøye i landet. EPs overlevelse er misbrukt som symbol på kontinuiteten av demokratiet og våre verdier. Alle ansvarlige borgere er nemlig takknemlige for hver eneste en som overlevde massakren. EP er fredet og brukt som en slags «uangripelig» joker, som landets fremste representant for alt det Breivik ikke oppnådde. Slik pasifiseres kritikken mot Arbeiderpartiet. Problemet er at mange nordmenn føler det som en krenkelse, med EP fremholdt som helt og stor leder. Men neppe før og aldri etter 22. juli vil EP representere våre felles idealer, vårt demokrati eller våre verdier. Dertil mangler han tillit.
Høvdingmøte?
Jeg tror tiden vil vise at propagandaapparatet til Arbeiderpartiet har forregnet seg, ved selv å promotere, og ved å la andre promotere EP. For eksempel: At sistnevnte lot seg avbilde i en Bergensavis under tittelen «Høvdingmøte» sist september, ble patetisk. Avisbildet over hele forsiden var av motstandskjemperen August Rathke side om side med EP.
Sistnevnte var på feil sted til feil tid, punktum. Rathke derimot gikk frivillig i krigen med livet som innsats. Derfor var å sette likhetstegn mellom disse to det samme som å devaluere våre virkelige helter. Men denne promoteringen synes ingen ende å ta. Nå er EP nettopp gjort til æresmedlem i Trondhjem studentforening, på linje med Gro Harlem Brundtland.

Jeg har intet personlig mot Eskil Pedersen

22. juli-regien
La det være sagt: Jeg har intet personlig mot EP. Han er sikkert som de fleste av oss et vanlig godt menneske. Jeg ønsker ham vel, men kan (les videre) av prinsipielle grunner ikke la dette ligge. Det var uheldig for ham å befinne seg på Utøya den dagen. Si gjerne at det var urettferdig. Men verden er ikke rettferdig, og tilfeldigheter gjør seg gjeldende overalt.
Landet syder nå av misbilligelse over hva jeg kaller denne voldsomme 22. juli-regien til Arbeiderpartiet. Det hevdes dertil av stadig flere at Breivik skal dømmes i rettsapparatet for sine handlinger, ikke for sine meninger. Selv ikke topp-politikere har kunnet holde seg borte fra ukonstitusjonelt å komme med visse føringer.
Medias tilbakeholdenhet
Media viser dessuten en tilbakeholdenhet som aldeles ikke tjener landet, ei heller demokratiet. I en norsk spørreundersøkelse nylig svarte 25 prosent at de mente media har medskyld, ved bl.a. ikke å publisere divergerende synspunkter. Varsomhetsplakaten misbrukes i politisk sammenheng, min påstand. Imidlertid, som alle nå med all tydelighet har kunnet observere (dvs. mht. Breivik): Når trollet kommer ut i solen, sprekker det. Mer, langt mer meningsbrytning godt hjulpet av den fjerde statsmakt, media, er derfor mye av løsningen.
Poenget er at media må fremme dialog mellom de ulike synspunkter på en nøytral, mer sannferdig måte. Ensretting av politiske synspunkter skaper helt unødig frustrasjon mht. makt, styre og stell. Menigmann må få komme til orde, ellers eksploderer det igjen, før eller senere. Ekstremisme er noe som forebygges.
Den farlige systemkritikken
Nå snakker amerikanerne om at det er noe usunt med oss nordmenn. Kanskje en slags «passiv aggresjon» bygger seg opp i landet. Ikke viser vi sinne, ikke står vi kraftfullt frem. Systemkritisk å stå frem under fullt navn i Norge (om i det hele tatt mulig) er forresten farlig. Det provoserer nemlig maktens venner, ikke demokratiets virkelige venner.
Arbeiderpartiet forvitrer dessverre nasjonens oppfatning av hva som er en god leder, for ikke å snakke om helter, noe enhver nasjon trenger. Dette er meget uheldig med tanke på den oppvoksende slekt og moral. Generelt kan det synes som en leder skal være fritatt for kritikk og ha tilgang til all slags konsulenter og til privilegier i et lukket nettverk, et nettverk med makt til å definere sannhet. Pratedyktighet synes å være viktigere enn personlig handlekraft og sunne holdninger.
For ordens skyld, jeg er like opprørt over tragedien 22. juli som de fleste gode nordmenn. Men livet må gå videre, hos oss som ellers i verden.

 

 

Tags: , ,

Kommentarer

204 Svar til “Et begredelig politisk etterspill”

 1. Gun-tor 16. mai 2012 på 12:16 #

  Tusen takk for innegget.Har ventet på at dette kom opp,og har vært forundret og skuffet over media for hva jeg oppfatter som unfallenhet.

 2. janus 16. mai 2012 på 16:42 #

  Usedvanlig godt skrevet. Det er godt at noen vil ta belastningen med å lette på lokket og slippe ut litt fornuft. Helt siden denne tragiske hendelsen har arbeiderpartiet utnyttet den politisk. AP må bare få frem EP som leder, det vil gagne alle politiske motspillere, for han har bevist at han er helt ubrukelig.

 3. Ytringer 16. mai 2012 på 16:44 #

  Dette er noe av det beste og viktigste jeg har lest i BT noensinne.

  I anledning denne kronikken og dagen imorgen finner jeg det passende å vise til 5. vers i det som faktisk er vår nasjonalsang: «Sønner av Norge.»

  Frihedens Tempel i Nordmandens Dale
  Stander saa herligt i Lye af hans Fjeld;
  Frit tør han tænke, og frit tør han tale,
  Frit tør han virke til Norriges Held.
  Fuglen i Skove, Nordhavets Vove
  Friere er ej end Norriges Mand;
  Villig dog lyder han selvgivne Love,
  Trofast mod Konning og Fædreneland.

  http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nner_av_Norge_(nasjonalsang)

  Stoltenberg stod frem og lovte mer åpenhet og mer demokrati, i beste fall blir det isåfall kun å gi tilbake noe av det som tidligere var åpenbare rettigheter og egenskaper i vårt land.

  Håper flere etterhvert både ønsker og tør å bidra til «Norigges Held» slik Odfjell her gjør.

 4. terjeja 16. mai 2012 på 17:15 #

  All respekt til Odfjell som tør å sette ord på det så mange tenker….

  • Adam Reiremo 17. mai 2012 på 01:01 #

   Nei, for det er jo ikke noen som har skrevet noe slikt før?

 5. Vectra52 16. mai 2012 på 17:37 #

  De sier at det er av unger og gamle folk en får høre sannheten!! og nå er vel det bekreftet.

 6. Meninger 16. mai 2012 på 17:46 #

  Utrolig bra skrevet Odfjell.
  Dette er tanker jeg har tenkt i mange sammenhenger, det samme har flere andre gjort.

  • Anders Storesund 16. mai 2012 på 23:29 #

   Hvem da?

 7. Gryttsive 16. mai 2012 på 17:53 #

  Det beste jeg har lest om 22/7.!

  • Eivind Trædal 16. mai 2012 på 21:40 #

   Virkelig? Dette nedrige angrepet på de overlevende er «det beste du har lest»? Jeg er ikke overraska over at du er for feig til å stå fram med fullt navn.

 8. Peeren 16. mai 2012 på 17:54 #

  mange bra poeng!
  Frank Aarebrot kan ta seg en bolle, det går da vel ikke an å kalle Odfjell historieløs fordi han kritiserer 22. julis ettermæle. Når man er professor i sammenliknende politikk bør man evne å se det konstruktive i samfunnskritikk og ha yrkesære nok til å fremvise en faglig objektivitet. Her fremstår Aarebrot som en del av den høykulturelle eliten som er så altfor meningsstyrende og ytringsstyrende i Norge i dag. det blir for dumt å bruke sin doktorgrad til å drive ytringskorreksjon.
  det har seg da ikke slik at fordi det har vært værre før så skal vi ta til takke med det vi har nå.
  Aarebrot burde skamme seg. Norge trenger samfunnskritikk, å avfeie denne fordi det har vært værre før er så dekonstruktivt som det kan bli, og viser at Aarebrot ikke bruker historiekunnskapene sine for det de er verdt.

  • MrZeroG 16. mai 2012 på 18:26 #

   Aarebrot har en agenda, denne kommer nå til dags meget tydelig frem.

  • Johan 16. mai 2012 på 18:45 #

   At Norge trenger samfunnskritikk betyr ikke at vi trenger Odfjells kronikk. Det betyr heller ikke at Odfjell ikke er historieløs, eller at Aarebrot skal la være å kritisere Odfjell.

   Aarebrot har saklig rett i at 22.juli har blitt *mindre* utnyttet politisk enn mange andre terrorangrep har blitt det. Og å si dette, som en kommentar til Odfjells kronikk, er *også* en form for samfunnskritikk – som Norge altså trenger.

   Norge trenger *god* samfunnskritikk – og da trenger vi *bedre* kritikk enn det Odfjell leverer. Og vi trenger kritikk av kritikken – altså nettopp det Aarebrot gir.

   • Kurt 16. mai 2012 på 23:56 #

    *mindre* utnyttet holder ikke. Dette er litt svart/hvit. At de har utnyttet det er poenget. Det er kvalmt. Midt i sjokket og sorgen over alt det grusomme som skjedde satt jeg med en ekstra ekkel følelse av at situasjonen ble utnyttet og at det faktisk virket på veldig mange.

    Med tiden har jeg lest og sett nok til å få bevist, i mine øyne, at AP faktisk har valgt å smi mens jernet er varmt. Å gå etter Frp ville åpenbart ikke fungert, det ville i beste fall ført til skittkasting og AP ville fremstått som umodne.

   • Peeren 17. mai 2012 på 00:28 #

    har saklig rett til å si det? i hvilken sak da? du har jo misforstått helt! saken foreligger jo ikke slik at Odfjell uttrykker at norge har taklet det så fryktelig dårlig i forhold til andre saker på verdensbasis, han har bare sagt at han ikke synes behandlingen av 22 julis ettermæle har vært god nok, derfor blir det usakelig å dra inn forholdet, og det blir en undertrykking av selve debatten som dreier seg om arbeiderpartiet har slått politisk mynt på angrepene, og hvor bra dette er.
    for å sette det litt i et følelsesmessig perspektiv som kommer til å provosere, men som kommer til å få deg til å forstå hvor vanvittig usaklig det er så kan man eksempelvis ta Breiviks handlinger å si at de som sier de er grufulle er historieløse fordi det har eksister mennesker som har begått mange mer grusomme handlinger enn han. alle må jo forstå at det ikke gjør handlingene hans mindre grufulle av den grunn.

  • Nordmann 16. mai 2012 på 20:07 #

   Aarebrot er medlem av AP….

   • Kjetil 16. mai 2012 på 22:08 #

    Ja og Odfjell er en høyrevelger, hva er egentlig poenget ditt? Hvorfor ikke heller diskuterer saken i stedet for å henge deg opp i partitilhørighet?

    • Gjest 16. mai 2012 på 22:35 #

     Høyrevelger?

     Har vi ikke hemmelige valg i Norge?

    • Per Erik Härdig 16. mai 2012 på 22:53 #

     Er jo vesentlig forskjell på om man er medlem eller velger av et parti?

     • Kjetil 17. mai 2012 på 00:49 #

      Hvorfor er det viktig i denne saken? Odfjell har ved flere anledninger gitt pengegaver til partiet Høyre. Med den simple logikken som «Nordmann» fremhever så skulle han også være diskavlifisert for å uttale seg om saken siden han åpenbart har en agenda mot Ap.

      Personlig synes jeg at vi skal legge større vekt på hva Odfjell og Aarebrott sier/skriver og ikke hvilken politiske fløy de tilhører. Det burde være en selvfølge.

 9. Henrik 16. mai 2012 på 18:00 #

  Du er en svært modig mann, med en enorm integritet. Jeg er dessverre altfor feig, til å kunne ytre likendes meninger offentlig. Har ikke noe annet enn en enorm beundring, for at du sier og skriver det de aller fleste av oss tenker.

  Jeg skal prøve å la meg bli inspirert :)

  • Kjetil 17. mai 2012 på 00:55 #

   Modig var de menneskene som vi hører om rettsaken som beskytter sine venners liv, med fare for sitt eget liv. At en pensjonert skipsreder utrykker sine meninger i en regionsavis, er ikke modig. Hva har han egentlig å tape på skrive dette?

   Og hva har du å tape på å støtte ham? Paranoia kaller jeg det.

 10. BM 16. mai 2012 på 18:05 #

  Bra skrevet av Odfjell. Jeg reagerte på EP’s ord i det første intervjuet som han gav den 22.7. og tenkte umiddelbart: Stakk du av ? Jeg har etterpå prøvd å rettferdigjøre og finne unnskyldninger for at EP og de andre på båten gjorde som de gjorde, men det blir mer og mer uforståelig for meg.
  Jeg kommer aldri til å stemme Arbeidetpartiet igjen så lenge partiet har slike personer og holdninger i ledelsen. Det er en grunn til at en blir leder og og en skal også ha forventninger om at de ikke svikter når det gjelder.
  En annen ting er at så hvidt jeg vet så er ikke EP innkalt som vitne i den pågående rettsaken. Hvorfor ikke ?

  • Ytringer 16. mai 2012 på 18:14 #

   Det siste spørsmålet er det vel kun AP-medlemet og advokaten Lippestad som kan svare på.

   • BM 16. mai 2012 på 21:07 #

    Kan du forklare dette nærmere ?

    • John Pitt-Rivers 16. mai 2012 på 23:19 #

     Det er jo selvforklarende.

  • LarsJoergensen 16. mai 2012 på 23:10 #

   Du mener EP skulle vente på og bli henrettet? Makan

   • annaboel 17. mai 2012 på 00:07 #

    Nei han skulle beordret båten til å ligge seg noen hundre meter ut i fjorden, avvente situasjonen og vært med å plukke opp folk fra sjøen. Båten de førte er nærmest en liten festning og ville vært perfekt til det formål, og de hadde veldig god plass! I stede stakk han i full fart! Hvis du hadde vært leder, ville ikke du stoppet opp når du kom litt ut i fjorden og analysert situasjonen?

 11. Gjest 16. mai 2012 på 18:09 #  Arnulf Øverland skrev et dikt inspirert av «Rokta»-forsliset på Hustadvika:

  Der kom en melding fra Bjørnsund:
  I natt var det gått et skip på grunn.

  Skøyter og fiskebåter gikk ut.
  Havet lå som en rykende grut.

  Skipet stod på ved Galderskjær.
  Umulig å komme inntil der.

  Bølgene brøt over vraket.
  Det spurtes om det var liv tilbake.

  Båtene red i rokk og storm
  mot havets fresende Midgardsorm.

  vaktet og krysset dagen til ende;
  men da det mørkneds måtte de vende.

  Enda mørkere blev det ombord.
  Stormen stod som en foss fra nord.

  Folkene satt i lugaren på dekk
  og så den siste båten bli vekk.

  Det var ikke råd å få gitt nogen tegn.
  Det var bare å sitte som daumannsbein.

  og vente,vente for hvert minutt
  på bølgene som skulle ta dem til slutt.

  Og når bølgene sank, men vraket stod,
  da tentes en gnist av tro,

  og når skipet sluktes av neste sjø,
  da tenkte de: Nå skal vi dø!

  Det grånet ennu en gang av dag.
  Da så de skøyten, den gikk over stag!

  En mann springer ut for å gi seg til kjenne,
  kan hende de ser ham – det kunne jo hende!

  Han redder seg inn før neste brott,
  og nå ser det ut som de har forstått!

  Nærmere kommer de, skøyte og kutter.
  Men stormen øker, det gjelder minutter!

  Skroget knaker, det kaster og vrir seg,
  det svikter, det legger seg over og gir seg!

  Da er de der, hele fiskeflåten,
  redningsskøyten og føringsbåten!

  De gjorde den nesten umulige ting
  å seile tvers gjennom bråttenes ring

  og fiske opp av det skumgrønne kavet
  menn som var tatt av vhavet!

  Men bølgene tar de liv de vil;
  to redningsmenn satte livet til;

  Knut Løvås og Otto Tendø.

  De gav oss den enkle lære
  om sjømenns plikt og ære.

 12. Edmond Dantes 16. mai 2012 på 18:17 #

  Thorbjørn stålbåt redningsmann AUF-lederen Eskil (oppkalt etter Eksilregjeringen i London under krigen). I det minste burde han lagt stålbåten Thorbjørn i fjorden og dermed plukket opp fortvilte ungdommer underlagt hans ledelse som fortvilte ringte til han pr mobil. Norske folkevalgte har slike tradisjoner og hevdholde; empirisk kan bekreftes at det var intet galt i hva han gjorde, når bare slike som ”han” gjorde dette.

 13. Reidar 16. mai 2012 på 18:19 #

  Jo lengre vekk fra Utøya og regjeringskvartalet folk var da det smalt jo mer mener man at de som var der skulle gjort. De aller fleste hadde valgt fergen siden den likevel lå der og det kom ikke flere folk siden gærningen jaget de andre rundt og henrettet. Var sitting duck og ikke en kjeft kunne gjøre noe så lange han hadde plenty ammo igjen og henrettet.
  På Utøya var det masse ungdommer som var der for samhold og diskusjon. De trente ikke taktikk med våpen og avholdt skarpe øvelser eller avvæping av våpendesperadoer med tusenvis av skudd i sekken.
  Hadde vi derimot visst det vi vet idag hadde det stått to væpnete vakter og tatt imot breivik da han parkerte i regjeringskvartalet. Fått avvæpnet han der og da han så hadde ingenting av tragedien skjedd. Etterpåklokskapen er som kjent den mest eksakte vitenskapen vi har her i landet. Det bør og Odfjell ta inn over seg.

 14. Edmond Dantes 16. mai 2012 på 18:23 #

  Den 22/7-2011 var Norge i krig.

  Hadde Blitz-gjengen i Oslo fått tilsvarende flystøtte som pøbelen i Libya, ville Blitz regjert Norge etter 7. dager. Libya ble bombet av fremmede makter i hele 7. mnd og for hva? http://www.youtube.com/watch?v=XorKTwkFPDU
  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/10/23/lik-fyller-gatene-i-gaddafis-foedeby

  Lyset akter på plastbaljen til deltatoppen kan symboliserer energiråvarestaten Norge med Titanic sørgelige sorti. Titanic hadde faktisk ”lysene tent” når skipet gikk ned.
  http://www.aftenposten.no/webtv/Se-den-ni-minutter-lange-videoen-av-politiets-bttur-her-6284732.html

 15. Melissa 16. mai 2012 på 18:26 #

  Det gjorde usigelig godt å lese denne artikkelen. Det er så sant som det er sagt. Jeg har rett som det er skammet meg over måten Arbeiderpartiet har forherlighet seg selv i tiden etter Utøya. Har de overhodet ikke prøvd å se etter om de kan ha feilet på noe vis et sted? AUFs leder fortjener neppe noen hedersbevisninger for lederskapet som ble utvist den dagen.

  • ChristianBayer 16. mai 2012 på 18:53 #

   Jeg gremmes av den manglende forståelsen for hvordan mennesker flest ville reagert i en slik ekstrem situasjon.
   Logikk opphører å eksistere i en slik situasjon – automatikk tar over.
   Gjør deg selv en tjeneste og les om fenomenet.-

  • Benoni Hartvich 16. mai 2012 på 21:36 #

   Hvordan har Arbeiderpartiet «forherliget seg selv i tiden etter Utøya?» Kom gjerne med lenker.

 16. Disqus_Mann 16. mai 2012 på 18:26 #

  Likte særlig godt poenget med likestillingen av Norge/AP, selv om jeg mener at Norge/venstresiden ville vært mer presist.

  Kristin Halvorsen sin uttalelse om at privatskoler er en trussel mot samholdet vi f.eks. så etter 22. juli er et annet godt eksempel på hvordan venstresiden forsøker å ta fullt eierskap til norsk kultur.

 17. Edmond Dantes 16. mai 2012 på 18:28 #

  APe Eskil Jens og Jonas har fått ankeret i hodet…

  Newton på norsk ”Beslutningen er forankret oppover i ledelsen.” Selveste Julius Cæsar nøyde seg med bare å si ” loddet er kastet” da han gikk over elven Rubicon.
  Jeg er oppvokset i en norsk kystby og har i tidens løp, sett ankere bli kastet ifra mange båter, og det har alltid skjedde nedover, ikke oppover. Til tross for flo og fjære er havets verden stabil slik. Kan hende vi med denne nye språklige og maritime praksis er vitne til at politisk ledelsesevne og vilje (ikke minst det siste) nå har overvunnet selve tyngdekraften, hva vet jeg; også sistnevnte er vel bare et sosial konstruksjon som man på et tilstrekkelig høyt motivasjonsnivå – eller vilje til ”å ta grep” som man også sier tvinge seg inn i Det Godes tjeneste. Feilrettet tyngdekraft som ”ledelsesmessig utfordring” lyder vanvittig, men kanskje ikke vesentlig mer vanvittig, enn annet man erfarer av sannhet i et samfunn som har utviklet slik man knapt, lenger kan skille mellom 1. april og andre dager, slik det fremstår i avisspaltene. En passende minimumsstraff for dem som tror at det å ”forankre oppover” er det viktigste for å skape en effektiv organisasjon, det er at man blir truffet i hodet av eget anker. Vettuge norske bønder, sjøfolk og fiskere vet at slikt er dumskap. Men den såkalt ”makten” har aldri brydd seg om å spørre dem.

 18. Albrechtsen, L-J. 16. mai 2012 på 18:29 #

  Jeg skal nå søke støte fra Staten etter 22/7 affæren. Er blitt mentalt og åndelig skadet etter all påvirkning enten jeg liker det eller ikke. På TV nesten døgnet rundt, i Radio titt og ofte og i pressen. Det er ikke fred å få, minnestunder, minnesmerker ok men…
  Det er ingen som tenker på de som ikke har noe direkte tilknytting til den dragiske saken for ikke å si den idiologi som skal dyrkes frem. påpirkningen er enorm, det inkluderende samfunn krever det! Statsmakten dvs AP kjører saken for alt den er verdt, for AP og deres idiologi.

  Husmann på Fantoft

  • Inger Bjercke 16. mai 2012 på 21:15 #

   Ja stakkar oss du som ikke er direkte berørt, vi har det vondt vi… går det an å mene noe slik. Hvor er empatien?

 19. Edmond Dantes 16. mai 2012 på 18:33 #

  Som sine forgjengerer i APe har Eskil Jens og Jonas like lite med Arbeiderparti, å gjøre som Omar Krekar i fra Taliban skulle vært motedesigner i Paris.

 20. morten 16. mai 2012 på 18:33 #

  Stakkars Eskil Pedersen, han blir en slags Lord Jim midt oppi dette. (Lord Jim er Joseph Conrads figur, en kaptein som forlot et skip full av passasjerer i en storm. Båten overlever likevel mirakuløst og Lord Jim lever som en flyktning fra folkemeningen i tiden etterpå.)

 21. Helge Marcel Bakke 16. mai 2012 på 18:36 #

  Dette kan jo bare syntes som vås og demagogi i praktisk utfoldelse. Hadde det vært muslimer eller kommunister som hadde begått ugjerningen, ville det i så fall satt saken i et annet lys? Hvem ville i så fall profitert på det? Syntes hele kronikken er gjennomsyret av kynisme med politiske overtoner. Dårlig gjort å frata overlevende, familiene til dem som ble drept og samfunnet forøvrig sorgen over det som har skjedd.

  • Per Erik Härdig 16. mai 2012 på 21:15 #

   Tror du skal lese Odfjells kronikk en gang til….Påstanden i siste setningen i innlegget ditt, viser jo at du har ikke forstått noe som helst av hva han skriver!

 22. Johan 16. mai 2012 på 18:37 #

  Jeg forstår virkelig ikke hva Odfjell snakker om her.

  Kritikken hans synes å hvile på en påstand om at Eskil Pedersen blir «fremholdt som helt og stor leder» etter 22. juli. Men hvor har Odfjell dette fra? Det eneste noenlunde konkrete eksempelet han gir er en overskrift fra BA – men selv om BA het Bergen Arbeiderblad i Odfjells ungdom er det faktisk ikke Arbeiderpartiets ledelse som redigerer avisen. Og overskriften sier heller ikke direkte at Eskil Pedersens oppførsel 22. juli.

  Med andre ord fremstår Odfjells kritikk som fullstendig ubegrunnet og uten rot i virkeligheten.

  Kan noen hjelpe meg? Hva er det *egentlig* Odfjell klager over?

  • Frøya 16. mai 2012 på 19:07 #

   Selv om det er menneskelig å få panikk i en farlig og skremmende situajon, bør tross alt ikke AP fremholde «Eskil Pedersen som helt og stor AP-leder» etter 22. juli.

   • Johan 16. mai 2012 på 19:24 #

    Ja, greit. Men når har AP gjort dette?

    Jeg har på ingen måte lest alt som er skrevet om hverken 22. juli generelt eller Eskil Pedersen spesielt, men jeg har ikke fått med meg at AP fremholder Pedersen som noen helt. Tvert i mot oppfatter jeg Pedersens nokså konsekvente «ingen kommentar» – og andre AP-lederes lignende svar når temaet kommer opp – som en innrømmelse av at hans reaksjon kanskje var menneskelig, men ikke noe særlig å skryte av.

    Hvis Odfjell har rett i at AP virkelig fremholder Pedersen som en «helt», så er det greit at Odfjell kritiserer AP for dette. Men hvis AP aldri har gjort det Odfjell kritiserer dem for, så er kritikken meningsløs.

    Så altså: Hvilke utspill fra AP er det egentlig Odfjell kritiserer?

  • Frøya 16. mai 2012 på 20:24 #

   Selv om det er menneskelig å få panikk i en farlig og skremmende situasjon, bør tross alt ikke AP fremholde «Eskil Pedersen som helt og stor AP-leder» etter 22. juli.

   • Benoni Hartvich 16. mai 2012 på 21:32 #

    Når gjorde Arbeiderpartiet dette?

   • Frank__o 16. mai 2012 på 21:34 #

    Kan du vise til ETT ENESTE eksempel på at Ap har framhevet EP som en «helt» fra 22. juli? En eneste link? En eneste historie? Hvis ikke kommer jeg til å gå ut ifra at det er oppspinn.

  • Per Erik Härdig 16. mai 2012 på 23:25 #

   Han «klager» over at propagandaapparatet til Ap «prøver» å bruke 22/7 til å få politisk støtte.til å få politisk

  • Per Erik Härdig 16. mai 2012 på 23:29 #

   Han «klager» over at propagandaapparatet til Ap «prøver» å bruke 22/7 politisk for alt det er «verdt» og ikke minst i «ly» av rettsaken.

  • Per Erik Härdig 16. mai 2012 på 23:31 #

   Han «klager» over at propagandaapparatet til Ap «prøver» å bruke 22/7 politisk for alt det er «verdt» og ikke minst i «ly» av rettsaken.

 23. KevinAlex 16. mai 2012 på 18:42 #

  Fakta og sannhetsgehalt , i det hele tatt menneskelige hensyn, blir mer og mer uvesentlig i politikken – jeg spår amerikanske forhold om ikke alt for mange år.

  Enkelte bærer et kamuflert livslangt nag mot AP, hvilket gjør at de oppfører seg som ulver med blod på tann. Usmakelig!

  • annaboel 17. mai 2012 på 07:37 #

   Så du mener at AP i godt samarbeid med en venstreorientert presse ikke på noen måte har brukt denne grusomme hendelse til å fremme sitt eget politiske budskap? Hvor naiv er det mulig å bli?

 24. Koppa Dasao 16. mai 2012 på 18:44 #

  Norge er et diktatur.

 25. Nicole Svensson 16. mai 2012 på 18:53 #

  Arbeiderpartiet har svekket demokratiet over en årrekke. Det ligger et betydelig demokratisk underskudd i prosessene som har ført til at norsk suverenitet har blitt overført til overnasjonale institusjoner. I dag er innvandrings- og asylpolitikken i store trekk styrt av den europeiske menneskerettighetsdomstolen på bakgrunn av EMK som politikerne ratifiserte uten en folkelig demokratisk prosess.

  Grunnen til at det norske folk ikke får innflytelse i form av folkeavstemning eller en bred folkelig demokratisk debatt er politisk dyrking av ideologi. Arbeiderpartiet er primært styrt av «broilere» som er født og oppvokst med en virkelighetoppfatning de mener er dekkende for majoriteten av det norske samfunn. De som ikke faller inn under denne ideologien skal skremmes til å tro at landet vil oppleve store utfordringer ved et politisk skifte. Videre støtter jeg fullt ut synet om at det er umulig å ikke få ødelagt din karriere hvis du ytrer deg mot det som anses som politisk korrekt. Ansvaret for dette hviler tungt på Arbeiderpartiet som oppfører seg om om de sitter på svaret for hvordan man skal tenke og hva slags meninger man bør ha.

  • Kjetil 16. mai 2012 på 22:21 #

   Ok, men hva er forskjellen på Ap og eksempelvis Høyre i dette eksempelet ditt? Og hva legger du egentlig i uttrykket politisk korrekt?

   At department kan virke styrende for enkelte er for å skape stabilitet og foorutsigbarhet. Og ikke minst gi et godt beslutningsgrunnlag for våre folkevalgte.

 26. Kjell Pedersen 16. mai 2012 på 18:56 #

  Takk Odfjell
  Takk for at du tør – det er slike som deg som er hverdagsheltene.

 27. Kjetil 16. mai 2012 på 19:09 #

  Jeg kan forstå kritikken mot å fremheve Eskild Pedersen som en helt fra 22.juli. Men denne kritikken må i så fall rettes mot samfunnet som helhet og ikke Ap. Som du selv skriver er det Studentersamfundet som utropte Eskild Pedersen til æresmedlem, ikke Ap. Det var LO som ønsket at Eskild Pedersen skulle holde appell på Youngstorget 1.mai, ikke Ap. Det er media som har gjort Eskild Pedersen til talerør for ofrene for 22.juli, ikke Ap.

  Ap brukte Eskild Pedersen mye etter 22.juli. Men detter er jo naturlig med tanke på at han var og er leder for AUF, og dermed en naturlig representant å benytte i slike sammenhenger. Det var jo tross alt AUF som var terrormålet. Skulle Ap umyndiggjort han etter 22.juli fordi han lyttet mer til overlevelsesinstinktet sitt enn til heltemotet vi alle ønsker å identifisere oss med? AUF velger forøvrig sine ledere selv, uten innblanding fra moderpartiet, i likhet med øvrige politiske ungdomsorganisasjoner. Skulle Ap latt vær å bruke Eskild Pedersen måtte AUF selv ha kastet ham som leder, noe de som kjent ikke har gjort.

  Jeg synes også Odfjell bør spørre seg selv hvor klokt det er å henge ut en ung mann som kujon og feiging, med denne massakren som bakteppe. Har ikke vi sett nok ofre? Eller må vi også ta livet av de som ikke var modige nok når terrorhandlingen inntraff. Hvordan tror Odfjell at et ungt menneske vil reagere med å bli stemplet som feiging av en hel nasjon, når konsekvensene av terroristen handlinger var så ufattelig tragiske? Ja det er nok mange mennesker som tenker det samme som Odfjell skriver, men det er ikke alltid det er lurt å si det man tenker i en hver situasjon. Spesielt ikke når konsekvensen neppe er til deg gode for de involverte.

  At Ap bruker denne tragedien til å dekke over sin egen politikk synes jeg er en smålig påstand. I så fall må den dokumenteres bedre, enn det Odfjell prøver på her. Dette er jo også indirekte kritikk av den norske velger som i følge Odfjell åpnebart ikke klarer å skille mellom sympati og politiske valg. I tillegg viste valgresultatet at Høyre gjorde ett av sine beste valg noensinne. Det vitner ikke akkurat om mange sympatistemmer.

  • BM 16. mai 2012 på 21:05 #

   «Skulle Ap latt vær å bruke Eskild Pedersen måtte AUF selv ha kastet ham som leder, noe de som kjent ikke har gjort.»

   Svar: Han burde trukket seg uten at de måtte kastet ham som leder.

   «Jeg synes også Odfjell bør spørre seg selv hvor klokt det er å henge ut en ung mann som kujon og feiging, med denne massakren som bakteppe. Har ikke vi sett nok ofre? Eller må vi også ta livet av de som ikke var modige nok når terrorhandlingen inntraff. »

   Svar: Vi har sett nok ofreog jeg har faktisk veldig vondt av EP. MEN, han jeg hadde respektert ham tusen ganger mer dersom han rett og slett hadde vedgått at han sviktet som leder når det virkelig gjaldt. Da hadde han både fått min respekt og medfølelse

 28. Dr.Iknow 16. mai 2012 på 19:15 #

  Endelig noen som tør å si fra ting sett fra en
  annen vinkel. Takk Odfjell !

 29. Skarven 16. mai 2012 på 19:15 #

  Behring Breivik har opplyst at han rettet sitt angrep mot Arbeiderpartiet og som vi vet, mot uskyldige, mot barn og ungdommer. Stoltenberg har siden 22. juli sagt at dette ikke var et angrep mot AP, men mot hele vårt demokrati og mot vår rettsstat. De som måtte være uenige i denne påstanden mener med andre ord at Stoltenberg tar feil…?

  Disse barna og ungdommene på Utøya var ikke der for å prise vår herre eller og drikke seg fulle. Dette var ungdom som kun ønsket å gjøre en politisk innsats for fellesskapet. Man kan være uenige i deres politiske plattform, men man kan ikke frata dem deres hederlighet. De var ikke der for egen vinning.

  De fleste av de til nå 30 kommentarene nedenfor er skrevet av politiske motstandere til AP, og slik jeg leser dem, de fleste fra FrP. De kaster seg over Odfjells kronikk og hyller ham med et kunnskapløst Halleluja, ivrig etter å dømme et politisk lederskap som har vakt oppsikt over hele verden. Flere av innleggforfatterene kunne heller dratt til Utøya og pisset i skogen for å markere sitt syn.

  Odfjell er skremmende historieløs. Mannen er 75 år gammel. Kanskje det er årsaken.

  • Koppa Dasao 16. mai 2012 på 19:39 #

   Hvilket demokrati? Det «demokratiet» hvor Stolt Sleipenberg bestemmer hva slags uttalelser som egner seg, eller det demokratiet vi burde ha, der andre meninger er velkomne?

   Selvfølgelig tar ikke Stolt Sleipenberg feil. Han snakker om sitt Norge, et Norge hvor alle er abeiderpartimedlemmer og der partiboka avgjør hvilken stilling du har i landet. Det ingen tvil om at Breiviks barbari var et klart angrep på det landet.

   Og selvfølgelig er det politiske motstandere til ekstremist-Ap-kattene som hyller denne velformulerte kritikken mot regimets smiekunst. Hva annet skulle det være? Ingen Ap-katt ville forfektet den virkelighet at deres hellige ledere smir mens likene fra Utøya fremdeles er varme.

   Forresten, Skarven, hva har alder med dette å gjøre? Har du ikke lært at man skal respektere de grå hår fordi de har langt mer erfaring enn det du har?

   • Andy 16. mai 2012 på 23:01 #

    Artig ordspill. Mangel på innhold.

    På hvilken måte kan Stoltenberg bestemme meningene som blir ytret? Han har vitterlig ikke bestemt at Odfjell skal skrive dette innlegget. Er det noe vi har i Norge er det ytringsfrihet -kanskje til og med nesten for mye av det til tider.

    Som en «ikke-Ap-velger» hadde jeg hatt lite problem med å si at AP har utnyttet Utøya. Men da har de virkelig ikke. Det er helt klart at det blir mye snakk om det, og at det blir tatt frem overalt. Uansett hvilket parti eller organisasjon som hadde vært på Utøya ville man tenkt at de utnytter det.

    Som oppegående mennesker er det derfor vårt ansvar å se at fokuset på Utøya i ettertid ikke er noe AP skaper selv, men noe som uansett ville vært der. Jeg kan ikke si at jeg har sett en eneste sak hvor det er spilt politisk mynt på tragedien.

    Alder har ikke noe med det å gjøre, men Odfjell treffer langt i fra blink. Å kreve at Pedersen, som leder av AUF, skal ta ansvar for medlemmene i en slik situasjon er hyklersk. Dette var ingen militær treningscamp, det er et politisk parti, og en leder har ikke noe mer trening enn andre. Skulle de ventet på at flere kom på båten? I ettertid er det lett å si, men når man blir beskutt med automatvåpen kommer man seg bort.

    Odfjell selv viser til etterpåklokskap. Det burde han tenkt mer på, fordi hele hans kronikk har basert på nettopp det. Og derfor er den også i stor grad feilslått.

    • Koppa Dasao 16. mai 2012 på 23:19 #

     Det er som Odfjell sier, Arbeiderpartiet mangler evnen til å skille mellom Norge og seg selv. For dem er Norge ikke stort mer enn dem selv og en mikroskopisk bunke hjerneløse idioter.

   • Skarven 16. mai 2012 på 23:32 #

    Les ditt eget innlegg! Det oser av bitterhet fra en taper, ikke fra en verdig politisk motstander. Heldigvis er gode Høyre-folk for intelligente til å vri ut av seg slik oppgulp! Innlegget ditt er fylt med så mye spy til omgivelsene, mangel på selverkjennelse for at man er en taper og drittslenging til omgivelsene, at du avslører deg som er solid, ekte og typisk kunnskapløs FrP’er!

  • Gjest72 16. mai 2012 på 20:25 #

   Og så lang tid gikk det før FrP-kortet ble kastet på bordet… Hvordan får du deg til å si at de fleste som her er enige med Odfjell, absolutt må være «kunnskapsløse» FrP-velgere? Jeg er hjertens enig med kronikkforfatteren og synes han treffer spikeren på hodet for min del, men det betyr ikke at jeg «hyller ham med et kunnskapsløst Halleluja» eller stemmer FrP for den saks skyld. Skal det du skriver virke troverdig i mine øyne, må du forholde deg saklig i debatten!

  • Frøya 16. mai 2012 på 20:43 #

   Ditt nedlatende syn på andre borgere tyder på at du også er en indoktrinert AP sympatisør. Det er vel heller ingen som mener at annet om nevnte påstand – eller at Stoltenberg tar feil. Når det kommer til Stoltenberg fremstår han derimot som den mest troverdige løgner – jeg vet om…

  • Jorun 17. mai 2012 på 01:45 #

   I følge B. Breivik var angrepet rettet mot Ap og deres politikk, Arbeiderpartiet er ikke ensbetydende med demokrati, ergo var det IKKE et angrep mot hele vårt demokrati og vår rettsstat. Det er slike tåpelig uttalelser som dette som får folk til å bli drittlei Ap.

 30. Utenlandsk 16. mai 2012 på 19:20 #

  Noe av det beste og modigste som har stått på trykk i bt, Også modig av bt å ta det inn. Odfjell har på en svært god måte satt ord på det som mange tenker.

 31. Bjørn 16. mai 2012 på 19:30 #

  Jeg er sikker på at AP i lengden vil tape på at de har Eskil Pedersen som frontfigur/leder.
  Dette er synd. Jeg har alltid stemt AP og vil sikkert gjøre det igjen.

 32. Post 16. mai 2012 på 19:40 #

  Velskrevet og viktig om det mange tenker. EP kunne lagt seg flat og sluttet å bortforklare seg.

  • Frank__o 16. mai 2012 på 21:32 #

   Hva i all VERDEN skulle EP lagt seg flat for? Han har ikke blitt ansatt i en jobb der man har ansvar for liv og eiendom (som en kaptein på et skip) eller vervet til et yrke der man med vitende og vilje går inn i farlige situasjoner (som en soldat). Han har blitt valgt av en gruppe ungdom til å representere dem i politisk arbeid. Å forvente at en slik person av en eller annen grunn skal ha et spesielt ansvar for å redde ungdom fra en gal fyr med maskingevær, går utenfor min fatteevne.

   • annaboel 17. mai 2012 på 00:20 #

    Han kunne i det minste stoppet litt ut i fjorden utenfor skuddhold, analysert situasjonen og muligens plukket med seg noen flere! Ikke bare stikke avgårde i full fart!

  • Al-sev,larsen 17. mai 2012 på 00:53 #

   ep var modig nok til og kritisere frp som han mente de var en årsak til den ufatelige tragedien. jeg blir kavalm av og se han går i ræva på jens og de omfanvner var andre …det så ut som han hadde gjort en stor heltedåd da han stakk av med fergen ,slike svekkliger vil ikke Norge ha…vi har en plikt til og hjelpe andre som er i stor nød…fergen skulle ikke forlatt øya på den måten den hadde vert ypperlig på og plukke opp de som var i det kalde vannet…

 33. FrittValg 16. mai 2012 på 19:47 #

  22.juli er en forferdelig tragisk hendelse for de som ble utsatt for dette.
  At EP reagerte som han gjorde kan sikkert forsvares ut fra det kaoset som oppstod.

  Men Odfjell har et poeng i at AP forsøker å tjene på denne forferdelige hendelsen – og det er mindre forståelig og akseptabelt.
  I kveldsnytt 5.mai i år gikk EP og Gunn Karin Jul (AP) ut og sa at vi burde få inn mange flere fra «22.juli-generasjonen» inn på stortinget.

  http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/305179/

  Vi synes veldig synd på de som ble utsatt for 22.juli, men det betyr ikke at de er bedre kvalifisert til å styre landet vårt.

 34. Henriette 16. mai 2012 på 19:50 #

  Å angripe Eskil Pedersen er kanskje litt hardt, i og med at man vet ikke hvordan man hadde reagert på situasjonen selv. Og at AP har brukt han som et propaganda verktøy trenger ikke han å være skyld i. Men utenom det så er jeg enig, å bruke 22.juli-hendelsen på å promotere partiet og ved å beskrive hendelsen som et angrep på vår nasjon er også brukt til å manipulere norske statsborgere. Selv har jeg erget meg over hvor kaldt og patetisk AP har vridd på saken og brukt det som en fordel for seg selv. Og andre politikere, som har valgt å kritisere AP for dette, har blitt slaktet i media. Men man kan jo ikke si noe på det, det er jo for sårt og kynisk. Takk for at noen endelig har skrevet en kronikk om terrorangrepet som er verdt å lese!
  Få opp øynene, Norge!

 35. Vectra52 16. mai 2012 på 19:57 #

  Du må ikke tåle så indelig vel den urett som ikke rammer deg selv. ( A.Ø.)

 36. Snoppy 16. mai 2012 på 19:58 #

  Jeg er enig i mye av dette, særlig sammenblandingen av AP/Norge. Det fremstilles som om alle gode norske verdier er representert ved AP/Venstresiden, at det er de som er det «gode» Norge, mens alle andre er det «dårlige» Norge, og da særlig FrP. Eskil Pedersen blir også brukt som en slags godhetens apostel. Det han sier kan man nærmest ikke motstride, fordi han stod opp mot «ondskapen» sjøl, og alt som faller fra hans munn må derfor tas med ærbødighet og til ettertanke. EP er liksom blitt en anti-Breivik, satt opp som ABBs speibilde, som den gode unge nordmann, ABB den onde…

 37. Knut Ove Gjersvik 16. mai 2012 på 19:58 #

  Ynkelig, ufølsomt og fantastisk mangel på medmenneskelighet fra skipsreder Odfjell !

  • annaboel 17. mai 2012 på 07:34 #

   For noe tull! Du vet like godt som alle oss andre at AP har utnyttet denne grusomme hendelse til å fremme sitt politiske budskap, DET er kvalmt det! Heldigvis er det valg neste år og da ryker de rett ut av posisjon!

 38. Norn Livaker 16. mai 2012 på 19:59 #

  Jeg kom til å tenke på at når noen tar livet av en del mennesker via en selvmordsbombe, står kritikken, fordømmelsen og det videre apparat ikke i samme stil som vist i media i forbindelse med 22. juli. Det er som at blir mange mennesker drept med kuler av et menneske er mye verre enn mange drept med en bombe av et menneske.

 39. NettHater 16. mai 2012 på 20:00 #

  Det er det mest befriende jeg har lest i hele mitt syndige liv! Takk, Odfjell, for at du stikker hull på denne verkebyllen av «mer demokrati og mer åpenhet» vi har siden 22/7. Det vi fikk var skamløs selvdyrkelse i AP, og politisk korrekt snøfting ovenfor kritiske spørsmål.

  Jeg er redd for at du nå må forberede deg på venstresidens altfor velkjente strategi når de selv er tomme for argumenter og/eller føler seg angrepet: da tyr de til personangrep, og guilt by assosiation (dvs. Sammenligninger med Breivik/Hitler/random fascist) ad nauseam.

  Men tomme tønner romler mest, som kjent. Jeg er forøvrig fullstendig enig med deg, APs politiske utnyttelse av 22/7 er skamløs og nedrig. Jeg håper velgerne straffer dem hardt.

  • Frank__o 16. mai 2012 på 21:30 #

   Personangrep er det vitterlig Odfjell som driver med her – personangrep på en fyr som ble beskutt og måtte flykte for livet. Det jeg ser er at Odfjells kronikk møtes av saklige motargumenter i fleng – ikke at han blir forsøkt kneblet eller utsatt for «guilt by association» slik du skriver.

   Det er helt utrolig hva slags bilde noen mennesker tydeligvis har i hodet sitt av hva det vil si å være valgt til leder av en ungdomsorganisasjon. Man har ikke blitt ansatt i en jobb der man har ansvar for liv og eiendom (som en kaptein på et skip) eller vervet til et yrke der man med vitende og vilje går inn i farlige situasjoner (som en soldat). Man har blitt valgt av en gruppe ungdom til å representere dem i politisk arbeid. Å forvente at en slik person av en eller annen grunn skal ha et spesielt ansvar for å redde ungdom fra en gal fyr med maskingevær, går utenfor min fatteevne.

   • annaboel 17. mai 2012 på 00:17 #

    Han kunne i det minste stoppet opp litt ut i fjorden utenfor skuddhold, analyser situasjonen og vært med å plukke opp folk fra sjøen. Det var tross alt folk i småbåter som gjorde det, mens han som var ombord i en ferge , ja nærmest en «festning» i metall valgte å stikke unna i full fart!

 40. Wodger_Rilco 16. mai 2012 på 20:03 #

  Om Odfjell vil bli tatt seriøst, bør han hoppe i sjøen i solidaritet med de mange sjøfolkene som drukner.

  • Frøya 16. mai 2012 på 20:11 #

   Hopp i havet – for AP har ikke forandret seg. Det var tross alt AP/LO, med den såkalte «landsfaderen» som statsminister, som etter krigen frarøvet norske krigsseilere deres lønn. Selv fremhevet de samme tvilsomme kommunistene seg som krigshelter….

   • Wodger_Rilco 16. mai 2012 på 22:25 #

    Joda, om du velger å se helt bort fra fakta, så kan det synes som om Arbeiderpartiet ikke har forandret seg, og som om betaling til krigsseilere har noe som helst å gjøre med det kronikken handler om eller hva det ellers skulle være. Men altså: bare om du lukker øynene og holder hendene for ørene og roper høyt: NÆNÆNÆNÆÆNÆNÆ!

    Men sånn ellers er det jo bare tøv, særlig det derre med at Arbeiderpartiet skulle ha tillagt de kommunistiske krigsheltene (for de fantes faktisk) noen som helst ære etter krigen.

    • Frøya 16. mai 2012 på 23:12 #

     I de grusomme omstendighetene var det tross alt flere helter, både blant ungdommen ute på leiren og de som reiste ut i kuleregnet med båter fra land for å redde andre.

     • Wodger_Rilco 17. mai 2012 på 02:24 #

      Joda, kjekt det. Men jeg ser ikke helt hva det har med min kommentar å gjøre.

 41. Eivind Voll Storaas 16. mai 2012 på 20:06 #

  Dette var tankevekkende. Godt det fortsatt finnes fremtredende personligheter som tørr si noe annet enn det etablerte.

 42. Marianne Fuglestrand 16. mai 2012 på 20:06 #

  Dette er rett og slett usmakeleg å lese. At arbeiderpartiet har spilt offer etter 22/7 er ein kraftig påstand. Arbeiderpartiet ER offeret i denne saken. Uskyldige ungdomer med eit ønske om å engasjere seg i norsk politikk var ofre i denne saken. Overlevende og pårørande må i ettertid fortsatt vere ofre. Måten Ap, Stoltenberg og Pedersen på lag med resten av nasjonen reagerte på tragedien, står igjen som eit symbol på nestekjærleik. Framfor å reagere med sinne og voldelege demonstrasjonar, reagerte vi med rosetog og sang!

  Eg forstår ikkje korleis Odfjell kan utpeike seg som ein etterpåkloksperson. Vi som ikkje var på Utøya eller i regjeringskvartalet denne dagen, kan aldri fullt forstå korleis det føltes å ha ein massemorder etter seg. Det er så klart viktig å reflektere over måten dei overlevende håndterte situasjonen. Nettaviser og aviser er fulle av historier om skrekkslagne ungdomar som flykta for livet. Historiene er også fulle av helter og heltinner, som hjalp sine venner. Det de gjorde denne dagen var å flykte!

  Det skulle berre mangle at Ap snakkar åpent om dette i ettertid. Eg er heilt ueinig med Odfjell, om at dette er eit politisk etterspill.

  For meg høyres det ut som om Frp ønsker å fremstå som offeret i denne saken. Sannheten er at alle politiske partier er offre i denne saken. Terroristen sin handling var eit angrep på grunnverdiene i vårt samfunn. Grunnverdier som demokrati, menneskeverd og solidaritet. Dette er noko alle politiske partier er einige om. Så kvifor beskylde kvarandre? Kvifor bruke retorikk som «politsk etterspill» og «joker»? Kvifor rette den politiske diskursen i denne retningen?

  • Knut Ove Gjersvik 16. mai 2012 på 20:20 #

   Takk og pris for at det også finns velreflekterte og velformulerande personer som skriv på denne nettsida. Eg merker meg også at det er få av skipsreder Odfjells meiningfeller som har såpass tru på eigne meininger at dei tør vedstå seg dei med fullt navn !

  • Per Erik Härdig 16. mai 2012 på 23:17 #

   Tror ikke du helt forsto budskapet i innlegget til Odfjell…..

  • John Pitt-Rivers 16. mai 2012 på 23:20 #

   Det er AP og AUF som er usmakelige i hvordan de bruker 22/7 i sin politiske kamp og stigmatiserer alle andre som våger å si noe annet enn dem.

   AP har blitt et totalitært parti.

 43. Øyvind Macody 16. mai 2012 på 20:21 #

  Velskrevet kronikk, men jeg er uenig. EP fremheves ikke som noe symbol i det hele tatt. EP har ligget lavt etter 22. juli. Hva forventer Oddfjell? At EP skal slutte som politiker fordi han var på Utøya? Det virker som at han knapt kan foreta seg noe politisk uten å bli anklaget for å «spille på» 22. juli. Han er jo politiker, han må jo få fortsette i jobben sin selv om han var et offer for terroren.

  Det virker som at Oddfjells frustrasjon er sauset sammen til 2 hovedpunkter: 1 Eskil pedersen burde ikke dratt så tidlig fra Utøya.
  2: Pedersen og AP har spillt politisk mynt på angrepet.

  Jeg mener begge påstanden faller på sin egen urimelighet.

  • Per Erik Härdig 16. mai 2012 på 23:20 #

   Hvis du ser litt «dypere» så skjer det faktisk ganske mye politisk «spill» i ly av av ABB rettsaken….

   • Kjetil 17. mai 2012 på 00:56 #

    Hva da? Kom nå frem med begrunnelsene dine i stedet for å spre rundt deg meg grunnløse påatander.

 44. Martin Grüner Larsen 16. mai 2012 på 20:31 #

  Dette innlegget er uutgrunnelig dumt, bunnløst manglende i medfølelse og moralsk forkastelig.

  Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, men jeg føler at det er på sin plass å minne Odjfell om at han snakker om og til unge, ubevæpnete mennesker som ble beskutt og i noen tilfeller såret. Han snakker også til mennesker som har mistet sine nærmeste, sine venner, sine partifeller, kollegaer. Hans mistenkeliggjøring av dem, og deres intensjoner, hører ingen steder i den offentlige debatt hjemme.

  Var det å flykte med MS Thorbjørn det riktige? Spørsmålet er ikke en gang et gyldig spørsmål. Det finnes ingen riktige valg i en katastrofesituasjon. Odfjell anklager Eskil Pedersen for etterpåklokskap, feighet, å svikte tilliten det norske folk har gitt ham. Du er bra frekk når du først anklager folk som har overlevd en katastrofesituasjon for feighet og så anklager dem for etterpåklokskap.

  Jeg lurer på om Odfjell forstår hva det innebærer å være i en katastrofesituasjon, på det som skulle være et trygt sted. Ingen som flykter i en katastrofesituasjon gjør noe galt. Det er *det katastrofer er*: Situasjoner der de moralske reglene vi lever under vanskeliggjøres eller settes ut av spill på grunn av situasjonens ekstremitet og uoversiktlighet.

  Som om ikke det var nok, så gjorde jo nettopp Eskil Pedersen det riktige. Det første råd til alle i krisesituasjoner er: Unngå å bli drept. Det gavner ingen. Det skaper et ekstra offer å ta hånd om, og fjerner en person som kan assistere i redningsarbeidet.

  Det riktige i en krisesituasjon er alltid først og fremst å *unngå å bli såret eller drept*. Idiotiske, romantiske ideer som Odfjell bringer til torgs om heltemot og djervt lederskap fra kystfolket møter raskt motstand fra en virkelighet som beskyter flyktende ungdom med automatgevær. Hvor mange ganger har vi ikke hørt om de feige ungdommene som bare kunne ha angrepet terroristen i flokk. De var jo mange og han bare en! Odfjell og andre mennesker som sier dette forstår ikke frykt eller vold. Eller mennesker.

  Alle som noengang har tatt et førstehjelpskurs vet dessuten at den primære oppgaven til mennesker i krisesituasjoner å unngå at liv går tapt. La oss for eksempel sjekke USAs Dept. of Homeland Securitys anbefalinger for såkalte «active shooter»-situasjoner, som Utøya. Her er de første og viktigste:

  HOW TO RESPOND WHEN AN ACTIVE
  SHOOTER IS IN YOUR VICINITY

  Quickly determine the most reasonable way to protect
  your own life. Remember that customers and clients
  are likely to follow the lead of employees and managers
  during an active shooter situation.

  1. Evacuate

  * If there is an accessible escape path, attempt to
  evacuate the premises. (…)

  Men dette er uviktig. Odfjell er ikke interessert i å tenke over at ungdommer som blir skutt på kanskje har en moralsk forpliktelse til å redde livet, til å komme seg vekk fortest mulig og på best mulig måte, og at de har rett og krav på ikke å bli kommentert, utspurt i etterpåklokskapens lys, anklaget for feighet av pensjonerte redere/vinbønder fra deres villaer på Kalfaret eller vingårder i Chile. Han sitter trygt nok til ikke å trenge å tenke over sånt. Han kan skrive sine uanstendige ord med den freden og roen og etterpåklokskapen som gjør at det ikke finnes noen unnskyldninger for ham. Han visste hva han gjorde.

  At Odfjell aldri har tenkt over hvordan ungdommer som blir beskutt har det viser kronikken hans helt fint. Men det er uansett ikke, slik han later som, et prinsipielt innlegg. Det er et innlegg som på verste vis skjuler seg bak å ville snakke om dette «av prinsipielle grunner» og pretenderer å ville sørge for at alt kommer frem i lyset. På engelsk kaller man dette for «concern trolling»: Folk som vil komme med gemene personangrep og starte krangler under dekke av å ville sørge for at alle sider av saken belyses.

  Odfjell avdekker ingenting, sier ingenting av verdi. Han sparker nedover, på ungdommer som ligger nede. Fordi noen skyter på dem.

  • Knut Ove Gjersvik 16. mai 2012 på 20:52 #

   Eg er sikker på at ditt innlegg blir satt stor pris på av mange, trolig det store fleirtall i Norge, uavhengig av dei fleste parti. Sjølv har eg ingen direkte tilknytting til AP eller til offer for tragedien, men eg har uendelig respekt for alle offera og er full av beundring for kor reflekterte dei er i ettertid. Spesielt mht. å ha respekt for at det er rettsstaten Norge som no skal ta eit oppgjer med ABB. Dette er det som ungdomen i AUF og dei fleste parti i Norge er sammen om å verna om.

  • Benoni Hartvich 16. mai 2012 på 21:28 #

   Takk for at du bringer et snev av anstendighet inn i denne debatten.

  • Astrid Engen 16. mai 2012 på 21:36 #

   Takk for at du har tatt deg tid til et så grundig svar. Jeg er enig med dine tanker. Jeg tror ikke Odfjells innlegg blir satt pris på av mange og at «det store flertall i Norge» er enig med ham, slik Gjersvik skriver under. Men hvem vet. Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg er ikke enig i Odfjells meninger.

  • Knut Ove Gjersvik 16. mai 2012 på 21:49 #

   Her er det nok en misforståelse/uklar formulering(?): Det er Martin Gruner Larsens inlegg jeg mener blir satt stor pris på av mange :-)

  • Undrende 16. mai 2012 på 22:22 #

   Hva med alle dem i grilldress som dro ut i båt og inn kuleregnet og reddet liv?Hva dei idiotiske og romantiske?

   • Martin Grüner Larsen 17. mai 2012 på 00:47 #

    Nei, de var heltemodige og fortjener heder og vår respekt. Flere av dem ble også beskutt av Breivik. Ser du problemet med argumentasjonen din?

  • aki (overlevende) 16. mai 2012 på 22:33 #

   Unge?

   Eskil Pedersen er 28 år, han kunne ha vært far til felre av de som var på Utøya!

   I tillegg er Pedersen leder for AUF og dermed arrangementsansvarlig for AUF og medlemmene. Man stikker ikke fra sine «brødre» og «søstre» men de er i livsfare og behøvde både lederskap og den skuddsikre fergen M/F Thorbjørn.

   Ville Martin Grüner Larsen ha akseptert at en 28 år gammel lærer stakk av fra elevene i en brennende bygning samtidg med at læreren tok med seg redningsstigen?

   Eller vil Martin Grüner Larsen akseptere at sykehuspersonalet i alderen 22-30 redder seg selv ned branntrappen og lar alle på barneavdelingen bli liggende igjen mens de låser dørene etter seg?

  • Per Erik Härdig 16. mai 2012 på 22:36 #

   Kan gi deg et kort sammendrag av hva han skriver i sin kronikk, noe som du tydeligvis ikke tok deg tid til å lese og forstå før du svarte.

   1. Tiden vil vise at propagandaapparatet til Ap har forregnet seg.
   2. Han har intet personlig mot Eskil Pedersen.
   3. Odfjell er like opprørt over tragedien 22. juli som de fleste gode nordmenn.

   • Martin Grüner Larsen 17. mai 2012 på 00:46 #

    1. «Propagandaapparatet»? Er du en sånn?

    2. For å ikke ha noe personlig mot EP så bruker han jammen mye tid på å angripe hans karakter.

    3. Det virker jammen ikke sånn. Og dessuten ville jeg argumentere for at ALLE gode nordmenn var opprørte. Jeg ville faktisk si at man ikke kan være en god nordmann uten å synes det er dumt at unge mennesker blir skutt av høyreekstremister.

    • StoPla 17. mai 2012 på 00:53 #

     Men så er det for pokker ikke det som er saken heller. Hvorvidt du mener man er en god nordmann eller ikke om man ikke har sympati for offrene er IKKE det som diskuteres her. Det som er diskutabelt er EP sin opptreden etter 22. juli og hans faktiske handlinger på øyen.
     Slutt å bruk det trumfkortet om at folk, f.eks Odfjell, ikke er «opprørt».

     • Kjetil 17. mai 2012 på 01:39 #

      Nå roter du fælt. Angrepet fra Odfjell handler jo ikke primært om AUF sin leder, men at Ap bevisst utnytter dette politisk. Den påstanden er det ingen her som har klart å dokumentere i noen særlig grad.

   • Eli S Brandal 17. mai 2012 på 01:11 #

    «Odfjell er like opprørt over tragedien 22. juli som de fleste gode nordmenn.»
    Kva meines med dette? Synes ikkje Odefjell terrorhandlinga var noko å bry seg om?

  • erlings 16. mai 2012 på 23:00 #

   Det var da voldsomt til opphisselse. Er det fordi du føler innerst inne at Dan Odfjell har rett?

  • Henrik 16. mai 2012 på 23:15 #

   Det Oddfjell kritiserer EP for, er ikke først og fremst hans flukt fra Utøya under skytingen.

   Han kritiserer hans totale mange på selvkritikk, gjentatte bortforklaringer og pyntinger på hendelsen.

   Hvis han ikke selv så på sine handlinger som kritikkverdige, hvorfor i alle dager har han da behov for å lyve om sine handlinger. Han har etter det jeg har lest gitt fire ulike forklaringer på sin flukt.

   Når han i tillegg svarer SMS, fra barn og ungdommer som er igjen på Utøya med at de må legge på svøm. For så å ikke ofre en tanke eller handling på å kunne bruke MS Torbjørn, til å plukke opp de samme ungdommene i vannet, uten å være i direkte fare selv.

   Da er det all grunn til å være kritisk til EP sine handlinger. Når han i ettertid blir feiret som en helt, er det ikke uten grunn store deler av befolkningen sitter igjen med en svært bitter ettersmak, etter de har sett ham snakket om solidaritet og samhold.

   Handlinger sier mye mer enn ord. Og han viste alt annet enn solidaritet og samhold den dagen.

   Min Kusine var på Utøya den dagen, og deler mange av de samme synspunktene som meg. Det er blitt gjort et sterkt arbeid for å kneble de meninger som hun har til å bli offentlige fra ledelsen i AUF og AP.

   Hvor er åpenheten og demokratiet i den kneblingen? Jeg tolker dette som et hykleri og dobbeltmoral, som mangler sidestykke i nyere norsk politisk historie.

   Den eneste som ikke bukket under for presset var AUF medlem Bjørn Ihler som til slutt kom igjennom med sine meninger, til tross for de sterke motkreftene.

   Det å bruke Homeland Security sine anbefalinger, ser jeg på som meget suspekt. De har også avhørsteknikker og manualer som innebefatter torturmetoder. Skal vi ta de til anbefaling også?

   Etter mitt syn, sprakk Oddfjell en byll som veldig mange har ventet på. Han har meninger som fortjener å bli tatt seriøst og som må bli behandlet med motargumenter. Det å komme med useriøse personangrep, viser bare at motargumentasjonen er meget tynn.

   • Pepsigro 17. mai 2012 på 00:24 #

    Takk, dette var et reflektert tilsvar. Som du påpeker, er det viktig å skjønne at Odfjell uttrykker forståelse med EPs handlinger. Mange ville gjort det samme. Det han kritiserer er mangel på ydmykhet og forsøk på heltedyrkelse som har dukket opp etterpå. Odfjells kritikere ser ut til å,overse dette poenget, akkurat som de unnlater å kommentere hovedpoenget i Odfjells innlegg; Arbeiderpartiets angivelige politiske utnyttelse av 227 i etterkant.

    • Kjetil 17. mai 2012 på 00:38 #

     På hvilken måte har Ap utnyttet dette politisk? Synes det er en såpass alvorlig anklage at det må kunne forlange bedre dokumentasjon. Hvis ikke er dette kun nok en grunnløse beskyldning.

     Kvalmt!

     • Pepsigro 17. mai 2012 på 00:49 #

      Det er jo nettopp dette Odfjell er inne på; ved å viske ut skillet mellom Arbeiderpartiet og Norge i retorikken. Ved å karakterisere AP som forsvarer av demokrati, solidaritet og empati, selv om dette er verdier alle politiske partier representerer. Ved i stor grad å bruke et svulstig og følelsesladet språk som appellerer til massenes emosjoner fremfor fokus på konkret politikk som rettes mot enkeltindividets intellekt. Ved at Statsministeren stiller opp i talkshows på NRK/TV2 i helgene for å diskutere de enestående verdiene som dette «vi» som Arbeiderpartiet har definert representerer fremfor å møte opposisjonen i Vandrehallen for å diskutere politikk i pressens åsyn. Eksemplene er mange…d

     • StoPla 17. mai 2012 på 00:51 #

      Jeg er helt enig med deg Pepsigro.

     • Kjetil 17. mai 2012 på 01:34 #

      Det er jeg helt uenig i. Breivik angrep en politisk gruppe som han mente utgjorde en trussel mot hans verdensbildet. Med det angrep han også demokratiet, siden han vil utslette mennesker som stod for noe annet enn ham selv.

      I tillegg angrep han departementene som er er det politske Norge sitt verktøy.

      At du ikke ser at dette er et angrep på Norge og vårt demokrati like mye som det er et angrep på Ap er for meg en gåte.

      Enhver politsk motivert voldshandling er et angrep på demokratiet.

      At en statsminister snakker på vegne av folket burde være unødvendig å begrunne. Det tror jeg du også egentlig skjønner.

      Det andre du komme med her, er jo et resultat av at vi har en flertallsregjering og dermed flytter makten fra stortingssalen til regjeringskontoret. Og det har med valget å gjøre og ingenting med 22.juli.

   • Martin Grüner Larsen 17. mai 2012 på 00:43 #

    Ja, jeg hadde også venner på Utøya, og i bombeområdet. At de fortsatt er i live er en tilfeldighet. Jeg deler ikke dine oppfatninger, og synes de viser liten forståelse for den sjokkartete og traumatiske situasjonen det var snakk om.

    Diskusjonen om hvorvidt EPs handlinger var problematiske er å flytte ansvar for situasjonen vekk fra overgriperen og over på offeret. Det er uakseptabelt.

    Homeland Security: Jeg forsvarer ikke institusjonen (som du forresten forveksler med militær etteretning, CIA, etc), bare påpeker at det de profesjonelle sier er: kom deg vekk, gjør det fort. Hvis du søker på «active shooter» vil du finne de samme rådene om og om igjen i alle manualer.

    Den andre diskusjonen, om intern diskusjon i AUF, er et reelt spørsmål som Odfjell er velkommen til å ta opp på en saklig måte i et annet innlegg som ikke kaster tvil over samfunnsmoralen til skadeskutte tenåringer. Odfjells oppgylp fortjener ikke å bli behandlet seriøst, men likevel mener jeg at jeg viste at Odfjell ikke forstår situasjonen argumentativt. Du har ikke svart på de argumentene i ditt innlegg.

  • John Pitt-Rivers 16. mai 2012 på 23:18 #

   «Sparker nedover»? Den bør du heller rette til Arbeiderpartiet og AUF.

  • Edmond Dantes 16. mai 2012 på 23:43 #

   I det minste burde han lagt stålbåten Thorbjørn i fjorden og dermed plukket opp fortvilte ungdommer som ringte til han pr mobil når han om bord i stålbåten på rømmen; rådet de alle å svømme 5-600 m til land. Selv tok han båten og fraktet den så langt vekk at ingen kunne bruke den til noe, selv ikke politiet.

   • Martin Grüner Larsen 17. mai 2012 på 00:48 #

    Du flytter ansvar fra overgriper til offer. Og tenker ikke over situasjonen: Hvordan visste man at ikke angriperen (angriperne?) hadde motorbåt? Dysekanon? Kikkertsikte?

    • StoPla 17. mai 2012 på 00:54 #

     Det er en risk man må ta, når den potensielle oppsiden er at eksempelvis 5-10 til kan reddes menneskeliv kan reddes. «Hva hvis» tankegangen er feig og kan ha ført til at AUFere som lå i vannet døde.

    • Jorun 17. mai 2012 på 01:26 #

     Ja, eller kanskje angriperen (angriperne) hadde en tanks eller to i lommen…argumentasjonen din er ikke særlig overbevisende, vi har fremdeles rett til å si hva vi mener, man trenger vel ikke hugge hodet av folk bare fordi man er uenig med noen.

  • Eldgammel 16. mai 2012 på 23:44 #

   E.P forlot øye i tom båt innen 1 minutt etter skytingen startet..

   1. Evacuate- and lead..
   2. DONT leave the reast behind..

   De fleste ledere slipper å havne i slike situasjoner. Men når de gjør- får de anledning til å vise sin karakter, og sitt lederskap.

   En mor, far, eller god leder hadde ikke forlatt den øyen. De hadde dødd den dagen. «mor utøya» og flere andre gjorde jo nettopp også dette. Trist men slik var det. Gode ledere var utspillt – og satt sjakk matt.

   Det er bra at han er i live- men noen leder som en kan feste tillitt til i krisesituasjoner tror jeg heller jeg ville satset på en annen.
   I krig er det de modigste som dør først.
   Winston Churchill- insisterte på å være første man i land i Normandie.. Men monarkiet i England overtalte han (de sa de ville være med).

  • Marius Molle Mehren 17. mai 2012 på 08:02 #

   Martin, Les det Odfjell har skrevet en gang til og se bort ifra ditt partipolitiske ståsted. Hvis du da fortsatt ikke forstår hva han mener, les det en gang til!! Det kan da ikke være så veldig vanskelig å forstå at INGEN liker måten AP og EP har prøvd å styre denne saken fra dag en. Hvis du IKKE forstår det, er det kanskje på tide å få igjen skolepengene sine! Ha en god 17 mai, og ikke svelg alt det politiske med søkke og snøre….

 45. Bjørn 16. mai 2012 på 21:01 #

  Smakløst. En person som ikke var i «skyttergraven» kommenterer om hva man burde gjort. Og det er nå rettsvesenet i Norge som styrer «showet» ikke Arbeiderpartiet. For meg virker det som folk prøver å finne flere syndere i denne saken. Breivik selv er ikke nok for endel folk. Dessverre så er menneskets værste fiende oss selv, noe som ikke alle klarer å fatte. Mennesket er et perfekt vesen? Vi er alle dyr, og vi har alle våre svakheter som en og annen gang kan slå ut i tragiske hendelser. Ta vare på deg selv og ta vare andre, slik unngår man kanskje slike tragiske hendelser.

  • annaboel 17. mai 2012 på 00:33 #

   EP burde i det minste ha stoppet opp ute på fjorden utenfor skuddhold, analysert situasjonen og gjerne plukket opp noen flere av dem som lå i sjøen! Ikke bare stikke av på den måten! Han var tross alt leder og ombord på en «pansret» ferge i metall!

   • Bsunde 17. mai 2012 på 02:15 #

    EP har ingenting med å stoppe en båt som har en skipper. Skipperen er ansvarlig for båt, mannskap og passasjerer. Kanskje ikke dere shippingorienterte folk er klar over det? Skipperen hadde akkurat sett at kona hans hadde blitt skutt og drept. Han hadde løpt innover øya på jakt etter sønnen. Da han kom løpende tilbake til båten, besluttet han å gå ut i fjorden etter at EP hadde kommet seg ombord. Dere har kanskje ikke fulgt med på det som er kommet fram i retten?
    Dessuten- han dere kritiserer, som ikke har kommandoen på båten, hadde nettopp sett folk som lå drept, og løp vekk fra skuddene. Du, annaboel, du hadde vel gått oppover stien og avvæpnet massemorderen du? Du hadde sikkert ikke forsøkt å komme deg vekk fra kulene.
    Du skjønner sannsynligvis ikke hva du snakker om.

    • annaboel 17. mai 2012 på 07:28 #

     For noe tull! Skipperen og EP kunne som to voksne menn tatt ansvar og lagt seg ute på fjorden utenfor skuddhold, analysert situasjonen og i det minste plukket opp noen flere fra sjøen! I stede stikker de full fart og lar 14-15 åringer klare seg selv. Man leser om ungdommer som ligger livredde bak busker og skur som kun tenker på hvordan de skal redde vennene sine, mens de voksne som sitter trygt i en «pansret» ferge stikker. Jeg forlanger ikke at EP og kapteinen skulle gå rundt på øya og leke kommandosoldater, men å stikke slik de gjorde var feigt! De var de voksne, de var lederne og burde tatt ansvar! Tenk på alle de som kom i små lettbåter og plukket opp folk mens kulene hvinte rundt dem! Mens de som satt i pansret ferge stakk….

 46. Jonas Larsen 16. mai 2012 på 21:05 #

  Selv har jeg aldri tilgitt Kong Haakon som den 9. april stakk av med toget. Hvorfor stod han ikke bare opp og kastet tyskerne på havet? Tenk om toget hadde ventet til alle de som døde under andre verdenskrig hadde kommet ombord, ja da hadde ingen dødd under 2. verdenskrig. Ergo, kong Haakon er skyld i at nordmenn døde under 2. verdenskrig!

  At ledere er de første som skal sikres og evakueres under et angrep er jo bare tull.

 47. Petter_Nor 16. mai 2012 på 21:21 #

  Det er bare uendelig trist å lese noe slikt simpelt vrøvl.
  En halv side uten noe konkret, bare en simpel demostrasjon av hat…

  Politisk spill? Hva konkret?
  Det ble satt igang et politisk spill av H og FRP omtrent før alle som ble slaktet ned, var blitt gravlagt!
  Mens rettsaken pågår og avdekker redslene i all sin gru, – kommer altså denne simple mannen og kaster dritt på dem som ble angrepet.
  Hva er det som plager han? At ikke flere ble drept?

  • Ingvar Torsvik Myrvollen 16. mai 2012 på 22:32 #

   «Det ble satt igang et politisk spill av H og FRP omtrent før alle som ble slaktet ned, var blitt gravlagt!».

   Dette er ein vill påstand. Høgre har ikkje dreve spel i denne saka, men prøvd å vere der i sorga over det som skjedde, saman med omtrent alle andre.

   • Petter_Nor 16. mai 2012 på 22:53 #

    Det skjer et politisk attentat her i alndet, med et marerittaktig omfang. En ondskap som folk fredeles ikke klarer å fatte…

    Hva gjør Høyre? De setter igang et politisk spill om statsrådposten!
    Jeg trodde det knapt da det skjedde. At høyrefolk kunne være så følelseskalde?
    Høyre kommer aldri til å bli et valg for meg igjen, i alle fall ikke så lenge noen av dagens ledelse sitter!!!

    Men Odfjell viser jo her at høyrefolk ligger på nøyaktig samme lave nivå som den verste bermen på nettet!

    AP-folket har vært irriterende stille, selv om jeg skjønner at de kanskje synes at det ikke passer seg å ta opp debatten Fugelli og andre innbyr til, – før rettsaken er over og at det gis tid til sorg og bearbeidelse av sorg.

    Odfjell har skrevet kronikker før, og vist at hans intellekt ikke ligger stort over ekstremt høyrenivå!

    Kan DU konkret fortelle hvilket politisk spill AP har benyttet tragedien til?

    • Ingvar Torsvik Myrvollen 17. mai 2012 på 00:02 #

     Jeg har ikke kommentert Ap i denne sammenheng, og trenger derfor ikke svare på siste spørsmål.

     Det jeg kommenterte var at det var vilt å påstå at Høyre har drevet «spill» i denne saken. Ordfører i kommunen Utøya ligger i er Per R. Berger (H), og ordfører i kommunen regjeringskvartalet ligger i er Fabian Stang (H). Du skal lete lenge for å finne noen som mener noe annet enn at disse to har opptrådt svært verdig i denne vanskelige tiden.

     At vedkommende statsråd på justissektoren må svare tverrpolitisk for hvordan sikkerhetssituasjonen har vært/er, er en naturlig del av demokratiet. Slik ville det vært om justisministeren hadde vært fra sentrum-høyre, da ville nok rødgrønn opposisjon ha stilt kritiske spørsmål.

    • Per Erik Härdig 17. mai 2012 på 00:18 #

     En av dem er Støre saken som nå kom helt i «ly» av retts saken.
     Setter du deg inn i litt politikk og hva som foregår andre steder enn i «se og hør» så ser du kanskje litt «logikk» i hva Odfjell skriver.

     • Petter_Nor 17. mai 2012 på 00:37 #

      Støresaken er ingen sak! Det er et politisk spill.
      At Høyre og FRp-ere begynner å rope «korrupsjon» om noe de har visst i 4 år, – forteller bare simple de er.

      Så i dag på TV-forresten, hvordan mediefolk tok et oppgjør med hvordan de tok bagateller og kjørte det opp til hysteriske nivåer, i Manuela-saken.
      Om 2-3 år kommer de på samme måte til å fortelle om hvordan de misbrukte Støre for å selge aviser..

      Høyre er rett og slett blitt motbydelige. de ledes av folk uten emapti eller tankegods. DE bruker nemlig tragedien til å ramme dem som Breivik ikke tok!!!!

 48. Inger Bjercke 16. mai 2012 på 21:32 #

  Hvem blander politikk og 22/7? Ingen andre enn motstandere av arbeiderpartiet.
  All empati blir borte i iveren etter å kritisere den sittende regjering på en usaklig å usmakelig måte.
  Jeg er overrasket over at EP fortsatt står oppreist etter all usaklig kritikk som ikke går på politikk men bare på hva han ikke gjorde 22/7.
  Jeg stemmer ikke arbeiderpartiet, men ang. 22/7 ligger all min empati til alle som er berørt, denne gangen var det i hovedsak arbeiderpartiet og AUF.

  Om amerikanerne mener det er noe usunt med oss nordmenn tar jeg det som et komplement. Vi er vel stort sett sunnere enn de fleste av dem. Uhemmet agresjon og våpen løser neppe noen ting.

  Å jo jeg er sint etter 22/7 – og ikke minst etterpå hvor all denne meningsløse kritikken har kommet opp, men heldigvis er jeg oppvokst i en kultur som ikke lar sinne gå ut over andre.

  Jeg velger tristheten, empatien og håpet.

  • Kullsyreholdig 17. mai 2012 på 05:23 #

   rå kraft har avgjort flere konflikter i historien enn noen annen faktor. Det motsatte oppfatningen ‘vold løser aldri noe «er ønsketenkning på sitt verste. Folk som glemmer det vil alltid betale … De betaler med sine liv og sin frihet.

 49. Bjørn Aasen 16. mai 2012 på 21:43 #

  Odfjell har alltid vært hatsk mot alt som lukter Ap. Men dette går langt over streken. Hadde jeg vært i Odfjell-familie, hadde jeg vært flau. Veldig flau. Og uansett hva en mener om Ap – vil dette innlegg føre til at flere vil trekke mot partiet. En kan også stille spørsmålstegn med hvorfor BT trykker innlegget som åpenbart er basert på rent hat – og intet annet. Hva sa politiet til Pedersen da han ringt fra båten? se: http://www.dagbladet.no/2012/04/28/nyheter/innenriks/drap/terror/anders_behring_breivik/21344774/

  • annaboel 17. mai 2012 på 00:26 #

   EP kunne i det minste ha stoppet opp litt ute i fjorden utenfor skuddhold, analysert situasjonen og tatt med seg flere av dem som lå i sjøen! Ikke bare stikke av på den måten uavhengig av hva politiet måtte si! Hva ville du gjort, bare stukket av gårde? EP er en voksen mann på 28, de han lot være igjen var 14-18…

 50. Okda 16. mai 2012 på 21:53 #

  Alder og visdom henger ikke alltid sammen …

  • Koppa Dasao 16. mai 2012 på 21:58 #

   Kun dersom gamlingen er dement, men med mindre det å være gammel og uenig med makteliten er blitt en av symptomene på medisinsk demens, er det åpenbart at mannen bak tastaturet IKKE er dement.

 51. Siri 16. mai 2012 på 21:59 #

  Shame on you Mr. Dan Odfjell!!!!

 52. Jtk1000 16. mai 2012 på 22:01 #

  Utrolig mange nedrige sofahelter her. Hvordan er det mulig å synke så lavt?

 53. Kvanor 16. mai 2012 på 22:02 #

  Dan Oddfjells hat mot Arbeiderpartie kan jeg uten videre akseptere, men han bør finne seg en bedre sak dersom det skal bli betraktet som et poletisk innlegg som bør tas alvårlig. Det han nå kom med kan kun betraktes som brønnpissing. Eskil Pedersens handlinger og uttalselser 22/6 og i ettertid kjenner jeg tydeligvis ikke så godt som D.O.
  Siden jeg ikke ser noen direkte sammenligning mad andre personer i historien går jeg ut fra at han sammenligner motet og moralen til Eskil Pedersen med sin egen, eller noen av sine nermeste.Det overrasker meg. Han har sin posisjon takket være at han penger fra rederiet Oddfjell. Det hadde vert mye modigere av han å ta et oppgjør med hendelse som rederiet Oddfjell var en del av og som er en av skamplettene på endel av rederinæringens historie i Norge. Jeg råder hans disipler til å lese historien om Deep Sea Drillers forlis. Det kan gi et bedre grunnlag for å bedømme hvem som bør uttale seg i saker som går på moralske handlinger.

 54. roan 16. mai 2012 på 22:03 #

  Veldig bra at noen tør å stå frem med noe av det mange med han mener.

 55. Hugjhgjh 16. mai 2012 på 22:06 #

  Fuck off mr.skipsreder.

 56. Håkon 16. mai 2012 på 22:07 #

  NYDELIG!

 57. Ending 16. mai 2012 på 22:14 #

  Det groteske showet som nå utspiller seg både i rettsalen og utenfor er et hån mot de mange fine ungdommene som brutalt ble slaktet ned av en syk drapsmann.
  Vi burde alle holde oss for god til å lage sirkus av denne vannvittige tragedien.
  Steng igjen TV, radio og hiv avisene pokker i vold.
  Hvem står bak regien på denne middelalderske folkeforlystelsen ?
  Det skulle jeg gjerne ha visst !

  • Koppa Dasao 16. mai 2012 på 22:21 #

   Det er så sant som det er sagt. Breivik-melkingen er sykere enn barbariet han utførte, og denne forpestede Sundske smiekunsten som utfører over likene til dem som ble drept på Utøya er vannvittig.

   Regien, lurer du på… Vel, den står Ap-kattene i Arbeiderpartiet bak.

 58. Ending 16. mai 2012 på 22:16 #

  Det groteske showet som nå utspiller seg både i rettsalen og utenfor er et hån mot de mange fine ungdommene som brutalt ble slaktet ned av en syk drapsmann.
  Vi burde alle holde oss for god til å lage sirkus av denne vannvittige tragedien.
  Steng igjen TV, radio og hiv avisene pokker i vold.
  Hvem står bak regien på denne middelalderske folkeforlystelsen ?
  Det skulle jeg gjerne ha visst !

  Endre Dingsør, Skåbu

 59. Plasticat 16. mai 2012 på 22:16 #

  Bra, Odfjell. Tiltredes.

 60. Kent Andersen 16. mai 2012 på 22:28 #

  Jeg lurer på hvor mange som er politisk aktive i Norge som ikke tør å kommentere denne kronikken med et eneste ord? Det er nemlig ikke SÅ mye demokrati og åpenhet der ute. Pressen står spent som en gaupe, klar til å hoppe på og fillerive enhver som sier et eneste ord som kan tolkes som AP-kritikk, AUF-kritikk eller EP-kritikk – og enhver som gjør det risikerer å bli dømt av pressen som Breivk-sympatisør.

  Breivik har ødelagt mer enn bare liv. Hans terorisme sprer seg som ringer i det politiske vannet, og skaper fryktv og lukkethet. Det i seg selv burde plage pressen mest av alt.

  • Koppa Dasao 16. mai 2012 på 22:31 #

   Det er ikke Breiviks ansvar at Ap-vennlig presse terroriserer folk som er fundamentalt uenige med Arbeiderpartiet. Det ansvaret bør man tillegge dem som har det, nemlig toppene i Arbeiderpartiet og deres sympatisører.

 61. Kirsten 16. mai 2012 på 22:48 #

  En mangemillonær der benytter massakren på utøya til at kritisere AUF er bare SÅ EKELT !!! Her fra udlandet (Danmark) føler vi med jer, og en IDIOT som Odffjell burde holde sin kjeft !!! I respekt for alle der mistede barn på Utøya ! Fy Faen !!

  • Koppa Dasao 16. mai 2012 på 22:51 #

   Og denne danske irettesettelse burde også tilegnes Stolt Sleipenbergs Ap-katter.

   La de døde få sove. Dem kan intet ondt lengre ramme.

  • Henrik 16. mai 2012 på 22:56 #

   Dette må være det minst saklige innlegget jeg har lest i en nettdebatt noensinne.

  • Petter_Nor 16. mai 2012 på 23:13 #

   Kirsten, herr Odfjell er en stakkarslig mann. En som egentlig burde beskyttes mot seg selv.
   Fra før har han skrevet innlegg der han påstår at han blir avlyttet av AP fordi han kjemper for Treholdt..
   Han skrev at AP styrer alt fra vanlige domstoler til høyesterett.
   At AP hadde stoppet avsløringen av at Alexander Kielland-ulykken var en sabotasjeaksjon (bombe)..
   Osv osv :-)
   «Tross mange fine ord om mer demokrati, hviler vårt rettsvesen mer og mer på en ganske så autoritær, maktpolitisk gruppering rundt Arbeiderpartiet,»
   «Men politiseringen av Høyesterett er det farligste.» (siterer Odfjell..)
   Trenger man å si mer..? Det er jo akkurat samme snakk som det ytre høyre bedriver! Og da blir han selvfølgelig straks omfavnet av FRP-ere!

   • John Pitt-Rivers 16. mai 2012 på 23:24 #

    Kutt ut Petter A! Dette er ikke SV-møte eller årskonferansen med alle de venstrevridde.

  • StoPla 17. mai 2012 på 00:48 #

   Tydelig at nettleverandøren din ikke tar betalt pr. utropstegn.

  • annaboel 17. mai 2012 på 07:31 #

   For noe forbanna tull det du sier! Saken er at AP har svineudnyttet denne grusomme hendelse til at fremme sitt politiske budskap, det er EKELT det!

 62. erlings 16. mai 2012 på 23:01 #

  Har gjort det de samme tankene selv, men i motsettning til Dan Odfjell ikke turt å sette dem på trykk. Takk Odfjell.

 63. Kvanor 16. mai 2012 på 23:12 #

  D.O skriver:
  «I Norge har vi tradisjon for å hjelpe medmennesker i nødssituasjoner. Kystmiljøenes overlevelsesevne har alltid vært forankret i den visshet, at borgerplikt (til dem som er i fare) settes foran eget liv og helse. Vår identitet som gode og ansvarlige samfunnsborgere» Da passer det kansje med noen sitat fra etterlatte Og overlevende etter Deep Sea Driller og sitater fra «Den glemte ulykken»
  Forsøk på å komme tilbake på kurs hadde mislyktes, riggen hadde mistet verdifull styrefart, og den ene av maskinene var ute av drift. Nå var det vinden og strømmen som bestemte ferden, og pålandsvinden var passert storm i styrke, med orkan i kastene. Losen kom ikke om bord. Rederiet hadde avvist forespørselen, av kostnadshensyn.
  – Det skulle vært los om bord. Barometeret sto lavt i døgnvis. En los ville aldri tatt riggen inn mot
  Fedjeosen, der det er fullt av undervannsskjær og sterke strømmer. Her er det forhold som bare
  lokalkjente kan noe om, forteller Kristoffer Karlsen. Han er pensjonert los på Fedje, og snakker nødig
  om den vanvittige natten til 1. mars 1976. I politiforklaringen sin dagen etter forliset sa Karlsen at
  Odfjell Drilling avviste kapteinens forespørsel om los, fordi de ville spare de 10.000 kronene det ville
  koste å sette ham om bord med helikopter

  » Jeg fikk aldri tilbud om å komme til Bergen, eller til Fedje. Jeg ble ikke spurt om det var greit å obdusere Aksel. Jeg fikk bare sitte der og vente til de ble ferdige med ham. Jeg var så ung, hva viste jeg om å stille krav»

  «I brevet som kom fra rederiet i november 1977, heter det at Ingunn og ungene har fått det hun har
  krav på. 120.000 kroner til ungene fra ulykkesforsikringen og 65.000 kroner til enken fra
  gruppelivsforsikringen. Pluss renter. Odfjell peker på at Aksel ikke befant seg på riggen, men i
  livbåten, uten å forklare nærmere hvorfor det er viktig. «Stikk i strid med alle regler oppholdt avdøde
  seg utenbords, i stedet for å være innenfor», skriver rederiet.
  – Jeg ble skrekkslagen. Jeg trodde jo Aksel hadde gjort noe galt.
  Umiddelbart etter ulykken fikk Ingunn oppgjør fra rederiet. En månedshyre, pluss en dødshyre på
  samme beløp. Det var trukket for velferdspenger, og de tusen kronene Ingunn hadde fått til
  begravelsesklær var også trukket fra. Ingenting for overtiden Aksel jobbet da han ble drept.
  Den første julen fikk Ingunn en sjekk på 1000 kroner. Og en pakke med julemat. Året etter ble det med.
  Dette er kun utdrag, men mer om denne tragiske hendelsen kan finnes her http://www.stottegruppene.no/filarkiv/medlemer./deep_sea_driller/microsoft_word_-_deep_sea_dri.pdf

  • StoPla 17. mai 2012 på 00:47 #

   Svært saklig i relasjon til kronikken.

 64. John Pitt-Rivers 16. mai 2012 på 23:17 #

  Tusen takk for en alldeles utmerket kommentar! Det er tydelig at den treffer ettersom en del blir provoserte. Men de har ingen argumenter i saken, noe som taler sitt tydellige språk.

 65. John Pitt-Rivers 16. mai 2012 på 23:25 #

  Årets kujonpris bør gå til ESKIL PEDERSEN og hans venner.

 66. Kvanor 16. mai 2012 på 23:34 #

  Dersom resten av desiplene til D.O har samme moralske kreterier som han tror jeg «KUJONPRISEN» allerede er utdelt.

 67. Edmond Dantes 16. mai 2012 på 23:39 #

  Jeg hadde noen innlegg her, men det er fjernet. Eskil Jens og Jonas har like lite med Arbeiderparti å gjøre som Omar Krekar i fra Taliban skulle vært motedesigner i Paris.

  Eskil Pedersen er oppkalt etter eksilregjeringen London post morten.

 68. Øystein Gudim 16. mai 2012 på 23:40 #

  Odfjell representerer med dette innlegget det nedrigste nivået på norsk politisk debatt. Jeg har aldri stemt Arbeiderpartiet, men å forvente at en politisk ungdomsleder skal opptre som en «Rambo» når kulene suser rundt ham og hans venner er meningsløst. Jeg har kjøpt min siste vinflaske fra Odfjell, selv om hans økonomi neppe merkes av det.
  En mann som er så totalt blottet for empati for ofrene og deres etterlatte skal aldri få ei krone mer fra min side.

  • Øystein Gudim 16. mai 2012 på 23:50 #

   Er det veldig slemt å håpe at denne mannen havner på en øy med en psykopatisk massemorder en dag, bare sånn at han kan få demonstrere sitt personlige mot og lederansvar?

  • Per Erik Härdig 17. mai 2012 på 00:38 #

   Øysten! Les alt en gang til. Hvis du deretter kanskje forstår hva han skriver så forventer jeg at du ber Odfjell om unnskyldning for din siste setning!

  • StoPla 17. mai 2012 på 00:46 #

   Så du mener at det Odfjell her forlanger er at EP skulle oppføre seg som Rambo?

   Håpløst å si at Odfjell mangler empati fordi han har en annen synsvinkel på hva som er problematisk her enn deg. -Spørs vel også om ting hadde gått så mye bedre om Eskil Pedersen hadde oppført seg som Rambo.

  • Bsunde 17. mai 2012 på 01:55 #

   Helt enig! Den vinen skal heller ikke jeg kjøpe!

  • Joatle Wehus 17. mai 2012 på 02:29 #

   Da får vel jeg starte å kjøpe vin av han da :)

 69. Kvanor 17. mai 2012 på 00:07 #

  D.O har ikke tidlegere vist at han dømmer andre etter samme standar når det gjelder moral mot og empati som han forlanger av seg selv så jeg beklager Øystein, denslags gjelder ikke i hans kretser, og sannsynligvis heller ikke for hans desipler.

 70. Eldgammel 17. mai 2012 på 00:10 #

  Eskil Pedersn sto dagen før 22/7 og OPPFORDRET til Terror.

  Sammen med STØRE forlangte de å få revet sikkerhetsgjerdet som IDF har satt opp.
  Selv HAMAS sier at uten sikkerhetsgjerdet hadde de ødelagt Israel (med selvmordsbombere).

  Støre og Eskil den 21/7 – dagen før de fikk smake sin egen musikk:
  http://politisk.tv2.no/nyheter/st%C3%B8re-om-israel-palestina-konflikten-%E2%80%93-okkupasjonen-ma-opph%C3%B8re-muren-ma-rives-og-det-ma-skje-na/

  Hamas som vitner hvor effektiv Sikkerhetsgjerdet er mot deres terror.
  http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Islamic+Jihad+leader+says+security+fence+obstacle+to+the+resistance+20-Nov-2006.htm

  Å drepe sivile på en buss eller øy er for meg like kriminelt. Men for EP og AP blir man kun «monster» når det angår dem selv.

  Selvsagt gikk han på båten alene, og lot seg selv redde først.. og fremst. Han har vist til gangs- selv i sin politikk at han har lite empati for de som lever under terror trusler.

  Vi trenger nye ledere i Norge, sammen med en ny utenrikspolitikk.

 71. Ex Ap-velger 17. mai 2012 på 00:11 #

  Flott at Odfjell sier det som svært mange av oss tenker. Rundt lunchbordet på jobben, blant venner og kjente er omkvedet det samme, Eskil Pedersen burde gjort mye mer for å redde ungdommer i vannet. Fergen som han rømte i er et gammelt, men skuddsikkert militært landgangsfartøy. De burde lagt seg til ute på sjøen, og plukket opp ungdommer som svømte for livet. De burde og kastet uti de over 50 redningsvestene som befant seg ombord i «Torbjørn».

  Som Odfjell påpeker er det intet heltemodig over Eskil Pedersens handlinger under flukten. Ved å kjøre fergen langt vekk ble det umulig for politiet å benytte denne for å komme seg over til Utøya. Hadde fergen vært fergen vært tilgjengelig, kunne politiet kommet seg raskere over til Utøya, og mange liv kunne vært spart.

 72. Bsunde 17. mai 2012 på 00:24 #

  Odfjell skulle skamme seg. Det er kvalmende å lese det han skriver. Jeg har virkelig ikke ord.

  • Per Erik Härdig 17. mai 2012 på 00:27 #

   Når man ikke har ord er det bedre å holde kjeft…..

 73. StoPla 17. mai 2012 på 00:29 #

  Dette er første gang jeg skriver en kommentar til en avisartikkel. Jeg vil rette en stor takk til BT som velger å gi dette spalteplass. Det er, og har vært, påfallende lite plass i media viet til innlegg og personer som har ytringer i tråd med det Odfjell her prøver å få frem. Er det fordi disse personene tilhører sjeldenhetene og at meningene kun kan gjøres gjeldene for et mikroskopisk knippe mennesker i Norge? Svaret er selvfølgelig et rungende nei. Det er medias urimelige innholdssensur som blir utnyttet, slik Odfjell så treffende er inne på.

  -Nå er det ikke akkurat noe revolusjonerende som skjer her. Jeg sikter til motstanden Odfjell møter i kommentarfeltet. Odfjell har skrevet en artikkel som er kontroversiell i form av hva den gemene hop mener om saken utad. Meningene er naturligvis dannet av media som udiskutabelt har den største oponionsstyrende makten når det kommer til riksdekkende saker som jo 22. juli er. Ingen er uenig i dette. Det jeg sikter til som forventet og håpløst er motstanden, blant annet innlegget til Martin G. Larsen, som naturlig vil komme frem etter at en slik kronikk kommer på trykk. Martin G. Larsen klarer ikke se vekk fra det hele Norge allerede vet, og er sikkert en utmerket referent for detaljerte skildringer av mord og språklige uttrykk som illustrerer hvor omfattende døden var på Utøya. Folk ned i 8års alderen vet at mange ungdommer ble brutalt slaktet ned, og at 22. Juli er det tristeste og mest grusomme som har skjedd på norsk jord siden WW:II. Men vis evnen til å se forbi akkurat realhandlingene i saken og skuddene som ble avfyrt, samtidig som du holder deg for god til å dissekere innlegget til Odfjell for å bryte ned resonnementene han saklig fremlegger. Ethvert innlegg med en viss lengde og innhold kan brytes ned i fragmenter, og siteres, slik at det hele fremstår som banalt. Dette kan du også gjøre med mitt innlegg.

  Det er viktig å forstå at kronikken ikke handler ikke om skytevåpen og ungdommer som fikk lunger og hovedpulsårer penetrert av en 22. kaliber rifle på Utøya. Dette handler om politikk og samfunn, og håndteringen av sentrale personers etterfølgende opptreden. Som påpekt av diverse kommentatorer under er forøvrig sammenlignelsen med retningslinjene til Homeland Security også veldig søkt. Skal dette være en retningslinje som legitimerer EPs opptreden? Mener du at det norske samfunn både bør og skal stå inne for alle retningslinjer USAs Dept. of Homeland Securitys anbefaler, eller kun de du har sitert her?

  Det er så mange, meg selv inkludet, som kan stille seg bak de meninger som kommer til uttrykk her. Det er ikke greit. Det er ikke greit å kalle seg leder, og forlate sine egne brødre og søstre på en øy der skudd utvilsomt blir avfyrt. Det er ikke greit å la være å gjøre sitt aller (!) ytterste for å redde sine sammensvorne. Det er ikke greit å ikke gjøre sitt ytterste for å balansere hensynet til sitt eget liv, samtidig som man gjør absolutt alt som står i sin egen makt for å redde andre.
  Det klassiske argumentet som ofte går igjen i diskusjoner på f.eks arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner når akkurat denne seansen i 22. juli blir diskutert er «Ville du gjort noe annerledes da? Ville du?» -Dette er ikke et relevant spørsmål i seg selv. For det første er det umulig å svare på. Det blir i så tilfelle 100% hypotetisk og 200% spekulativt. For det andre er verken du eller jeg nasjonal leder for et av landets største ungdomspartier. Verken du eller jeg hadde en fremtredene rolle som forbilde, mentor og «folkevalgt» (sikter her til AUF sine interne prosesser for hvem som blir ledere) i AUF. Og vi simpelthen var der ikke. Men faktum i saken er at Eskil Pedersen dro uten å gjøre noe for å redde de som lå i vannet. Eller de som lå på andre siden av øyen. Han dro stille og rolig i sin pansrede båt over Tyrifjorden. Det må gå an å stille EP til veggs for disse handlingene som faktisk skjedde, uten å stille andre til veggs om hva de faktisk ville gjort dersom de var i samme situasjon. Det er ikke det som er tilfelle her, heldigvis.

  Faktum basert på vitnegjengivelser og avhørsreferater er klart. Eskil Pedersen dro fra Utøya uten å tenke seg om to ganger. At han i tillegg har løyet om å ha mottatt en telefon som bærte preg av å være en ordre om å forlate Utøya, «koste hva det koste vil», illustrerer et desperat forsøk på å skjule det som han, AP og AUF er livredd for å skal fremtstå slik som Odfjell her fremstiller det. Han er så blitt løftet frem som et politisk lyspunkt og en lovende kandidat til fremtidige topp-politiske verv, takket være sin heltemodige innstas på vegne av AUFere over hele landet.
  Dette gjør meg kvalm, og jeg lar gjerne folk som D. Odfjell kaste opp på vegne av meg.

  • Kjetil 17. mai 2012 på 02:02 #

   Eskild Pedersen hadde mest sannsynlig panikk. Noe som er logisk med tanke på hva som foregikk på øyen. Han fikk melding fra de på fergen at han måtte komme seg snarest ned til kaien, når han er på vei ser han det ligger døde mennesker på bakken. Man skulle tro slike ting gjør inntrykk på en ung mann. De øvrige på fergen hadde forøvrig vært vitne til de første drapene, og var nok også preget av det.

   Jeg har selv spurt meg selv hvorfor de ikke hjalp de andre på øyen. Fergen kunne berget mange. Men antageligvis var sjokket og frykten for stor til at de klarte å tenke så langt. Noe som burde være fullt forståelig.

   Jeg synes derfor du skal være veldig forsiktig med denne krtikken din. Som du selv er inne på vet man aldri hvordan man selv vil reagere i en slik situasjon. Og det ganger hverken samfunnet eller de involverte å skyve enda mer skyldfølelse over på de involverte. Det lite man kan gjørde med det i dag uansett.

   Hvor vidt Eskild Pedersen blir noen stor politiker vil tiden vise, men denne saken vil uansett hefte ved ham i lang tid fremover.

   • annaboel 17. mai 2012 på 07:44 #

    Tenk deg situasjonen, en gjeng voksne menn ombord i en «pansret» ferge ført av en godt voksen kaptein gir bånn gass utover fjorden, mens 14-15 åringer kjemper for livene sine alene. Halvveis ute på fjorden utenfor skuddhold, ville ikke du da stoppet opp og analysert situasjonen?

 74. Sigurd T 17. mai 2012 på 01:03 #

  Dan Odfjell.

  Tusen takk for at du tar opp denne saken som har blitt tiet i hel av media.

  Sigurd

  • Eli S Brandal 17. mai 2012 på 01:22 #

   Korleis kan du meine dette vert tia ihel av media når det står på trykk kvar einaste dag?

   • Joatle Wehus 17. mai 2012 på 02:31 #

    Står det på trykk hver dag at Sleskild stakk av med båten som kunne reddet mange liv? Nei, for nettopp den biten blir tiet ihjel..

 75. Eli S Brandal 17. mai 2012 på 01:17 #

  Eg klarer ikkje å uttryke sterkt nok kor utidig og småleg eg synes det er med slike som Odefjell som gjer sitt ytterste i å flytte ansvar bort frå terroristen og hans ugjerningar over på andre. Særskilt vemmelig vert det når ein angrip eit av offera for denne terroren.

  Det vitnar om så lite empatiske evner at det kvalifirserar for noko som står godt beskreve i ICD-10

  • Per Erik Härdig 17. mai 2012 på 01:24 #

   1. Odfjell flytter ikke noe ansvar.
   2. Han angriper ingen ofre
   3. Han anklager ingen person for denne terroren.

   Hva står skrevet i IDC-10 om det?

 76. Nyhetsrullen 17. mai 2012 på 01:24 #

  Her har dere en ekte sannhetsberettning fra d.22.7.2011 den er skrevet og sendt inn til Nyhetsrullens blogg av en som var til stede denne dagen. Det er en del andre artikler på siden som er verd å få med seg også.

  http://www.nyhetsrullen.no/hjem/86-sannhetsberettning-fra-d2272011

 77. Pompel69 17. mai 2012 på 01:31 #

  Dette er en relevant debatt som skal tas seriøst. Jeg mener Odfjell bommer på mål. Det er vanskelig å kritisere noen som var leir på Utøya 22. juli for hvordan de handlet, hele ansvaret ligger på ABB. EP fremstår for så vidt ikke som noen noen sympatisk eller stor leder, hans karriere i Arbeiderpartiet blir nok heldigvis kort og forbigående. Det er bare å la tiden gå sin gang.

  Arbeiderpartiet kan derimot kritiseres for manglende beredskap forut for 22. juli, i tillegg er det fremdeles uforståelig at politiet ikke klarte å få noen ut på øya langt tidligere. Jeg håper 22. juli-kommisjonen kommer med en skikkelig konklusjon og plasserer ansvaret. Ellers er det verdt å merke seg at mange av ungdommene som var på Utøya overhode ikke hadde noen aktiv politisk rolle i AUF, men var rekruttert med på en ungdomsleir for videre bearbeidelse der. Den praksisen mener jeg er tvilsom, det burde muligens være en aldersgrense for slikt politisk rekrutteringsarbeid.

 78. Niklas Didrik Hellum 17. mai 2012 på 01:31 #

  La meg prøve å forstå deg rett: «Eskil Pedersens handlinger 22-Juli medførte at flere liv gikk tapt, ettersom Pedersen utviste manglende lederevne og rømte Utøya med MS Thorbjørn. I ettertid har Pedersens manglende lederskap blitt snudd på hodet. Arbeiderpartiet har ikke bare vernet om Pedersen, men satt han på en pidestall».

  En ting er å skrive noe slikt i dagboka du har på gutterommet eller debbatere det på fylla. Men nei, det holder ikke, du velger å publisere det gjennom BT.

  Du tøyer virkelig skalaen for lavmål her.

  • Per Erik Härdig 17. mai 2012 på 01:36 #

   Tja, nå skrev Odfjell dette på dagtid så hvem som skriver «i fylla» skal vi kanskje ikke diskutere her?

   • Svend Erichsen 17. mai 2012 på 02:46 #

    Kanskje du skulle lese det han skriver?

 79. Bamse 17. mai 2012 på 01:57 #

  I Norge var det ABB, og i Italia var det Costa Concordia, tragedier begge to, det er interesant å se her den ulike oppfattning folk har på hva man kan kreve av andre mensker i en slik krise situasjon. Være seg offiserer ombord på et cruise skip eller ledere i land, når kan man si at en offiser eller leder ikke lenger er bundet til det ansvar de har påtatt seg ? Når det er fare for eget liv ? Er ABB og et skjær i sjøen de eneste ansvarlige for disse to tragediene, det var uten tvil viktige utløsende faktorer.

 80. Finanshai 17. mai 2012 på 02:10 #

  jizzes..håper denne gamle subsidiemottakeren har vett nok og anstendighet nok til å forlate landet og aldri vise seg her igjen…

  • Per Erik Härdig 17. mai 2012 på 02:23 #

   NAV er heller ingen arbeidsgiver…..Finanshai!

 81. Svend Erichsen 17. mai 2012 på 02:39 #

  Under den 2. verdenskrig flyktet den norske regjering og kongefamilien til London! Store deler av den norske befolkning flyktet over grensa til Sverige! Jødene stakk av! Det var mennesker som gjemte seg på loft og i kjellere! Det var et flertall som jobbet videre på arbeidsplassene! – For noen feiginger! Alle disse skulle utvist Odfjells heltemot og blitt igjen, stått fram og kjempet. Det er disse som har skylda for okkupasjonen av Norge, ikke sant? Ikke nazistene! Neida. Og egentlig burde alle i AP ha fått munnkurv etter terrorangrepet, ytringsfriheten burde rett og slett opphørt for dem slik at de ikke kunne snakke om angrepet og bruke det i sine store snikpropagandaaksjoner initiert av deres muslimske overledelse.

  Odfjell og saueflokken i kommentarfeltet her: Dette er holdningene dere viser.

  Vær så snill, har dere ikke noe fornuftig, med fundament i virkeligheten å komme med, – så la det være. Det er bare vondt å lese og se at så mange mennesker i dette landet tydeligvis hverken tenker seg om, eller har evnen til det, langt mindre å sette seg inn i en ekstrem situasjon. Til det har ihvertfall Odfjell det for godt, med sine rederpenger i pengebingen på Kalfaret. Jeg er redd nordmenn begynner å bli for rike, for feite, for selvforhelligende, for selvopptatte, for selvgode til å evne å vise medfølelse, solidaritet og empati. Om AP har skyld i noe her, er det å gjøre livene til folk her så gode at de ikke klarer å finne noe annet å være sinte på enn nettopp AP. Det er bare noen få her i dette landet som vet hva virkelig lidelse er, og ingen av dem ville skrevet noe så ufattelig dumt som det Odfjell her presterer.

 82. ampe 17. mai 2012 på 03:06 #

  Oddfjell skrev akkurat det mange har tenkt og følt i tiden etter 22. Men som ingen våger å snakke om. At kapteinen stikker av med eneste rømningsvei uten å ha en tanke om at han burde gjøre alt for å redde pasasjerene for så å bli sammelignet med de største norske krigshelter.

 83. Ocean2011 17. mai 2012 på 06:03 #

  Dette var ett uvanlig reflektert og godt innlegg.
  Ap forstår ikke at ved å fortie,forvrenge,forestille og forvanske – ja så taper det
  neste valg. Folket har ingen annen reaksjonsmåte nå – da all debatt og meningsytringer er kneblet.
  EP har skjemt seg totalt ut – og når Ap framhever han som som det ypperste av helter og på linje med krigsheltene våre – ja da må det bli reaksjoner.
  Ett annet moment oppe i alt dette er måten Breivik framstilles på. Hver dag har
  bl.a. BBC innslag om når Breivik entrer retten. Da står det flere menn i sorte dresser rundt ham,samt en noe satt kvinne i sort drakt i siste mote.
  Alle lytter andektig og oppmerksomt på hva ABB har å si – nikker,smiler og gir med sitt kroppsspråk inntrykk av att dette er en av landets fremste og mektigste personer.
  Bare de som kjenner statens salær satser og antall timer pr døgn disse 4 tillates å skrive – 14-18 timer hver 6-7 dager i uken – pluss det timeantallet sekretærene deres kan fakturere staten i tillegg – vet hvorfor de opptrer på en slik servil,slesk og støtende måte.
  De er redd for å miste gullkalven – ABB som klient.
  At de støter og refser folk i full offentlighet – som Vibeke Hein Bæra gjør – for at de pårørende ikke opptrer verdig nok overfor Breivik sier sitt.
  For å toppe de hele leier advokat teamet inn promosjons fotografer for å lage billedserier av seg selv til bruk for media. Dette er i beste TV show PR stil – der advokatene stiller seg opp i modell positurer – noen med ryggen til – andre med betenkt mine – atter andre med ett ABB smil om munnen.
  Har pengegriskheten tatt slik overhånd at de glemmer de 77 som mistet livet – og de tusener av pårørende og resten av landets befolkning som tar seg nær av dette sirkuset. Noen bør påse at disse advokatene lærer seg alminnelig folkeskikk.

 84. lydig 17. mai 2012 på 08:24 #

  Jo M G Larsen, dette har nok noe for seg. AP med TV på slep prøver så godt de kan å gjøre dette til en politisk rettsak og ikke en straffesak. (Mediedekningen er et kapittel for seg, med store likheter med sportssendinger, vi er jo i Norge!) Utenlandske medier bruker sjelden ordet terror om saken, mens norske medier bruker det i annen hver setning. ( på engelsk brukes «mass murder» «serial killings» osv). Eskil Pedersen handlemåte som ble beskrevet i detalj i Aftenposten i januar, er irrasjonell og feig, men forståelig. Vi er bare mennesker. Poenget er at han burde ligget lavere i terrenget, nettopp av hensyn til ofrene og de etterlatte. Kanskje er de fleste foreldre mer opptatt av at deres barn er blitt myrdet, enn av «angrepet på AUF». Forstår du forskjellen? Det ble nettopp aktualisert gjennom at pårørende nektes adgang til Utøya 22.7 2012.

 85. Eldgammel 17. mai 2012 på 08:52 #

  MS Thorbjørn er militært marineskip – som ble brukt til å ilandsette militære tropper, men ble kjøpt av AUF for 250 000 SEK i 1997..

 86. Jaja 17. mai 2012 på 08:57 #

  Veldig bra! 😀